Sunteți pe pagina 1din 2

TABEL 1.1.

ECHIVALENTA DINTRE ''MARCILE'' SI ''CLASELE'' DE BETON

Conform C140/86

Marca Clasa Marca Clasa Marca Clasa


B 50 Bc 3,5 B 200 Bc 15 B 450 Bc 35
B 75 Bc 5 B 250 Bc 20 B 500 Bc 40
B 100 Bc 7,5 B 300 (Bc 22,5) B 600 Bc 50
B 150 Bc 10 B 400 Bc 30 B 700 Bc 60
Observatii: - Cu avizul proiectantului, betonul de marca B 350 se poate echivala cu clasa Bc 25 careia ii
corespunde marca B 330.
- Bc 22,5 reprezinta o clasa intermediara in scara prevazuta de STAS 3622-86 si a fost adoptata in
normativul C140/86 numai pentru a se asigura echivalarea marcii B 300 din proiectele elaborate anterior.

TABEL 7.2.1.
CLASE DE BETOANE ŞI ECHIVALENŢE
definite conform normativului NE 012-99 (anuleaza C140/86)

C C C C C C C C C C C C* C* C* C* C*
rezistenta
betonului Clasa de

4/5 8/10 12/15 16/20 20/25 25/30 30/37 35/45 40/50 45/55 50/60 2,8/3,5 6/7,5 18/22,5 28/35 32/40
a

1
Bc5 Bc10 Bc15 Bc20 Bc25 Bc30
------- ------- Bc50 ------ Bc60 Bc3,5 Bc7,5 Bc22,5 Bc35 Bc40
C140/86 -
B75 B150 B200 B250 B350 B400 ------- ------- B600 ------- B700 B50 B100 B300 B450 B500
Marca -