Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte PATAC 2020

1. Proiectarea aplicațiilor de traducere asistată de calculator - Etape


2. Conceptele de traducere automata, traducere asistată de calculator, traducere umană.
3. Fazele de dezvoltare a aplicațiilor de traducere asistată de calculator (analiza, proiectare,
implementare, testare).
4. Categorii de limbaje de programare ce pot fi utilizate in aplicatii de traducere asistata de
calculator (limbaje declarative, limbaje imperative).
5. Aspecte referitoare la metodologia scrierii programelor pe calculator.
6. Conceptul de interfata cu utilizatorul (inclusiv conceptul de interfata inteligenta si interactiv-
adaptiva).
7. Memorii de traducere (fundamente, creare, utilizare).
8. Creare aplicatii de interactiune cu utilizatorul in limbajul de programare C#.