Sunteți pe pagina 1din 1

Cotidian independent regional al Olteniei

ANUL XXX
Nr. 7627
1 iulie
De ce nu susțin vaccinarea obligatorie
2020,
12 pagini
1 LEU
A pariția, de la o zi la alta, a
noi cazuri de infectare cu
Coronavirus, a adus din nou
diftero-tetano-pertussis acelu-
lar-poliomielitic (DTPa-VPI)
/ VPI, vaccinul poliomielitic
str. Păcii, nr.1 BIS în discuție tema imunizării (inactivat) VPI, vaccinul dif-
ISSN 1220-9031 obligatorii în România. Este o tero-tetano-pertussis acelular
ISSN-L 1220-9031 temă recurentă în dezbaterea (DTPa) pentru adulți. Nu mai
Cuprins: publică a ultimilor ani, fără
însă a genera un consens. Le-
puțin de 8 vaccinuri obligatorii,
care însă presupun mai multe
Pag. 2-3-4-5-6-7: Știri lo-
cale/regionale/ naționale gea obligativității vaccinării, inoculări, având în vedere că
Mh-Gj-Ot-Vl-Dj dincolo de scopul său declarat pentru unele este nevoie de un
– sănătatea publică, are o serie rapel sau chiar mai multe! Alte
Pag.8: Sport de lacune care, dacă nu sunt cinci vaccinuri sunt recoman-
Pag.9Horoscop; Eugen eliminate, transformă această date, vaccinul Rotaviral, vacci-
Dulbaba obligativitate într-o încălcare nul Varicelic, vaccinul Menin-
Pag 10: Pagina Interac- a drepturilor fundamentale ale se consideră responsabil: nici gococic, vaccinul Hepatitic A și
tivă cetățenilor și implicit ale copi- compania care produce vacci- vaccinul anti-HPV.
Pag. 11: Întreruperi pro- ilor. În primul rând, să impui cu nul, nici medicul care vaccinea-
gramate DEO / forța și să ameninți cu amenzi ză, nici guvernul care impune Poate că este mai ușor de înțeles
vaccinarea obligatorie. Curat
Pag. 12: Vremea regi- care, dacă vor fi aplicate, nu
ghinion.
apetența unor guverne, cu reco-
onală: Dr. Tr. Severin, vor putea fi niciodată plătite de mandare de la Bruxelles, de a
Craiova, Slatina, Tg. Jiu, foarte mulți români, este o vari- institui vaccinarea obligatorie,
antă simplistă de a soluționa o Vaccinurile conțin și substanțe dacă ne uităm pe cifre. Piața
Vâlcea ~ 2 zile toxice, precum mercurul, alumi-
problemă. Înainte de a recurge mondială a vaccinurilor este
Externe: la dreptul forței statul ar trebui
să conceapă și să implementeze
niul sau formaldehida, extrem
de nocive chiar și în cantități
estimată să crească la 58,4 mi-
liarde de dolari în 2024! O piață
În China a fost adoptată le-
ample campanii de informare mici. În SUA, după introduce- globală în care primii cinci pro-
gea privind securitatea naţi-
onală în Hong Kong. Astfel în rândul cetățenilor, pentru ca rea vaccinului anti-varicelă, po- ducători de vaccinuri sunt: Gla-
se produce cea mai radicală aceștia să poată opta în depli- jar și rubeolă, în 1975, numărul xoSmithKline, Merck & Co,
schimbare a modului de viaţă nă cunoștință de cauza pentru copiilor cu autism a crescut de Sanofi, Pfizer și Novavax.
în fosta colonie britanică după vaccinare. Aceste campanii de cinci ori. De foarte multe ori,
revenirea teritoriului sub au- educare ar trebui să cuprindă există boli autoimune, precum Se vorbește despre vaccinare
toritatea Chinei. și riscurile care decurg din vac- bolile tiroidiene, pe care paci- obligatorie, dar chiar și atunci
cinare, riscuri care pot fi redu- entul nu știe că le are. În urma când mergem să ne vaccinăm
Probleme imense în Europa se sau chiar eliminate printr-o vaccinării fără un screening ne lovim, uneori, de lipsa de
din cauza radiațiilor. Totul corectă informare și printr-un prealabil, efectele adverse pot stocuri. Instituim obligativita-
s-ar întâmpla din cauza cen- screening atent pentru fiecare fi devastatoare. Multe voci din te, dar nu avem vaccinuri. Ti-
tralelor nucleare ale Rusiei. copil sau adult în parte. industria medicală au semnalat pic românesc. Iar când avem
Răspunsul oamenilor lui Vla- deja aceste efecte. Un alt risc vaccinuri sau medicamente în
dimir Putin este categoric. Orice vaccin comportă anumite major îl reprezintă imunizarea general, sunt proaste. România
riscuri, inclusiv riscul de deces, cu vaccinuri insuficient testate este privită de marii producă-
Conform unui raport al Exe- iar când este vorba de viața unui sau care au o eficacitate redusă, tori mondiali de orice ca o piață
cutivului comunitar, Comisia copil, responsabilitatea ar trebui cum este vaccinul antigripal. periferică, puțin pretențioasă și
Europeană a adoptat luni o a să fie mult mai mare. Și a pă- imatură. Noi și țările bananie-
treia modificare prin care ex- rinților, dar și a statului. Dar, în Incontestabil, vaccinurile au re. Și atunci, tot ce se refuză de
tinde domeniul de aplicare al fond, părinții sunt cei care ve- salvat milioane de vieți de-a către Japonia, Germania, Marea
Cadrului temporar pentru mă- ghează 24 de ore din 24, suferă, lungul ultimului secol și au con- Britanie, Franța, înghite Româ-
suri de ajutor de stat. Măsură se bucură și trăiesc alături de tribuit la eradicarea unor mala- nia. Și de aia nu ne facem bine.
este menită să sprijine econo- copil, și nu statul. dii precum poliomelita sau va- Consumăm prea multe gunoaie.
mia pe timp de pandemie. riola. În România în fiecare an, Pe lângă dublul standard calita-
Ministerul Sănătății elaborează
Curs BNR: Imunizarea presupune deregla-
rea sistemului imunitar al unui o schemă națională de vaccina-
tiv, marile companii farmaceu-
tice producătoare de vaccinuri
1 EURO = 4.8439 Lei copil cu scopul de a-l forța să re. Inca din primele ore și zile nu își asumă răspunderea lega-
creeze anticorpi pentru a lupta de viață, copiilor noștri le sunt lă în privința siguranței acestor
1 USD = 4.2988 Lei administrate mai multe vacci-
cu virusul injectat prin vaccina- vaccinuri și a efectelor adver-
1 LIRA = 5.3026 Lei re. Numai că, nu puține au fost nuri (vaccinul hepatitic B, vac- se. Singurul lucru pe care și-l
1 CHF (Franc Elvețian) cazurile când, în urma vacci- cinul de tip Calmette Guerrin asumă este profitul. Cu cât mai
nării, a fost semnalată apariția (BCG), vaccinul hexavalent multe state vor introduce obli-
= 4.5446 Lei (DTPa-VPI-Hib-Hep. B), vac-
unor boli alergice, boli autoi- gativitatea vaccinării, cu atât va
1 Gram de aur mune sau cancere. Pentru toate cinul pneumococci, vaccin ruje- fi mai mare.
olic-rubeolic-urlian, viu atenuat
= 244.6308 Lei aceste efecte adverse nimeni nu
(ROR), vaccinul tetravalent Deputat Av. Dr. Remus Borza