Sunteți pe pagina 1din 18

Realizarea unei aplicaţii multimedia Page 1 of 18

Realizarea unei aplicaţii multimedia

Pentru a realiza o reprezentare multimedia a informaţiei trebuie să aveţi multă creativitate.


Ea este componenta principală a unei aplicaţii multimedia. Calculatorul vă pune la dispoziţie
instrumente hardware şi software pentru realizarea unei aplicaţii multimedia. Dar fără factorul uman
care va găsi forma optimă de prezentare a unei informaţii folosind foarte multă imaginaţie,
cunoştinţe din domeniul din care face parte informaţia şi cunoştinţe despre ţintele informaţiei
(persoanele care vor folosi informaţia), prezentarea informaţiei în format multimedia nu-şi va atinge
scopul. Ea trebuie să convingă, să informeze corect, să înveţe, nu să creeze spectacol. Cu cât doriţi să
convingeţi mai mult cu informaţia prezentată, cu atât trebuie să creşteţi gradul de creativitate.
O reprezentare multimedia a informaţiei poate fi formată din mai multe secţiuni, fiecare secţiune
reprezentând o parte din informaţie. Procesul de creare a unei reprezentări multimedia a informaţiei
înseamnă de fapt procesul de creare a aplicaţiei multimedia care să afişeze informaţia în format
multimedia. Crearea aplicaţiei, la fel ca orice realizare de proiect informatic, trebuie să se desfăşoare
în mai multe etape:

• analiza
• proiectarea
• programarea
• producţia
• testarea şi documentarea
• distribuţia

Analiza. În această etapă trebuie să răspundeţi la următoarele întrebări care vor determina stilul şi
conţinutul reprezentării multimedia:

• Care este subiectul? Prin răspunsul la această întrebare trebuie să identificaţi mesajul pe care
trebuie să-l transmiteţi. Veţi stabili din ce categorie face parte subiectul: formare într-un
domeniu, educaţie, tehnic, vânzarea unor produse etc. Veţi mai stabili ce categorie de informaţii
din subiect poate fi mai bine prezentată audio şi ce categorie de informaţii poate fi reprezentată
mai bine video.

• Care este ţinta? În momentul în care gândiţi o prezentare multimedia a unei aplicaţii, trebuie să
aveţi în minte tot timpul tipul de persoană căreia îi adresaţi această informaţie. Trebuie să
identificaţi la ce tip de reprezentare a informaţiei reacţionează cel mai bine acea persoană. De
exemplu, dacă vreţi să creaţi un software educaţional pentru copii de 5 sau 6 ani, în care să-i
învăţaţi operaţiile aritmetice, în reprezentarea informaţiei vor predomina sunetele şi imaginile
grafice.

• Care este mediul în care se foloseşte? Prin răspunsul la această întrebare identificaţi mediul în
care se va folosi prezentarea multimedia, adică unde şi cum va fi folosită reprezentarea de către
utilizatorul ţintă: în cadrul unui proces de învăţământ, pe calculatorul personal, într-o prezentare
în reţea, într-un mediu de afaceri etc.

• De ce preferaţi reprezentarea multimedia? Analizaţi de ce trebuie să convertiţi informaţia pe


care vreţi să o prezentaţi într-un format multimedia, adică cu ce vă rezolvă problema acest mod
de prezentare a informaţiei. Trebuie să aveţi în vedere că un astfel de mod de reprezentare costă
mai mult decât o reprezentare obişnuită a informaţiei.

• Ce alte persoane trebuie să implicaţi? Identificaţi prsoanele de care aveţi nevoie pentru
realizarea reprezentării (de exemplu o persoană care să înregistreze video reprezentarea
informaţiei sau o persoană care să fotografieze reprezentarea informaţiei sau o persoană care să
realizeze un desen care să reprezinte informaţia).
Realizarea unei aplicaţii multimedia Page 2 of 18

Proiectarea. În această etapă identificaţi conţinutul reprezentării multimedia, modul în care puteţi
segmenta acest conţinut, tipul de reprezentare pe care-l veţi alege pentru fiecare segment şi modul în
care utilizatorul va naviga printre segmentele de informaţie. Creaţi mai întâi schiţa obiectelor
(storyboard) adică schiţa reprezentă-rii vizuale a obiectelor multimedia folosite pentru navigarea
prin informaţie. Alegerea metodei prin care utilizatorul va naviga prin reprezentarea informaţiei este
foarte importantă, deoarece ea determină ordinea în care utilizatorul va putea vedea segmentele de
informaţie. Puteţi alege una dintre următoarele structuri de segmentare a informaţiei (S1, S2, ...,
Sn):

• Liniară (Linear). Utilizatorul va naviga de la un segment la altul înainte şi înapoi (la


segmentul următor şi la segmentul precedent). Există un segment de început (cu care
începe prezentarea informaţiei - S1) şi un segment de sfârşit (cu care se termină
prezentarea - Sn). Segmentele vor fi parcurse secvenţial (nu poate fi vizualizat un
segment de informaţie dacă nu au fost vizualizate precedentele).

• Meniu (Menu). Utilizatorul va alege dintr-o listă de subiecte puse la dispoziţie


(fiecare subiect reprezentând un segment de informaţie). Lista de subiecte formează
meniul. După ce parcurge un segment de informaţie utilizatorul se reîntoarce la lista
de subiecte. Pentru a parcurge un segment de informaţie trebuie obligatoriu să
pornească de la lista de subiecte prezentate de meniu.

• Reţea (Network). Utilizatorul poate trece de la un segment de informaţie la orice alt


segment prin sistemul de legături. Este cea mai complexă şi interesantă formă de
reprezentare.
Realizarea unei aplicaţii multimedia Page 3 of 18

• Ierarhică (Hierarchy). Utilizatorul va alege dintr-o listă de subiecte puse la


dispoziţie (meniul principal), fiecare subiect reprezentând o altă listă de subiecte (un
submeniu). Alegând un subiect din submeniu poate vizualiza un segment de
informaţie. După ce parcurge un segment de informaţie, utilizatorul se reîntoarce la
submeniul din care face parte. Pentru a parcurge un segment de informaţie trebuie
obligatoriu să pornească de la meniul principal.

• Hibrid (Hybrid). Combină toate cele patru forme de navigare sau o parte dintre ele.
De exemplu, se poate combina meniul cu structura liniară.
Realizarea unei aplicaţii multimedia Page 4 of 18

Metoda optimă de navigare o puteţi determina numai dacă în etapa de analiză aţi definit corect
subiectul, ţinta subiectului, mediul în care va fi prezentat subiectul şi motivaţia folosirii reprezentării
multimedia, deoarece aceste elemente influenţează metoda de navigare.

Programarea. În această etapă alegeţi software-ul cel mai potrivit pentru a realiza reprezentarea
multimedia pe care v-aţi propus-o, transformaţi cu ajutorul software-ului schiţa obiectelor în obiecte
multimedia şi creaţi aplicaţia multimedia stabilind legăturile între obiecte care să permită
utilizatorului să navigheze printre segmentele de informaţie. Tipul de software folosit pentru
realizarea unei aplicaţii multimedia se numeşte software de creaţie multimedia (Multimedia
authoring software) sau mai pe scurt software de creaţie (Authoring software). Acest tip de
software permite crearea şi formatarea unui document pentru un anumit tip de mediu de prezentare.
El este alcătuit din mai multe aplicaţii care pot fi folosite într-un mediu de lucru unic al unei aplicaţii
care controlează reprezentarea informaţiei.

Producţia. Această etapă se desfăşoară în paralel cu etapa de programare şi în ea construiţi formele


speciale de prezentare a informaţiei: clipurile audio şi video. Trebuie să aveţi grijă să nu folosiţi
pentru sunete melodii preluate de pe CD-uri sau casete audio, iar pentru imaginile video înregistrări
de pe casete video sau de la televizor, deoarece încălcaţi legea drepturilor de autor.

Testarea şi documentarea. În această etapă testaţi aplicaţia multimedia pe care aţi construit-o. Este
posibil ca în urma testelor să fiţi nevoiţi să vă reîntoarceţi la faza de proiectare pentru a stabili noi
legături sau pentru a corecta obiectele existente sau pentru a defini noi obiecte sau pentru a înregistra
noi formate de reprezentare. Scopul este de a realiza o aplicaţie multimedia care funcţionează corect,
care prezintă toată informaţia de care are nevoie utilizatorul ţintă al aplicaţiei şi îi asigură o metodă
de navigare uşoară printre segmentele de informaţie. Tot în această etapă creaţi documentaţia care
trebuie să însoţească aplicaţia. Documentaţia trebuie să conţină indicaţii pentru utilizator, care să-l
ajute să navigheze printre subiectele prezentate.

Distribuţia. Produsul astfel obţinut va fi înregistrat pe disc flexibil sau pe CD pentru a fi distribuit
utilizatorului. Aceasta presupune că pe lângă celelalte echipamente periferice necesare realizării unei
aplicaţii multimedia, trebuie să aveţi în configuraţie şi un CD Writer (echipament pentru scrierea
CD-urilor). Deoarece pe unele tipuri de CD-uri nu puteţi rescrie, înainte de a începe operaţia de
scriere trebuie să fiţi siguri că aplicaţia pe care aţi construit-o nu mai necesită modificări. Mai puteţi
distribui aplicaţia şi prin intermediul reţelei Internet.
Realizarea unei aplicaţii mutimedia complexe se deosebeşte de realizarea unei aplicaţii clasice.
Proiectantul trebuie:
z să aibă foarte multă creativitate;
z să aibă cunoştinţe de programare pe obiecte;
z să ştie cum să captureze şi să manipuleze diferite formate de reprezentare a informaţiei, cum
sunt vocea şi imaginile video;
z să cunoască software-ul de creaţie multimedia cu care reallizează aplicaţia.
Multimedia este cea mai eficace formă de pezentare a informaţiei, deoarece îmbogăţeşte modul de
prezentare, captează atenţia auditoriului şi rezolvă problema interactivităţii dintre persoana care
prezintă informaţia şi persoana care o receptează. Cu toate aceste avantaje, prezentarea clasică a
informaţiei nu poate fi înlocuită total de prezentarea multimedia. Există două probleme importante în
acest sens:
z Marea majoritate a organizaţiilor folosesc reţele de calculatoare pentru a transfera informaţia.
Toate reţelele folosite de o organizaţie ar trebui să permită transferul informaţiei multimedia.
Dar, partea cea mai importantă a unei aplicaţii multimedia - clipurile audio şi video - este mare
consumatoare de spaţiu de memoare. Astfel, în funcţie de metoda de compactare folosiţă şi de
calitatea imaginii, o secundă de înregistrare video poate ocupa de la 30 Ko până la 1 Mo de
memorie. Acest consum mare de memorie poate crea probleme la transfer. Ca să vă imaginaţi
ce înseamnă acest lucru pentru reţeaua unei organizaţii, aduceţi-vă aminte de timpul pe care îl
consumaţi ca să descărcaţi pagini de Web de pe Internet.
Realizarea unei aplicaţii multimedia Page 5 of 18

z Nu toate informaţiile vehiculate în interiorul unei organizaţii se pretează la un format


multimedia şi nici toate calculatoarele unei organizaţii nu au configuraţia necesară pentru
afişarea informaţiei în format multimedia. În general, calculatoarele folosite în aplicaţiile de
gestiune nu au o configuraţie foarte puternică, iar personalul implicat în astfel de aplicaţii nu
are nevoie de sunete şi imagini animate pentru a percepe mai bine informaţiile numerice cum
sunt de exemplu salariile angajaţilor, inventarul unor poduse sau balanţa contabilă. În acest
caz, important este modul în care este organizată informaţia numerică (sub formă de tabele,
într-o anumită ordine a coloanelor) şi modul în care se alege tipul cel mai sugestiv de diagramă
pentru a sintetiza informaţia numerică.

Pentru prezentarea informaţiei în format multimedia, există mai multe tipuri de software de creaţie
multimedia. De exemplu, firma Microsoft vă pune la dispoziţie următoarele aplicaţii: PowerPoint,
Front Page, Visual Studio. Alegerea software-ului de creaţie multimedia pe care-l veţi folosi în
realizarea unei aplicaţii multimedia este dificilă: în general veţi prefera acea aplicaţie care este mai
uşor de utilizat

Animaţia

Animaţia poate fi realizată prin:


z adăugarea unor efecte speciale textelor, obiectelor şi diagramelor;
z prezentarea progresivă a elementelor unui diapozitiv (elementele diapozitivului sunt afişate
unul după altul şi nu toate deodată);
z stabilirea ordinii în care sunt afişate elementele în cadrul unui diapozitiv;
z controlarea modului în care apar (automat, după un interval de timp sau în urma acţiunii
mouse-ului);
z stabilirea intervalului de timp atunci când afişarea se face automat;
z adăugarea unor efecte după afişarea unui element (schimbarea culorii, estomparea obiectului,
ascunderea temporară a obiectului).

La nivelul textului pot fi folosite următoarele tehnici de animaţie:


z prezentarea progresivă a textului, adică afişarea pe rând a unor entităţi din text:
„ afişarea literă cu literă a textului,
„ afişarea cuvânt cu cuvânt a textului,
„ afişarea întregului text;
z crearea efectului de „text zburător” (textul este afişat prin deplasare dintr-o poziţie a
diapozitivului către punctul de afişare, prin expandare în interiorul cadrului care îl delimitează
imaginar etc.);
z adăugarea de sunete (afişarea textului este însoţită de un efect sonor).

La nivelul obiectului pot fi folosite aceleaşi tehnici ca şi la nivelul textului, mai puţin prezentarea
progresivă a unor elemente acomponente ale obiectului.

La nivelul diagramei pot fi folosite următoarele tehnici de animaţie:


z prezentarea progresivă a elementelor diagramei:
„ afişarea serie cu serie a diagramei (toată seria sau afişarea element cu element a seriei),
„ afişarea categorie cu categorie a diagramei (toată categoria sau afişarea element cu
element a categoriei),
„ afişarea întregii diagrame deodată;
z folosirea unor metode de afişare a elementelor diagramei (de la stânga la dreapta sau invers, de
Realizarea unei aplicaţii multimedia Page 6 of 18

jos în sus sau invers, dinspre centru către exteriorul cadrului diagramei sau invers etc.);
z adăugarea de sunete (afişarea elementelor diagramei este însoţită de un efect sonor).

Tranziţia

Tranziţia poate fi realizată prin:


z stabilirea ordinii în care apar diapozitivele într-o prezentare;
z controlarea modului în care apar diapozitivele prezentării (automat, după un interval de timp,
prin efectul de repetiţie sau în urma acţiunii mouse-ului);
z stabilirea temporizării, adică a intervalului de timp dintre două afişări de diapozitive atunci
când afişarea se face automat (şi implicit a vitezei de afişare);
z stabilirea efectului de tranziţie (modul în care dispare un diapozitiv şi apare celălalt
diapozitiv în cadrul prezentării: prin destrămare, prin ştergere etc.).

Comentariile verbale

În acest caz aveţi nevoie în configuraţia calculatorului de un microfon şi o placă de sunet.


Comentariul poate fi înregistrat înainte de prezentarea diapozitivelor sau chiar în timpul
prezentării (când pot fi înregistrate şi comentariile auditoriului).
Comentariul verbal poate însoţi întreaga prezentare sau poate fi înregistrat separat ca un obiect într-
un diapozitiv. Dacă într-o prezentare aţi introdus atât comentarii verbale cât şi alte sunete, se vor auzi
numai comentariile verbale.

Comentariul poate fi inserat în prezentare ca obiect încapsulat sau ca obiect legat. Orice modificare a
unui comentariu verbal înseamnă ştergerea comentariului pe care doriţi să-l
modificaţi şi reînregistrarea celui modificat.

Butoanele pentru acţiuni

Folosind aceste butoane se pot crea prezentări interactive (utilizatorul poate interveni în timpul
prezentării fie pentru a schimba ordinea de prezentare, fie pentru a cere executarea unor comenzi, fie
pentru a cere derularea unor clipuri audio sau video, fie pentru a afişa alte informaţii). Butoanele
permit definirea unor acţiuni interactive:
z legătură către un alt diapozitiv al prezentării (în acest mod prezentarea nu va mai
avea o structură liniară):
ƒ Next Slide - diapozitivul următor,
ƒ Previous Slide - diapozitivul anterior,
ƒ First Slide - primul diapozitiv al prezentării,
ƒ Last Slide - ultimul diapozitiv al prezentării,
ƒ Last Slide Viewed - ultimul diapozitiv vizualizat,
ƒ Slide ... - diapozitivul cu numărul precizat în caseta de dialog care se va deschide,
ƒ End Show - sfârşitul prezentării;
z legătură către o altă sursă de informaţie (folosind acest tip de legătură puteţi include în
prezentare şi animaţii din fişiere .avi); după terminarea prezentării sursei de informaţie
se va reveni în prezentarea curentă la diapozitivul din care a fost comandată acţiunea:
ƒ Custom Show... - către o altă prezentare de diapozitive,
Realizarea unei aplicaţii multimedia Page 7 of 18

ƒ URL... - către adresa URL a unei pagini Web din reţeaua Internet (care conţine
ƒ sursa de date),
ƒ Other PowerPointPresentation ... - către o altă prezentare PowerPoint, Other File ... -
către un alt fişier;
z lansarea în execuţie a unui program executabil;
z lansarea în execuţie a unui clip audio sau video.

Butoanele pe care le puteţi folosi pentru stabilirea legăturii cu un alt diapozitiv sunt:

1 - Return - se recomandă pentru revenirea la ultimul diapozitiv vizualizat,


2 - Home - se recomandă pentru revenirea la primul diapozitiv al prezentării,
3 - Back or Previous - se recomandă pentru revenirea la diapozitivul precedent,
4 - Forward or Next - se recomandă pentru trecerea la diapozitivul următor,
5 - Beginning - se recomandă pentru revenirea la începutul prezentării,
6 - End - se recomandă pentru trecerea la sfârşitul prezentării. Butoanele pe care le puteţi folosi
pentru declanşarea altor acţiuni sunt:

1 - Help - ajutor; se recomandă pentru legătura cu un document care conţine informaţii pentru
autodocumentare,
2 - Information - informaţii; se recomandă pentru legătura cu un document care conţine
informaţii despre prezentare,
3 - Document - document; se recomandă pentru legătura cu un alt document (eventual document
HTML) sau cu o aplicaţie care va fi lansată în execuţie,
4 - Sound - se recomandă pentru legătura cu un fişier care conţine un clip audio sau diferite
sunete,
5 - Movie - se recomandă pentru legătura cu un fişier care conţine un clip video.

Acţionarea butoanelor se face cu mouse-ul. Se pot defini metode (acţiuni care se execută ca răspuns
al obiectului) pentru două acţiuni ale mouse-ului: clic pe buton (Mouseclick) şi glisarea mouse-ului
peste buton (Mouse-over). Fiecărei acţiuni a mouse-ului puteţi să-i asociaţi un anumit răspuns: de
exemplu, acţiunii deplasare, afişarea unui clip video, iar acţiunii clic, trecerea la un alt diapozitiv.

Inserarea clipurilor audio sau video


Realizarea unei aplicaţii multimedia Page 8 of 18

Clipurile audio şi video pot fi inserate într-un diapozitiv ca obiecte folosind tehnica OLE. Ele pot fi
afişate fie în timpul prezentării, fie pot fi reprezentate într-un diapozitiv printr-o pictogramă la
acţionarea căreia vor fi lansate în execuţie.
Sursele pe care le puteţi folosi pentru clipurile audio şi video sunt:
• Dosarul Window Media al sistemului de operare; conţine clipuri audio şi video.
• Discurile compact - CD; pot fi o sursă de clipuri audio sau video.
• Galeria de clipuri (Clip Gallery); este o formă de organizare a obiectelor care se găsesc pe
propriul calculator. Ea este organizată pe secţiuni: Picture (imagini), Sounds (clipuri audio) şi
Videos (clipuri video). În această galerie puteţi include obiecte de pe propriul calculator, copiate
de discul flexibil sau de pe CD sau descărcate de pe Internet.
• Sunetele înregistrate cu ajutorul unui microfon; pot fi inserate într-un diapozitiv.
• Situl Web Clip Gallery Live; conţine imagini, sunete şi clipuri video pe care le puteţi
descărca în galeria de clipuri de pe propriul disc.
• Siturile Internet, prin care puteţi căuta clipuri audio şi video, efecte grafice etc.

Hiperlegăturile

Folosind hiperlegăturile se poate schimba ordinea secvenţială de parcurgere a diapozitivelor unei


prezentări (de la diapozitivul curent se poate sări la un alt diapozitiv), la o altă prezentare
PowerPoint, la un document realizat cu procesorul de texte Word sau la o foaie de calcul realizată
cu Excel. După ce se afişează obiectul asociat legăturii, se revine în diapozitivul curent. În Power
Point se pot folosi mai multe moduri de vizualizare, fiecare dintre ele fiind utilă într-o anumită fază
de realizare a prezentării:

• Normal view. Suprafaţa de lucru a aplicaţiei este împărţită în trei zone:


Planul prezentării (Outline) - în această zonă este afişat conţinutul prezentării în
ordinea diapozitivelor. Pentru fiecare diapozitiv este afişat numărul său de ordine în
cadrul prezentării, titlul şi textul conţinutului. Puteţi folosi acestă zonă pentru a
organiza şi dezvolta conţinutul prezentării: modificaţi sau adăugaţi texte, rearanjaţi
marcajele listelor, formataţi paragrafele, schimbaţi ordinea diapozitivelor în cadrul
prezentării (glisaţi titlul unui diapozitiv în noua poziţie). Mai puteţi folosi această
zonă ca pe un index (cuprins) al prezentării din care puteţi selecta un anumit
diapozitiv pentru a-l afişa în zona diapozitivului (executând clic pe titlul său).
Diapozitivul (Slide) - în acestă zonă este afişat diapozitivul selectat în zona Outline.
Puteţi vizualiza şi modifica diapozitivul. Puteţi să adăugaţi grafice, sunete, clipuri
video şi audio, să adăugaţi animaţii obiectelor din diapozitiv şi să creaţi hiperlegături.
Notele (Notes) - în această zonă puteţi adăuga notele sau informaţiile pentru
prezentator, pe care acesta le poate comunica auditoriului.
• Outline view. Este afişat numai planul prezentării (o vedere de ansamblu a conţinutului
prezentării). Puteţi face corecturi în text, puteţi schimba ordinea paragrafelor şi nivelul de
indentare în cadrul unui diapozitiv şi puteţi schimba ordinea diapozitivelor în cadrul
prezentării.
Realizarea unei aplicaţii multimedia Page 9 of 18

z Slide view. Este afişat numai un diapozitiv. Puteţi vizualiza sau modifica diapozitivul. Pentru
a trece la următorul diapozitiv folosiţi bara de derulare pe verticală afişată pe marginea din
dreapta a ferestrei aplicaţiei.
z Slide sorter view. Sunt afişate pe ecran sub formă de miniaturi toate diapozitivele prezentării
(toată prezentarea). Puteţi adăuga şi şterge diapozitive (pentru ştergere selectaţi diapozitivul şi
apăsaţi tasta Delete), puteţi schimba ordinea de prezentare a diapozitivelor (prin glisarea
miniaturii diapozitivului în noua poziţie), puteţi adăuga efecte de tranziţie şi temporizări
pentru trecerea de la un diapozitiv la altul în cadrul prezentării, puteţi vizualiza efectul de
animaţie pentru fiecare diapozitiv (selectaţi diapozitivul executând clic pe el şi apoi alegeţi
opţiunea Animation Preview-Show Slide). În acest mod este afişată o bară suplimentară
Slide sorter care conţine controale pentru executarea operaţiilor specifice acestui mod de
vizualizare.
z Slide show. Sunt afişate pe întreg ecranul calculatorului diapozitivele prezentării, în ordinea
stabilită.

Stabiliţi modul de vizualizare fie cu opţiunile corespunzătoare din meniul View, fie cu ajutorul
butoanelor din colţul din stânga jos al ferestrei de aplicaţie:

Pentru a fi publicată pe un sit Web, prezentarea poate fi salvată fie în formatul unui document
HTML, fie sub forma unui fişier PowerPoint Animation care să fie încorporat într-un document
HTML. Prezentarea salvată ca document HTML va fi formată dintr-un dosar în care sunt organizate
diapozitivele prezentării şi un fişier în format HTML care conţine un index al diapozitivelor
prezentării şi legături între index şi fişierele din dosar care conţin diapozitivele. Formatul HTML în
care este salvată prezentarea este cel care corespunde vizualizării Normal în care zona planului
prezentării va deveni zona de index a paginii Web din care puteţi selecta un titlu de diapozitiv ca să
fie afişat diapozitivul.

Adăugaţi animaţie textelor, imaginilor şi diagramelor

Creaţi o prezentare nouă: alegeţi opţiunea New...File. În caseta se dialog New Presentation alegeţi
opţiunea Blank Presentation. Creaţi primul diapozitiv şi alegeţi tipul de diapozitiv care conţine atât
text, cât şi o imagine. Scrieţi textul, scrieţi titlul şi inseraţi imaginea. Veţi aplica animaţii atât
textului, cât şi obiectului imagine.
z Vizualizaţi diapozitivul în modul Slide View.
z Alegeţi opţiunea Custom Animation…
z Slide Show.

Se deschide caseta de dialog Custom Animation cu patru secţiuni: Order&Timing care conţine
obiecte prin care stabiliţi modul în care va fi activată animaţia, Effects care conţine obiecte prin
intermediul cărora aplicaţi efecte de animaţie textelor şi obiectelor, Chart Effects care conţine
obiecte prin intermediul cărora aplicaţi efecte de animaţie diagramelor şi Multimedia Settings care
conţine obiecte prin intermediul cărora stabiliţi modul în care se vor aplica efectele sonore (în cazul
Realizarea unei aplicaţii multimedia Page 10 of 18

în care obiectul selectat în diapozitiv este un clip audio).

z Deschideţi secţiunea Order&Timing şi în lista de comutatoare Check to animate slide


objects activaţi comutatorul Text 2. Numele acestui obiect va fi adăugat la lista Animation
order.
z Stabiliţi modul în care se activează efectul de animaţie. Grupul de butoane radio Start
Animation conţine două butoane radio: On click mouse - animaţia se activează la executarea
unui clic cu mouse-ul şi Automatically - animaţia se activează automat după un interval de
Realizarea unei aplicaţii multimedia Page 11 of 18

timp. Stabiliţi ca efectul de animaţie să se aplice automat la 2 secunde: activaţi butonul


Automatically şi în caseta de text cu derulor scrieţi 2.
z Selectaţi şi celelalte două articole din listă: Title 1 şi Object 3 şi stabiliţi că le veţi aplica un
efect de animaţie automat la 2 secunde.
z Deschideţi secţiunea Effects şi stabiliţi pentru fiecare element al diapozitivului modul în care
se va manifesta efectul de animaţie. Selectaţi mai întâi din lista Animation order textul Text
2.

z Din cele trei liste Entry animation and sound (două pentru tipul animaţiei şi una pentru
sunete) alegeţi tipul de animaţie (modul în care este afişat în diapozitiv textul sau imaginea)
şi sunetul care va însoţi animaţia (un sunet din lista de sunete sau un fişier cu sunete cu
extensia .avi).
z Pentru texte alegeţi entităţile din text care vor fi afişate progresiv din lista Introduce text.
z Din lista After animation alegeţi efectul aplicat textului sau obiectului după ce a fost
afişat animat: schimbarea culorii (culoarea se alege din paleta de culori), ascunderea
automată a elementului după ce a fost afişat animat (Hide After Animation), ascunderea
automată a elementului până la executarea unui clic cu mouse-ul (Hide on Next Click).
z Reluaţi aceste operaţii pentru fiecare element din listă (obiectul şi textul din titlu). Selectaţi
mai întâi elementul în lista Check to animate slide objects.
z Elementele animate ale diapozitivului sunt prezentate în dipozitiv în ordinea în care apar în
lista Animation order. Schimbaţi ordinea în care apar în diapozitiv elementele animate,
cu ajutorul săgeţilor din dreapta acestei liste. Selectaţi în listă elementul şi apoi executaţi clic
pe săgeata care arată sensul în care vreţi să mutaţi în listă elementul.
z De fiecare dată când doriţi să vedeţi ce efect obţineţi cu valorile stabilite, acţionaţi butonul
declanşator Preview.
z Când aţi obţinut efectul dorit, închideţi caseta de dialog acţionând butonul Ok.

Adăugaţi animaţie diagramelor

Adăugaţi la prezentare un diapozitiv nou care conţine o diagramă. Pentru aceasta veţi folosi
fie opţiunea de meniu New Slide...Insert, fie scurtătura Ctrl+M, fie opţiunea New Slide din lista
Realizarea unei aplicaţii multimedia Page 12 of 18

ascunsă Common Task de pe bara de formatare, fie butonul New Slide de pe bara
Standard.
z Vizualizaţi diapozitivul în modul Slide View.
z Alegeţi opţiunea Custom Animation...
z Slide Show.
z Se deschide caseta de dialog Custom Animation. Deschideţi secţiunea Timing şi din lista
Slide objects without animation selectaţi diagrama, iar din grupul de butoane radio Start
Animation activaţi butonul Animate. Stabiliţi ca efectul de animaţie să se activeze automat la
2 secunde.
z Deschideţi secţiunea Chart Effects pentru a stabili efectul de animaţie.
z Din cele două liste Entry animation and sound alegeţi tipul de animaţie (modul în care vor
fi afişate elementele diagramei) şi sunetul care va însoţi animaţia.
z Alegeţi entităţile din diagramă care vor fi afişate progresiv din lista Introduce

chart elements: by Series (seriile), by Categories (categoriile), by Element in Series


(elementele din serii), by Element in Categories (elementele din categorii), All at once
(toată diagrama).
z Stabiliţi dacă efectul de animaţie se aplică şi celorlalte obiecte din diagramă
(grila, textul, legenda, axele). Dacă activaţi comutatorul Animate grid and legend, aceste obiecte
vor fi animate înaintea elementelor diagramei ca un grup de obiecte independente, iar dacă îl
dezactivaţi, aceste obiecte nu vor fi animate.
z Din lista After animation alegeţi efectul aplicat diagramei după ce a fost afişată animat.

• Testaţi efectul obţinut cu butonul Preview şi când aţi obţinut efectul dorit închideţi caseta de
dialog cu butonul Ok.

Adăugaţi butoane de aplicaţie unei prezentări

Adăugaţi un diapozitiv nou la prezentare. Veţi insera în acest diapozitiv două butoane de acţiuni
Home şi Sound.
z Vizualizaţi diapozitivul în modul Slide View.


Realizarea unei aplicaţii multimedia Page 13 of 18

Alegeţi opţiunea Action Buttons…Slide Show. Din lista de butoane prezentate, alegeţi butonul
Home. Se deschide caseta de dialog Action Settings. Caseta de dialog are două secţiuni: Mouse
Click, ce conţine controale pentru stabilirea acţiunii declanşate atunci când executaţi clic pe buton şi
Mouse Over, ce conţine controale pentru stabilirea acţiunii declanşate atunci când deplasaţi cursorul
de mouse peste buton. Deschideţi pe rând cele două secţiuni şi stabiliţi pentru fiecare dintre butoane
următoarele metode: la deplasarea mouse-ului peste buton declanşarea unui sunet, iar la executarea
unui clic, reîntoarcerea la începutul prezentării pentru butonul Home şi respectiv trecerea la
următorul diapozitiv pentru butonul Sound. Această casetă de dialog se va deschide de fiecare dată
când doriţi să stabiliţi anumite caracteristici ale unei acţionări cu mouse-ul a unui obiect din
diapozitiv (pictograma asociată unui clip audio sau video sau unei înregistrări sonore, o
hiperlegătură, o imagine etc.). De aceea vor fi prezentate toate controalele casetei de dialog, chiar
dacă unele dintre ele nu se folosesc în cazul butoanelor de acţiuni.

• Din grupul de butoane radio Action on click, respectiv Action on mouse over alegeţi
butonul corespunzător acţiunii declanşate:
ƒ None - nici o acţiune;
ƒ Hyperlink to - legătură la un alt diapozitiv, prezentare sau fişier (elementul la care se
face legătura va fi ales din lista ascunsă ataşată butonului). În secţiunea Mouse click
alegeţi pentru butonul Home opţiunea First slide, iar pentru butonul Sound opţiunea Next
slide.
ƒ Run program - lansează în execuţie un program (identificatorul complet al fişierului
care conţine programul va fi scris în caseta de text alăturată butonului sau va fi construit
cu ajutorul casetei de dialog Browse pe care o deschideţi cu butonul Browse...).
ƒ Run macro - lansează în execuţie un fişier macro. Fişierul macro conţine un ansamblu
de comenzi care au fost înregistrate folosind limbajul de programare
ƒ Visual Basic for Applications - VBA şi care pot fi ataşate prezentării. Se foloseşte în
cazul în care utilizatorul execută mai des un grup de comenzi şi în loc să execute de
fiecare dată acel grup de comenzi se va executa o singură comandă, cea prin care fişierul
macro este lansat în execuţie. Fişierul macro poate fi creat şi interactiv, prin înregistrarea
unui grup de operaţii executate cu ajutorul tastaturii şi a mouse-ului (numai clicuri, nu şi
operaţii de glisare). Aceste acţiuni vor fi transformate de către un modul al aplicaţiei în
instrucţiuni VBA şi înregistrate într-un fişier macro.
ƒ Object action - declanşează o acţiune asupra unui obiect. Este disponibil numai dacă
obiectul selectat este un clip audio sau video sau înregistrarea unui sunet. În funcţie de
tipul obiectului, acţiunile pot fi: Open (deschide fişierul şi aplicaţia care l-a creat), Edit
(permite editarea obiectului cu aplicaţia care l-a creat) şi Play (lansează în execuţie
obiectul).
z Comutatorul Play sound îl activaţi atunci când vreţi să se audă un sunet, iar din listă alegeţi
sunetul (veţi alege un sunet în secţiunea Mouse over a ambelor butoane).
z Comutatorul Highlight click respectiv Highlight when mouse over îl activaţi atunci când
vreţi ca obiectul pe care executaţi clic cu mouse-ul sau peste care glisaţi mouse-ul să fi
evidenţiat. Este disponibil numai pentru obiecte (imagini, pictograme asociate sunetelor sau
clipurilor audio sau video).
z Pentru a modifica acţiunile unui buton, selectaţi butonul şi apoi alegeţi opţiunea Action
Settings...Slide Show. Se deschide caseta de dialog Action Settings în care faceţi
modificările.

Legaţi o aplicaţie de o imagine din diapozitiv

z Minimizaţi aplicaţia PowerPoint. Deschideţi editorul de texte Notepad. Scrieţi un text.


Salvaţi textul în fişierul test.txt în directorul Windows (directorul în care se găseşte aplicaţia
Notepad). Închideţi aplicaţia Notepad. Reveniţi în aplicaţia PowerPoint.
z Afişaţi primul diapozitiv al prezentării. Selectaţi imaginea.
Realizarea unei aplicaţii multimedia Page 14 of 18

z Deschideţi caseta de dialog Action Settings cu opţiunea de meniu Action Settings...Slide


Show.
z În secţiunea Mouse Click activaţi butonul Run program. Acţionaţi butonul Browse.... În
caseta de dialog Browse, căutaţi în directorul Windows aplicaţia notepad.exe şi o selectaţi.
Închideţi caseta de dialog Browse. În caseta de text a butonului Run program este scris
identificatorul aplicaţiei. Scrieţi în continuarea identificatorului, numele fişierului care conţine
textul: c:\windows\notepad.exe test.txt (în funcţie de numele directorului în care se găseşte
sistemul de operare pe calculatorul vostru este posibil ca identificatorul să nu fie acelaşi).
z În secţiunea Mouse Over, activaţi comutatorul Highlight when mouse over. Închideţi caseta
de dialog.
z Lansaţi în execuţie pezentarea primului diapozitiv. Deplasaţi mouse-ul peste imagine.
Observaţi că imaginea este evidenţiată, iar cursorul de mouse are forma unei mâini (semnifică
faptul că o legătură este sensibilă la prezenţa mouse-ului).
z Executaţi clic pe imagine. Se deschide fereastra aplicaţiei Notepad, iar în fereastră este
încărcat fişierul de text.
Închideţi fereastra aplicaţiei Notepad. Aţi revenit la diapozitiv. Terminaţi prezentarea (executaţi clic
cu butonul din dreapta şi din meniul de comenzi rapide alegeţi opţiunea End show).

Inseraţi clipuri audio şi video în diapozitiv

Puteţi insera sunete, clipuri audio şi video într-un diapozitiv. Sursele pe care le puteţi folosi pentru
clipurile audio şi video sunt:
z Dosarul Window Media al sistemului de operare. Pentru a avea acces la clipurile din acest
dosar alegeţi opţiunea Movies and Sounds-Insert, după care alegeţi fie opţiunea Movie from
File... (pentru clipuri video), fie opţiunea Sound from File... (pentru clipuri audio).
z Discurile compact - CD.... Pentru a avea acces la clipurile de pe un CD alegeţi opţiunea
Movies and Sounds-Insert, după care alegeţi opţiunea Play CD Audio Track.... Dacă CD-ul
este audio puteţi preciza ce zonă din CD veţi înregistra (pista de început şi de sfârşit).
Realizarea unei aplicaţii multimedia Page 15 of 18

z Galeria de clipuri. Pentru a avea acces la clipurile din acest dosar alegeţi opţiunea Movies
and Sounds-Insert, după care alegeţi fie opţiunea Movie from Gallery... (pentru clipuri
video), fie opţiunea Sound from Gallery... (pentru clipuri audio). Puteţi adăuga noi clipuri în
galeria de clipuri executând clic pe butonul Import Clips.
z Situl Web Clip Gallery Live. Pentru a avea acces la aceste obiecte deschideţi Clip Gallery şi
apoi executaţi clic pe butonul Clips Online.
z Sunete înregistrate cu ajutorul unui microfon. Pentru a executa această operaţie alegeţi
opţiunea Movies and Sounds…Insert, după care alegeţi opţiunea Record Sound....
z Siturile Internet prin care puteţi căuta clipuri audio şi video, efecte grafice etc. Accesul la
aceste situri îl obţineţi din prezentarea PowerPoint Central pe care o lansaţi în execuţie cu
opţiunea PowerPoint Central…Tools.
Adăugaţi un nou diapozitiv la prezentare şi inseraţi în acest diapozitiv un clip audio folosind una
dintre metodele de mai sus. În funcţie de fişierele cu clipuri audio sau video pe care le aveţi la
dispoziţie puteţi să inseraţi mai multe clipuri audio sau video, folosind mai multe dintre metodele
prezentate. Stabiliţi un efect de evidenţiere a pictogramei asociate clipului audio sau video atunci
când glisaţi mouse-ul peste pictogramă (prin intermediul controalelor din caseta de dialog Action
Settings).

Folosiţi hiperlegături

Creaţi un diapozitiv care conţine un text şi o imagine. Veţi adăuga o hiperlegătură imaginii, către o
foaie de calcul Excel, şi o hiperlegătură unui cuvânt din text, către un document Word. Pentru
realizarea hiperlegăturii procedaţi astfel:
z Selectaţi obiectul căruia îi ataşaţi legătura (imaginea sau cuvântul).
z Deschideţi caseta de dialog Insert Hyperlink fie alegând opţiunea Hyperlink…Insert, fie

apăsând scurtătura Ctrl+K, fie executând clic pe butonul Insert Hyperlink din bara
standard.
z Folosind controalele din caseta de dialog Insert Hyperlink alegeţi la ce tip de element se va
face legătura: Existing File or Web Page (un fişier de pe disc sau o pagină de Web de pe
Internet), Place in This Document (un diapozitiv din prezentare sau o altă prezentare -
Custom Show), Create New document (un document care se creează în acel moment; se
poate alege aplicaţia cu care creaţi documentul), E-mail Address (o adresă de E-mail cu un
mesaj).
z Alegeţi fişierul cu care se face legătura: fie scrieţi numele fişierului în caseta de text Type the
file or Web page name, fie alegeţi numele fişierului din lista Or select from list, fie căutaţi
acest fişier pe disc (butonul File... care deschide caseta de dialog Link to File), fie căutaţi
pagina Web în reţeaua Internet (butonul Web Page... care lansează
Realizarea unei aplicaţii multimedia Page 16 of 18

în execuţie browserul de Web), fie alegeţi un diapozitiv din prezentare sau o altă prezentare (butonul
Bookmark... care deschide caseta de dialog). În lista Or select from list poate fi afişată o listă cu
fişierele recent folosite (butonul Recent Files) sau o listă cu cele mai vizualizate pagini de Web
(butonul Browsed Pages) sau o listă cu cele mai recente legături adăugate la fişier (butonul Inserted
Links).

Adăugaţi efecte de tranziţie unei prezentări

Puteţi să creaţi efecte de tranziţie şi temporizări:


z Vizualizaţi diapozitivele prezentării în modul Slide sorter. Dacă vreţi să personalizaţi efectul
de tranziţie pentru fiecare diapozitiv, selectaţi diapozitivul şi aplicaţi efectul. Dacă vreţi să
aplicaţi acelaşi efect de tranziţie mai multor diapozitive, selectaţi grupul de diapozitive astfel:
ţinând tasta Shift apăsată, executaţi clic pe diapozitivul pe care vreţi să-l selectaţi. În acest
mod de vizualizare este afişată bara Slide Sorter care conţine următoarele controale:

1 - Slide Transition - deschide caseta de dialog Slide Transition.


2 - Slide Transition Effect - deschide o listă din care puteţi alege efectul de tranziţie.
3 - Text Preset Animation - deschide o listă din care puteţi să alegeţi un efect de animaţie pe care
să-l aplicaţi textului şi imaginilor din diapozitivele selectate (puteţi adăuga sau schimba efectul
de animaţie aplicat diapozitivului curent sau diapozitivelor selectate).
4 - Animation Preview - arată efectul de animaţie pentru diapozitivul sau diapozitivele selectate.
5 - Hide Slide - ascunde diapozitivul sau diapozitivele selectate (nu vor mai fi afişate automat în
prezentare).
6 - Rehearse Timings - lansează în execuţie diapozitivul în modul temporizare în care puteţi stabili
(înregistrând în timpul execuţiei) temporizarea (timpul necesar pentru trecerea de la un diapozitiv
la altul).
7 - Summary Slide - creează un diapozitiv nou pe care îl inserează la începutul prezentării şi care va
conţine, sub forma unei liste marcate, titlurile diapozitivelor prezentării (creează un diapozitiv cu
Realizarea unei aplicaţii multimedia Page 17 of 18

cuprinsul - indexul - prezentării).


8 - Speaker Notes - deschide caseta de dialog Speaker Notes în care puteţi să notaţi comentariile
auditoriului.
9 - Common Task - deschide o listă de comenzi prin care puteţi să administraţi diapozitivele unei
prezentări (să adăugaţi un diapozitiv nou, să stabiliţi conţinutul diapozitivului etc.).

• Deschideţi caseta de dialog Slide Transition fie alegând opţiunea Slide Transition…Slide
Show, fie alegând butonul Slide Transition din bara Slide Sorter.
• Din lista Effects alegeţi tipul de efect de tranziţie pe care-l aplicaţi diapozitivelor selectate.
Viteza de aplicare a efectului de tranziţie o alegeţi din grupul de butoane radio ataşate listei Effects.
Modul în care se aplică efectul de tranziţie (prin acţiunea mouse-ului şi/sau automat la un interval de
timp) îl stabiliţi prin intermediul controalelor Advance. Dacă vreţi ca efectul de tranziţie să fie
însoţit de sunete, alegeţi sunetul din lista Sound. Dacă vreţi ca sunetul să fie repetat până la
următorul efect sonor, activaţi comutatorul Loop until next sound.
• Acţionaţi apoi declanşatorul Apply to All pentru a aplica efectul de tranziţie întregii
prezentări sau declanşatorul Apply pentru a aplica efectul de tranziţie numai diapozitivelor selectate.

Aplicaţi efectul de temporizare unei prezentări

Puteţi să stabiliţi modul în care sunt afişate diapozitivele unei prezentări: prin executarea unui clic cu
mose sau automat, după un interval de timp. Intervalul de timp poate fi stabilit în secunde pentru
fiecare diapozitiv sau pentru un grup de diapozitive, sau poate fi stabilit prin înregistrarea efectivă a
timpului necesar prezentării unui diapozitiv (modul Rehearsel).
Vizualizaţi diapozitivele prezentării în modul Slide sorter.
Deschideţi caseta de dialog Rehearsal alegând opţiunea Rehearse Timings…Slide Show. La
deschiderea ferestrei porneşte un contor care înregistrează timpul în care este afişat diapozitivul pe
ecran. Continuaţi înregistrarea acţionând butonul pentru trecerea la următorul diapozitiv. Când
ajungeţi la sfârşitul prezentării, apăsaţi tasta Esc şi confirmaţi înregistrarea executând clic pe butonul
Yes.
Realizarea unei aplicaţii multimedia Page 18 of 18