Sunteți pe pagina 1din 3

CĂRȚILE BIBLIEI

CĂRȚILE APOSTOLILOR
FAPTELE APOSTOLILOR 44

EPISTOLA CĂTRE COLOSENI 51

EPISTOLA CĂTRE CORINTENI 46 și 47

EPISTOLA CĂTRE EFESENI 49

EPISTOLA CĂTRE EVREI 58

EPISTOLA CĂTRE FILIPENI 50

EPISTOLA CĂTRE FRATELE FILIMON 57

EPISTOLA CĂTRE GALATENI 48

EPISTOLA CĂTRE ROMANI 45

EPISTOLA CĂTRE TESALONICENI 52 și 53

EPISTOLA CĂTRE UCENICUL TIMOTEI 54 și 55

EPISTOLA CĂTRE UCENICUL TIT 56

EPISTOLA LUI IACOV CĂTRE CELE

12 SEMINȚII 59

EPISTOLA LUI IOAN 62 63 și 64

EPISTOLA LUI IUDA 65

EPISTOLA LUI PETRU CĂTRE CEI

DIN ASIA MICĂ 60 și 61