Sunteți pe pagina 1din 2

EXERCIŢII

PRONUMELE

1. Răspundeţi cu adevărat (A) sau fals (F):


a) În enunţul: „Ghiozdanele alor mei sunt în spate”, alor mei îndeplineşte funcţia sintactică de atribut pronominal.
b) Pronumele demonstrativ, reflexiv, posesiv, nehotărât, relativ, interogativ pot deveni adjective pronominale.
c) Pronumele reflexiv împrumută de la pronumele personal de persoana I şi a II-a formele accentuate și
neaccentuate.
d) În propoziţia „O fată mi-a împrumutat caietul, alta stiloul.” o este adjectiv pronominal nehotărât
e) În enunţul: „Pe aceeași stradă locuim amândoi”, cuvântul aceeaşi este pronume demonstrativ de identitate.

2. Stabiliţi relaţia potrivită între premisele trecute în coloana A şi răspunsurile din coloana B.
A B
1.pronume posesive ................. a.sine, se, s, sie, sieşi, işi, şi
2.pronume nehotărâte.......... b.aceeaşi, aceasta, ceilalți, acela
3.pronume negative .......... c.alta, orice, fiecare, toţi, careva
4.pronume reflexive ........ d.al său, ale voastre, ai noștri, a mea
5.pronume demonstrative....... e.nimeni, nimic, niciunul

3. Precizaţi valoarea morfologică, cazul şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate:


a. La ce te gândești?
b. Făcându-și sie pe plac, i-a deranjat pe ceilalți.
c. Ai noștri erau așezați în rând.
d. N-am cumpărat nimic din magazin.
e. Cartea aceluia e ruptă.
f. Răspunsul corect e altul.
g. Fata careia o sa-i dau florile este colega mea.
h. Florile de la ai tai sunt foarte frumoase .
i. El n-a ascultat niciun sfat primit.

4. Alcătuiţi propoziţii în care ce să fie pe rând pronume relativ și adjectiv pronominal relativ; care să fie pronume
interogativ şi adjectiv pronominal interogativ; iar ma să fie pronume personal şi pronume reflexiv.

5. Completaţi spaţiile punctate cu pronumele care (la genitiv), precedat de articolul genitival
(posesiv).
a.Locuiesc într-o clădire ................................... ferestre sunt luminoase.
b.Profesorul ..........................studenta este Ioana n-a venit azi.
c.Profesorii.............................studenti sunt Raluca si Radu n-au dat testele .
d.Colega ………………………... frate e acolo a plecat.

6. Înlocuieşte punctele cu adjective de întărire corespunzătoare.


 A.Noi (fem) .....................................am rezolvat problema.
 B.Ele ................................... ne-au dat soluţia.
 C.Ţie (masc)................................... ţi-am cerut ajutorul.
 D.Ea …………………………a plecat mai repede.

7. Alcătuiţi propoziţii în care să aveţi :


a. pronume posesiv, Ac, complement de agent
b. pronume nehotărât, G, complement circumstantial de timp
c. adjectiv pronominal demonstrativ, D, complement circumstantial de mod
d. pronume negativ, N, nume predicativ
e. adjectiv pronominal relativ, N, atribut adjectival
f. pronume reflexiv, D, atribut pronominal in dativ.
Se acorda 10 puncte din oficiu.