Sunteți pe pagina 1din 1

Şedinţa ORDINARĂ din data de 25.06.

2020 va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeței de 30 mp din domeniul public al


Comunei Periam către S.C. BILSAS S.R.L., în vederea amenajării și funcționării unei terase;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisiile de specialitate nr. I, II și III
din cadrul Consiliului Local Periam.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeţei de 30 mp din domeniul public al


Comunei Periam către S.C. DO PARY & GAME S.R.L., în vederea amenajării şi funcţionării
unei terase;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisiile de specialitate nr. I, II și III
din cadrul Consiliului Local Periam.

3. Informare și Raport privind activitatea asistenților personali, desfășurată în semestrul I al anului


2020.

PRIMAR,
Ing. ec. DUMITRAŞ CORNEL