Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Babeș Bolyai

Facultatea de Psihologie și Științele educației


Specialitatea Învățământul primar și preșcolar
Anul școlar I 2019/2020,extensia Târgu Mureș
Propunator: Luca Zamfira Jozefina(căs.Nohai)
Teme curs
 Realizați o analiză SWOT a sistemului de învățământ .
Puncte tari Puncte slabe
-rezidența si - sistem încremenit în
integritatea unui paradigma comunistă
procent -ignorarea nevoilor și
semnificativ de aspirațiilor copiilor;
profesori dispuși să -cultura
lupte cu sistemul organizațională
din interior; dominantă de tip
- rezultate de defensiv/pasiv/agresiv;
excelență ce pot fi -norma culturală:Ne
coagulate si facem că facem/Merge
folosite ca exemple și așa;
de bună practică;
Oportunități Riscuri
-bani europeni -impostura și
înțelept investiți ; mediocritatea clasei
-nevoia critică de politice;
forță de muncă -schimbările cu viteză
calificată; la nivel mondial de
-presiunea civică la natură să
nivelul societății adîncească/agraveze
(ex:#rezist) decalajele de
performanță între
România și restul
lumii;
-lipsa finanțelor pentru
a urma o școală a
copiilor și tinerilor.
2.Dati un exemplu pentru fiecare produs și serviciu educațional oferit de instituțiile
educaționale pe care le ați parcurs.
Produse educationale:
-programe de studiu(ex:preșcolar)
-specializare(ex:filologie)
-curriculare(ex:ciclul curricular al achizițiilor fundamentale)
-programe de formare(ex:scoala de arte,cursuri de conversie profesională)
Servicii educationale(ex:cursuri,seminare,conferințe, spectacole)
3.Alegeți un tip parental și analizați avantajele și dezavantajele.
Părintele protector
Avantaje:
-asigură copilului securitate;
-este sensibil la nevoile copilului;
-se sacrifică pentru copil;
-este factor stabilizator al familiei;
-ia în considerare doar aspectele pozitive ale copilului;
-oferă copilului un mediu călduros , protector,suportiv;
Dezavantaje:
-satisface toate dorințele copilului;
-cedează ușor la rugămințile copilului;
- nu i acordă copilului responsabilități;
-are deplină convingere că copilul său este cel mai bun,nevinovat, cuminte,victimă;
-îngrijorare excesivă pentru binele copilului.
4.În opinia dumneavoastră, care dintre cele două orientări este predominantă, în acest
moment,în sistemul educațional românesc?
În opinia mea,în acest moment, școală românească este orientată spre sociocentrism întrucât
încearcă să răspundă nevoilor educationale ale societății ,incearca să pregătească elevi
eminenți dar cărora le refuză de cele mai multe ori dreptul la individualitate , considerându i
pe toți la fel , aceștia putându se deosebi doar în funcție de rezultatele școlare obținute în urma
modelului tradițional de predare .
Cadrul didactic își va ajuta elevii să dobândească câteva dintre noțiunile fundamentale care
stau la baza educației formale cum ar fi : a învăța să știi , a învăța să faci , a învăța să trăiești
împreună cu celălalt și a învăța să fii .
Prin sintagma a învăța să știi , înțelegem legătură deosebită între trecut și prezent.Trecultul
ajutând la înțelegerea prezentului . A învăța să faci ne duce cu gândul la ideea de rezolvare a
problemelor rezultate în urma dobîndirii de cunoștințe noi . A învăța să trăiești împreună cu
celălalt , dă profesorului oportunitatea de a integra intr o echipă elevul , de a l face să fie
lider și de a l implica în activități de tip"joc de rol" . Sintagma a învăța să fii se refera la
autocunoașterea , autodefinirea și depășirea limitelor personalității elevului , cât și a
profesorului .
Astfel , profesorul devine un confident si un prieten al elevilor săi asigurându-și stima și
respectul celorlalți ,plinătatea sufletească , prin intermediul sfaturilor și ajutorului dat .
5.Care credeți că ar fi soluțiile pentru reducerea fenomenului de crestere a inegalităților
șanselor școlare/sociale in școală?
În opinia mea , soluțiile pentru reducerea fenomenului de crestere a inegalităților șanselor
școlare/sociale în școală ar putea fi: investițiile în educație (copii și tinerii ar trebui să aibe
acces la educație indiferent de mediul din care provin) , aplicarea unor impozite
diferențiate (impozitarea diferențiată ar putea diminua diferențele financiare între persoane)
si furnizarea de servicii sociale gratuite/sau la prețuri mai mici ( acordarea de locuințe
sociale ,acces la educație , asistență medicală de înaltă calitate tuturor oamenilor indiferent de
condiția financiară și socială).
6.Care sunt , în opinia dumneavoastră , elementele care contribuie la realizarea imaginii
instituției educaționale în comunitate?
Elementele care contribuie la realizarea imaginii instituției educaționale în comunitate sunt :
renumele profesorilor ,succesul social al absolvenților , dotarea școlii, rezultatele elevilor la
concursuri , susținerea din partea mass-mediei și atragerea de fonduri europene .
7.Dacă ar fi să analizăm totalitatea instanțelor socio-culturale care modelează formarea
personalității unui individ , care ar fi astăzi cele mai importante și de ce ?
Gordon Allport susținea că personalitatea umană este organizarea dinamică din cadrul
unui individ a acelor sisteme psiho-fizice care determina gândirea si comportamentul său
caracteristic .
În opinia mea , educația ar trebui să fie factorul cel mai important în dezvoltarea
personalității unui individ , dar observând generația actuală , mass media , internetul ,rețelele
de socializare câștigă vertiginos teren în dezvoltarea personalității .Copii tind sa creadă că tot
ceea ce se arată la TV ,adoptând modele deși unele dintre ele sunt negative .
De aceea , copilul trebuie să descopere care dintre informații și cunoștințe evidențiate în mass
media sunt benefice dezvoltării unei personalității dezirabile și să nu mai acceadă la asa zisul
efect de turmă.
8.Misiunea educațională a unei instituții.
Misiunea Grădiniței cu program normal nr . 1 , Budești
Grădinița cu program normal nr . 1 ,Budești are misiunea de a dezvolta copiilor abilități
intelectuale și comportamentale necesare adaptării la un mediu dinamic și competitiv .
De asemenea ,Grădinița cu program normal nr.1 ,Budești trebuie să asigure un climat
educațional bazat pe cooperarea și încurajarea inițiativei individuale și egalitatea de șanse
pentru toți.
Grădinița noastră are misiunea de a asigura tuturor prescolarilor , șanse egale de studiu ,
protecție socială , dezvoltare intelectuală , încredere și siguranță prin întărirea și
diversificarea laturii formative a procesului educațional .
9 .Viziunea educațională a unei instituții .
Viziunea Grădiniței cu program normal nr 1 , Budești
Dorința noastră este ca Grădinița cu program normal nr 1 , Budești, să fie o grădiniță
competitivă în care actul educațional să fie bazat pe profesionalism , modernism și
siguranță .
Prin promovarea și realizarea unui management de calitate , atât din punct de vedere
educațional cât și din punct de vedere financiar , precum și crearea unor bune relații de
colaborare și parteneriat , grădiniță trebuie să fie apreciată pentru calitatea activității
instructiv-educative , crearea unui climat benefic dezvoltării personalității și nu în ultimul
rând , pentru că va putea garanta integrarea copiilor indiferent de mediul din care provin .
10 .Analiza SWOT a misiunii si viziunii din curs .
Puncte tari Puncte slabe
-promovează activitatea si -lipsa descrierii unor burse
rezultatele institutiei; de studiu sau sociale , ce pot
-face cunoscute informații fi accesate în aceste
despre institutii; instituții.;
-descrie oferta educațională - lipsa dotărilor pentru tinerii
a acestor instituții; cu CES sau dizabilități.
-arată dotările de care dispun
aceste instituții.
Oportunități Riscuri
-dobândirea unui nivel de -riscul de a abandona școală
cunoștințe de la profesori în cauză volumului mare de
bine instruiți; muncă;
-locuri de muncă bine plătite -lipsa finanțelor pentru a
datorită studiilor si parcurge o anumită
renumelui instituției instituție.
promovate.

11 . Realizați un eseu :
Eficiența demersurilor de marketing educational
Schimbul este central în marketing. Instituțiile educationale oferă cursuri de pregătire pentru
piața muncii , programe etc și primesc în schimb resursele necesare desfășurării acestor
programe cum ar fi : taxe școlare, donații , timp , energie și chiar reclamă pozitivă din partea
părinților și a absolvenților .
Marketingul este o știință a vânzării și o artă de a convinge clienții să cumpere . În ceea ce
privește marketingul educațional este justificat, deoarece și educația trebuie să devină un
domeniu rentabil , punând în valoare ceea ce are de oferit , valorificând pentru această orice
oportunitate.
Punctul de plecare, pe termen scurt , în alegerea școlii sunt informațiile existente despre
aceea școală , dar adevarata valoare , se stabilește la sfârșitul școlii , în funcție de rezultatele
și abilitățile absolvenților .
Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea cerințelor de
consum ci și anticiparea lor , adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor , în vederea
păstrării unui parteneriat bine consolidat , bazat pe mulțumirea familiilor. El trebuie
săsatisfacă nevoile educaționale. În cadrul parteneriatului școală-familie , părinții , elevii sunt
întrebați direct dacă sunt mulțumiți de serviciile educaționale oferite . Pe baza răspunsurilor
date se pot elabora strategii de marketing , care să îndeplinească dorințele consumatorilor
ofertei educaționale.Teoria marketingului pleacă de la supoziția ca o școala nu este bună prin
ceea ce crede ea.O școala este bună dacă oamenii din afară cred asta .
Abordând o orientare de piață corectă , instituțiile de învățământ caută să înțeleagă mai
bine nevoile si dorințele persoanelor pe care le deservesc și totodată să dezvolte programe
care să se adapteze cât mai bine acestor nevoi.
Bibliografie
Negrilă Iulian ,Marketing educațional
12.Analiza SWOT a tipurilor de campanii de marketing
Puncte tari Puncte slabe
-campaniile de marketing -pot lansa zvonuri false care
pot aduce la cunoștință să denigreze;
oamenilor serviciile oferite -pot isca diferențe între
de anumiți producatori; cerere si ofertă.
-descriu,caracterizează
ofertele si produsele;
-stârnesc interesul clienților.
Oportunități Riscuri
-atragerea de noi clienți noi; -produsele să nu fie în
-cresterea producției prin concordanță cu nevoile și
atragerea clienților noi. dorințele clienților

13. . Construiți un proiect de marketing educațional dupa modelul dat.


Proiect de marketing educațional
1.Ideea de campanie de promovare
Folosirea unor controverse pentru a crea un conținut vital
Cartea este mai buna decât filmul...
2.Un infografic de o calitate decentă
Postam următorul articol:Ce se întâmplă cu imaginația dacă citești o carte în loc să vezi
filmul?
la care adăugăm si un infografic.
3.Un share la locul potrivit
Distribuim articolul pe un site unde cei care accesează site ul, dezbat orice postarea , fiecare
adăugând părerea sa.(ex:forumpareri.ro)
4.Un subiect(curent)care stârnește o emoție puternică
Infograficul a stârnit o reacție puternică din partea cititorilor pentru că este despre educație și
despre preferința adolescenților.
5.Puțină controversă
După ce a fost preluat articolul de pe mai multe site uri , majoritatea cititorilor au început să
pună la îndoială articolul,astfel Infograficul a devenit din nou știrea zilei pe internet .
6.Răzbunarea unui brand nou
Regizorul unui film nou apărut la cinematograf,o ecranizare a unei cărți celebre, a venit cu un
raspuns la articolul publicat , deși și filmul a avut de câștigat din această întâmplare, deoarece
chiar si publicitatea negativă, tot publicitate este.
13.Comentați schimbările majore care au loc in structura învățământului european .
Societățile si economiile europene se confruntă cu importante inovații tehnologice și
digitale ,precum și cu schimbări ale pieției de muncă și schimbari demografice.
Competențe cum ar fi creativitatea , gândirea critică, luarea inițiativei și soluționarea
problemelor joacă un rol important în confruntarea cu complexitatea si schimbările societății
de astăzi. Cele mai recente date PISA OCDE arată că unul din cinci elevi din UE deține
competențe insuficiente în ceea ce privește cititul , matematica , științele . Lipsa
competențelor necesare pentru a participa cu succes în societate și pe piața forței de muncă
duce la creșterea șomajului, sărăciei și excluziune socială .
În cadrul spațiului european , se promovează învățarea interdisciplinară , a învățării pe baza
de cercetare , a strategiilor de ucenicie și a învățării la locul de muncă .Deasemenea,
eevidentiez faptul că prin prisma primului principiu al Plinului european al drepturilor
sociale , orice persoană are dreptul la educației , formare profesionala și învățare pe tot
parcursul vieții favorabile incluziunii și de înaltă calitate pentru a dobândi și a menține
competențe care să îi permită să participe deplin în societate și să gestioneze cu succes
tranzițiile de pe piață forței de muncă. Competențele cheie sunt competențe de care au nevoie
toți cetățenii pentru împlinirea și dezvoltarea personală , ocuparea unui loc de muncă ,
incluziune socială și cetățenia activă . Cadrul de referință (2006) definește opt competențe
esențiale:comunicarea în limba maternă , comunicarea în limbi străine, competențe în
domeniul matematicii și competențe de bază în știință și tehnologie ,competențe digitale , a
învăța să înveți , competențe sociale și civice , spiritul de inițiativă și spiritul anteprenorial
,conștiință și e expresia culturală Nevoile în materie de competențe nu sunt statice ,ele se
modifică pe tot parcursul vieții , prin urmare oricine are posibilitatea să își dezvolte
competențe.
14.Pliante

S-ar putea să vă placă și