Sunteți pe pagina 1din 1

Pleonasmul.

Paronimele

1. Rescrie corect enunţurile următoare:


 Fortuit de împrejurări, am plecat mai devreme.
 Meteorologii au anunţat că ploaia e eminentă.
 Scandalul a ajuns în mijloacele mass-media.
2. Subliniază paronimul utilizat corect:
 Concurenţii s-au alineat/ aliniat la linia de start.
 Părinţii mei au investit/ învestit mult în această afacere.
 E rău să ai lacune/ lagune în cunoştinţe.
3. Alcătuieşte enunţuri cu paronimele utilizate incorect în enunţurile de la exerciţiul 2.

1. Rescrie corect enunţurile următoare:


 I-a fost retrocedat înapoi pământul.
 Planta aceasta are proprietăţi vindicative.
 La ora de desen mi-am făcut propriul autoportret.
2. Subliniază paronimul utilizat corect:
 Locuinţa noastră are multe dependinţe/ dependenţe.
 Nu pot merge azi la şcoală din motive familiare/ familiale.
 Victor se mută temporar/ temporal în alt oraş.
3. Alcătuieşte enunţuri cu paronimele utilizate incorect în enunţurile de la exerciţiul 2.

1. Rescrie corect enunţurile următoare:


 Toamna, aversele de ploaie sunt numeroase.
 Muncitorii lucrativi în această fabrică vor salarii mai mari.
 Avionul a aterizat fără probleme pe pământ.
2. Subliniază paronimul utilizat corect:
 Cuvântul omis/ emis de autorii textului este o prepoziţie.
 I-a adăpostit pe cerşetori, dovedindu-şi astfel caritatea/ calitatea.
 În discursul său, senatorul a înserat/ inserat intenţionat o greşeală.
3. Alcătuieşte enunţuri cu paronimele utilizate incorect în enunţurile de la exerciţiul 2.

1. Rescrie corect enunţurile următoare:


 Vom locui temporal în casa bunicilor.
 Filmul văzut aseară are un happy – end fericit.
 Ar fi bine să urmaţi exemplul pilduitor al colegului vostru.
2. Subliniază paronimul utilizat corect:
 Misterul tablourilor dispărute a fost eludat/ elucidat.
 E necesar să realizăm o transcriere literală/ literară a fragmentului.
 Deşi este un elev eminent/ iminent, Cristi a uitat să-şi facă tema.
3. Alcătuieşte enunţuri cu paronimele utilizate incorect în enunţurile de la exerciţiul 2.