Sunteți pe pagina 1din 12

EVALUAREA RISCURILOR

DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ:

CRUPIER (JETONIER)

1
1.1 PROCESUL DE MUNCĂ

Efectuarea activităţilor specifice lucrătorilor în cazinouri

1.2 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- Ruleta;
- Billiard;
- Jocuri electronice dotate cu monitoare;
- Jetoane;
- Accesorii diverse specifice jocurilor;
- Articole papetărie;
- Articole de birotică;
- Mijloace de comunicare;

SARCINA DE MUNCĂ
- Activităţi specifice:
- Urmărire şi supraveghere a activităţilor din cadrul unităţii;
- Financiar contabile;
- Evidenţă;
- Monitorizare;
- Raportare;
- Relaţii cu clienţi;
- Relaţii cu furnizorii de materiale şi subansamble;
- Relaţii cu autorităţile;
- Etc.

MEDIUL DE MUNCĂ
- Îşi desfăşoară activitatea în incinta Companiei – sală special amenajată şi
destinată acestui scop.

1.3 FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

2
Factori de risc dependenţi de mijloacele de producţie
1. Lovire cu diferite obiecte şi echipamente de inventar
2. Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea pe traseul dintre sediul
Companiei şi domiciliu
3. Contact direct al epidermei cu suprafeţe periculoase (muchii mobilier, dispozitive,
accesorii etc.)
4. Electrocutare prin atingere directă (prize deteriorate accidental)
5. Electrocutare prin atingere indirectă la deteriorarea accidentală a unor izolaţii
6. Lucrul cu substanţe inflamabile (componente din lemn şi plastic)

Factori de risc dependenţi de mediul de muncă


7. Obosirea vederii la lucrul cu videoterminale
8. Surprinderea de către cutremur în incintă
9. Posibilitatea de a fi victima agresiunii fizice sau verbale

Factori de risc dependenţi de sarcina de muncă


10. Poziţii de lucru preponderent "ortostatic" pentru desfăşurarea activităţii
11. Operaţii repetitive de ciclu scurt cu solicitare foarte mare a atenţiei

Factori de risc dependenţi de executant


12. Poziţionarea incorectă a elementelor sistemului de lucru fără respectarea regulilor
ergonomice
13. Reglarea incorectă a caracteristicilor de display.
14. Pornirea echipamentelor de lucru fără asigurarea condiţiilor de securitate
15. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare de cablurile prelungitoarelor,
picioarele scaunelor ergonomice etc.

3
UNITATEA:
NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
1.4 FIŞA DE EVALUARE
SECŢIA: A DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.
LOCULUI DE MUNCĂ ECHIPA DE EVALUARE:

LOCUL DE MUNCĂ: FIŞA NR. 1


CRUPIER (JETONIER)

CONSE- NIVEL
CLASA CLASA
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA PAR-
FACTORI DE RISC DE DE
SISTEMULUI FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ ŢIAL
IDENTIFICAŢI GRAVI- FRECV-
DE MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- DE
TATE VENŢĂ
ZIBILĂ RISC
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Lovire cu diferite obiecte şi echipamente de ITM 3-45
2 1 1
PRODUCŢIE 1 MECANIC inventar zile
2. Lovire de către mijloacele de transport auto la
deplasarea pe traseul dintre sediul Companiei şi DECES 7 1 3
domiciliu
3. Contact direct al epidermei cu suprafeţe
ITM 3-45
periculoase (muchii mobilier, dispozitive, 2 1 1
zile
accesorii etc.)
FACTORI DE RISC 4. Electrocutare prin atingere directă (prize
DECES 7 1 3
ELECTRIC deteriorate accidental)
5. Electrocutare prin atingere indirectă la
DECES 7 1 3
deteriorarea accidentală a unor izolaţii
FACTORI DE RISC 6. Lucrul cu substanţe inflamabile (componente din
DECES 7 1 3
CHIMIC lemn şi plastic)
4
0 1 2 3 4 5 6
MEDIUL FACTORI DE RISC 7. Obosirea vederii la lucrul cu videoterminale ITM 3-45
2 6 3
DE MUNCĂ 7 FIZIC zile
8. Surprinderea de către cutremur în incintă DECES 7 1 3
9. Posibilitatea de a fi victima agresiunii fizice sau
DECES 7 1 3
verbale
SARCINA SUPRASOLICITARE 10. Poziţii de lucru preponderent "ortostatic" pentru ITM 3-45
2 6 3
DE MUNCĂ 10 FIZICǍ desfăşurarea activităţii zile
SUPRASOLICITARE 11. Operaţii repetitive de ciclu scurt cu solicitare NEGLIJA
1 6 1
PSIHICĂ foarte mare a atenţiei BILE
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 12. Poziţionarea incorectă a elementelor sistemului ITM 3-45
2 1 1
12

de lucru fără respectarea regulilor ergonomice zile


13. Reglarea incorectă a caracteristicilor de display. ITM 3-45
2 1 1
zile
14. Pornirea echipamentelor de lucru fără asigurarea
DECES 7 1 3
condiţiilor de securitate
15. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare,
ITM 3-45
împiedicare de cablurile prelungitoarelor, 2 1 1
zile
picioarele scaunelor ergonomice etc.

5
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

15

Riri
i=1 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 0(4x4) + 9(3x3) + 0(2x2) + 6(1x1) 87 2,64
Nrg1 = = = =
15 0x7 + 0x6 + 0x5 + 0x4 + 9x3 + 0x2 + 6x1 33

ri
i=1

6
Fig.1 NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă Nr. 1
NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,64

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15
FACTORI DE RISC

7
LEGENDĂ FIGURA Nr. 1

F1- Lovire cu diferite obiecte şi echipamente de inventar


F2- Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea pe traseul dintre
sediul Companiei şi domiciliu
F3- Contact direct al epidermei cu suprafeţe periculoase (muchii mobilier,
dispozitive, accesorii etc.)
F4- Electrocutare prin atingere directă (prize deteriorate accidental)
F5- Electrocutare prin atingere indirectă la deteriorarea accidentală a unor izolaţii
F6- Lucrul cu substanţe inflamabile (componente din lemn şi plastic)
F7- Obosirea vederii la lucrul cu videoterminale
F8- Surprinderea de către cutremur în incintă
F9- Posibilitatea de a fi victima agresiunii fizice sau verbale
F10- Poziţii de lucru preponderent "ortostatic" pentru desfăşurarea activităţii
F11- Operaţii repetitive de ciclu scurt cu solicitare foarte mare a atenţiei
F12- Poziţionarea incorectă a elementelor sistemului de lucru fără respectarea
regulilor ergonomice
F13- Reglarea incorectă a caracteristicilor de display.
F14- Pornirea echipamentelor de lucru fără asigurarea condiţiilor de securitate
F15- Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare de cablurile prelungitoarelor,
picioarele scaunelor ergonomice etc.

8
1.5 FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr. 1

Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
Crt de risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
Lovire de către mijloacele de transport auto la Respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice
1. deplasarea între diversele puncte de lucru şi pe 3
traseul dintre sediul Companiei şi domiciliu
Electrocutare prin atingere directă (prize deteriorate Respectarea prevederilor de electrosecuritate
2. 3
accidental)
Electrocutare prin atingere indirectă la deteriorarea Verificarea periodică a instalaţiilor şi echipamentelor care asigură
3. 3
accidentală a unor izolaţii prevenirea electrocutării prin atngere inderectă
Respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea şi
stingerea incendiilor
Lucrul cu substanţe inflamabile (componente şin
4. 3 Depozitarea materialelor şi substanţelor inflamabile în locuri special
lemn şi plastic)
destinate în care să fie exclusă posibilitatea de apariţie a unui
incendiu
Adoptarea unui program de lucru care să includă scurte pauze în
5. Obosirea vederii la lucrul cu videoterminale 3 care să nu fie privit ecranul videoterminalului
Control medical periodic cu tematică oftalmologică
6. Poziţii de lucru preponderent "ortostatic" pentru 3 Reglarea corectă a planului de lucru
desfăşurarea activităţii Adoptarea unui program de lucru care să includă scurte pauze în
care, eventual, să se practice exerciţii fizice simple de detensionare

9
0 1 2 3
a coloanei vertebrale şi a musculaturii
Pornirea echipamentelor de lucru fără asigurarea Instruire cu privire la modul de utilizare a echipamentelor tehnice
7. 3
condiţiilor de securitate electrice din dotare

10
1.6 INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 1

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 1 este egal cu 2,64,
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc
acceptabilMERGEFORMAT.
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare Nr. 1”, din care se observă că din totalul
de 15 factori de risc identificaţi (Fig. 1 ), nici unul nu depăşeşte, ca nivel parţial de risc,
valoarea 3.
Pentru diminuarea sau eliminarea riscurilor identificate se propun măsurile generic
prezentate în “Fişa de măsuri propuse” pentru locul de muncă Nr. 1.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se
prezintă după cum urmează (vezi Fig. 2 ):
 40,00%, factori proprii mijloacelor de producţie;
 20,00%, factori proprii mediului de muncă;
 13,33%, factori proprii sarcinii de muncă;
 26,67%, factori proprii executantului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 46,67% dintre factorii de risc


identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (DECES sau
INVALIDITATE)

11
Fig. 2 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
Locul de muncă nr. 1
NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,64

FACTORI DE RISC PROPRII


EXECUTANTULUI FACTORI DE RISC PROPRII
26,67% MIJLOACELOR DE PRODUCTIE
40,00%

FACTORI DE RISC PROPRII


SARCINII DE MUNCA
13,33%
FACTORI DE RISC PROPRII
MEDIULUI DE MUNCA
20,00%

12