Sunteți pe pagina 1din 3

BROȘURA

Activități transnaţionale de
învățare, predare, formare
desfășurată la
Colegiul Național ”Avram Spojena skola internatna
Zakladni skola Zdana - Slovacia
Iancu”
logopedicka s.r.o.
Republica Cehă Ștei, România
08.05.2017- 12.05.2017

Stay in school, your job will be cool


Nr. proiectului: 2016-1-SK01-KA219-
022574_2
2016-2018

Zespol Szkol Integracyjnych Colegiul Național “Avram


w Radomiu - Polonia Iancu” - România

PROGRAMUL
ERASMUS+ KA2 –
PROIECTE DE Despre proiect…
PARTENERIAT
STRATEGIC PENTRU
Proiect finanțat de Uniunea European finanțat în cadrul Programului Erasmus+ 2014-2020.
Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru
EDUCAȚIE ȘCOLARĂ
eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
(DOAR ÎNTRE
ȘCOLI)
Dintre obiectivele proiectului:
- prevenirea abandonului școlar pentru elevii dezavantajați (rromi, marginalizați din
punct de vedere social și economic) și cei cu cerințe educaționale speciale (cu
deficiențe de intelect, cazuri logopedice, deficiențe de auz) din țările Europei Centrale;
- dezvoltarea metodelor de predare interdisciplinare care descoperă și stimulează
potențialul creativ și de adaptare a tinerilor vizați și le dezvoltă competențele cheie
(comunicare, IT, realizare de produse de artizanat, teatru).

Câteva dintre rezultatele proiectului:


- chestionare, sondaje de opinie
- spectacole, expoziții,demonstrații
- fotografii și filmulețe
- site al proiectului
- spațiu pe etwinning
- pagina proiectului pe Facebook
- logo al proiectului
- foi volante/ broșuri cu oferta educațională
- manualul de utilizare „Stay in school, your job will be cool“

Perioadele de vizite interșcolare:


- Întâlniri transnaționale (doar între profesori):
 Slovacia - septembrie 2016
 Polonia – mai 2018
- Activități de învățare (profesori și elevi):
 Polonia – 27.11-03.12 2016
 România – 08-13 mai 2017
 Cehia - 06-10 noiembrie 2017
 Slovacia – 23 – 27 aprilie 2018.

Activitatea transnaţională de învățare, predare, formare desfășurată la


Proiect finanțat de Uniunea European finanțat în cadrul Programului Erasmus+ 2014-2020.
Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru
eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
Colegiul Național ”Avram Iancu”
Ștei, România
08.05.2017- 12.05.2017

LUNI

9.00 – Intalnirea la scoala, jocuri de integrare

11– gustare, vizitarea scolii de către parteneri

13 – intalnire de proiect:
- prezentarea școlilor
- prezentarea site-ului proiectului

- prezentarea activitatilor pe care le-au desfasurat partenerii la nivel local

- aplicarea chestionarelor inițiale

- discutii

14.30 – masa de pranz

16 – activitati sportive organizate de scoala

La ora 9:00, toți participanții s-au întâlnit la școală și au jucat câteva jocuri de

integrare pentru a se cunoaște mai bine unul pe altul.

La 11 dimineața, după pauza de cafea, oaspeții, însoțiți de gazed, au vizitat școala

noastră. O oră mai târziu au început sesiunea de lucru, care a inclus prezentarea site-

ului proiectului și a activităților pe care fiecare partener le-a avut la școală. Ei au

completat, de asemenea, chestionare pentru elevi și profesori la început de întâlnire.

La ora 14:30 au luat prânzul, iar după-amiaza, am organizat câteva activități sportive

desfășurate în sala de sport.

Proiect finanțat de Uniunea European finanțat în cadrul Programului Erasmus+ 2014-2020.


Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru
eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.