Sunteți pe pagina 1din 1

INVESTIȚII DE BAZĂ INVESTIȚII LANȚ INVESTIȚII SISTEMICE INVESTIȚII DE TIP

VALORIC ȘI NAȚIONALE SUPORT


STIMULARE CONSUM
Start-upuri digitale, Vouchere turism Autostră zi Fond national equity -
medicale, programele PPP
naționale pentru IMM-uri

Transformare digitală Vouchere digitalizare Anvelopare blocuri Centre support pentru


societală IMM-uri IMM – preluare costuri
(contabilitate, juridice,
resurse umane, pachete
digitale, 24 h chatbox,
mediere credite, etc.)

Educație RU privind Capital de lucru basic Centre de colectare, Program național de


digitalizarea IMM max. 10-15.000 distribuție produse agro- susținere de parcuri
eur/ micro firma alimentare româ nești industriale și a centrelor
suport pentru IMM-uri

Granturi pentru muncă Bonuri de CONSUM Planuri de investiții Centre regionale de


flexibilă + crearea de noi pentru populația afectată locale de lucră ri publice susținere a exportului și
locuri de muncă de criză : aceste bonuri se pentru IMM-uri locale atragerii de investiții
pot folosi pentru masa, (infrastructură rutieră ,
servicii pentru populație trasee de utilită ți – gaz,
(frizer, stomatolog, etc) – energie electrică , etc)

VOUCHERE DE CONSUM
“LA MINE ÎN Ț ARĂ ”,
‘’FABRICAT DE UN,
“ANTREPRENOR
ROMÂ N”,
“FABRICAT ÎN
ROMÂ NIA”
Granturi pentru
producă tori
agroalimentari sau
fabrici strategice: în
fiecare regiune să existe
minim o fabrică de
materiale medicale și
consumabile, minim un
depozit multiproduse,
Granturi oferite firmelor
din IT pentru
digitalizarea instituțiilor
statului – O INSTITUȚ IE
DIGITALIZATĂ , O
ROMÂ NIE
DIGITALIZATĂ