Sunteți pe pagina 1din 19

Probleme pregatitoare pentru examenul de analiza numerica sesiunea de iarna ian-feb 2011

True/False
Indicate whether the sentence or statement is true or false.

____ 1. Metoda lui Ritz se foloseste pentru a calcula inversa unei matrici simetrice pozitiv definite.

____ 2. Se da sistemul

Pentru a aproxima solutia sistemului intr-o toleranta prescrisa putem folosi metoda iterativa a lui
Jacobi.

____ 3. Se da ecuatia si dorim sa aflam o solutie a ei pe intervalul [0,1]. Putem folosi metoda
aproximatiilor succesive.

____ 4. Se considera ecuatia =0


Dorim sa aflam cu aproximatie o solutie a ei pe intervalul [0,1]. Pentru aceasta putem aplica metoda
bisectiei.

____ 5. Se considera ecuatia

=0

Dorim sa aflam cu aproximatie o solutie a ei pe intervalul [-1,2]. In formula de mai sus [x] este
partea intreaga a numarului real x . Pentru a afla o astfel de solutie putem aplica metoda bisectiei.

____ 6. Daca f este un polinom de grad 1 cu coeficienti reali atunci metoda de integrare numerica a lui
Simpson pe intervalul [a,b] va calcula exact integrala

____ 7. Intotdeauna cand f este un polinom de grad 3 metoda trapezului pe intervalul [a,b] va calcula exact
integrala
____ 8. In formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre(spre deosebire de metoda Newton-Cotes) nodurile se
aleg depinzand de functia ce urmeaza a fi integrata.

____ 9. Se da sistemul

Pentru rezolvarea lui putem folosi metoda eliminarilor succesive a lui Gauss.

____ 10. Se considera ecuatia f(x)=0


cu f continua pe intervalul [a,b] si f(a)f(b)<0. Atunci metoda bisectiei produce un sir ce converge
catre una din solutiile ecuatiei de mai sus.

____ 11. Se da ecuatia si dorim sa aflam o solutie a ei pe intervalul [0,1]. Putem folosi metoda
aproximatiilor succesive.

____ 12. Polinomul lui Legendre de grad 4, P4 ,este ortogonal pe

adica

____ 13. Se considera ecuatia


Dorim sa aflam cu aproximatie o solutie a ei pe intervalul [0,1]. Pentru aceasta putem aplica metoda
bisectiei.

____ 14. Pentru evaluarea polinomului de interpolare in forma Lagrange se utilizeaza diferente divizate.

____ 15. Se da matricea . Pentru a afla inversa ei putem utiliza metoda lui Ritz.

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 16. Se rezolva sistemul algebric liniar cu matricea extinsa


Pentru rezolvarea acestui sistem putem aplica metoda …..

____ 17. Aproximati integrala

cu metoda trapezului.
____ 18. Se da tabelul

Sa se calculeze diferenta divizata f[1,2,3,4,5] corespunzatoare nodurilor 1,2,3,4,5 .


____ 19. Se rezolva sistemul compatibil determinat cu matrice A data de

Se doreste a se aplica metoda lui Jacobi cu predictie initiala . De ce este metoda lui
Jacobi garantata sa convearga?

____ 20. Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala . Cat este urmatoarea
iteratie ?

____ 21. Pentru A= sa se calculeze .

____ 22. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula prin
utilizarea a 3 noduri echidistante 0,1,2. Conform metodei Newton-Cotes

Cat este A 0 ?
____ 23. Se considera functia si polinomul de grad cel mult 4 care interpoleaza valorile lui
f pe nodurile 1,2,3,4,5 . Cat este ?
____ 24. Se rezolva sistemul cu matricea extinsa

Pentru rezolvarea acestui sistem putem aplica

____ 25. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

, y(0)=1

unde f(x,y)=2y+x.

Se fixeaza pasul h=0.1. La primul pas se calculeaza

si apoi succesiv

pentru n=1,2,3,...

Aceasta este metoda lui …


____ 26. Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala . Cat este urmatoarea
iteratie ?
____ 27. Se rezolva ecuatia =0 pe intervalul [0,2] cu metoda bisectiei. Prima iteratie este
1. Care este a doua iteratie?
____ 28. Care din urmatoarele metode de rezolvare de sisteme liniare nu sunt metode iterative(adica sunt
metode ce teoretic produc solutia exacta a sistemului liniar ce se doreste a fi rezolvat)?

____ 29. Se da tabelul


x .....
y .....

Ce metoda de interpolare utilizeaza polinoamele


____ 30. Aproximati integrala

cu metoda lui Simpson.

____ 31. Pentru A= sa se calculeze .

____ 32. Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare partiala sistemul cu matricea extinsa

. Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara

____ 33. Aproximati integrala

cu metoda trapezului.
____ 34. Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala . Cat este urmatoarea
iteratie ?
____ 35. Se da tabelul

Sa se calculeze diferenta divizata f[2,3] corespunzatoare nodurilor 2,3.


____ 36. Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare partiala sistemul cu matricea extinsa

. Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara

____ 37. Vrem sa aplicam formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre cu n noduri pentru
aproximarea unei integrale pe intervalul [-1,1]. La primul pas se calculeaza ….

____ 38. Polinomul lui Lagrange de grad cel mult 2 ce interpoleaza valorile din tabelul
este …

____ 39. Se considera functia si P(x) polinomul lui Lagrange de grad 1 care interpoleaza

valorile lui f pe nodurile 0,1 . Cat este atunci P(2)?

____ 40. Polinomul lui Lagrange de grad cel mult 2 ce interpoleaza valorile din tabelul

este ….

____ 41. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula prin

utilizarea a 2 noduri echidistante -1,1, si integrarea pe [-1,1] a polinomului interpolant al lui pe


nodurile -1,1. Aceasta metoda de integrare este metoda …

____ 42. Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii . La primul pas se alege vector si

se calculeaza matricea
____ 43. Se rezolva ecuatia =0 pe intervalul [0,2] cu metoda bisectiei. Prima iteratie este
1. Care este a doua iteratie?

____ 44. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula prin
utilizarea a 2 noduri echidistante 0,2. Conform metodei Newton-Cotes

Cat este ?
____ 45. Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii . La primul pas se alege vector

si se calculeaza matricea

____ 46. Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi.

____ 47. Pentru A= sa se calculeze .

____ 48. Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel.

____ 49. Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala . Cat este urmatoarea
iteratie ?

____ 50. Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi.

____ 51. Aproximati integrala

cu metoda lui Simpson.

____ 52. Se considera functia si P(x) polinomul de grad cel mult 1 care interpoleaza valorile
lui f pe nodurile 0,1. Cat este atunci P(2)?
____ 53. Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala . Cat este urmatoarea
iteratie ?
____ 54. Care din urmatoarele metode de rezolvare de sisteme liniare sunt metode iterative(adica sunt
metode ce teoretic produc un sir ce in anumite conditii converge catre solutia exacta a sistemului
liniar e se doreste a fi rezolvat)?
____ 55. Se da tabelul
x -1 0 1

y 2 1 3

Se noteaza cu P polinomul lui Lagrange de grad cel mult 2 ce interpoleaza datele din tabelul de mai
sus. Cat este P(2)?

____ 56. Se rezolva ecuatia = pe intervalul [0,1] cu metoda aproximatiilor succesive corespunzatoare
functiei . Alegem predictie initiala . Cat este urmatoarea iteratie conform metodei
aproximatiilor succesive?

____ 57. Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi.

____ 58. Se rezolva sistemul cu matrice asociata A data de

Se doreste a se aplica metoda lui Gauss-Seidel cu predictie initiala

De ce este metoda lui Gauss-Seidel garantata sa convearga?

____ 59. Se rezolva ecuatia =0 pe intervalul [0,2] cu metoda bisectiei. Prima iteratie este
1. Care este a doua iteratie?

____ 60. Se considera functia si P(x) polinomul lui Lagrange de grad cel mult 1 care

interpoleaza valorile lui f pe nodurile 0,1 . Cat este atunci P(2)?


____ 61. Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BB ,

unde B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule) si cu componente
diagonale pozitive. Sa se afle elementul de pe a doua linie si prima coloana din matricea B.
____ 62. Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare sistemul cu matricea extinsa

. Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara

____ 63. Aproximati integrala

cu metoda lui Simpson.

____ 64. Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BB ,

unde B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule) cu toate
elementele diagonale pozitive. Sa se afle elementul de pe a doua linie si prima coloana din matricea B.

____ 65. Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel.

____ 66. Pentru A= sa se calculeze .

____ 67. Se da tabelul

Fie polinomul de grad cel mult 2 interpolant al valorilor din tabel, adica
.

Cat este ?
____ 68. Vrem sa aplicam formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre cu 2 noduri pentru aproximarea
integralei unei functii f pe intervalul [-1,1]. Atunci in mod necesar sunt ….
____ 69. Se da tabelul
x 1 2 3

y 4 7 3

Sa se calculeze diferenta divizata f[1,2] corespunzatoare nodurilor 1,2 .

____ 70. Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BB ,

unde B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule) si cu toate
elementele diagonale pozitive. Sa se afle elementul de pe a doua linie si prima coloana din matricea B.
____ 71. Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala . Cat este urmatoarea
iteratie ?
____ 72. Se rezolva ecuatia = pe intervalul [0,1] cu metoda aproximatiilor succesive corespunzatoare
functiei . Alegem predictie initiala . Cat este urmatoarea iteratie conform metodei
aproximatiilor succesive?

____ 73. Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii . La primul pas se alege vector si

se calculeaza matricea

____ 74. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula prin

utilizarea a 3 noduri echidistante -1,0,1, si integrarea pe [-1,1] a polinomului interpolant al lui pe


nodurile -1,0,1. Aceasta metoda de integrare cu trei noduri se numeste

____ 75. Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii . La primul pas se alege vector

si se calculeaza matricea
____ 76. Se rezolva ecuatia =0 pe intervalul [0,2] cu metoda bisectiei. Prima iteratie este
1. Care este a doua iteratie ?

____ 77. Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BB , unde

B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule) si cu toate elementele
diagonale pozitive. Sa se afle elementul de pe a doua linie si prima coloana din matricea B.
____ 78. Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi.

____ 79. Pentru A= sa se calculeze .

____ 80. Metoda Newton-Cotes este o metoda de …

____ 81. Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel.

____ 82. Se da tabelul

Sa se calculeze unde este polinomul interpolant al valorilor din tabel.


____ 83. Se da tabelul

Sa se calculeze diferenta divizata f[1,2,3,4,5] corespunzatoare nodurilor 1,2,3,4,5.


____ 84. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

, y(1)=1

cu metoda lui Euler cu pas h=1


Observati ca solutia exacta este .
Care este aproximatia produsa de metoda pentru y(2)?
____ 85. Radacinile polinomului lui Legendre de grad 2 sunt . Se considera

urmatoarea metoda de integrare numerica:


Cum alegeti pentru ca aceast metoda numerica sa fie exacta pe polinoame de grad cel mult 3?

____ 86. Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel.

____ 87. Pentru A= sa se calculeze .

____ 88. Pentru A= sa se calculeze .

____ 89. Metoda trapezului aproximeaza integrala lui f pe [a,b] dupa formula

____ 90. Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel.

____ 91. Se considera ecuatia

Pentru rezolvarea ei vom alege si apoi vom defini , n=0,1,2,....

Aceasta este metoda ….

____ 92. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

, y(1)=1

cu metoda lui Euler cu pas h=1


Observati ca solutia exacta este .
Care este aproximatia produsa de metoda pentru y(2)?
____ 93. Metoda lui Simpson aproximeaza integrala lui f pe [a,b] cu formula ….
____ 94. Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi.

____ 95. Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare sistemul cu matricea extinsa

. Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara …

____ 96. Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi.

____ 97. Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii . La primul pas se alege vector

si se calculeaza matricea
____ 98. Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala . Cat este urmatoarea
iteratie ?
____ 99. Aproximati integrala

cu metoda lui Simpson.

____ 100. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a aproxima
prin utilizarea a 3 noduri echidistante -1,0,1. Conform metodei Newton-Cotes

este aproximata de

unde este un anumit polinom de grad cel mult 2. Cat este ?


____ 101. Se rezolva ecuatia =0 pe intervalul [0,1] cu metoda bisectiei. Prima iteratie este
0.5. Care este a doua iteratie ?
____ 102. Se da tabelul

Sa se calculeze diferenta divizata f[1,2] corespunzatoare nodurilor 1,2.


____ 103. Se da tabelul
x -1 0 1

y 1 -1 3

Se noteaza cu P polinomul lui Lagrange de grad cel mult 2 ce interpoleaza datele din tabelul de mai
sus. Cat este P(2)?

____ 104. Se considera ecuatia


Pentru aproximarea unei solutii a ei vom alege si apoi vom defini

, n=0,1,2.... Aceasta este

____ 105. Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BB , unde

B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule) cu toate elementele
diagonale pozitive. Sa se afle elementul de pe a doua linie si prima coloana din matricea B.
____ 106. Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare partiala sistemul cu matricea extinsa

. La primul pas in aplicarea metodei lui Gauss se permuta liniile

____ 107. Aproximati integrala

cu metoda trapezului.
____ 108. Se da tabelul
Cat este (adica polinomul lui Lagrange corespunzator nodului 0 din tabel evaluat in 0.5)

____ 109. Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BB , unde

B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule) si cu toate elementele
diagonale pozitive. Sa se afle elementul de pe a doua linie si prima coloana din matricea B.
____ 110. Aproximam integrala

cu metoda sumata a trapezului cu 3 subintervale. Obtinem

____ 111. Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BB ,

unde B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule) si cu toate
elementele diagonale pozitive. Sa se afle elementul de pe a doua linie si prima coloana din matricea B.

____ 112. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a aproxima
prin utilizarea a 3 noduri echidistante -1,0,1. Conform metodei Newton-Cotes

este aproximata de

unde este un anumit polinom de grad cel mult 2. Cat este ?

____ 113. Se rezolva sistemul cu matricea extinsa


Pentru rezolvarea acestui sistem putem aplica …

____ 114. Se rezolva ecuatia = pe intervalul [0,1] cu metoda aproximatiilor succesive corespunzatoare

functiei . Alegem predictie initiala . Cat este urmatoarea iteratie conform


metodei aproximatiilor succesive?

____ 115. Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel.

____ 116. Metoda lui Simpson se incadreaza in metodele de integrare numerica mai generale de tip

____ 117. Formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre este o metoda de …

____ 118. Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare partiala sistemul cu matricea extinsa

. Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara …

____ 119. Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii . La primul pas se alege vector si

se calculeaza matricea
____ 120. Se rezolva ecuatia = pe intervalul [0,1] cu metoda aproximatiilor succesive corespunzatoare
functiei . Alegem predictie initiala . Cat este urmatoarea iteratie conform metodei
aproximatiilor succesive?
____ 121. Se da tabelul

Care este , polinomul lui Lagrange atasat nodului 0 ?


____ 122. Aproximati integrala

cu metoda trapezului.
____ 123.

Aproximam integrala

cu metoda sumata a lui Simpson cu 3 subintervale. Obtinem ….

____ 124. Aproximati integrala

cu metoda trapezului.

____ 125. Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii . La primul pas se alege vector

si se calculeaza matricea

____ 126. Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi.

____ 127. Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel.

____ 128. In formula de cuadratura a lui Gauss cu doua noduri pe intervalul [-1,1] se folosesc radacinile
polinomului lui Legendre de ordin 2 care sunt egale cu
____ 129. Aproximati integrala

cu metoda trapezului.
____ 130. Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare sistemul cu matricea extinsa

. Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara ….

____ 131. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

, y(0)=1

cu metoda lui Euler cu pas h=1


Observati ca solutia exacta este .
Care este aproximatia produsa de metoda pentru y(1)?
____ 132. Se da tabelul
x 1 2 3

y 4 7 5

Sa se calculeze diferenta divizata f[1,2,3] corespunzatoare nodurilor 1,2,3.

____ 133. Se rezolva ecuatia = pe intervalul [0,1] cu metoda aproximatiilor succesive corespunzatoare

functiei . Alegem predictie initiala . Cat este urmatoarea iteratie conform


metodei aproximatiilor succesive?