Sunteți pe pagina 1din 3

AP regretă influența ateismului față de societatea contemporană

Definiții:
INFLUENȚĂ,  Acțiune exercitată asupra unui lucru sau asupra unei ființe, putând duce la schimbarea lor
ATEISM , Doctrină care se bazează pe negarea existenței lui Dumnezeu și a oricărei divinități
SOCIETATE, Totalitatea oamenilor care trăiesc laolaltă, fiind legați între ei prin anumite raporturi economice
CONTEMPORANĂ, Care există, se petrece în zilele noastre, care se raportează la prezent, la epoca de față; actual
PRO CONTRA
Argument: Ateii sunt interesați doar de propria persoană. Argument: bisericile s-au intepenit in mentalitati si practici ruginite,
Dacă există ceva care să caracterizeze societatea modernă, atunci nefunctionale si irelevante pentru epoca contemporana, au franat
aceea ar fi „religia ateistă”, adică uciderea lui Dumnezeu.  evolutia societatii si au distrus mii de vieti si potentiale umane.
"Religion is what keeps the poor from murdering the rich."- Napoleon Nu există ateism pur, deoarece acesta ar presupune pasivitate și statism,
Bonaparte - credința îi oprește să nu ucidă înseamnă să te ghidezi exclusiv după rațiune și să nu te intereseze, în
Din păcate, în societatea contemporană, credința a fost înlocuită cu fond, nimic din ce se întâmplă în jurul tău. 
lupta pentru putere și avere.  Ateii sunt interesați doar de propria - Oamenii din întreaga lume vor să știe de ce există universul, care este
persoană. scopul existenței noastre și ce va fi după moarte. 
Un om LIPSIT DE DUMNEZEU, traieste pentru: averea sa; pentru el - „Vreau să subliniez faptul că 500 de ani de știință au demonstrat că
insusi si functia sa; pentru hobby-urile sale care uneori sfideaza limita existența lui Dumnezeu, acea noțiune vagă, este puțin probabilă”, a
bunului simt (vezi acumularile de obiecte de arta din casele politicienilor declarat Lawrence Krauss, fizician la Universitatea de Stat din Arizona.
români in cantitati care depasesc orice imaginatie).Ei sunt diabolici inca - Bisericile au avut rolul de a educa moral populatia si de a ridica
de tineri, de pe bancile scolii, frustrarea lor erupe in explozii de violenta societatea, numai ca de la un anumit moment, societatea a evoluat mai
verbala sau fizica. Agresiuna si umilirea celor din jur le ofera atunci repede decat mentalitatea bisericii. Din acel moment bisericile s-au
satisfactie.Sfidatori cu cei mai mici, umili pana la un teatralism josnic intepenit in mentalitati si practici ruginite, nefunctionale si irelevante pentru
faţă de cei de care depind. epoca contemporana, au franat evolutia societatii si au distrus mii de vieti si
 Ei bine, daca veti lipsi simultan un ateu de toate lucrurile enumerate potentiale umane.
mai sus, el se va simţi GOL şi PUSTIU.
- sursa bolilor psihice: ATASAMENTUL FAŢĂ DE LUCRURI SI
PERSOANE.
- Avem nevoie de principiile creștine, altfel oamenii nu se vor mai - Bisericile ar trebui  să îi ajute financiar pe cei care au nevoie, să contribuie
înțege(ex.Turnul Babel). la educarea membrilor lor şi să îi consilieze pe cei care vor să îşi găsească
-Influenta negativa a ateismului militant, a desacralizarii, sta la baza un loc de muncă.
faptului ca multe tari merg pe o scara descendenta, mers care daca nu - Potrivit lui Shermer, pe măsură ce grupurile de oameni au devenit tot mai
este oprit, va duce la disparitia lor ca natiuni. mari, religia a evoluat ca un mecanism de control social
- religia promovează întrajutorarea și astfel societatea se va dezvolta
Argument: Oamenii credincioși se simt discriminați Argument: Ateii sunt umiliți de credincioși

AP regretă influența ateismului față de societatea contemporană Page 1


PRO CONTRA
- Oamenii credincioși se simt discriminați, deoarece sunt considerați - au fost cazuri, apărute in presa, care făceau referire la elevi umiliți de
inferiori, nu li se respectă identitatea și dreptul la religie, deși acesta colegi pentru ca erau atei.
este prevăzut în Constituție. - Predarea religiei în şcoală are conotații educaționale profunde. Tinerilor li
- Mari personalități contemporane, cu influență asupra maselor, se inoculează anumite idei, nu sunt lăsați să gândească, să iși formeze
promovează ateismul. propriile păreri. Educatia religioasa descurajeaza analiza critica si
- Distrugerea lăcașelor de cult monumente istorice( catedralele, formularea de intrebari in conditiile in care elevii sunt sfatuiti sa creada “fara
mănăstirile, bisericile, operele de artă vizuală, in majoritatea lor a cerceta”.
inspirate de credința religioasă) - Cheltuirea unor fonduri publice trebuie să ţină cont de necesităţi, urgenţe,
- Biserici închise, preoţi închişi, copii batjocoriţi la şcoală, oameni care eficienţă şi scop. Banii folosiți pentru construirea de biserici ar putea fi
se rugau în secret, aşa arăta România condusă de un ateu convins, folosiți în învățământ, sănătate, cultură etc.
Nicolae Ceauşescu.  Este greu de înţeles absurditatea teologică a „mântuirii neamului” printr-o
- asociaţiile ateiste militează intens împotriva finanţării publice a clădire din centrul Bucureştiului, în timp ce credinţa celor mai mulţi oameni
activităţilor religioase. E clar că, în ciuda unor argumente pe alocuri a devenit doar o formă fără fond.
valide, ţinta lor nu este (doar) separarea bisericii de stat, ci eliminarea
religiei din peisajul public.
Argument: confortul psihologic Argument: libertatea conștiinței, gândirea liberă
-biserica îți oferă speranță, te motivează să trăiești(ex.: efectul placebo) - ateii au gândirea mai deschisă și promovează lucruri concrete,
- ateii susțin că numai cei din vârful piramidei sunt fericiți. Din acest dezvoltarea conștinței și egalitatea în drepturi
motiv, cei aflați la baza piramidei își pierd speranța. Fără bază, - biserica te obligă, ateii te lasă să alegi
piramida se distruge. Fără speranță, societatea se autodistruge. - nu ai nevoie de frica de Dumnezeu pentru că există legi care te
pedepsesc dacă le încalci
- Religia separă, ateismul unește
- religia îngrădește(interzicerea avorturilor, limitarea puterii decizionale)
Argument: creșterea nivelului criminalitatii si al sinuciderilor Argument: creșterea nivelului criminalitatii si al sinuciderilor nu are
- Influenta tragica a ateismului, materialismului asupra societatii legătură cu credința
contemporane a facut sa creasca considerabil nivelul criminalitatii si al -Dacă o persoană nu înțelege greșeala cruzimii, în niciun caz nu va
sinuciderilor. Un om ucide pe altul in aparenta de la nimic, fara a avea descoperi acest lucru citind Biblia sau Coranul. Aceste cărți abundă de
un temei.( V. Kalita, articol intitulat "Cine ma va ucide maine")  exemple de cruzime umană și divină. Moralitatea noastră nu provine din
religie.Credinciosul asociază adesea crimele lui Hitler, Stalin, Mao și Pol
Pot cu necredința. Problema fascismului și a comunismului nu e că au fost
prea critice cu religia; problemă e că au fost mult prea asemănătoare
religiei. Asemenea regime sunt dogmatice și generează culturi a
personalității ce nu pot fi deosebite de adorarea personalităților religioase. 
Argument: scăderea natalității Argument: creșterea numărului copiilor abandonați
- O altă influență nefastă a ateismului este scăderea natalității, datorită - Creșterea numărului copiilor abandonați, datorită lipsurilor materiale.
AP regretă influența ateismului față de societatea contemporană Page 2
PRO CONTRA
creșterii numărului avorturilor(biserica interzice acest lucru).
Concluzii Concluzii
Matematicianul Blaise Pascal afirma ca „omul crede in ceea ce Omul slab, care nu a realizat nimic în viața lui, începe să creadă în
iubeste”. Fară credinta nu poti obtine cea ce doresti, lucrurile lumii si Dumnezeu. E o scuză, și speră, că poate cumva, după moarte o să-i fie
slava oamenilor, sau...lucrurile vesnice si slava lui Dumnezeu. mai bine.
Oare ateismul nu este de fapt o ura a omului fata de ceea ce este infinit Ateul are un scop în viață: acela de a trăi clipa și de a se simți bine fără
si absolut? constrângerile date de biserică. Viața căpătă sens atunci când e trăită cu
Asa cum copilul se teme de intuneric, ateul se teme de ideea lui adevărat. Relațiile noastre cu cei pe care îi iubim au sens acum; nu este
Dumnezeu. Groaza pe care il cuprinde pe acesta la ideea ca exista un necesar ca ele să dureze o veșnicie ca să capete sens. 
pisc pe care acesta niciodata nu va putea fi cucerit, sa-l inteleaga pe Societatea modernă se anunţă a fi una liberă de religiozitate, fundamentată
cai rationale si sa-l stapaneasca il omoara. Ateului ii este frica faptul ca pe caracterul eminamente raţional şi autonom al membrilor ei.
va realiza ca este de fapt o fiinta neajutorata si slaba.  Ateii isi traiesc Istoricul Stephen Henry Roberts a zis: “Eu susțin că suntem amândoi atei.
viata fara un scop final. Ei cred in bani, functii si orice lucru material Eu cred în mai puțin cu un zeu ca tine. Atunci când o să înțelegi de ce
care le aduce invidie din partea celor care nu le au. respingi pe toți ceilalți zei posibili, o să înțelegi de ce eu îl resping pe al
tău”.

AP regretă influența ateismului față de societatea contemporană Page 3