Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL DE COMPLETARE A DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

(CONCURS NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE)

NUMELE , INIŢIALA TATĂLUI, PRENUMELE (complet, conform actului de identitate):

………………………………………………………………..........……………………………

Statutul la data depunerii dosarului :


□ titular în învățământ
□ cadru didactic debutant prevăzut la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6)
□ angajat pe perioada de viabilitate a postului
□ angajat pe perioadă determinată în învățământ
□ angajat în alt domeniu de activitate
Absolvent promoție 2020: □ DA □ NU
Absolvent pregătire psihopedagogica promoție 2020: □ DA □ NU

PROBA DE CONCURS: ……………………………………………...................……………..


………………………………………………………………………………..................…………

PROBA ORALĂ PENTRU LIMBA DE PREDARE………………………………..


(învăţătorii şi educatoarele nu susţin probă orală pentru limba în care se face predarea)

Solicit traducerea subiectului în limba ………………………..…………………..

Avize / atestate ………………………………………………………………...