Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele elevului:.....................................

Data......................................
FIȘĂ DE LUCRU
Adjectivul, clasa a VII-a

Citește cu atenție textul următor:


Ne aflam acum pe înălțimile cele din urmă ale Hălăucei. În depărtare, răsăritul
imens ardea în valurile de foc ale zorilor, iar soarele, ca o colosală sprânceană de aur
curat, se ridica de după linia neagră și ondulată a munților vaporoși. Umbrele se
grămădeau în apusul încă în amurg și grăbite se aruncau în haosul altor lumi. Din văi,
neguri adormite începeau să se înalțe, trezite de întâile raze ale dimineții; ici-colea, din
adâncuri, coloane sure de fum se îndreptau spre ceruri, topindu-și creștetele lor în
văzduhul luminos și limpede. (…) Noi mergeam spre cele din urmă pe o potecă tăiată
poate de rarii pași ai fiarelor sălbatice în mușchiul verde și rourat.
(Calistrat Hogaș, „Hălăuca”, vol. „Pe drumuri de munte”)
Exersează!
1. Transcrie, din textul dat, două adjective care nu au grade de comparație.
2. Identifică două adjective, unul propriu-zis și unul provenit din verb la participiu, și
analizează-le.
3. Alcătuiește enunțuri în care să treci la toate gradele de comparație adjectivul:
„limpede”.
4. Transcrie toate adjectivele care există în al doilea enunț al textului.
5. Explică ortografierea cu doi „i” a cuvântului „rarii” din structura „rarii pași”.
6. Precizează în ce caz sunt și ce funcție sintactică au adjectivele subliniate: tăiată,
sălbatice, verde.
7. Scrie trei enunțuri în care adjectivul „luminos” să fie la gradul superlativ absolut,
obținut prin mijloace expresive de redare a acestuia.
8. Indică numărul de forme flexionare ale adjectivelor următoare: sure, limpede,
rourat.