Sunteți pe pagina 1din 9

ANUL ŞCOLAR 2019-2020 Avizat Director

SAPTAMANI- 36
Profesor: Patru Irina
Colegiul de Silvicultura si Protectia Mediului
Scoala Gimnaziala Waldorf
Rm. Valcea
Clasa A VI-A
Numar ore/sapt: 2
Nr. Ore/an: 70 ore/an (30 ore/sem I, 40 ore/sem II din care 2 Saptamana Altfel)
Materiale si auxiliare scolare conforme cu Programa Waldorf din Romania

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Limba Germană
Nr. Unităţi de învăţare Conţinuturi ale unităţii Obiective de referinţă Activităţi de Nr. Săptămâna Observaţii
crt. de învăţare învăţare ore A. Resurse
B. Evaluare
1. Wiederholung 1.3; 2.1; 3.2; 3.3; 4.1; 1. Wortschatz und Grammatik -Exerciţii de
4.3; identificare a
sunetelor specifice 2 1 A.CD-uri
B. orală
-Exerciţii de
pronunţie şi intonaţie

-Exerciţii de repetare
după model a unor
cuvinte, sintagme şi
propozţii
- Exerciţii de
identificare: a unor

1
Nr. Unităţi de învăţare Conţinuturi ale unităţii Obiective de referinţă Activităţi de Nr. Săptămâna Observaţii
crt. de învăţare învăţare ore A. Resurse
B. Evaluare
litere/ grupuri de litere
în cuvinte, a unor
cuvinte, sintagme,
enunţuri scrise

-Exerciţii de citire cu
voce tare

2. Mein Traumzimmer 1.2; 1.3; 2.1; 2.3; 3.2; 1. Mein Zimmer, -Exersarea unor 5 2-4 A. . CD-uri
3.3; 4.1; 4.2; 4.4; 4.3; zusammengesetzte Subst. formule simple de B. scrisă portofoliu
2. Schüler sprechen über ihr comunicare în ( imagini cu
Traum –zimmer societate fenomene ale
3. Das Präteritum, Übungen naturii)
4. Tarzan in einer deutschen
Stadt -Joc de rol

-Dialoguri dirijate

- Exerciţii de citire
cu voce tare, cu /
fără model

3. Gehören Jungen in die 1.2; 1.3; 2.1; 2.3; 3.2; 1. Alles was Küche ist! -Răspunsuri la 6 5-7 A. planşe
Küche? 3.3; 4.1; 4.2; 4.4; 4.3; 2. Schüler sprechen über Essen întrebări de control B. portofoliu
3. Das Pronomen man, (decupaje cu feluri
Kochrezepte -Exerciţii de repetare de mâncare şi

2
Nr. Unităţi de învăţare Conţinuturi ale unităţii Obiective de referinţă Activităţi de Nr. Săptămâna Observaţii
crt. de învăţare învăţare ore A. Resurse
B. Evaluare
4. Übungen după model a unor denumirea lor în
cuvinte, sintagme, limba germană )
propoziţii
-Jocuri didactice
(Săculeţul fermecat )
-Exerciţii de copiere,
de completare de
spaţii; copiere
selectivă
-Exerciţii de scriere
după dictare

4 Wohin mit dem Müll? 1. Gedanken über die Umwelt A. fişe de lucru,
1.2; 1.3; 2.1; 2.3; 3.2; 2. Die Konjunktion, Übungen selectiv 4 7-9 planşe, fotografii
3.3; 4.1; 4.2; 4.4; 4.3; 3. Eine Bildgeschichte,
5. Tolle Erfindungen 1.2; 1.3; 2.1; 2.3; 3.2; 1. Sind das Erfindungen? -Exerciţii de răspuns 6 9-12 A. flipcharts,
3.3; 4.1; 4.2; 4.4; 4.3; 2.Eine Geschichte la comenzi/ întrebări worksheets
3. Übungen zu Wortschatz und B.orală (discuţii,
Grammatik - Exerciţii de dialoguri,
4. Erfindungsvorschläge confirmare a conversaţii etc.)
5. Fortsetzung folgt: “Die înţelegerii sensului
Geschichte von der global al unui enunţ
Schneekugel” simplu, prin
6. Genitiv des Substantive îndeplinirea unei
“kaum” modal/temporal sarcini simple

- Joc de rol
- Dialoguri dirijate
- Exerciţii de alegere
(din soluţii multiple)
-Exerciţii de
redactare de

3
Nr. Unităţi de învăţare Conţinuturi ale unităţii Obiective de referinţă Activităţi de Nr. Săptămâna Observaţii
crt. de învăţare învăţare ore A. Resurse
B. Evaluare
propoziţii
6. Wiederholung 1.3; 2.1; 3.2; 3.3; 4.1; 1. Wortschatz und Grammatik - Exerciţii de 1 12 A.fişe de lucru
4.3; confirmare a
înţelegerii sensului
global al unui enunţ
simplu, prin
îndeplinirea unei
sarcini simple
-Activităţi în perechi
(dialoguri simple)
- Exerciţii de alegere
(completare spaţii
libere )
-Exerciţii de
redactare de
propoziţii
7. Freundlich sein? 1.2; 1.3; 2.1; 2.3; 3.2; 1. Personenbeschreibung, - Exerciţii de tip
Warum nicht! 3.3; 4.1; 4.2; 4.4; 4.3; unregelmäß. Komparation der adevărat/ fals 13-15
Adj.
2. „ Eine” von I. Brender - Jocuri didactice
3. Übungen 5 A.fotografii, fişe
de lucru
- Jocuri didactice .B.scrisă
(rebus, etc.) ( redactarea unei
scrisori către Moş
- Realizarea unui Crăciun )
album / panou /
portofoliu cu imagini
etc.

4
Nr. Unităţi de învăţare Conţinuturi ale Obiective de referinţă Activităţi de Nr. Săptămâna Observaţii
crt. unităţii de învăţare învăţare ore A. Resurse
B. Evaluare
8. Hilfe! Ich bin schüchtern 1.2; 1.3; 2.1; 2.3; 3.2; 1. Kann Schüchternheit ein -Exerciţii de răspuns
3.3; 4.1; 4.2; 4.4; 4.3; Problem sein? la întrebări 1 15
2. Das Plusquamperfekt, -Exersarea unor 4 16-17
Übungen formule simple de
3. Eine Bildegeschichte comunicare în
4. Test: bist du schüchtern? societate
Übungen
-Jocuri didactice

- Exerciţii de citire
cu voce tare, cu /
fără model

-Exerciţii de scriere
după dictare

5
Nr. Unităţi de învăţare Conţinuturi ale Obiective de referinţă Activităţi de Nr. Săptămâna Observaţii
crt. unităţii de învăţare învăţare ore A. Resurse
B. Evaluare
9. Ostern 1.2; 1.3; 2.1; 2.3; 3.2; 1. Osterbräuche -Exerciţii de
3.3; 4.1; 4.2; 4.4; 4.3; 2. Das Wettlauf um das identificare
Zauberei 8 18-21
3. Bildung der Subst. durch -Exerciţii de A. CD-uri, poze
Präfixe und Suffixe, Übungen pronunţie şi intonaţie personale, planşe cu
4. Osterschmuck und Osterspiel imagini din vacanțe
B. portofoliu
- Exerciţii de (Realizarea unui
identificare: a unor album cu imagini
litere/ grupuri de “Țara sau oraşul
litere în cuvinte, a preferat”)
unor cuvinte,
sintagme, enunţuri
scrise

10. A. fişe de lucru,


Wiederholung 1.3; 2.1; 3.2; 3.3; 4.1; 1. Wortschatz und Grammatik selectiv 4 22-23 planşe, fotografii
4.3; B.Test Paper 2

6
Nr. Unităţi de învăţare Conţinuturi ale Obiective de referinţă Activităţi de Nr. Săptămâna Observaţii
crt. unităţii de învăţare învăţare ore A. Resurse
B. Evaluare
11. Eine 1.2; 1.3; 2.1; 2.3; 3.2; 1. Das Flugzeug, - Exerciţii de răspuns
Flugzeuggeschichte 3.3; 4.1; 4.2; 4.4; 4.3; Wechselpräpositionen la comenzi/ întrebări
2. Übungen, Spiel - Exerciţii de 4 24-25 A. planşe cu
3. Eine Flugzeuggeschichte repetare după model încăperile din casă,
a unor cuvinte, texte autentice care
sintagme, propoziţii descriu tipuri de
camere/mobilier
-Activităţi în perechi B.
(dialoguri simple) -orală (Was haben
wir am Wochenende
gemacht?)
- Exerciţii de citire -scrisă
cu voce tare, cu /
fără model

- Exerciţii de scriere
după dictare

12. Ein Märchen 1.2; 1.3; 2.1; 2.3; 3.2; 1. Das Märchen - Exerciţii de tip A. Power Point cu
3.3; 4.1; 4.2; 4.4; 4.3; 2. Komparation der Adverbien, adevărat/ fals 6 26-28 prezentarea
Übungen -Joc de rol simbolurilor si
3. Die Geschichte von bösen - Dialoguri dirijate traditiilor specifice
Hänsel und Gretel -Jocuri didactice Paştelui
4. Unbekannter Brief von Hänsel -Exerciţii de alegere
und Gretel (din soluţii multiple) B. proiect
-Exerciţii de (Osterhase ) ,
completare pe baza portofoliu cu
unui suport vizual imagini: “Vacanța

7
Nr. Unităţi de învăţare Conţinuturi ale Obiective de referinţă Activităţi de Nr. Săptămâna Observaţii
crt. unităţii de învăţare învăţare ore A. Resurse
B. Evaluare
-Exerciţii de de Paşte”
redactare de
propoziţii
13. Eine Fabel 1.2; 1.3; 2.1; 2.3; 3.2; 1. Deutsche und rumänische - Exersarea unor
3.3; 4.1; 4.2; 4.4; 4.3; Fabel formule simple de 8 29-32
2. Der Wolf und das Lamm, von comunicare în A. CD-uri (cu
H. Artzen societate diverse sunete de
3. dass- Satz, ob- Satz, Übungen - Exerciţii de animale),
4. Der Wolf und das Schaf, v. confirmare a fotografii,realia, fişe
G.E. Lessing înţelegerii sensului de lucru
5. Kreuzworträtsel, Witze, Rede global al unui enunţ B. scrisă
- wendungen simplu, prin
îndeplinirea unei
sarcini simple
- Dialoguri dirijate
-Jocuri didactice
-Exerciţii de alegere
(din soluţii multiple)

-Exerciţii de
completare pe baza
unui suport vizual
-Exerciţii de
redactare de
propoziţii
14. Wiederholung 1.3; 2.1; 3.2; 3.3; 4.1; 1. Wortschatz und Grammatik A. planşe
4.3; -Exerciţii de reprezentând diverse
discriminare 4 33-34 activităţi
-Exersarea unor B. portofoliu
formule simple de (Was kann ich
comunicare în machen?)

8
Nr. Unităţi de învăţare Conţinuturi ale Obiective de referinţă Activităţi de Nr. Săptămâna Observaţii
crt. unităţii de învăţare învăţare ore A. Resurse
B. Evaluare
societate
-Exerciţii de
pronunţie şi intonaţie
- Activităţi în
perechi (dialoguri
simple)
- Exerciţii de tip
adevărat/ fals
- Exerciţii de
copiere, de
completare de spaţii;
copiere selectivă
-Exerciţii de
completare pe baza
unui suport vizual
Finale Revision 1.3; 2.1; 3.2; 3.3; 4.1; 1. Wortschatz und Grammatik Selectiv
15. 4.3; 2 35