Sunteți pe pagina 1din 4

EXERCIȚII

1. Găsiți câte un sinonim neologic pentru cuvintele următoare:

Amănunt
Citeț
Folositor
Copilăresc
Mângâiere
A iscăli
A întărâta
Călător
Gaură

2. Grupați perechile de sinonime:


A egala ardent
Mobil viguros
Pasional a falsifica
Robust a echivala
A contraface mișcător

3. Găsiți câte un sinonim pentru următoarele neologisme:


A suspecta
A consilia
A altera
A expune
A redacta
A substitui

4. Rescrieți textul utilizând sinonime neologice în locul cuvintelor subliniate:

În gloată se simțea un zbucium de neînțeles. Târgoveții se adunaseră în piață fiind chemați prin
înștiințări lipite prin toată urbea. Frământarea creștea, mai ales că nimeni nu știa de ce a venit, dar
trăia un simțământ ciudat legat de însemnătatea acestei adunări.

5. Scrie antonime obținute prin derivare cu prefixe de la următoarele cuvinte de bază:


Corect
Stabil
Politețe
Util
Sincer

6. Organizează în serii de antonime cuvintele: bucurie, curajos, cinstit, desfrunzit, a iubi, fricos,
încredere, înfrunzit, tristețe, neîncredere, leneș, harnic, necinstit, a urî.

7. Alcătuiește enunțuri pentru a ilustra omonimia cuvintelor de mai jos:

bob (substantiv/ substantiv)


_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________

arie (substantiv/ substantiv)


_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________

cer (substantiv/ verb)


_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________

milă (substantiv/ substantiv)


_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________

poartă (substantiv/ verb)


_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________

8. Identifică sensuri ale verbului polisemantic „a da” din lista următoare, apoi completează cu
acestea spaţiile punctate din enunţurile de mai jos: a oferi, a izbucni, a încredinţa, a necesita, a plăti, a
se împotrivi, a vinde, a răscumpăra, a arunca, a se nimeri, a sorti, a construi, a unge, a falsifica.

A) I-a ..................... o brăţară.


B) Copilul i-a fost........................... de către părinţii lui.
C) A ............................ pe televizor mai mult decât făcea.
D) Cu cât....................... cartofii?
E) Ea a ......................... la gunoi, din greşeală, sacoşa cu haine.
F) Aşa a ...................... Dumnezeu.
G) S-a.......................pe faţă cu o cremă nepotrivită tenului ei.

9. Se dau contextele de mai jos. Înlocuieşte verbul polisemantic cu sensurile pe care le


actualizează:

a) Am schimbat piesa maşinii.


Nu stătea bine cartea; i-am schimbat locul.
De când a devenit doctor, s-a schimbat.
M-am schimbat de cămaşă.

b) Am scos cartea din bibliotecă.


Am scos de la el toate informaţiile.
Mi-am scos haina pentru că era cald.
Am scos bani, nu glumă!
Am scos peştele din undiţă.
L-am scos din starea de melancolie.
Am scos o carte.

c) Nu-mi serveşte la nimic acea carte.


Pentru a-şi atinge scopul s-a servit de mijloace neoneste.
M-a rugat ceva şi l-am servit cu plăcere.
I-am servit o cafea.
În al doilea set serveşte colegul meu.

d) În urma regimului, a slăbit.


Din cauza abuzului de cafea are inima slăbită.
Vântul a slăbit din intensitate.
Din cauza distanţei, legătura cu ea a slăbit.
Nu-l mai slăbea cu întrebările.
Deoarece avea un copil neastâmpărat, mama nu-l slăbea din ochi.

e) Ceasul a stat.
Maşina a stat pentru că nu mai avea benzină.
A stat mai mult timp la mama.
Stau cu părinţii.
Lucrurile nu stau prea bine.
Stă să plouă.

10. Alcătuiește enunțuri în care să apară corect utilizate paronimele de mai jos:

funcțional/ funcționar
calitate/ caritate
contuzie/confuzie
petrolier/petrolifer

11. Identificați confuziile paronimice și substituiți cuvintele folosite greșit cu paronimele lor
cerute de context:

- Completați fișa în mod lizibil, trecând în primul spațiu numele și pronumele.


- N-am fost înțeleși. Ori, ideea noastră era să începem o adevărată reformă.
- Societatea petroliferă și-a mutat sediul într-un alt oraș.
- E un virtuos al pianului, are concerte pe tot globul.
- Poveștile lui mă inervează îngrozitor.
- Ne-am apropiat conceptele moderne, cu care acum operăm fără probleme.

12. Evitați cacofoniile de mai jos, reformulând enunțurile:

- Dacă cade guvernul, avem alegeri anticipate.


- Am trecut două cuvinte în rubrica calificativelor.
- A lucrat la noi ca corespondent de presă.
- Mi-a spus că comisia se va reuni mâine.
- A pus sticla clătită la locul ei în frigider.
- Se mersese serios pe ideea de a reface pictura murală.

13. Alegeți pentru fiecare dintre compusele de mai jos, ortografia corectă:

- Prietena mea râde într-una/întruna și nu știu de ce.


- Au mers spre miază noapte/ miazănoapte/miază-noapte ca să ajungă la cabană.
- Lasă-i să încerce măcar o dată/odată să tragă la țintă.
- Prin bună voința/bună-voința/ bunăvoința unor prieteni am aflat adresa dumneavoastră.
- Nu reușește nici cum/ nici-cum/nicicum să găsească banii de care are nevoie.
- N-am nici o/nicio îndoială că așa stau lucrurile.

14. Corectați punctuația din enunțurile următoare, scoțând virgulele plasate greșit și
introducând altele acolo unde este nevoie:

- Orașul lui natal Brașov, i se pare, cel mai frumos din țară.
- Domnule profesor aș vrea să vă explic de ce am lipsit dar, nu reușesc.
- Întrebarea pe care ți-am pus-o, este una extrem de grea și aproape, fără răspuns.
- Socrul meu a zis, mă gândeam să vă opresc dar pe urmă am zis, ia să-i las.
- Ministrul a declarat, că vor fi luate măsuri concrete.
15. Rescrieți corect enunțurile de mai jos:

- A dispus începerea unei anchete condusă de consilier.


- Este interzis staționarea în hol.
- Și-a pus rochia ecoseză și pantofii vernili.
- Sunt idei grele de aplicat în practică.
- Până la urmă am înțeles că e o hotărâre pe care trebuie să o ia ei însăși.
- Oamenilor aceștia totul li se pare normal.
- Datorită sosirii acestei informații surprinzătoare și neașteptată, am contramandat întâlnirea.
- Colegele a căror părinți n-au mai venit pe la noi ne-au scris ieri.
- După o noapte de drum, eram să adorm la volan.