Sunteți pe pagina 1din 7

SR 1907-2

1. GENERALITĂŢI

Obiect şi domeniu de aplicare

Prezentul standard stabileşte temperaturile interioare convenţionale de calcul pentru determinarea necesarului de căldură
de calcul al clădirilor.

1.2 Temperaturile interioare convenţionale de calcul pot fi considerate temperaturi reale ale încăperilor, în următoarele
condiţii :

-pentru încăperi încălzite din clădiri de locuit, temperatura interioară convenţională de calcul este media temperaturilor
înregistrate timp de 24 h, la o distanţă de 2 m de pereţii exteriori, la 0,75 m deasupra pardoselii;

- pentru încăperi cu orar de ocupare limitat ( din clădiri administrative şi social-culturale ), temperatura interioară
convenţională de calcul este media temperaturilor înregistrate pe durata perioadei de ocupare, la o distanţă de 2 m de
pereţii exteriori, la 0,75 m deasupra pardoselii;

- pentru hale industriale şi alte spaţii de producţie, temperatura interioară convenţională de calcul este media
temperaturilor înregistrate pe durata zilnică a programului de lucru, în zona de staţionare a muncitorilor, la 0,75 m
deasupra pardoselii;
-
Temperaturile se măsoară cu termometrul cu glob ( capabil să înregistreze şi efectul schimburilor de căldură pein
radiaţie ).

1.3 Referinţe
SR1907-1 / 1997 instalaţii de încălzire.Calculul necesarului de căldură.prescripţii de calcul

2. TEMPERATURI INTERIOARE CONVENŢIONALE DE CALCUL

Temperaturile interioare convenţionale de calcul pentru încăperi încălzite din clădiri de locuit, administrative şi social-
culturale şi pentru anexele administrative şi social culturale ale întreprinderilor industriale sunt prezentate în tabelul 1.

Tabel 1

Nr.crt. Categoria clădirii şi destinaţia încăperilor Temperatura interioară


convenţională de calcul 0 C
1. LOCUINŢE

1 Camere de locuit şi holuri 20


2 Vestibuluri 18
3 Camere pentru baie, duşuri 22
4 Bucătării 18
5 Closete în cadrul apartamentului 18
6 Closete în afara apartamentului 15
7 Scări şi coridoare exterioare apartamentului 10
8 Intrări ( windfang ) 12
9 Spălătorii şi călcătorii 15
10 Uscătorii la blocurile de locuinţe 25
11. Garaje sub locuinţe 10
1
2. CLĂDIRI ADMINSTRATIVE ŞI ANEXE SOCIALE DIN
ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE

1 Birouri 20
2 Săli de conferinţe şi festivităţi 18
3 Săli de aşteptare 16
4 Biblioteci, camere de lectură 20
5 Biblioteci, depozite de cărţi 15
6 Holuri, vestibuluri, garderobe 15
7 Camera portarului 20
8 Scări, coridoare 15
9 Grup sanitar, ( closete, pisoare) 15
10 Vestiare 22
11 Camere de dezbrăcare şi duşuri 22
12 Spălătoare fără dezbrăcare 20
13 Arhive cu personal 18
14 Arhive, depozite de cărţi 10
15 Centrale telefonice, staţii de radioficare, etc. 20
16 Bufete 20
17 Cabinete medicale 22
18 Intrări ( windfang )1 12
19 Cabinete de toaletă pentru femei 20
20 Încăperi pentru alăptare 22
3. CLĂDIRI CULTURALE

1 Săli de adunare 18
2 Săli de expoziţie 18
3 Săli de conferinţe 18
4 Birouri 20
5 Biblioteci, camere de lectură, de audiţie 20
6 Depozite de cărţi 10
7 Depozite de cărţi-biblioteci 18
8 Săli de şah şi alte jocuri similare 20
9 Săli de biliard şi tenis de masă 18
10 Fumoare 18
11 Holuri, vestibuluri, garderobe 18
12 Intrări ( windfang )1 12
13 Camere de dezbrăcare şi duşuri 22
14 Grup sanitar ( closete, pisoare) 15
15 Bufete 18
16 Scări, coridoare 18
4. ŞCOLI ŞI FACULTĂŢI

1 Clase 18
2 Cancelarii, birouri 20
3 Laboratoare 18
4 Amfiteatre, săli de conferinţe 18
5 Biblioteci, camere de lectură 20
6 Săli de desen 20
7 Săli de disecţie 16
8 Ateliere 18
9 Holuri, săli de recreaţie, fumoare 10
10 Coridoare, acări 10
11 Vestibuluri, garderobe 10
12 Intrări ( windfang )1 12
13 Grup sanitar ( closete, pisoare) 10
14 Camere de dezbrăcare şi duşuri 22
15 Săli de educaţie fizică 18

2
16 Cabinete medicale 22
17 Bufete 18
18 Bucătării 15
19 Cabina portarului 20
5. CREŞE ŞI GRĂDINIŢE DE COPII

1 Camere de primire 20
2 Camere de joc în creşe 22
3 Dormitoare2 20
4 Camere de joc în grădiniţe 20
5 Săli de mese 20
6 Camere de lucru şi de citire 20
7 Camere de personal şi secretariat 20
8 Băi şi duşuri pentru copii 24
9 Toalete, closete pentru copii şi camere de oale de noapte 20
10 Closete pentru personal 18
11 Vestibuluri, coridoare, holuri, scări 18
12 Intrări ( windfang )1 12
13 Cabinete medicale 24
14 Camere de izolare 22
15 Camere pentru rufe curate 16
16 Depozite pentru saci de dormit 16
17 Depozite pentru rufe murdare 10
18 Bucătării 15
19 Anexe bucătării preparare, spălare vase 18
20 spălătorii, călcătorii 15
6. HOTELURI ŞI CĂMINE

1 Camere 20
2 Holuri 18
3 Băi şi duşuri 22
4 Vestibuluri, garderobe 18
5 Coridoare, scări 18
6 Closete 15
7 Birouri 20
8 Săli de lectură, săli de şah 20
9 Săli de biliard şi tenis de masă 18
10 Restaurante, cofetării, frizerii 18
11 Bucătării, oficii 15
12 Intrări ( windfang )1 12
13 Magazii ( depozite ) 15
14 Ateliere 18
15 Spălătorii, călcătorii 15
7. SPITALE, CLINICI, MATERNITĂŢI

1 Rezerve sau saloane pentru bolnavi ( adulţi şi copii ) 22


2 Rezerve sau saloane pentru chirurgie 22......25
3 Camere sau saloane pentru sugari 24
4 Camere sau saloane pentru lehuze 24
5 Coridoare interioare 20
6 Fişiere, holuri, scări, garderobe, vestibuluri 18
7 Intrări ( windfang ) 12
8 Grup sanitar ( closete, pisoare ) 20
9 Cabinete medicale în policlinici şi dispensare 22
10 Săli de aşteptare 20
11 Săli de dezinfecţie 18
12 Săli de pregătire operaţie şi de naştere 22....25
13 Săli de operaţie şi de naştere 25

3
14 Săli pentru masaje 22
15 Camere de personal, camere de gardă 22
16 Electroterapie, Roentgen 22
17 Hidroterapie 24
18 Băi, duşuri şi camere de dezbrăcare 24
19 Spălătoare 15
20 Săli de autopsie 16
21 Morga 5
22 Camere pentru rufe curate 16
23 Camere pentru rufe murdare 10
8. TEATRE ŞI CINEMATOGRAFE

1 Săli de cinematograf 18
2 Săli de teatru, scena ţi fosa orchestrei 20
3 Fumoare, bufete 18
4 Vestibuluri, garderobe, scări 15
5 Hol de intrare şi ghişee încălzite 15
6 Săli de aşteptare şi cinematograf 12
7 Intrări ( windfang )1 12
8 Casa, birouri 20
9 Grup sanitar ( closete, pisoare ) 15
10 Cabina ctorilor 20
11 Spălătorie, duşuri pentru actori 22
12 Depozit de costume 12
13 Depozit de decoruri 10
14 Cabina de proiecţie 18
15 Camera de acumulatori 10
9. BĂI PUBLICE

1 Băi şi duşuri3 22
2 Băi de abur3 40
3 Băi de aer cald3 50
4 Băi de aer fierbinte3 60
5 Săli de odihnă după baie, săli şi scări de trecere 22
6 Camere de dezbrăcare, îmbrăcare, vestiar 22
7 Hale pentru inot ( cu 20 C peste temperatura apei
din bazin )
8 Vestibuluri, săli de aşteptare 18
9 Closete 18
10 Intrări ( windfang )1 12
11 Cabinete medicale, săli de masaje 22
12 Camere de personal 20
13 Frizerii 20
14 Restaurante, bufete, garderobe 20
15 Ateliere 15
16 Depozit de rufe curate 16
17 Depozit de rufe murdare 10
10. MAGAZINE, RESTAURANTE, CANTINE

1 Magazine, diverse nealimentare, cosmetică4 18


2 Magazine pentru alimente 15
3 Săli de mese 18
4 Birouri 20
5 Depozite de alimente 5
6 Depozite de mărfuri nealimentare1 , 4 10
7 Garderobe 18
8 Bucătării2 18
9 Încăperi pentru prepararea cărnii şi zarzavatului 18

4
10 Încăperi pentru spălat vase 18
11. SPĂLĂTORII MECANICE DE RUFE

1 Săli de maşini de spălat 15


2 Săli de maşini de uscat şi de călcat cu aburi sau gaze 15
3 Săli pentru dezinfectare 15
4 Încăperi pentru reparat rufe 18
5 Încăperi pentru depozitat rufe murdare 10
6 Încăperi pentru primit rufe murdare 18
7 Încăperi pentru rufe curate 16
8 Încăperi pentru uscătorii 25
12. DIVERSE ÎNCĂPERI

1 Muzee Funcţie de specificul exponatelor

2 Gări-holuri 15
3 - săli de aşteptare 15
4 - case de bilete, birouri 20
5 -restaurante 18
6 -camera mamei şi a copilului 20
7 -magazine diverse 18
8 Garaje pentru parcare auto 5
9 Garaj pentru parcare şi reparaţii auto 15
10 Săli şi hale pentru competiţii sportive 18
11 Săli şi hale pentru bazine de înot 22....28
( cu 20 C peste temperatura apei
din bazin )

NOTE

1- temperatura interioară convenţională de calcul este valabilă în cazul încălzirii încăperii, dar încălzirea ei este
facultativă
2- temperaturile indicate sunt valabile în ipoteza nefuncţionării utilajului tehnologic.Pentru calculul necesarului de
căldură al încăperilor învecinate, utilajul se consideră în funcţiune şi temperatura interioară considerată este de
( 20...22 ) 0 C.
3- Temperatura indicată este valabilă şi pentru băile din anexele socilae ale clădirilor industriale.
4- Pentru magazine şi depozite speciale ( blănuri, mobilă, etc.) temperaturile se stabilesc după necesităţi. În cazul
încăperilor pentru care tabelul indică două valori ale temperaturii, temperatura interioară convenţională de
calcul se alege funcţie de tipul încălzirii, existenţa sau absenţa curenţilor de aer, felul îmbrăcăminţii ocupanţilor,
condiţiile de folosire a încăperilor.

2.2 Temperatura interioară convenţională de calcul pentru casa scării ( încălzită sau nu ) admisă în
determinarea necesarului de căldură al altor încăperi este de 100 C.
2.3 Temperatura θ i a unei încăperi neîncălzite se va calcula pe bază de bilanţ termic :
A
Σ.........* θ ι
R’
θ ι
’= ………........................

A
Σ.........
R’
în care :

θ ι - temperaturile interioare convenţionale de calcul ale încăperilor sau spaţiilor învecinate în grade Celsius
A-aria suprafeţelor care delimitează încăperea determinată conform 2.1.1. din SR 1907-1, în metri pătraţi
R’ – rezistenţa termică specifică corectată a elementelor de construcţie ale încăperilor stabilită conform STAS
6472/3-89 în [ m2 K / W ]

5
2.3.1 Valori orientative pentru temperaturile interioare convenţionale de calcul ale spaţiilor neîncălzite
şi în rosturile de dilatare ale clădirilor de locuinţe, administrative şi social culturale sunt prezentate în
tabelul 2.
Tabel 2
Nr crt Felul încăperii Temperatura Viteza Rezistenţa termică specifică a elementelor de
exterioară convenţională construcţie exterioare
convenţională de calcul a m2 K/W
de calcul vântului
0
C m/s 0,40 0,41......0,65 0,66......1,30
1 Rosturi de dilatare -21 -1
închise -18 1
-15 3
-12 5
2 Rosturi de dilatare -21 -12
deschise ( protejate cu -18 -9
tablă ) -15 -6
-12 -3
3 Încăperi neîncălzite -21 8 8 9 11
înconjuratev în cea mai 5 9 11 12
mare parte de încăperi 4,5 9 11 12
încălzite 4 9 11 12
-18 8 9 10 12
5 10 12 12
4,5 10 12 13
4 10 12 13
-15 8 10 11 12
5 11 12 14
4,5 11 12 14
4 11 12 14
-12 8 11 12 13
5 12 13 14
4,5 12 13 14
4 12 13 14
4 Încăperi neîncălzite -21 8 -7 -6 4
având majoritatea 5 -5 -4 7
pereţilor exteriori 4,5 -5 -3 7
4 -4 -2 8
-18 8 -5 -4 5
5 -3 -2 8
4,5 -3 -2 8
4 -3 -1 9
-15 8 -3 -2 6
5 -2 -1 9
4,5 -2 0 9
4 -1 0 10
-12 8 -1 0 7
5 0 1 10
4,5 0 2 10
4 1 2 11
5 Poduri situate direct -21 -16
sub acoperiş -18 -13
-15 -11
-12 -8
6 Pivniţe şi subsoluri -21 10
tehnice complet sub -18 11
nivelul solului -15 12
-12 13
7 Pivniţe şi subsoluri -21 7
tehnice parţial -18 8
deasupra solului -15 9
6
-12 10

2.4 Temperaturi interioare convenţionale de calcul pentru încăperi de producţie


2.4.1 Temperaturile interioare convenţionale de calcul ale încăperilor de producţie şi ale anexelor
acestora, pentru care se impune realizarea unor condiţii tehnologice de microclimat se vor stabili
corespunzător acestor condiţii.
2.4.2 Temperaturile interioare convenţionale de calcul ale încăperilor de producţie cărora nu le sunt
impuse condiţii tehnologice de microclimat se aleg din tabelul 3, în funcţie de categoria muncii
prestate.
tabel 3
Caracteristicile procesului tehnologic Categoria muncii prestate Temperatura interioară convenţională
de calcul
0
C
Procese de producţie fără degajări de -uşoară 18
căldură, cu sau fără degajări de -cu efort mediu 17
umiditate -grea 15
Procese de producţie cu degajări -uşoară 15
importante de căldură, mai ales sub -cu efort mediu 13
formă radiantă -grea 10

Note
1 Prin muncă uşoară se înţelege activitatea caracterizată printr-o degajare de căldură a omului sub 5000 kJ în timpul
unui schimb de lucru , activitatea care se desfăşoară în poziţie aşezat sau în picioare implicând mişcări ale braţelor,
cu efort muscular redus, de exmplu:muncă la maşini automate ( strunguri, prese etc.), la mese de montaj, la pupitre
de comandă, muncă specifică de tipografie, în industria confecţiilor, de încălţăminte, în ateliere electrice de
întreţinere, munca de sortare şi ambalare a pieselor mici,
2 Prin muncă cu efort mediu se înţelege activitatea caracterizată prin degajare de căldură a omului de ( 5000...8000 )
kJ în timpul unui schimb de lucru, activitatea care se desfăşoară în general în picioare cu sau fără deplasări de la
locul de muncă, cu efort muscular moderat, de exemplu: munca de lăcătuşerie, tinichigerie, tâmplărie, lustruirea
mobilei, montare maşini, sudură electrică şi autogenă, deservirea de sortare şi concasare a minereurilor prelucrarea
cu maşini a pieselor mecanice mari, munca în industria siderurgică cu grad înalt de mecanizare, etc.
3 Prin muncă grea se înţelege activitatea caracterizată printr-o degajare de căldură a omului mai mare de 800 kJ în
timpul unui schimb de lucru, activitate ce se desfăşoară în picioare, cu eforturi musculare importante, muncă
manuală la cazangerie, cu ciocanul pneumatic, munca în industria siderurgică, cu grad redus de mecanizare,
manipulare cu lopata a materialelor, etc.

2.4.3. Categoriile de muncă de mai sus au în vedere doar criteriul degajărilor de căldură ale omului în activitate şi nu servesc
decât la stabilirea temperaturii interioare convenţionale de calcul în proiectarea instalaţiilor de încălzire.