Sunteți pe pagina 1din 39

Anexa 1 la schema de ajutor de minimis

CONŢINUT
PLAN AFACERI

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului


Start –up Nation

1
*
1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE
1
21. Numele firmei: SC NIKAVANTAJ ALLE SRL
32. Codul unic de înregistrare: 37823928
43. Forma juridică de constituire: Societate cu Raspundere Limitata
54. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: 23.06.2017; J31/518/23.06.2017

65. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN aferent: 4120


76. Codul CAEN al activităţii pentru care solicita finantare: 4120
8
97. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este:
Producție Se punctează cu 40 puncte
Programare IT cod CAEN 6201 Se punctează cu 40 puncte
Industrii creative – fără cod CAEN 6201 Se punctează cu 35 puncte
Servicii X Se punctează cu 30 puncte
Comerț și alte activități Se punctează cu 25 puncte
10
8. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%) Privat


Român 100%
Străin

9. Valoarea capitalului social: 200 lei


10. Adresa, telefon/fax, e-mail: Sat Peceiu, Comuna Banisor, Nr. 199, Judetul Salaj; Email:
nicu.chis@yahoo.es
Telefon: 0758341568
11. Persoană de contact: Chis Nicolae - Teodor
12. Asociaţi, acţionari principali :
Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Pondere în Capital social %
Chis Nicolae - Teodor Sat Peceiu, Comuna Banisor, 100%
nr.199, Judetul Salaj

13. Categorie IMM


Micro
2
*
Mica
Mijlocie
Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.
14. Prezentarea societăţilor din grup: Daca societatea aplicanta face parte dintr-un grup, pentru fiecare
societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita
AFN- Dacă este cazul-.

Nu este cazul.
Se descarcă Cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3), se completează, semnează
şi se urcă cu browse.
Se descarcă Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
(Anexa 5 obligatoriu si Anexa 6 după caz- (daca mai aveti alte firme) , se completează, semnează şi se
urcă în aplicaţie )
Se descarcă Declaraţia de minimis (Anexa 2) se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie
Se încarcă în aplicație BI/CI și CUI.
Se încarcă în aplicație împuternicirea- Dacă este cazul-.
2. VIZIUNE, STRATEGIE

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:


A.
 Care este esenţa afacerii ? Ce și cum anume va genera bani şi profit ?

Ex: Detaliaţi activitatea aferentă codului CAEN pe care accesaţi programul, factorii pe care îi
consideraţi relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi
utiliza, experienţa anterioară a întreprinzătorului etc.).
Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă, materiale şi băneşti
pentru realizarea obiectivelor propuse.
- viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor;
- identificarea misiunii întreprinderii;
- examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.

Planul de investitii propus spre fiantare prin implementarea prezentului proiect de investiţi , în domeniul
construcţiilor, cu ajutorul Programului START-UP Nation, program de încurajare şi de stimulare a
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie urmareste dezvoltarea activitatii pe codul CAEN principal, 4120 Lucrari de
3
*
constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale Aceasta clasa include: -constructia tuturor tipurilor de
cladiri rezidentiale: -case pentru o singura familie -cladiri pentru mai multe familii, inclusiv cladiri inalte
(bloc turn) -constructia tuturor tipurilor de cladiri nerezidentiale: -cladiri pentru productie industriala, de
exemplu fabrici, ateliere, uzine etc -spitale, scoli, cladiri de birouri -hoteluri, magazine, centre comerciale,
restaurante -cladiri pentru aeroporturi -sali de sport si similare -garaje, inclusiv garaje subterane -depozite
-edificii religioase -asamblarea si ridicarea de constructii din prefabricate pe santier .Aceasta clasa include
de asemenea: -modificarea si renovarea structurilor rezidentiale existente.
Administratorul firmei si-a elaborat o strategie de dezvoltare a carei viziune a fost orientata spre
dezvoltarea lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Stabilirea acestei viziuni a
fost determinata de informatiile obtinute de pe aceasta piata specifica cu privire la volumul investitiilor ce
urmeaza a se realiza in special pe piata imobiliara din judetul Salaj si Regiunea de Nord Vest a tarii.
Viziune este sustinuta de obiectivele strategice pe care societatea si le-a stabilit:
- Castigarea unei clientele fidele, care sa apeleze la serviciile noastre ori de cate ori are nevoie, dar
mai ales de a ne recomanda mai departe si de a presta servicii la cele mai inalte standarde de
calitate
- Crearea de noi locuri de munca in cadrul societatii prin angajarea de personal calificat;
- Satisfacerea cererii pe masura manifestarii acesteia.
- Reducerea costurilor, dar nu prin diminuarea calitatii.
- Productivitate crescuta prin utilizarea unor echipamente si utilaje moderne si performante ;
- Dezvoltarea de strategii comerciale flexibile si dinamice;
- Consolidarea pozitiei firmei pe segmentul de piata vizat
- Cifra de afacere in crestere de la an la an;
Firma urmareste sa ofere pe piata constructiilor , servicii de lucrari de constructii de inalta calitate
prin aplicarea de solutii profesionale, durabile care sa vina in intampinarea clientilor, precum si realizarea
cu promptitudine a acestor servicii, ceeea ce constituie factorii determinanti in misiunea societatii.
Misiunea firmei este de a-si creea o clientelă fidelă prin oferirea de servicii profesioniste, flexibile si
inteligente, precum si prin promtitudinea si calitatea serviciilor conform cerintele clientilor astfel incat
clientii sa fie pe deplin satisfacuti.
Strategia de afaceri va fi orientata catre client, acesta ocupand in permanenta o pozitie centrala in
preocuparile firmei. Ne propunem sa oferim o gama de servicii de calitate superioară, cu respectarea
termenele de executie si practicarea unor prețuri competitive in raport cu concurenţa precum şi adăugarea
uni plus de valoare la serviciile oferite pe piata
Administratorul societatii a realizat o analiza a potentialului de dezvoltare si a structurat strategia dupa
cum urmeaza:
- Obtinerea notorietatii si a unei pozitii stabile pe piata de profil locala prin realizarea
lucrarilor de constructii
- Extinderea pe alte piete decat cea locala si dezvoltarea gamei de servicii oferite, prin
diversificarea activitatii astfel incat sa poata raspunde cerintelor tot mai variate ale clientilor.
- Crestere cifrei de afaceri si a profitabilitatii
- Mentinerea unei pozitii competitive pe piata de profil prin adaptarea permanenta la nevoile
clientilor
- Majorarea volumului incasarilor si implicit a profitului;
- Fidelizarea clientilor prin acordarea de reduceri si promotii;
- Cresterea numarului de clienti;
Societatea noastra lanseaza o oferta de servicii adresata atat persoanelor juridice cat si persoanelor fizice,
tuturor investitorilor si dezvoltatorilor de pe piata constructiilor, oferta care include executarea de:
- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale .

4
*
Societatea noastra se va axa pentru inceput pe constructia de cladiri civile si industriale la rosu, care
presupune executarea lucrarilor de infrastructura si suprastructura fara finisaje respectiv :
 Realizarea infrastructurii (subsol, fundatie);
 Realizarea suprastructurii (pereti portanti, cadre, pereti de inchidere, plansee)
 Structura acoperisului (sarpanta ) pe care se monteaza ulterior invelitoare.
 Amenajri interioare si exterioare – la cererea clientului.
Fiind la inceputul activitatii economice, administratorul a stabilit o abordare de dezvoltare prudenta,
bazata pe resursele si factorul de inovatie de care dispune in prezent societatea si fondatorul acesteia. In
acest sens, se va pune accentul pe promovarea companiei si oferirea catre potentialii clienti a unor servicii
care sa atraga si sa convinga prin pret si calitate.
Serviciile de lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale vor fi realizate de către
firma cu ajutorul echipamentelor si utilajelor ce se vor achiziţiona în cadrul proiectului propus. Din punct
de vedere tehnic, echipamentele si utilajele vor fi noi si vor functiona in conditii de eficienta economica.
Echipamentele ce urmeaza a fi achizitionate in proiect sunt performante si sunt concepute sa permita
executarea de constructii in conditii de eficienta (consum scazut de energie) si calitate ridicata. De
asemenea prin utilizarea rationala a echipamentelor si utilajelor, pe baza unui program de lucru bine
stabilit, se elimina timpii de utilizare in gol/asteptare, aspect care ajuta la economia de energie si timp.
Principalele etape in fluxul tehnologic constau in:
- Analiza cererilor de lucrari, realizarea necesarului, a ofertei pe pret privind serviciul prestat;
- Contractarea lucrarilor si incasarea unui avans;
- Aprovizionarea cu materiale de constructii (in cazul in care se lucreaza cu materialele
societatii) - la solicitarea clientului
- Formarea echipei de muncitori in functie de competente, complexitatea lucrarilor;
- Realizarea efectiva a lucrarilor (la beneficiar);
- Predarea efectiva a lucrarilor
Administartorul firmei va urmari ca activitatea sa se desfasoare in cele mai bune conditii, sa respecte
cerintele beneficiarilor, termenul de executie a lucrarilor de constructii si bugetul alocat , si in acelasi timp, va
face eforturi pentru mentinerea unui raport calitate/pret excelent si pentru cresterea notorietatii firmei.
Odata cu cresterea notorietatii pe piata a firmei, se va putea trece la identificarea, selectarea si contactarea
de noi clienti de pe alte piete decat cea locala si spre extinderea afacerii spre alte produse integrate, mai
complexe.

B.
 Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM 2018 2019 2020


Cifra de afaceri LEI 32700 36010
297200
0 0
Profit LEI 31312 45065 66500
Număr de salariaţi Număr 3 3 3
C. persoane
 Care sunt
„punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes? (ex: cunoştinţe tehnologice, cunoştinţe de
management şi marketing, cunoştinţe de piaţă, pregătire în domeniu, experienţa în domeniu (ca angajat
al unor firme din domeniu), locaţia proiectului, capital, relaţii, capacitate de muncă, flexibilitate). În
această secţiune faceţi analiza swot a afacerii dumneavoastră.

Se vor menționa minim trei aspecte pentru fiecare secțiune: puncte tari, puncte slabe, 5
oportunitati si amenintari. *
Puncte tari:
 Se va urmari o eficientizarea muncii astfel incat costurile de exploatare sa fie minime, ceea ce va
genera un pret scazut al serviciilor si prin echipamentele si utilajele performante pe care le vom
achizitiona;
 Calitatea inalta si constanta a serviciilor prestate, se vor datora controlului direct al administratorilor
asupra tuturor operatiunor desfasurate de societate;
 Flexibilitate si adaptabilitate. Flexibilitatea in afaceri este un lucru foarte important pentru succes.
Deschiderea spre nou, catre schimbare, este esentiala. Prin adaptabilitatea la piata vom deveni capabili
sa ne adaptam rapid la schimbare, sa reactionam corespunzator modificarilor ce apar;
 Promovarea la care vom apela pentru intrarea pe piata.
 Raport calitate/pret avantajos
Puncte slabe:
 Mentinerea loialitatii angajatilor pe termen lung;
 Identificarea de personal cu calificare in domeniu si care sa nu aiba un loc de munca sau care sa fie
dispusi sa-si schimbe locul de munca. Se cunoaste ca adevaratii specialisti sunt deja cooptati de firme
cu domenii de activitate asemanatoare sau conexe.
 Identificarea de personal calificat care sa fie dispus sa munceasca suplimentar atunci cand lucrarile ne-
o vor cere.
Oportunitati:
 Crestere continua si accelerata a pietei in ceea ce priveste acest domeniu, lucrarile de constructii fiind in
continua crestere in ultimii ani si se estimeaza ca va fi si in perioada urmatoare;
 Importanta crescanda in lucrarilor de constructii rezidentiale si nerezidentiale;
 Posibilitati de diversificare a gamei de servicii, in functie de evolutia pietei;
Amenintari:
 Posibila deteriorare a situatiei economice regionale si nationale, ceea ce ar duce la diminuarea
puterii de cumparare a clientilor la austeritate ce ar afecta direct compania noastra.
 Incetinirea ritmului de dezvoltare a mediului de afaceri local, ceea ce ar stopa nevoie serviciilor pe
care le oferim;
 Concurenta, amenintare pe care o putem combate doar cu pastrarea calitatii serviciilor prestate;
 Fluctuatii ale cursului de schimb valutar
 Termene de plata mari din partea clientilor privati .

D1.
 Activităţi necesare implementarii proiectului

ex. : -asigurarea spaţiului productiv/comercial prin achiziţie/închiriere, elaborare proiecte


tehnice necesare;
-amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri,
autorizaţii necesare implementării proiectului;
-recrutare/selecţie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal;
-acţiuni de promovare a produselor/serviciilor;
-aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor 6
tehnico-economice, sanitare etc) *
In perioada anterioara depunerii prezentului plan de afaceri au fost efectuate o serie de activitati, după cum
urmează: pentru început am conturat ideea de afacere si am stabilit în mare măsură echipamentele si
utilajele necesare executarii lucrarilor de constructii. De asemenea s-a semnat un contract de consultanta
cu o firma specializata pentru intocmirea planului de afaceri in vederea accesarii finantarii nerambursabile
oferite prin Programul START –UP Nation, a implementarii proiectului si a definirii strategiilor de
management si marketing ale societatii.

Pentru atingerea obiectivelor specifice este nevoie de realizarea urmatoarelor activități care sunt necesare
pentru implementarea proiectului. Prima etapa a implementarii consta în achiziția de echipamente si utilaje
pentru desfasurarea activitatii. După realizarea primei etape, vor demarate angajarile personalului și
pregatirea acestora în vederea realizarii activitatilor de lucrari de constructii. Managerul va depune eforturi
de identificare a potentialilor angajați și va investi în formarea acestora.

Faza de implementare urmareste activitatile necesare punerii in practica a planului de afaceri si are la baza
3 activitati:

Activitatea 1. Selectia, angajarea și instruirea personalului dupa semnarea contractului de finantare sub
coordonarea managerului de proiect. Acesta activitate presupune urmatoarele subactivitati:
Subactivitatea 1.1. Selecția și angajarea personalului (lansarea unei oferte de angajare si publicarea
ofertei pe internet, realizarea unui interviu cu persoanele a caror CV-uri au fost selectate si selectarea celor
2 angajati. semnarea contractului de munca cu 8 ore pe perioada nedeterminata de catre cei 3 angajați, din
care 2 persoane vor face parte din categorie defavorizată).
Subactivitatea 1.2. Instruirea si pregatirea personalului (identificarea unui furnizor autorizat de cursuri
privind protectia si igiena muncii, oferirea unui curs angajatilor privind igiena si protectia muncii).

Activitatea 2. Achizitia de echipamente si utilaje necesare derularii proiectului si a activitatii realizabilă


dupa semnarea contractului de finantare sub coordonarea managerului de proiect. Aceasta activitate
presupune urmatoarele subactivitati:
Subactivitatea 2.1. selectarea furnizorului/furnizorilor pentru achizitia de echipamente și utilaje necesare.
Aceasta activitate presupune elaborarea cererii de oferta care sa curprinda specificatiile tehnice aferente
echipamentelor; lansarea cererii de oferta catre firmele de specializate; primirea si analiza ofertelor privind
cererea lansata (minim trei oferte); alegerea ofertei si incheierea contractului de achizitie si al
documentelor financiar contabile aferente achizitiei.
Subactivitatea 2.2. receptia echipamentelor si utilajelor(intocmirea notei de recepție și punerea in
functiune)Faza de desfasurare efectiva a operatiunilor specifice domeniului de activitate, care are un
caracter continuu (deaorece si in perioada de iarna societatea isi va continua activitatea prin executarea de
lucrari interioare, respectiv amenajarea de spatii) si care are la baza o serie de activitati realizabile pe toata
perioada desfasurarii afacerii de catre tot personalul angajat in proiect sub coordonarea managerului de
proiect (dupa achizitia echipamentelor si utilajelor):

Activitatea 3. Promovarea serviciilor de lucrari de constructii rezidentiale si nerezidentiale


Subactivitatea 3.1. Marketing si publicitate on-line
Subactivitatea 3.2. Incheierea unor contracte de colaborare cu diverse persoane fizice și juridice

Activitatea 4. Prestarea serviciilor de lucrari de constructii rezidentile si nerezidentiale


Subactivitatea 4.1. Analiza cererilor de lucrari, realizarea necesarului, a ofertei pe pret privind serviciul
prestat;Programarea clientilor si Contractarea lucrarilor si incasarea unui avans;

7
*
Subactivitatea 4.2. Formarea echipei de muncitori in functie de competente, complexitatea lucrarilor si
prestarea efectiva a serviciilor de lucrari de constructii rezidentiale si nerezidentiale
Subactivitatea 4.3. Incasarea contravaloarei lucrarilor executate si predarea efectiva a lucrarilor

Activitatea 5. Activitati financiar contabile și de management


Subactivitatea 5.1. elaborarea unor proceduri de management pentru coordonarea cat mai eficienta a
afacerii
Subactivitatea 5.2. monitorizarea activităților desfășurate prin controlul activității și analiza indicatorilor
financiari contabili și tehnici

Faza de evaluare
Activitatea 6. Determinarea si analiza rezultatelor obtinute, care are un caracter periodic, realizabile la
fiecare 6 luni pe toata perioada desfasurarii proiectului/activitatii, de catre managerul de proiect
Subactivitatea 6.1. Calculul indicatorilor de rezultat si a indicatorilor tehnici (cifra de afaceri, cheltuieli,
profit, cash-flow, numar clienti)
Subactivitatea 6.2. Analiza rezultatelor obtinute, prin compararea indicatorilor de rezultat obtinuti cu
obiectivele specifice, analiza abaterilor si planificarea actiunilor/masurilor corectoare

D2.
 Menționați activitățile relevante pe care le veți întreprinde în cadrul duratei de implementare a
proiectului cuprinsă între momentul intrării în vigoare a acordului de finanţare și momentul depunerii
ultimei cereri de plată/rambursare.

În termen de maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului, beneficiarul este obligat să efectueze


cheltuielile. Termenul de 1 an se poate prelungi doar cu acordul OTIMMC pentru situaţii excepţionale
(de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de
beneficiarul AFN). Prelungirea se acordă o singură dată, pe baza unei cereri depuse de către solicitant
la sediul OTIMMC cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului limită de depunere a decontului.
Prelungirea
3. RESURSE UMANE,nu poate depăşi termenulCURENTĂ
ACTIVITATEA limita de efectuarea cheltuielilor, prevăzut în procedura de
implementare a programului.
Nicio cheltuială efectuată/factură fiscală emisă/contract, cu excepția cheltuielilor cu consultanța,
efectuate înaintea intrării în vigoare a acordului de finanțare NU ESTE ELIGIBILĂ

In cadrul duratei de implementare a proiectului cuprinsă între momentul intrării în vigoare a acordului de
finanţare și momentul depunerii ultimei cereri de plată/rambursare (este estimata o cerere de plata in 2017)
se va pregati cererea de plata conform normelor și procedurilor aferente proiectului si se vor demara
urmatoarele activitati:
Activitatea 1. Selectia, angajarea și instruirea personalului dupa semnarea contractului de finantare sub
coordonarea managerului de proiect.
Activitatea 2. Achizitia de echipamente si utilaje necesare derularii proiectului si a activitatii realizabile
dupa semnarea contractului de finantare sub coordonarea managerului de proiect.
Activitatea 3. Promovarea serviciilor de lucrari de constructii rezidentiale si nerezidentiale.
Activitatea 4. Prestarea serviciilor de lucrari de constructii rezidentile si nerezidentiale.
Activitatea 5. Activitati financiar contabile și de management.

La prima cerere de plata/rambursare se vor prezenta dosarele de achiziţie pentru bunurile si serviciile
mentionate in planul de afaceri care vor respectarea principiile prevăzute în legislația în vigoare privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv vor cuprinde: minim 3 cereri de ofertă și dovada
8
*
transmiterii acestora, ofertele primite, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al firmei prin care
să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii și după caz,
documentul/documentele din care să rezulte autorizarea activității furnizorului. De asemenea se va
prezenta declaraţia privind conflictul de interese, ataşată dosarului/dosarelor de achiziţie, conform
legislaţiei în vigoare.
La prima cerere de plata/rambursare vom deconta integral activele corporale necesare desfășurării
activității si vom face dovada caracterului inovativ al investitiei prin dovada de la producator / furnizor ca
bunurile achiziționate în proporție de minim 25% din valoarea planului de afaceri înglobează
tehnologie/tehnologii necesare desfășurării activității nu mai vechi de 3 ani.
Cel tarziu la momentul depunerii ultimei cereri de plata/rambursare vom face dovada angajării in proiect,
cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, a persoanelor menționate
în prezentul plan de afaceri şi ulterior, pe o perioadă de raportare de 2 ani după finalizarea implementării
proiectului, se va face dovada menținerii acestora cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare.

1. Resurse umane
Numarul total de angajati pe perioadă nedeterminată de la momentul deschiderii aplicaţiei electronice de
înscriere- Dacă este cazul-:

0. Nu este cazul.

3.1. Management
Management:

Nume şi prenume şi vârsta Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu impact


principalele domeniu asupra afacerii propuse
responsabilităţi pe scurt
Chis Nicolae – Teodor, 53 Administrator - asigura 36 de ani din Studii medii - Liceul
ani managementul care 16 ani in Industral nr. 1 – profil
proiectului, domeniul lacatus mecanic si
monitorizarea resurselor constructiile strungar
umane (angajatilor) in
vederea indeplinirii
sarcinilor, stabileste
relatii cu persoanele
fizice si juridice care au
legaturi economice cu
societatea, supravegheaza
si conduce toata
activitatea societatii,
evalueaza rezultatele
obtinute si analizeaza
gradul de realizare a
obiectivelor specifice
propuse prin proiect,
precum si initiaza
eventuale masuri menite
sa corijeze in cazul unor

9
*
potentiale abateri etc.

Reprezentant legal :
Nume si prenume M/F vârsta
Chis Nicolae - Teodor M 53

Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului:

Total 3

* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă


nedeterminată pana la momentul depunerii ultimei cereri de plată/ rambursare.
Se va calcula automat de către aplicaţie:
X ≥ 2 = 20 puncte

Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri:

Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate*/ absolvent după anul
2012/șomer:
DA (1 loc) DA (minim 2 locuri) NU

Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/
șomeri 2

Observaţii:
Se acordă 20 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de
1 persoana defavorizata*/ absolvent după anul 2012/șomer sau 25 puncte suplimentare pentru
minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create, ocupate persoane defavorizate*/ absolvenți
după anul 2012/șomeri.
* definite conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014

Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri se va


prezenta pana la momentul depunerii ultimei cereri de plată/rambursare.

Prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013 cu diploma(adeverinta) sau
certificat de absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011.

4. PREZENTAREA PROIECTULUI
4.1 Descrierea proiectului de investiţii
Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului
de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru
realizarea acestuia (ex: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente
specifice activităţii).
Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei pentru care sunt
necesare fiecare dintre acestea.

Prezentaţi sumar fluxul activității pentru care se solicită finanțare şi principalele utilaje şi echipamente
utilizate. 10
Descrieți succint rolul si importanta elementelor *de cost pentru care solicitati finantare .
Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei pentru care sunt
necesare fiecare dintre acestea.

Prin prezentul proiect se doreste infiintarea unei capacitatii de furnizare servicii de lucrari de constructii
rezidentiale si nerezidentiale. Scopul proiectului este achizitionarea de utilaje si de echipamnete cu care se
vor realiza servicii de lucrari de constructii rezidentiale si nerezidentiale care presupun urmatoarele etape:
 Realizarea infrastructurii (subsol, fundatie);
 Realizarea suprastructurii (pereti portanti, cadre, pereti de inchidere, plansee)
 Structura acoperisului (sarpanta ) pe care se monteaza ulterior invelitoare.
 Amenajri interioare si exterioare – la cererea clientului.

Pentru planul de afaceri, se va detalia investitiile care urmeaza a fi realizate in cadrul proiectului si
activitatile pentru care sunt necesare:
Miniexcavator cu picon si cupe– este necesar pentru lucrarile preliminare inceperii fundatiei unei case fiind
parte integranta din serviciul de constructie. Este usor de deplasat si datorita faptului ca este miniexcavator este usor
accesibil in spatii greu accesibile, spatii abrupte etc. Este un utilaj performant cu o putere ridicata de minim 20 CP,
greutate operationala de minim 2.500 kg, cu adancime de sapare de peste 2 m. Este echipat cu pompa hidraulica cu
debit variabil. Acesta va fi dotat cu picon, cupe de excavare de 250 mm,300 mm,600mm, cupa de taluzare rigida
1000 mm si cupa trapezoidala. Piconul este utilizat pentru spargerea elementelor de beton existente inainte de
sapare sau in timpul acesteia iar cupele pentru excavare. Va avea un gabarit considerabil pentru gama lui, avand o
latime pe senile de peste 1.3 m si un brat de peste 1.5 m. Pentru asigurarea unui bun confort pentru sofer utilajul va
avea cabina inchisa, sistem de incalzire si scaun foarte confortabil.

Schela metalica- poate fi folosita atat ca schela de fatada, cat si ca schela de acces la inaltime.Conceptia
schelei permite un montaj ultra rapid, in conditii de siguranta si stabilitate deosebite.Transport usor si
depozitare economica. Greutate redusa, posibilitati multiple de utilizare. schela metalica noua completa,
schela cu accesorii: cadre, podini zincate, diagonale mana curenta,podine cu trapa, scari, talpi fixe,talpi
reglabilen,lacatii, ancoraje,suport metalic pt schela.

Placă compactoare reversibilă proiectată pentru întreţinere uşoară, costuri reduse şi timp scurt de
reparaţie. Ideală pentru soluri nisipoase, pietriş şi soluri amestecate, în şanţuri înguste şi în jurul
fundaţiilor, zidurilor şi contraforturilor. Are cadrul de protecţie disponibil standard care ajută la prevenirea
accidentelor la locul de muncă. Dispune standard de un set de 2 extensii laterale care maresc lățimea plăcii
cu 13.5 cm (greutate set 10kg) Controlul acceleraţiei și kit de roți pentru transport sunt disponibile
standard.

Cilindrul vibrocompactor- este ideal pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii, are o greutate redusă şi este
uşor de manevrat. Poate compacta cu succes suprafeţe granulate şi asfalt. Este dotat cu rezervor mare
pentru apă rezistent la coroziune şi uşor de demontat si un cilindrul confecţionat din oţel cu grosime mare
garantează o durată mare de viaţă. Acţionarea complet hidraulică permite viteze de lucru şi de vibrare
infinit variabile. In comparaţie cu cilindrii compactori cu acţionare mecanică, nu necesită reglaje
periodice. Ventilatorul încorporat este proiectat să asigure o bună răcire prelungind astfel atât durata de
viaţă cât şi intervalele de lucru; comutatorul de siguranţă protejează operatorul în cazul deplasării
accidentale în marşarier. Mai dispune de un mâner ergonomic, cu reglaj pe înălţime pentru confort în
operare şi simplificarea transportului.

Taietor beton -special proiectat pentru durabilitate şi performanţă, poate fi folosit pentru tăierea betonului
sau asfaltului cu o putere de 5,7 CP. Carcasa de oţel ramforsat adaugă rezistenţă necesară pentru a reduce
vibraţiile în timpul tăierii, lucru care îmbunătăţeşte performanţele discului şi prelungeşte durata de viaţă a
tăietorului. Carcasa rigidă rezistentă la manevrări şi vibraţii asigură o tăiere dreaptă prelungind viaţa
11
*
discului, dispune de un mâner ergonomic cu înălţime ajustabilă; dotat cu manivelă ce permite reglarea
adâncimii de tăiere.Protecţia discului este reglabilă în funcţie de înălţime - diametrul discului este de 300-
350 mm;Rezervorul de apă din material plastic este uşor demontabil și asigură discului un debit de apă
constant cu capacitatea de 12 l;Pârghia pentru controlul acceleraţiei este montată pe cadru şi este
disponibilă standard. Are reglaj manual, adancimea maxima de taiere este de maxim 90 mm, greutate 83
kg, si functioneaza pe benzina.

Masina de gaurit/insurubat se doreste sa fie una manevrabila datorita tehnologiei acumulatorilor litiu-
ion. Sa aiba o durata de viata foarte indelungata a acumulatorilor schimbabili, sa beneficiaza de tehnologia
Syneon Chip - energie controlata inteligent pentru fiecare proiect.
Caracteristici: Preselectia momentului de torsiune cu 20 trepte ale momentului de torsiune plus pozitie de
gaurire - putere optima pentru orice utilizare; Angrenaj planetar de foarte mare randament cu 2 trepte de
putere: durata de utilizare superioara, transmitere foarte buna a fortei, functionare deosebit de uniforma; -
Indicator inteligent in 3 trepte al nivelului de incarcare a acumulatorului; Sistemul electronic Bosch de
reglare a turatiei: „Accelerare” de la 0 la maximum, prin intermediul comutatorului cu buton; Mandrina
rapida cu Auto-Lock Bosch pentru schimbarea foarte rapida si simpla a accesoriilor; PowerLight - prin
dioda luminiscenta integrata aveti intotdeauna o buna vizibilitate asupra piesei de lucru; Functionare spre
dreapta/stanga; Un acumulator pentru toate - potrivit pentru toate sculele electrice de mesterit si de gradina
ale sistemelor de acumulatori Litiu-Ion Power for ALL.

Bormasina cu ajutorul lui se vor da gauri pe santiere, spre exemplu pentru a lasa traseele de instalatii
electrice sau sanitare, pentru a ajuta la imbinari etc. Va avea un sistem de prindere a accesoriilor cu
schimbare simpla, cablu cu prindere pe bila pentru prevenirea ruperilor de cablu, softgrip pe minerul
principal si pe minerul suplimentar pentru o prindere sigura, cuplaj de suprasarcina, placa rotativa de perii
colectoare (aceeasi putere la functionarea spre dreapta si spre stinga).Descriere produs:Cablu cu prindere
pe bila pentru prevenirea ruperilor de cablu; Softgrip pe manerul principal si pe manerul suplimentar
pentru o prindere sigura;Stop percutie pentru gaurire in lemn si otel;Cuplaj de suprasarcina;Placa rotativa
de perii colectoare (aceeasi putere la functionarea spre dreapta si spre stanga). Va fi dotat cu set 3 dalti si
set 3 burghie .Mandrina interschimbabila.

Ferăstrău circular ușor și compact pentru tăiere simplă și precisă;Înaltă precizie datorită laserului și
pânzei de ferăstrău de calitate superioară; are capacitate mare de tăiere datorită pânzei de ferăstrău cu un
diametru de 216 mm;Tăieri oblice precise 0° – 48°;Clemă de prindere pentru fixarea sigură a piesei de
lucru;Racord pentru aspirator de praf și sacul colector de praf din setul de livrare;Blocarea axului pentru
schimbarea simplă a pânzelor de ferăstrău.

Mixer universap EPTO – are rolul de amestecare a materialelor de constructie (beton, sape, mortar,
tencuieli, etc.). Productivitate ridicata : 175 litri / sarja; Control electronic al turatiei pentru o pornire si
functionare optima; Motorul puternic de 1200W cu mecanism eficient de transmisie a miscarii; Buton cu
blocare pentru amestecare continua. Maner pentru manevrare sigura cu ambele maini. Carcasa rezistenta
din aluminiu.

Ferastrau pendular – principalele funcii ale acetui fierastru sunt reprezentate de reglarea cursei
pendulare , racord pentru aspirarea prafului, pendularea pinzei de ferastrau . foarte eficient cu sistem de
schimbare a lamei fara scula ajutatoare; control electronic si buton reglaj. Controlul electronic permite
turatie constanta indifferent de regimul de lucru. Prezinta zgomot si vibratii reduse.Datorita accesoriilor
optionale si a gamei variate de lame, masina poate fi folosita in mai multe scopuri, deoarece se potriveste
foarte bine pentru taierile curbate sau circulare. Acesta este necesar in procesul de productie la o serie de
operatiuni dintre care amintim partea de acoperis pentru taierea popicilor, grinzilor, caprelor, coame,

12
*
capriori, penele de coama si de strasina, astrealele de scandura etc. Fierastraul va avea :Sistem imbunatatit
de prindere a pinzelor de ferastrau pentru o inalta precizie de taiere; talpa din otel rezistenta la incovoiere;
functionare silentioasa exemplara la debitare pentru cele mai bune rezultate de lucru si utilizare fara efort;
pendulare in 4 trepte pentru taieri fara ruperea marginilor; reglarea electronica pentru lucrul in functie de
material; functie de suflare pentru o buna vizibilitate; cu posibilitate la pornire/oprire pentru aspirarea
efectiva a prafului.

Betoniera are o capacitate a cuvei de 190 de litri si este destinata producerii de beton, mortar si ipsos.
Beneficiaza de un motor electric monofazat cu puterea de 800 W si se conecteaza la reteaua de
electricitate de 230V si 50 Hz. Aceasta betoniera este dublu izolata pentru clasa de protectie II si categoria
IP45. Coroana betonierei este fabricata din fonta, material recunoscut pentru proprietatile sale de duritate,
fapt ce favorizeaza utilizarea produsului pe parcursul a mai multi ani. Roata de basculare ofera un control
bun si usor al cuvei, care poate fi blocata in pozitia de amestec, de descarcare si de depozitare. Cuva se
blocheaza in pozitia dorita cu ajutorul unui plunger autocentrant care antreneaza roata de basculare.

Generator curent electric, AAP 3500 - generatoare portabile consumă benzină sau motorină și pot fi
folosite pentru a asigura necesarul limitat de energie al unei case sau necesarul unui șantier Generator
monofazic cu sistem te pornire manual,la sfoara. Rezervorul de 15 litri ;Putere maxima generator 2.4 kW
(2400W) ; Putere nominala generator (kW) 2.3 kW ;Tensiune furnizata (V) 230V ;Frecventa (Hz) 50 Hz ;
Curent nominal (A) 10 ; factor de putere 0.80 ;Numar de faze 1 (Monofazic) ;Tip generator Uz general ;
Sistem de pornire Manual, la sfoara ; Rezervor combustibil (L) 15;Nivel de zgomot (dB) 69 ;Dimensiuni
(lungime x latime x inaltime) 490 x 605 x 490 ;Greutate (kg) 46.

Consultanta in scrierea proiectului, pentru cresterea calitatii planului de afaceri.

Pentru atingerea obiectivelor specifice este nevoie de realizarea urmatoarelor activități care sunt necesare
pentru implementarea proiectului. Prima etapa a implementarii consta în achiziția de echipamente si
website pentru desfasurarea activitatii. După realizarea primei etape, vor demarate angajarile personalului
și pregatirea acestora în vederea realizarii activitatilor stomatologice. Managerul va depune eforturi de
identificare a potentialilor angajați și va investi în formarea acestora.

Faza de implementare urmareste activitatile necesare punerii in practica a planului de afaceri si are
urmatoarele activitati:

Activitatea 1. Selectia, angajarea și instruirea personalului dupa semnarea contractului de finantare sub
coordonarea managerului de proiect. Acesta activitate presupune urmatoarele subactivitati:
Subactivitatea 1.1. Selecția și angajarea personalului (lansarea unei oferte de angajare si publicarea
ofertei pe internet, realizarea unui interviu cu persoanele a caror CV-uri au fost selectate si selectarea celor
2 angajati. semnarea contractului de munca cu 8 ore pe perioada nedeterminata de catre cei 3 angajați, din
care 2 persoane vor face parte din categorie defavorizată).
Subactivitatea 1.2. Instruirea si pregatirea personalului (identificarea unui furnizor autorizat de cursuri
privind protectia si igiena muncii, oferirea unui curs angajatilor privind igiena si protectia muncii).

Activitatea 2. Achizitia de echipamente si utilaje necesare derularii proiectului si a activitatii realizabilă


dupa semnarea contractului de finantare sub coordonarea managerului de proiect. Aceasta activitate
presupune urmatoarele subactivitati:
Subactivitatea 2.1. selectarea furnizorului/furnizorilor pentru achizitia de echipamente și utilaje necesare.
Aceasta activitate presupune elaborarea cererii de oferta care sa curprinda specificatiile tehnice aferente
echipamentelor; lansarea cererii de oferta catre firmele de specializate; primirea si analiza ofertelor privind
13
*
cererea lansata (minim trei oferte); alegerea ofertei si incheierea contractului de achizitie si al
documentelor financiar contabile aferente achizitiei.
Subactivitatea 2.2. receptia echipamentelor si utilajelor(intocmirea notei de recepție și punerea in
functiune)Faza de desfasurare efectiva a operatiunilor specifice domeniului de activitate, care are un
caracter continuu (deaorece si in perioada de iarna societatea isi va continua activitatea prin executarea de
lucrari interioare, respectiv amenajarea de spatii) si care are la baza o serie de activitati realizabile pe toata
perioada desfasurarii afacerii de catre tot personalul angajat in proiect sub coordonarea managerului de
proiect (dupa achizitia echipamentelor si utilajelor):

Activitatea 3. Promovarea serviciilor de lucrari de constructii rezidentiale si nerezidentiale


Subactivitatea 3.1. Marketing si publicitate on-line
Subactivitatea 3.2. Incheierea unor contracte de colaborare cu diverse persoane fizice și juridice

Activitatea 4. Prestarea serviciilor de lucrari de constructii rezidentile si nerezidentiale


Subactivitatea 4.1. Analiza cererilor de lucrari, realizarea necesarului, a ofertei pe pret privind serviciul
prestat;Programarea clientilor si Contractarea lucrarilor si incasarea unui avans;
Subactivitatea 4.2. Formarea echipei de muncitori in functie de competente, complexitatea lucrarilor si
prestarea efectiva a serviciilor de lucrari de constructii rezidentiale si nerezidentiale
Subactivitatea 4.3. Incasarea contravaloarei lucrarilor executate si predarea efectiva a lucrarilor

Activitatea 5. Activitati financiar contabile și de management


Subactivitatea 5.1. elaborarea unor proceduri de management pentru coordonarea cat mai eficienta a
afacerii
Subactivitatea 5.2. monitorizarea activităților desfășurate prin controlul activității și analiza indicatorilor
financiari contabili și tehnici

Faza de evaluare
Activitatea 6. Determinarea si analiza rezultatelor obtinute, care are un caracter periodic, realizabile la
fiecare 6 luni pe toata perioada desfasurarii proiectului/activitatii, de catre managerul de proiect
Subactivitatea 6.1. Calculul indicatorilor de rezultat si a indicatorilor tehnici (cifra de afaceri, cheltuieli,
profit, cash-flow, numar clienti)
Subactivitatea 6.2. Analiza rezultatelor obtinute, prin compararea indicatorilor de rezultat obtinuti cu
obiectivele specifice, analiza abaterilor si planificarea actiunilor/masurilor corectoare

In principiu, in faza de implemetare a proiectului nu sunt necesare nici un fel de acorduri si/sau
autorizatii, dar ulterior vom obtine toate documentele necesare desfasurarii legale a activitatii

Prezentaţi sumar fluxul activității pentru care se solicită finanțare şi principalele utilaje şi echipamente
utilizate.

Fluxul tehnologic pentru realizarea lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale , pe care le
vom oferi clientilor este urmatorul:
- Analiza cererilor de lucrari, realizarea necesarului, a ofertei pe pret privind serviciul prestat;
- Contractarea lucrarilor si incasarea unui avans;
- Aprovizionarea cu materiale de constructii (in cazul in care se lucreaza cu materialele
societatii) - la solicitarea clientului
- Formarea echipei de muncitori in functie de competente, complexitatea lucrarilor;
- Realizarea efectiva a lucrarilor (la beneficiar);
- Predarea efectiva a lucrarilor
14
*
Lucrările de construire trebuie să se facă în conformitate cu prevederile proiectului. Orice nerespectare
a proiectului autorizat se consideră nerespectare a autorizației de construire şi poate fi sancţionată de către
autorităţile competente. După ce se finalizează construcţia imobilului, pentru a putea da în folosinţă o
clădire, proprietarul trebuie să facă recepţia acesteia de la constructor. Recepţia lucrărilor de construcţii
este o acţiune obligatorie prin care se constată şi se consemnează în documente specifice realizarea
lucrărilor de construcţie. La executia constructiei, proiectul tehnic si informatiile care au stat la baza
obtinerii autorizatiei trebuie respectate intocmai. Orice modificare conduce la obligatia completarii
documentatiei si reautorizarii acesteia.
In vederea optimizarii fluxului activitatilor sunt necesare urmatoarele utilaje si echipamente:
 Miniexcavator cu picon si cupe;
 Schela metalica;
 Placă compactoare;
 Cilindrul vibrocompactor;
 Taietor beton;
 Masina de gaurit/insurubat;
 Bormasina;
 Ferăstrău circular;
 Mixer universap EPTO;
 Ferastrau pendular;
 Betoniera;
 Generator curent electric, AAP 3500 ;

Utilajele si echipamentele ce se vor achizitiona prin planului de afaceri vor fi noi si performante,
fapt ce va conduce la eficientizarea prestarii serviciilor de lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale
si nerezidentiale, si totodata va creste capacitatea de furnizare a acestor servicii. Astfel, societatea va
putea aborda proiecte de anvergura mai mare, pe care sa le puna in practica intr-un timp mai scurt si cu
marje de profitabilitate mai mari.Asadar, implementarea planului de afaceri este necesara pentru achizitia
utilajelor si echipamentelor, a carui utilizare va conduce la cresterea cifrei de afaceri, a profitabilitatii, a
renumelui si recunoasterii firmei.

Descrieți succint rolul si importanta elementelor de cost pentru care solicitati finantare .

Utilajele si echipamentele ce se doresc a fi achizitionate in cadrul Programului Start UP Naton, vor fi


performanta in domeniu, cu un randament foarte ridicat, coroborat cu o calitate exceptionala a materialelor
pe care le vom folosi.
Achizitionarea utilajelor si echipamentelor in cadrul proectului acopera 92% din bugetul propus .
Acestea sunt:
 Miniexcavator cu picon si cupe;
 Schela metalica;
 Placă compactoare;
 Cilindrul vibrocompactor;
 Taietor beton;
 Masina de gaurit/insurubat;
 Bormasina;
 Ferăstrău circular;
 Mixer universap EPTO;
 Ferastrau pendular;
15
*
 Betoniera;
 Generator curent electric, AAP 3500 .
Din punct de vedere tehnic, utilajele si echipamentele achizitionate vor fi noi si functioneaza in conditii de
eficienta maxima. De asemenea noile utilaje si echipamente vor beneficia si de suport tehnic astfel incat sa
poata fi folosite cu maximum de eficienta. Astfel, exista bune argumente economice si manageriale de
utilizare a noilor utilaje si echipamente pentru o perioada de cel putin 3 ani operationali.
Noile utilaje si echipamente prevazute in proiect eficientizeaza fluxul activitatii societatii minimizeaza
sarcinile repetitive si ne ajuta sa lucram mai rapid si mai eficient. Echipamentele si utilajele ce urmeaza a
fi achizitionate prin proiect sunt performante in domenit si sunt concepute sa permita obtinerea de servicii
in conditii de consum scazut de energie si fiabilitate inalta, accelereaza fluxurile de lucru repetate si
sporeste interoperabilitatea, crescand semnificativ productivitatea generala si calitatea lucrarilor rezultate.
Asadar, din punct de vedere tehnic si tehnologic, achizitiile realizate prin proiect se integreaza facil in
fluxul activitatilor si vor contribui la cresterea sustenabilitatii societatii pe termen lung.

4.2 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

Sediul social: Judet Salaj Adresa: Sat Peceiu, Comuna Banisor, Nr.199, Judetul Salaj

Regiune de dezvoltare: NORD VEST

Urban / rural

Locul implementarii proiectului:

Regiune de dezvoltare: NORD VEST

Judet Salaj Adresa : Sat Peceiu

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat la adresa se va preciza
doar localitatea.

Urban / rural

Asigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente, branşamente necesare şi estimarea costurilor


aferente):

Estimaţi costurile lunare pentru fiecare tip de utilitate necesare desfăşurării activităţii în locaţia
implementării proiectului.
Detaliaţi cum se vor asigura utilităţile în cazul în care acestea nu există.

Spatiul de implementare, în localitatea Peceiu, avand o suprafata de 25 m 2 prezinta toate utilitatile,


bransamentele necesare desfasurarii activitatii de birou, astfel ca nu presupune costuri privind
bransamente. Costurile lunare fix estimate sunt:

16
*
Cheltuieli cu materiale necesare in executarea lucrarilor de constructii – 68% din valoarea pretului pe mp
(materialele vor fi incluse in pret) si cu combustibilul (cca. 100 l/luna)- 14046 lei/luna
Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) - 5337 lei (se vor angaja 3 persoane cu 1779 lei/persoana).

Personal Cheltuielile
angajat cu
Salariu net Salariu brut An An An An
(poziție, Nr. asigurările si
lunar lunar 2017 2018 2019 2020
coform fișei protecția
postului) sociala
administrator 1 942 1450 329 7116 21348 21348 21348
Operatori 2 1884 2900 658 10674 42696 42696 42696
17790 64044 64044 64044
Procent
Tip buget Tip cotizare Suma
aplicabil
Contribuții asigurări
15,80% 229
sociale C.A.S
Fond de sănătate 5,20% 75
Fond de șomaj 0,50% 7
BAS Fond de risc 0,270% 3
Fondul de salarii 0,25% 3
Contribuții concedii
0,85% 12
și indemnizații
Subtotal valori de cotizat la BAS 329
BS - Impozit pe venituri salariale 16% 179
Subtotal valori de cotizat la BS 179

Chirii estimata pentru un spatiu de birou de 25 mp – 500 lei/luna.


Utilităţi (energie, apa, lemne ) – 250 lei.
Costuri funcţionare birou (papetarie, birotica), cheltuieli de marketing (flyere,pliante),
reparaţii/Întreţinere, servicii cu terţii (telefon, contabilitate, PSI) estimate la 1000 lei iar din anul trei de
functionare se vor avea in vedere si reparatiile cu utilajele si echipamentele (aceastea fiind noi se afla in
perioada de garantie).
Asigurări (bunurile achizitionate prin proiect) 409 lei/luna.
Taxe si impozite locale 50 lei.
Alte cheltuieli neprevazute (curatenie, transport, internet, amortizare, etc) 500 lei/luna.

Amortizarea imobilizari corporale


Perioada de Valoare de
Valoare de
Grupa Denumire Valoare amortizare amortizat,
amortizat, pe an
(luni) pe lună

2,1,20,1 miniexcavator cu picon si cupe 108949,04 96 1134 13608

2,1,20,10 schela matalica 13793,67 48 287 3444,00

2,1,20,6,1 Placa compactoare 5226,89 60 87 1044,00

2,1,20,6,1 Cilindru vibrocompactor 18321,85 60 305 3660,00

2,1,20,6,1 Taietor beton 2904,20 60 48 576,00

17
*
  Total 149195,65   1861,00 22332,00

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi principalii
parametrii estimati:

suprafaţă închiriată, perioadă de închiriere, valoare chirie, etc.

Spațiul de operare închiriat va avea o suprafață de aproximativ 25 mp, va fi închiriat pe o perioadă de


minim 3 ani, cu posibilitatea de prelungire, spațiul va avea o destinație activitati de birou, iar valoarea
chiriei este estimata la 500 lei/lună.

TIPUL SOCIETĂȚII

PLĂTITOARE DE TVA

NEPLĂTITOARE DE TVA

4.3 Dimensionare valoare de investiţie


Nr. Element de investiţie Nu Valoare Valoarea Valoarea Valoarea Valoare
Crt / Cheltuieli mă unitara totală fara TVA TVA eligibila Codul de
. operationale r TVA - lei nededucti deductibil clasificar
Denumire Bu bil e
căţi
ACTIVE CORPORALE 1
1 Echipamente
tehnologice*,
inclusiv
echipamente IT 161344,55 30655,45   192000,00
Miniexcavator cu
picon, cupa de 250
mm 300 mm, cupa
600 mm, cupa
taluzare rigida 1000
mm, cupa
trapezoidala 1 115246,22 115246,22 21896,78   137143,00 2,1,20,1
schela metalica 1 13793,28 13793,28 2620,72   16414,00 2,1,20,10
Placa compactoare
reversabila 1 5226,89 5226,89 993,11   6220,00 2,1,20,6,1
Cilindru
vibrocompactor 1 18321,85 18321,85 3481,15   21803,00 2,1,20,6,1
Taietor beton 1 2904,2 2904,20 551,80   3456,00 2,1,20,6,1
obiecte
Bordmasina+3 de
burghie +3dalti 1 836,13 836,13 158,87   995,00 inventar
obiecte
Masina Insurubat cu de
acumulator 1 838,66 838,66 159,34   998,00 inventar
Fierastrau circular 1 768,91 768,91 146,09   915,00 obiecte
Bosch de
18
*
inventar
obiecte
de
Mixer universal epto 1 318,49 318,49 60,51   379,00 inventar
obiecte
de
Fierastrau Pendular 1 695,8 695,80 132,20   828,00 inventar
obiecte
de
Betoniera 190 l 1 923,53 923,53 175,47   1099,00 inventar
obiecte
de
Generator AAP3500 1 1470,59 1470,59 279,41   1750,00 inventar
2 Autoutilitare și
autovehicule cu
destinație specială,
cu excepţia
vehiculelor simbol
G, conform
Ordinului MLPTL
211/2003 cu
modificările şi
completările
ulterioare
3 Mobilier, aparatură
birotică şi sisteme
de protecţie a
valorilor umane şi
materiale
4 Instalaţii/echipamen
te specifice în
scopul obţinerii unei
economii de energie
5 Instalaţii de
încălzire sau
climatizare
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE
1 161344,55 30655,45   192000,00
ACTIVE CORPORALE 2
6 Spaţii de lucru,
spaţii de producţie şi
spaţii pentru prestări
servicii şi comerţ
7 Autoturisme,
autobuze,
microbuze,
biciclete, mopede,
motociclete, Kart,
ATV, rulote cu sau

19
*
fără motor,
elevatoare,
încărcătoare,
remorci și
semiremorci,
platforme, izoterme
și frigorifice, doc
plutitor, șalupe
maritime pentru
călători, ambarcaţii
fluviale de
agrement, aparate de
zbor,
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE
2
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE

ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1


8 Salarii, utilități,
chirii,
9 Pagină web pentru
prezentarea și
promovarea
activităţii inclusive
cheltuieli de
promovare on-line si
cheltuieli
înregistrare fără
hosting.
10 Brevete de inventie,
francize, etichetare
ecologică
11 Cursuri de
dezvoltare a
abilităţilor
antreprenoriale
12 Consultanţă 1 8000 8000,00 0,00   8000,00
13 Software-uri
necesare
desfăşurării
activităţii, inclusiv
licenţe și software
pentru comerţul on-
line
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE 8000,00 0,00   8000,00
20
*
ȘI ALTE CHELTUIELI 1
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
14 Cheltuieli financiare
aferente
creditelor/garanțiilor
obținute pentru
creditele contractate
de beneficiari în
vederea realizării
planurilor de
investiții acceptate
în cadrul
programului, pentru
solicitanții care
utilizează credit
pentru
implementarea
proiectului.
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE
ȘI ALTE CHELTUIELI 2 8000,00 0,00   8000,00
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE
ȘI ALTE CHELTUIELI 1 + 2
TOTAL GENERAL 200000,0
169344,55 30655,45   0
Procent echipamente tehnologice si Se calculeaza automat astfel:
software pentru punctaj (1+4+5+13)/ TOTAL GENERAL 96,00%
Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel:
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2-
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2) 96,00%
Procent active necorporale si alte Se calculeaza automat astfel:
cheltuieli 1 SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE
CHELTUIELI 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2 - SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2) 4,00%

Notă:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile;
- Se pot ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului;
-* Prin echipamente tehnologice conform grilei de punctaj se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1,
2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate.

4.4. Plan de finanţare a proiectului


a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Sursa de finanţare
RON %
Ajutor de minimis 200000 100%
Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei) 0
21
*
TOTAL valoare de investiţie 200000 100%

Punctaj:

- Pentru calculul echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere


mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri se adună punctul 1cu 4 cu 5 și cu punctul 13
(Software-uri necesare desfăşurării activităţii, inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line ) și se
calculează procentul din total cheltuieli eligibile.

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu
50% din valoarea planului de afaceri:

DA NU

Se va puncta 10 puncte opţiunea DA

Caracter inovativ al investiției.


DA NU

Se va puncta 5 puncte opţiunea DA

Explicaţi cum conduce Implementarea Planului de afaceri la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor
noi, moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie/ prestare servicii și care este potenţial
inovativ şi / sau creativ al Planul de afaceri.

Pentru opțiunea DA, se va prezenta la prima cerere de rambursare/cerere de plată dovada de la


producator / furnizor ca bunurile achiziționate în proporție de minim 25% din valoarea planului de
afaceri înglobează tehnologie/tehnologii si/sau softuri necesare desfasurarii activitatii nu mai vechi de
3 ani.

Utilajele si echipamentele ce se va achizitiona prin implementa planului de afaceri vor fi noi si


performante, fapt va conduduce la eficientiza prestarii serviciilor de constructii si totodata va creste
capacitatea de prestare a acestor servicii. Astfel, societatea va putea aborda proiecte de amploare mai
mare, pe care sa le puna in practica intr-un timp mai scurt si cu marje de profitabilitate mai mari.
Asadar, implementarea planului de afaceri este necesara pentru achizitia utilajelor si a echipamentelor, a
caror utilizare vor avea ca efect cresterea cifrei de afaceri, a profitabilitatii, a renumelui si recunoasterii
firmei.
Implementarea prezentului plan de afaceri contribuie la cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor,
respectiv a solutiilor profesionale moderne, in procesul de lucrari de constructii prin viitoarele achizitii.
Cel putin 25% din valoarea proiectului reprezinta echipamente tehnologice care au la baza tehnologii de
fabricatie nu mai vechi de 3 ani, dupa cum urmeaza:
 Miniexcavator cu picon si cupe– este necesar pentru lucrarile preliminare inceperii fundatiei unei
case fiind parte integranta din serviciul de constructie. Este usor de deplasat si datorita faptului ca
este miniexcavator este usor accesibil in spatii greu accesibile, spatii abrupte etc. Este un utilaj

22
*
performant cu o putere ridicata. Pentru asigurarea unui bun confort pentru sofer utilajul va avea
cabina inchisa, sistem de incalzire si scaun foarte confortabil.
 Placă compactoare reversibilă proiectată pentru întreţinere uşoară, costuri reduse şi timp scurt de
reparaţie. Ideală pentru soluri nisipoase, pietriş şi soluri amestecate, în şanţuri înguste şi în jurul
fundaţiilor, zidurilor şi contraforturilor.
 Cilindrul vibrocompactor- este ideal pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii, are o greutate
redusă şi este uşor de manevrat. Poate compacta cu succes suprafeţe granulate şi asfalt. Acţionarea
complet hidraulică permite viteze de lucru şi de vibrare infinit variabile. In comparaţie cu cilindrii
compactori cu acţionare mecanică, nu necesită reglaje periodice.
 Taietor beton -special proiectat pentru durabilitate şi performanţă, poate fi folosit pentru tăierea
betonului sau asfaltului.
Proiectul propus are ca și obiectiv dotarea cu echipamente si utilaje tehnologice noi si moderne care sa
contribuie la cresterea calitatii serviciilor de lucrari de constructii.

5. ANALIZA PIETEI

5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei


Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de
concurenţă).

Piata lucrarilor de constructii este intr-o continua crestere. Diferentierea intre societatile concurente
pe aceasta piata se face in functie de calitatea serviciilor si in functie de calitatea angajatilor, in principal
in ceea ce priveste pregatirea de specialitate, dar intr-o oarecare proportie si in ceea ce priveste
modalitatile de lucru.
Ne vom deosebi de concurenta prin calitatea inalta si constanta a serviciilor, datorata controlului
direct al administratorului asupra tuturor operatiunilor desfasurate de societate.
Un plus in fata concurentei il ofera si avantajele competitive ale utilajelor si ale echpamentelor pe
care le vom achizitiona prin intermediul acestui program. Acestea fiind performante in domeniu si vor
scurta foarte mult timpii de munca, crescand astfel productivitatea angajatilor dar si calitatea serviciilor
oferite.
Alte avantaje in rapor cu concurenta identificate :
 utilizarea unor preturi mai scazute fata de concurenta in scopul atragerii de noi clienti;
 promovarea calitatii serviciilor prin adoptarea unei politici de marketing mai agresiva fata de
concurenta existenta;
 realizarea de activitati operationale eficiente si de calitate in relaria cu clientii care sa ii intareasca
pozita pe piata a frmei.
 organizare optima a sarcinilor in firma;
 buna coeziune organizationala si flexibilitate in rezolvarea problemelor interne datorate
dimensiunii reduse a companiei;
 onorarea cu rapiditate a cererilor de oferta prin elaborarea unor devize de lucrari bine documentate
Dintre dezavantaje, singurul pe care il identificam la acest moment este legat de faptul ca restul
companiilor sunt mai cunoscute dar, din punctul nostru de vedere, acesta este doar temporar. Clientii se
vor convinge de calitatea serviciilor si de avantajele oferite de tehnica moderna de care o sa dispunem si o
23
*
sa prefere sa aleaga o companie desi mai noua pe piata, in detrimentul unei mai vechi. La aceasta vor
contribui si strategiile de vanzare inovative pe care le vom face clientilor nostri pentru atragere si
fidelizare.
Un alt avantaj competitiv va fi legat de raportul calitate/pret, urmarind practicarea unor tarife avantajoase,
datorate utilizarii eficiente a tuturor resurselor de care dispune societatea.

5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu


5.2.1. Produsul nou
Descrierea exactă a produsului/serviciilor:
- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe,
utilităţi, căror nevoi răspund, etc.
- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la
ce servesc serviciile prestate de dvs.
- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă
vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare,
transport, garanţie, reparaţii etc);

Investitia pentru care intentionam sa obtinem finantare nerambursabila consta in achizitionarea de


utilaje si echpamente, acestea fiind necesare dezvoltarii si cresterii volumului de servicii furnizate pe piata
in domeniul lucrarilor de construciile rezidentiale si nerezidentiale. Motivul care a determinat conducerea
firmei de a achizitiona acest utilaje si echipamente a aparut in urma cercetarilor efectuate pe piata locala
(jud Salaj) si cea regionala(regiunea de Nord Vest), constatandu-se ca exista o cerere in crestere pentru
aceste categorii de lucrari.
Serviciile pe care firma le va oferi pe piata lucrarilor de constructii datorita utilajelor si echipamentelor ce se
doreste a fi achizitionat in cadrul programului START UP Nation, vor fi lucrarii de constructii rezidentiale si
nerezidentiale vor fi performante in domeniu, cu un randament foarte ridicat,cu o durata de viata ridicata, cu costuri
de intretinere minime.
Serviciile pe care firma SC NIKAVANTAJ ALLE SRL le va oferi pe piata lucrarilor de constructii de
cladiri civile si industriale la rosu, servicii care presupun executarea de lucrari de infrastructura si
suprastructura fara sau cu finisaje respectiv :
 Realizarea infrastructurii (subsol, fundatie);
 Realizarea suprastructurii (pereti portanti, cadre, pereti de inchidere, plansee)
 Structura acoperisului (sarpanta ) pe care se monteaza ulterior invelitoare.
 Amenajari interioare si exterioare – la cererea clientului.
Tipurile de constructii de cladiri pe care firma le va realiza pe piata lucrarilor de constructii vor fi:
1. cladiri rezidentiale-case pentru o singură familie
-clădiri pentru mai multe familii, inclusiv clădiri înalte (bloc turn)
2. cladiri nerezidentiale-clădiri pentru producţie industrială, de exemplu fabrici, ateliere, uzine etc
-spitale, scoli, clădiri de birouri
-hoteluri, magazine, centre comerciale, restaurante
-clădiri pentru aeroporturi
-săli de sport şi similare
-garaje, inclusiv garaje subterane
-depozite

24
*
-edificii religioase
-asamblarea şi ridicarea de construcţii din prefabricate pe şantier
Vom oferii clientilor noastrii doua posibilitati in ceea ce priveste construirea unei cladiri rezidentiale
sau nerezidentiale la rosu si anume:
 Constructie cladiri la rosu cu materialele clientului, acesta platind separat pretul pentru
materiale si pretul pentru manopera;
 Constructii cladiri la rosu cu materialele incluse in pretul manoperei, caz in care firma noastra
se va ocupa de tot, inclusiv de amenajarea interioara a constructiei si exterioara a
terenului(curti) , beneficiarul platind doar constructorului.

Preturile ce vor fi practicate de catre societatea noastra pentru constructia de cladiri rezidentiale si
nerezidentiale la rosu sunt:
 Constructii cladiri cu materialele clientului - 185 lei/mp ( pe piata preturile variaza intre 40 -
60 euro/mp;
 Constructii cladiri la rosu cu materialele incluse in pret – 730 lei/mp ( pe piata preturile variaza
intre 160 -190 euro/mp;
 Prentru lucrarile de amenajare interioara si exaterioara - 230 lei/mp – este un pret mediu
deoarece aceste lucrari presupun mai multe activitati/operatii si anume: sapatura manuala,
Montat pavaj, Montat borduri, Spart betoane, Confectionare Armatura, turnare cofrag placa,
turnare cofrag cuzineti, Turnat beton, Zidarie, Tencuiala, Confectionare Sarpanta, montare
parchet, montare gresie, zugravire lavabil. Tarifele practicate sunt in medie de aproximativ 250
lei/mp construit si finisat si difera in functie de activitatile/operatiile care se preteaza astfel:
Sapatura manuala 20 ron Mp, Montat pavaj 45 ron Mp, Montat borduri 25 ron Mp, Spart
betoane 80 ron Mp, Confectionat Armatura 2 ron kg, turnat Cofrag placa 15 ron Mp, turnat
Cofrag cuzineti 60 ron Mp, Turnat beton 60 ron Mc, Zidarie 25 ron Mp, Tencuiala 24 ron Mp,
Confectionat Sarpanta 125 ron Mp, montare parchet de 10- 12 mm, tarif 25 lei/mp, montare
gresie faiantata, tarif 25 lei/mp, zugravire lavabil 20lei/mp, instalatii sanitare – 30 lei/buc,
instalatii apa rece/apa calda – 40 lei/ml, instaletii termice – 55 lei/ml.
Consumabile nu avem foarte multe doar mentenanta masinilor si utilajelor de constructii.
Materiale de constructii (consumabile) se utilizeaza doar in situatii mai rare la persoane fizice.
Clientul/beneficiarul este cel care achizitioneaza materialele de constructii direct de la furnizor.
Lucrarile se desfasoara la beneficiar. Nu se percep taxe si comisioane.
SC NIKAVANTAJ ALLE SRL va realiza lucrari de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale la
rosu sau finisate la termenele stabilitate prin contracte de prestari servicii, timpul mediu de realizare al
unei de cladiri in rosu este de regula intre 1 luna si 3 luni pentru cladiri la rosu cu amprenta la sol
situata intre 100 – 200 mp, si regim de inaltime de S+P+ 3E. Lucrările de construire trebuie să se facă
în conformitate cu prevederile proiectului de constructie autorizat. Orice nerespectare a proiectului
autorizat se consideră nerespectare a autorizației de construire şi poate fi sancţionată de către
autorităţile competente. După ce se finalizează construcţia imobilului, pentru a putea da în folosinţă o
clădire, proprietarul trebuie să facă recepţia acesteia de la constructor. Recepţia lucrărilor de
construcţii este o acţiune obligatorie prin care se constată şi se consemnează în documente specifice
realizarea lucrărilor de construcţie. La executia constructiei, proiectul tehnic si informatiile care au stat
la baza obtinerii autorizatiei trebuie respectate intocmai. Orice modificare conduce la obligatia
completarii documentatiei si reautorizarii acesteia.
La constructia unei cladiri in rosu apar responsabilitati din de partea beneficiarului , necesitand sa fie
constient de importanta corectitudinii executiei si de partea constructorului care trebuie sa cunoasca si
sa foloseasca tehnologiile cele mai indicate si performante. Colaborarea cu societatea noastra va fi in
concordanta cu astepterile clientului. In conformitate cu standardele si normele in vigoare , societatea
noastra va dispune de echipe de lucru instruite si pregatite in domeniu in care activeaza, astfel incat
25
*
fiecare proiect in parte prinvind executia unei cladiri rezidentiale sau nerezidentiale la rosu sa fie
finalizate la termen si cu respectarea legislatiei.

5.2.2. Segmentul de piaţă

5.2.2. Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului


dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-casnice,
birotică, turism etc.).

Avand in vedere informatiile obtinute cu privire la dinamica acestui sector de activitate in urma studiilor
de cercetare pe acest domeniu de activitate, s-a concluzionat ca cererea pentru serviciile pe care firma
noastra le va furniza pe piata este si vor fi intr-o continua crestere. Existenta unei cereri in cresterei pe
piata locala este determinata de existenta unor investitii demarate si in derulare in domeniul constructiilor
civile (case, pensiuni, birouri, moteluri, cartiere). Tinand cont de acestea, putem concluziona ca exista o
cerere in crestere pentru categoria de lucrari pe care firma noastra le va realiza(lucrari de constructii
rezidentiale si nerezidentiale).
Serviciile de lucrari pe care le vom furniza clientilor nostri, vor satisface nevoile acestora, fiind
lucrari bine executate, ceea ce va duce la castigarea unui renume si mentinerea pe piata constructiilor din
judetul Salaj . Tendintele pietei sunt orientate spre urmatoarele aspecte:
 Exigenta tot mai mare in ceea ce priveste calitatea lucrarilor - multi clienti se orienteaza spre
serviciile cu calitatea cea mai ridicata;
 Exigenta crescuta in ceea ce priveste respectarea termenelor de realizare a lucrarilor.
Piata noastra tinta va reprezentata de urmatoarele categorii de clienti:
 Persoane juridice –dezvoltatorii, companiile care urmaresc constructia de cladiri rezidentiale si
nerezidentiale
 Persoane juridice -constructori locali si nationali care ofera lucrari de constructii ,
cladiri/ansambluri rezidentiale.
 Persoane fizice clienti finali care solicita serviciile noastre pentru propriile lucrari de constructii.

Construcţiile se numără în topul celor mai atractive domenii de investiţii în 2017. Există încă o rată foarte bună de
profitabilitate în acest domeniu, având în vedere cererea in special pentru cladirile rezidentiale din judetul Salaj.
Toate actiunile firmei pornesc de la premisa ca firma va fi orientata in permanenta catre clienti si catre
piata. Intreaga activitate si intreg personalul vor fi canalizate in directia satisfacerii cererii clientilor..
Mai jos sunt detaliate informatii cu privire la clientii vizati, caracteristicile lor comune, precum si modul in
care privesc acestia principalul beneficiu al ofertei de servicii de constructii:
 Utilizatori , institutii bugetare interesate de serviciile noastre in realizarea unor programe de
dezvoltare locala;
 firme de constructii care subcontracteaza anumite lucrari de constructii;
 utilizatori , persoane juridice si fizice care solicita serviciile noastre in realizarea propriilor lor
constructii de cladiri industriale si civile;
 interesati de construirea/ consolidarea unor valori precum calitatea;
Pe termen lung, se urmareste mentinerea si fidelizarea acestor clienti si in acelasi timp atragerea de
noi firme interesate de serviciile noastre, superioare calitativ, lucru care va implica si un consum
mai mare de resurse umane, financiare si materiale.

26
*
5.2.3. Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei – locală, regională, naţională,
internaţională etc. – cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor) şi mărimea acesteia (nr. de clienţi potenţiali,
mărime d.p.v.d. fizic şi valoric). Care este distanţa până la principalii clienţi şi care este modalitatea de
distribuţie a produselor/serviciilor ?

In prima faza, compania a identifica o serie de clienti persoane fizice si persoane juridice la nivel local
(jud. Salaj si vecinatati) In urma cercetarilor efectuate firma a reusit sa identifice potentiali clienti si in
alte judete din Regiunea de Nord Vest care solicita aceste tipuri de servicii-catre care se va practica un
sistem de desfacere direct, iar intr-o etapa ulterioara de dezvoltare se va avea in vedere extinderea inspre
alte regiuni geografice (in ceea ce priveste piata-tinta si clientii companiei).

Volumul fizic si valoric privind capacitatea de furnizare servicii si vanzarile se prezinta astfel :

Indicatori Unit Pret anul 2017 anul 2018 cerere anul 2019 cerere anul 2020 cerere
clienti atea lei/ cerere anuala anuala estimata anuala estimata – anuala estimata
de mp estimata – 5 – 12 luni 12 luni – 12 luni
masu luni
ra
Cifra de afaceri Lei
(Valoric) 136000 297200 327000 360100
Nr. Mp. realizati mp
(Fizic) constructii
cladiri in rosu cu
materialele
clientilor 185 210 mp 38850 504 mp 93240 582 mp 107115 665 mp 123025
Nr. Mp. realizati mp
(Fizic) constructii
cladiri in rosu cu
societatitii 730 100 mp 73000 200 mp 146000 210 mp 153300 220 mp 16060
Nr. Mp. Realizati mp
fizic – amenajari
interioare si
exterioare 230 105 mp 24150 252 mp 57960 290 mp 66585 332 mp 76475

5.2.4. Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de sezon,
evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă)

Cererea de lucrari de constructii, in special constructii rezidentiale si nerezidentiale este mai degraba
ciclica, sezoniera (mai redusa iarna si mai mare in restul anului, insa in perioada de iarna ne vom axa pe
lucrarile de amenajare interioara), dar este influentata in mare si de indicatori economici, de incredere a
consumatorilor, rate de dobanda si programe guvernamentale.
Printre factorii care au influentat negativ performanta industriei constructiilor in anii precedenti se numara
criza economica, recuperarea dificila a creantelor de catre constructori, sincope in asigurarea finantarii
lucrarilor, incapacitatea autoritatilor de a promova proiecte in parteneriat public-privat si declinul sever al
investitiilor straine directe.
27
*
Astfel pornind de la potentialul pietei(cererea fiind in crestere) am constatat ca tendintele acesteia
sunt orientate in special spre urmatoarele aspecte:
 Exigenta tot mai mare in ceea ce priveste calitatea serviciilor - utilizatorii se orienteaza spre
serviciile cu calitatea cea mai ridicata;
 Atractia pentru noutate si diversitate mare a gamei sortimentale - satisfactia consumatorilor nu
consta numai in calitate ci si in realizarea de servicii noi.
Ca urmare a concurenţei numeroase pe piaţă, sunt necesare realizarea unor investiţii destul de
importante în activităţile de promovare a societăţii cu scopul de a sporii notorietatea întreprinderii pe piaţă
şi prezentarea ofertei către potenţialii clienţi
Societatea noastra consideră că pentru a avea succes pe o astfel de piaţă trebuie avute în vedere acele
caracteristici specifice ale serviciilor, respectiv preturile care să diferenţieze în mod evident firma de
concurenţa acesteia si calitatea ridicata a serviciilor , cu scopul de a atrage un număr cât mai ridicat de
potenţiali clienţi (fie de la concurenţă, fie în mod liber).
Utilajele si echipamentele ce se vor achizitiona va conferi firmei capacitatea de a-si adapta serviciile
la cerintele si exigentele pietei si de a face fata cu succes la posibilele schimbari ce pot avea loc pe piata.
Prin adaptarea la piata vom incerca sa oferim servicii de calitate apreciate de clieni dovedind ca suntem
capabili sa ne adaptam rapid la schimbare, sa reactionam corespunzator modificarilor ce apar pe piata de
profil.
De asemenea conducerea firmei are elaborata si o strategie de marketing care raspunde prin
obiectivele propuse la necesitatile si tendintele pietei actuale si potentiale. In cadrul strategiei, mixul de
marketing reflecta capacitatea managerilor de a utiliza toate resursele care stimuleaza intalnirea serviciilor
cu segmentele de piata interesate. Orientarea activitatii de marketing, in functie de resursele interne si de
conditiile pietei, se va face prin combinarea intr-un tot unitar si coerent a elementelor politicii de servicii,
a celei de pret, a politicii de distributie si a politicii de promovare. In acest sens strategia va avea o
importanta covarsitoare in dezvoltarea firmei pe termen mediu si lung.

Cererea previzibila pentru serviciile noastre va fi in continua crestere. Studiile arat si noi estimam ca acest
trend se va mentine si in viitorul apropiat, datorita mediului economic maramuresean intr-o dinamica
continua.

Cererea anuala previzionata pentru serviciile prestate se prezinta astfel:

Evolutie previzibila a vanzarilor


Principalele categorii/tipuri de produse/servicii Structura An An An An
U.M.
prestate pe categorii de clienti (persoane in CA (%) 2017 2018 2019 2020
juridice/persoane fizice)
Nr. Mp. realizati (Fizic) constructii cladiri in rosu cu
materialele clientilor 53,43% Mp 210 504 582 665
Nr. Mp. realizati (Fizic) constructii cladiri in rosu cu
societatitii 19,89% Mp 100 200 210 220
Nr. Mp. Realizati fizic – amenajari interioare si
exterioare 26,68% Mp 105 252 290 332

5.2.5. Concurenţi potenţiali


Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale
acestora:

28
*
Grupă produse/servicii oferite Denumirea firmei/ firmelor şi localitatea
pieţei

Servicii de lucrari de SC ALPHA WEST SRL, Salaj


constructii rezidentiale si
nerezidentiale
SC Comigex Constructii SRL Zalau
SC Boltub SRL Jibou, judetul Salaj
SC Conrom SRL Criseni, judetul Salaj

5.3 Strategia de comercializare


5.3.1. Politica produsului
Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului:

Politica de produs reprezinta conduita pe care o adopta societatea referitor la dimensiunile, structura
si evolutia gamei de servicii ce fac obiectul propriei sale activitati, atitudine ce se raporteaza permanent la
cerintele mediului de piata, la tendintele manifestate de ceilalti concurenti.Pozitionarea serviciilor noastre
pe piata specifica in domeniul serviciilor de lucrari constructii a cladidirilor rezidentiale si nerezidentiale,
s-a stabilit tinand cont de modul in care percep clientii nostri calitatea serviciilor si accesibilitatea
preturilor. In urma acestei analize s-a concluzionat ca pozitia in crestere a serviciilor noastre pe piata se
datoreaza calitatii ridicate, a utilizarii unor preturi atractive pentru clienti si promptitudinea in executarea
serviciilor.
Investitia propusa a se realiza, va permite adaptarea serviciilor la tendintele pietii si exigentei cererii.
De asemenea societatea are elaborata si o strategie de marketing care raspunde prin obiectivele propuse
la necesitatile si tendintele pietei actuale si potentiale. Orientarea activitatii de marketing, in functie de
resursele interne si de conditiile pietei, se va face prin combinarea intr-un tot unitar si coerent a
elementelor politicii de produs, a celei de pret, a politicii de distributie si a politicii de promovare.
Societatea va fi formată din membrii cu simț de răspundere, atenți la detalii, demonstrând cu ușurință
nivelul de experiență și profesionalism prin lucrările de construcții executate cu mare precizie. Dorind să
ofere soluții adaptate tuturor viziunilor și necesităților, firma isi doreste sa lucreaze alături de parteneri
din diferite domenii de specializare, precum arhiecți și proiectanți .Modul de execuție al lucrărilor de
constructii se doreste a fi rapid și eficient, dar, în același timp, oferă garanția unor clădiri rezidențiale trainice și
sigure.
Lucari oferite de firma sunt:
 Lucrari de constructii pentru cladiri rezidentiale
 Lucrari de constructii pentru cladiri nerezidentiale
 Amenajari interioare si amenajari exterioare.
Pozitionarea serviciilor noastre pe aceasta piata specifica s-a stabilit tinand cont de modul in care
percep clientii nostri calitatea serviciilor si accesibilitatea preturilor. In urma acestei analize s-a
concluzionat ca pozitia in crestere a serviciilor de lucrari de constructii pe piata se datoreaza calitatii
ridicate, a utilizarii unor preturi atractive pentru clienti si promptitudina in furnizarea serviciilor.
Pentru serviciile pe care le vom executa, vom oferi garantii de calitate clientilor, pentru a spori
confortul si a ridica stacheta din punctul de vedere al calitatii. Vom respecta toate standardele de calitate
existente in domeniu si vom asigura executia celor mai bune lucrari de constructii .

29
*
5.3.2. Politica de distribuţie
Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie – vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin
agenţi, la comandă, etc.

In politica de distributie firma va utiliza doua categorii de beneficiari:


1. Clientii directi de pe piata locala si regionala :
 dezvoltatorii, companiile care urmaresc constructia de cladiri rezidentiale si nerezidentiale
 constructori locali si nationali care ofera lucrari de constructii ,cladiri/ansambluri
rezidentiale.
 persoane fizice clienti finali care solicita serviciile noastre pentru propriile lucrari de
constructii.
2. Clientii intermediari in special pe piata regionala :
 firme care subcontracteaza activitati de lucrari de constructii civile pentru furnizarea
lucrarilor la clientul final.

Canalele de distributie pe care firma le va utiliza vor fi:


 livrarea serviciilor direct la client
 livrarea serviciilor catre clienti finali prin utilizarea unui intermediar.
Pentru realizarea unei distributii care sa conduca in mod real la satisfacerea clientilor firma a elaborat un
plan de masuri care sa corecteze si sa imbunatateasca continuu sistemul de distributie. Masurile cele mai
importante cuprinse in planul de masuri sunt:
 Sincronizarea actiunilor participantilor in distributia serviciilor pentru ca fluxul acestora sa
fie cat mai operativ;
 Alegerea unor intermediari care ofera garantia unei distributii eficiente;
 Utilizarea unei distributii selective pentru acele lucrari care implica o complexitate mai
mare;
 Utilizarea unei distributii intensive pentru acele lucrari care nu ridica probleme speciale.
Principiile fundamentale dupa care ne ghidam in distributia (comercializarea) cu succes a serviciilor
noastre sunt:
- nu ne prezentam intr-o lumina incorecta. Ne evaluam realist competenta si nu contractam servicii
pentru care consideram ca nu avem suficienta competenta;
- ne abtinem de la denigrarea concurentei;
- oferim performanta maxima. Suntem constienti ca serviciile impecabil asigura continuarea unei
colaborari si acumularea unor referinte pozitive esentiale pentru construirea imaginii de
profesionisti;
- consideram nevoile, cerintele si dorintele clientului drept punctul central al activitatii noastre;
- fiecare client este unic si trebuie tratat personalizat;
- suntem profesionisti si ne comportam ca atare in relatia cu clientii.
- utilizarea unei distributii selective si intensive pentru acele lucrari care implica o complexitate mai
mare;

5.3.3. Activităţi de promovare a vânzărilor

30
*
Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate online, lansare oficială, pliante,
broşuri):

Strategia de promovare in marketingul modern constitue una dintre elemente principale ale mixului
de marketing ale firme. Ca activitate de promovare, avem in plan ca prin intermediul meniului on-line sa
oferim o imagine de ansamblu completa, despre ceea ce punem noi la dispozitia clientilor. Internetul oferă
numeroase posibilităţi de stabilire a rapoartelor economice şi promovarea activităţilor întreprinderii -
promovare prin email, contactarea potențialilor clienți prin email pentru a prezenta produselor companiei
și oferirea unui newsletter săptămânal cu noutățile cum ar fi oferte, promoții, reduceri etc. De asemenea,
prezența pe rețelele de socializare – social networking, reprezintă o sursă ieftină de promovare a entității
ce nu necesită eforturi considerabile dar care poate atrage clienți.
Promovarea prin intermediul mass-media scrisa si vizuala– in acest sens firma va concepe spoturi
publicitare care vor fi publicate in mass-media locala. In urma anunturilor se estimeaza ca numarul
clientilor va creste.
Administratorul firma va realiza contacte directe cu potentialii clienti carora li se vor prezenta
produsele, pretul si conditiile de furnizare . Pentru inceput se vor elaborarea materiale de promovare
precum broşuri de prezentare a firmei şi a ofertei de servicii şi pliante care vor fi distribuite potentialilor
clienti
Pe langa o politica de promovare bine pusa la punct, ne bazam foarte mult pe strategia de marketing
bazata pe cresterea permanenta a nivelului de satisfacere a clientilor. Prin intermediul clientilor nostri,
multumiti de serviciile oferite, deschidem caile de acces catre alti clienti noi, deoarece cea mai buna
reclama de care putem avea parte este satisfactia clientilor nostri.
Serviciile pe care firma noastra le va furniza pe piata sunt servicii de lucrari constructii cladiri rezidentiale
si nerezidentiale. Acestea sunt prestate clientilor la locatia specificata in contractul de colaborare. Insa
pana la furnizarea serviciilor la client , se vor parcurge cateva etape astfel:
 In prima etapa se vor identifica potentiali clienti, care vor fi alesi pe baza nevoilor identificate,
a pozitiei acestora pe piata si a posibilitatilor de crestere a vanzarilor;
 Preabordarea – in aceasta etapa se vor culege informatii referitoare la clientii potentiali si se
vor stabilii obiectivele contactarii clientului care vor consta in alegerea sau respingerea
clientului potential, culegerea unor informatii, realizarea unei vanzari imediate. Ca metoda de
abordare se va utiliza contactul direct ( vizita la sediul clientului) , convorbire telefonica,
transmitere de scrisori si materiale promotionale sau e-mail.
 Abordarea – in cadrul acestei etape se realizeaza discutia directa cu potentialii clienti in care se
pot afla mai multe lucruri despre nevoile clientului. Tot in aceasta etapa se vor prezenta
monstre sau prezentari pe calculator ale serviciilor in scopul de a atrage atentia si curiozitatea
cumparatorului.
 Prezentarea si demonstrarea – in aceasta etapa se prezinta caracteristicile serviciilor si
avantajele oferite de acesta cumparatorului. Ca stil se va utiliza prezentarea axata pe
satisfacerea nevoi clientului, prezentandui-se acestuia casete video sau fotografii cu lucrari
realizate.
 Depasirea obiectiilor – aproape in totdeauna clientii au ceva de obiectat in timpul prezentarii.
Pentru depasirea obiectiilor se va utiliza o abordare pozitiva in scopul identificarii obiectiilor
ascunse si tratarea obiectiilor ca pe o posibilitatea de a furniza informatii suplimentare si pentru
a le transforma in motive de cumparare.

31
*
 Incheierea tranzactiei - in cadrul acestei etape se va realiza efectiv contractul cu clientul si se
vor stabilii conditiile de derulare a constractului.
 Urmarirea serviciilor dupa vanzare – aceasta etapa este necesara pentru a ne asigura ca
serviciile noastre au conferit satisfactie clientului si ca vor continua colaborarea. Ca si mod de
comunicare se va utiliza contactul direct, telefonic sau e-mail .

6. PROIECŢII FINANCIARE

6.1 Proiecţiile financiare vor fi disponibile la descărcare din aplicație în forma modelelor de mai jos, se
vor completa in fisierul de tip editabil și se vor urca în aplicație completate.

  BILANT PREVIZIONAT      
  Nr. rd. perioada
 
Denumirea elementului
 
A B 2017 2018 2019 2020
  ACTIVE IMOBILIZATE          
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 1
203 + 205 +206+ 2071 +4094+ 208 -280 - 290) 0 0 0 0

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 2


+ 214 + 215+216+217+223 + 224 + 227+231 + 235+4093 - 281 192000 169668 147336 125004
- 291 - 2931-2935)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3
0 0 0 0
(ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* - 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+ 4
03) 192000 169668 147336 125004
  ACTIVE CIRCULANTE          
I. STOCURI ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326 5
+327+328+331 +332+341+345+346+347 +/-348 +351+354
+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388 +4091-391- 392-
0 0 0 0
393-394-395-396-397-398 - din ct.4428
II. CREANŢE (ct.267*296*+4092+411+413+418+425 6
+4282 +431**+437**+4382+441**+4424+din
ct.4428**+444** +445 +446**+447** + 4482 + 0  22332 44664 66996
451**+453** +456** +4582 +461+ 4662+473** - 491 - 495 -
496+5187)
III. INVESTIŢII (ct.501+505+506 +507+din ct.508+5113 7
+5114-591-595-596-598) 0 0 0 0
  IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 8
23560 54872 99937 166437
(din ct.508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

32
*
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 9
05+06+07+ 08) 23560 77204 144601 233433
  CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10 0 0 0 0
  DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE 11
ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161
+ 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 +
419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 0 0 0 0
+ 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +
451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509
+ 5186 + 519)
  ACTIVE CIRCULANTEE/DATORII CURENTE 12
NETE (rd. 09 +10-11) 23560 77204 144601 233433

  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13


(rd. 04 + 09) 215560 246872 291937 358437
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE 14
ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+
405+408 +419+421+423 +424 +426+427+4281+431*** 0 0 0 0
+437***+4381 +441*** +4423+4428***+444*** +
446***+447***+4481 +451***+453*** +455+456*** +4581
+462+4661 +473*** +509+5186+519
  VENITURI ÎN AVANS (rd.), din care: 15
192000 192000 192000 192000
1.Subvenţii pentru investiţii 16 192000 192000 192000 192000
2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 17 0 0 0 0
  CAPITAL ŞI REZERVE  
I. CAPITAL (rd.17+18), din care: 18 200 200 200 200
1. capital subscris vărsat (ct. 1012) 19 200 200 200 200
2.capital subscris nevărsat (ct. 1011) 20
0 0 0 0
Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 21 0 0 0 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) 22 0 0 0 0
IV. REZERVE (ct. 106) 23 0 0 0 0
V. PROFITUL SAU SOLD C
PIERDEREA  24  0 23360 54672 99737
REPORTAT(Ă) (ct. 117)
SOLD D
25 0 0 0 0
VI. PROFITUL SAU SOLD C  26 23360 31312 45065 66500
PIERDEREA SOLD D
EXERCIŢIULUI
FINANCIAR (ct. 121) 27  0 0 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 28 0 54872 99937 166437


CAPITALURI - TOTAL (rd. 18+21+22+23+24- 29
25+26-27-28) 23560 54872 99937 166437

33
*
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE PRESCURTAT

AN AN AN AN
    2017 2018 2019 2020
1 1. Cifra de afaceri netă 136000 297200 327000 360100
VENITURI DIN EXPLOATARE 136000 297200 327000 360100
2 (ct.701+702+703+704+705+706+707+708)
3 Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)        
4 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL rd.2+3 136000 297200 327000 360100

Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale 79945 144032 157531 164778


5 consumabile aferente activităţii desfaşurate
17790 64044 64044 64044
6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)
2500 6000 6000 6000
7 Chirii
8 Utilităţi 1250 3000 3450 3967
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de 5000 12000 13800 17370
9 marketing, Reparaţii/Întreţinere
10 Asigurări 2045 4908 4908 4908
Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul 1610 3572 3870 4201
11 pe profit
12 Alte cheltuieli 2500 28332,00 28332,00 28332,00
13 TOTAL CHELTUIELI( RD.5-12) 112640 265888 281935 293600
14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:        
15 Profit ( RD.4-13) 23360 31312 45065 66500
16 Pierdere (RD.13-4)        
17 VENITURI FINANCIARE – TOTAL        
18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 0 0 0 0
19 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) (RD,17-18) 0 0 0 0
20 VENITURI TOTALE RD.4+17) 136000 297200 327000 360100
21 CHELTUIELI TOTALE (RD,13+18) 112.640 265.888 281.935 293.600
22 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):        
23 Profit ( Rd,20-21) 23360 31312 45065 66500
24 Pierdere (rd.21-20) 0 0 0 0

  CASH-FLOW
Nr.  
crt. Explicaţii / lună AN 2017 AN 2018 AN 2019 AN 2020
I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 200 23560 54872 99937
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) 336000 297200 327000 360100
1 din vânzări 136000 297200 327000 360100
2 din credite primite 0 0 0 0
34
*
3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.) 0 0 0 0
4 Alocaţie Financiară nerambursabilă 200.000 0 0 0
  Total disponibil (I+A) 336200 320760 381872 460037
B Utilizari numerar din exploatare 111280 262916 278665 289999
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
consumabile aferente activităţii 79945 144032 157531 164778
1 desfaşurate
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 17790 64044 64044 64044
3 Chirii 2500 6000 6000 6000
4 Utilităţi 1250 3000 3450 3967
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
marketing, Servicii cu terţii, 5000 12000 13800 17370
5 Reparaţii/Întreţinere
6 Asigurări 2045 4908 4908 4908
7 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 250 600 600 600
8 Alte cheltuieli 2500 28332 28332 28332
Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea 200000 0 0 0
C totală a proiectului)
D Credite 0 0 0 0
  rambursări rate de credit scadente 0 0 0 0
  dobânzi şi comisioane 0 0 0 0
Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe 1360 2972 3270 3601
E (1-2+3)
1 Plăţi TVA 0 0 0 0
2 Rambursări TVA 0 0 0 0
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 1360 2972 3270 3601
F Dividende 0 0 0 0
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F) 312640 265888 281935 293600
H Flux net de lichidităţi (A-G) 23360 31312 45065 66500
II Sold final disponibil (I+H) 23560 54872 99937 166437

6.2 Grafic de rambursare / plată

Trim 3 și 4 -2017 Trim 1 și 2 -2018 Trim 3- 2018


Suma Cerere Cerere Cerere Cerere Cerere Cerere
solicitată plata rambursare plata rambursare plata rambursare

Transa 1 0 200000 0 0 0 0
Transa 2 0 0 0 0 0 0
Transa 3 0 0 0 0 0 0
Total 0 200000 0 0 0 0
35
*
Atenție!!!
La prima cerere de plată/rambursare, beneficiarul este obligat să deconteze integral activele corporale și
software-ul necesar desfășurării activității.

7. JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII POIECTULUI

Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele


beneficiarului; ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă; de ce este necesară
finanţarea .

Flexibilitatea solutiilor oferite de programul Start Up Nation 2017 este principalul atu de care ne vom bucura, in
decizia de achizitionare a echipamentelor si utilajelor necesare demararii activitatii noastre.

A beneficia de solutiile de finantare oferite de acest program este o decizie ce aduce avantaje mai mari decat
oricand. Astfel, putem beneficia de acele conditii financiare care ne asigura reducerea costurilor, usurinta in
bugetarea afacerii, eficienta in administrarea fluxurilor financiare. De asemenea, fondurile accesate prin intermediul
acestui Program vor fi esentiale pentru efectuarea investitiilor necesare realizarii afacerii, pentru realizarea unui
volum de lucru mai mare prin achizitia echipamentelor si utilajelor .
Mentionam ca unul dintre beneficiile ale acestei finantari este faptul ca, ulterior efectuarii investitiilor si punerii in
functiune a utilajului, societatea are posibilitatea de a-si recupera sumele investite, urmand ca aceasta suma de bani,
sa fie reinvestita in dezvoltarea activitatii societatii, in efectuarea de noi investitii, toate acestea pentru a asigura
durabilitatea afacerii.

Utilajele si echipamentele ce se vor achizitiona prin intermediul programului Start Up Nation 2017, va fi de cea mai
noua aparitie, varfuri tehnologice in domeniu.
Conform estimarilor noastre, datorita accesarii acestui program, societatea noastra va putea demara activitatea de
servicii de lucrari de constructii rezidentiale si nerezidentiale inca din anul 2017. Astfel, pentru acest an (2017)
prognozam sa fim pe profit, realizand o cifra de afaceri din activitatea de servicii de constructii de aproximativ
136000 lei si un profit de aproximativ 23360 lei, in aceste conditii societatea putand acoperi toate cheltuielile
angajate (Cheltuieli materiale, salarii si cheltuielile administrative de functionare ale acesteia).
In primul an postimplementare (2018) prognozam o cifra de afaceri de aproximativ 297200 lei (datorita atingerii
capacitatii optime de executie a echipamentelor si utilajelor), profitul obtinut fiind in jur de 10,54% din aceasta
valoare, deci aproximativ 31312 lei.
In anul 2019, estimam o crestere a cifrei de afaceri a companiei cu aproximativ 10.02% fata de anul 2018. Ritmul de
crestere va fi de la an la an, si in anul 2020 fata de anul 2019. Profitul companiei va creste anual in anii
postimplementare. Dupa implementarea acestui program vom continua investitiile, o sursa importanta de dezvoltare
fiind profitul obtinut, avand intentia de a reinvesti in afacere o pondere semnificativa din acesta in fiecare an, prin
efectuarea de noi achizitii de active corporale si necorporale si in actiuni de promovare si, in acest fel, sa creem
premisele dezvoltarii durabile si stabile a societatii.
Pentru firma noastra, a beneficia de solutiile de finantare oferite de acest program este o decizie
ce aduce avantaje mai mari decat oricand. Astfel, putem beneficia de acele conditii financiare care ne
asigura reducerea costurilor, usurinta in bugetarea afacerii, eficienta in administrarea fluxurilor financiare.
De asemenea, flexibilitatea solutiilor oferite de programul START UP NATION este principalul atu de
care ne vom bucura, in decizia de achizitionare a echipamentelor si website-ului necesare desfasurarii
activitatii.
            Echipamentele și utilajele, achizitionate inclusiv prin intermediul programului, vor fi cea mai noua
aparitie, varfuri tehnologice in domeniu.
36
*
            Proiect este sustenabil si profitabil deoarece a fost gandita nu doar investitia ce se doreste a fi
realizata prin proiect, ci si o strategie de marketing menita sa asigure durabilitatea rezultatelor proiectului
si dupa incheierea finantarii. Aceasta durabilitate are la baza marje de profit ridicate - asa cum au
demonstrat-o previziunile financiare detaliate, anexate la proiect. De asemenea,este un proiect care
contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri – atat la nivel de segment de piata, cat si la nivelul orașului și
regiunii. Cifra de afaceri generata in urma implementarii acestui proiect va putea produce efecte si pentru
sistemul public.
            Dupa implementarea acestui program vom continua investitiile, o sursa importanta de dezvoltare
fiind profitul obtinut, avand intentia de a reinvesti in afacere cel putin 50% din acesta in fiecare an, prin
efectuarea de noi achizitii de active corporale si necorporale si in actiuni de promovare si, in acest fel, sa
creem premisele dezvoltarii durabile si stabile a societatii.

Ipoteze folosite in realizarea proiectiilor financiare:


1. In proiectia fluxului de numerar:
- In anul de implementare, proiectia incasarilor si platilor in varianta cu proiect ia in calcul doar o
perioada de 5 luni (avand in vedere faptul ca depunerea proiectului se realizeaza in iulie 2017).
- Soldul initial se perpetueaza din situatia financiara initiala (soldul disponibilitatilor din bilantul de
deschidere).
- Vanzarile sunt determinate pe baza cifrei de afaceri (rezultat al multiplicarii dintre vanzari
cantitative si tarifele practicate).
- In anul de implementare, s-a utilizat o defalcare liniara a cifrei de afaceri, luandu-se in considerare
o cerere relativ constanta pe parcursul anului.
- Platile cu materiale sunt determinate pe baza cheltuielilor cu materii prime.
- Valoarea celorlalte categorii de plati se preiau direct din contul de profit si pierdere (cu estimarile
mentionate anterior).
- S-a luat in considerare un sistem de decontare cu plata pe loc.
- La intrari s-a inclus valoarea AFN (200.000.00 lei).
- Fluxul net de lichiditati este pozitiv pe toata perioada de analiza.
- S-a luat in calcul si impactul impozitului pe venit.

2. In proiectia bilantului:
- La imobilizari corporale, pe langa valoarea contabila a echipamentelor existente, s-a inclus
valoarea echipamentelor achizitionate, care vor fi amortizate pe o perioadele aferente conform HG
2139/2004 (se poate vedea efectul amortizarii in anii 2018, 2019, 2020).
- Soldul lichiditatilor din casa si conturi la banci este preluat din proiectia fluxului de numerar.
- Se inregistreaza AFN in categoria subventiilor pentru investitii aferente activelor corporale, care se
perpetueaza liniar in perioada de analiza. AFN (subventia) aferenta cheltuielilor (dupa caz,
consultanta, salarii, chirii, promovare, cheltuieli financiare) se soldeaza cu efectul cheltuielilor
asupra pozitiei financiare, impactul acestora asupra bilantului si CPP fiind nul (nefiind reflectate ca
sold in bilant).
- In anii postimplementare profitul obtinut ramane la dispozitia firmei (reportat).
- Elementele care nu sunt impactate de prezentul proiect (imobilizari necorporale, imobilizari
financiare, stocuri, cheltuieli in avans, datorii pe termen scurt, rezerve) raman constante ca valoare
pe toata perioada de analiza de 3 ani postimplementare.
3.Cheltuielile cu amortizarea au fost incluse in Contul de Profit si Pierdere Prescurtat la pozitia 12 Alte
cheltuieli. Amortizarea a fost inregistrata incepand cu anul 2018 linear pe perioada specificata in HG 2139
din 2004.

37
*
Aportul asociatului in planul de investitii:
Aporturile asociatului in prezentul plan de investitii sunt urmatoarele:
- asigurarea spatiului de birou amenajat pentru activitatea operationala, respectiv a spatiului pentru
tinerea echipamentelor;
- asigurarea managementului de proiect.

38
*
GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Nr. Crt. Criterii


Domeniul de activitate
A 1 Producție 40
2 Programare IT - cod CAEN 6201 40
3 Industrii creative 35
4 Servicii 30
5 Comerț și alte activități 25

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul


intreprinderii
B 6 Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă permanent (cu 20
normă întreagă) creat în plus față de cel obligatoriu
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane
defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer
C 7 Cel puțin 2 locuri de muncă ocupate de persoane25
defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer
8 Cel puțin 1  loc de muncă ocupat de persoană20
defavorizată*/absolvent după anul 2012/somer
* definită conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014
Criterii aferent investiției
D 9 Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării 10
activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea
planului de afaceri
10 Caracter inovativ al investiției 5

Punctajul maxim care se poate obține este de 100 puncte.


Punctajul minim pentru admitere la finanțare este 50 puncte.
La punctaje egale va prevala:
- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
- numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolventi după anul 2012/șomeri
- achiziția de echipamente tehnologice;
- activitatea pe care accesează programul;
- data și ora înscrierii în program.

39
*

S-ar putea să vă placă și