Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE PREVENŢIE A VIOLENŢEI/AGRESIVITĂŢII

LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ

Comportamentul poate servi nevoilor adaptative ale


individului, tinând cont atât de interesele proprii, cât şi de cele ale
lumii la care se adaptează, situaţie în care are un caracter
echilibrat, progresiv în perioada de dezvoltare. Când echilibrul cu
lumea nu este corespunzător, comportamentul copilului are un sens
regresiv, dezadaptativ, derapant, potrivnic intereselor lui de
autoreglare, autodeterminare în procesul devenirii sale.
Fie că este psihică sau fizică, agresivitatea este întâlnită
pretutindeni, aproape permanent şi fără limite, chiar şi în cazul
copiilor de vârstă preşcolară, din mai multe motive; dorinţa de a se
afirma, de a câştiga atenţie din partea celor din jur, de a se impune,
etc. Agresivitatea poate fi şi la copil expresia unei nevoi speciale, a
unei nevoi afective în unele cazuri.
Există mai multe cauze care duc la manifestarea
comportamentelor dezadaptative: lipsa atenţiei părinteşti şi
expunerea îndelungată la programele de televiziune, mediul
proximal în care aceştia trăiesc, mediul familial, ţinuta
vestimentară.
Copiii care trăiesc într-o familie care manifestă
comportamente violente, ajung să dezvolte aceleaşi
comportamente ca şi părinţii lor, având în vedere faptul că, la
vârstele fragede, cele mai multe lucruri sunt asimilate prin
imitaţie.În aceste familii, indiferent de vârstă, copiii sunt învăţaţi
că violenţa este o metodă eficientă de a controla alţi oameni şi de
a-ţi atinge scopul.
Un prim pas în stabilirea şi în planificarea unui proiect de
prevenţie a agresivităţii ar consta într-un parteneriat grădiniţă-
familie, având ca obiectiv stabilirea unor norme de care părinţii ar
trebui să ţină seama.
Un părinte este obligat să-şi cunoască copilul, să comunice
cu acesta. Educatoarele au obligaţia de a informa, într-un mod
foarte obiectiv părinţii asupra evoluţiei copiilor, asupra
performanţelor lor în cadrul activităţilor din grădiniţă. Educatoarea
trebuie să prevină părintele în cazul în care copilul sau manifestă
comportamente agresive, să stabilească anumite reguli de comun
acord pentru prevenirea acestora, un prim pas fiind limitarea
accesului copiilor la programele de televiziune, selectarea
riguroasa a acestora.

Obiective cadru:
-dezvoltarea comportamentelor si atitudinilor adecvate de
interactiune în cadrul grupului
-dezvoltarea conştiinţei de sine si a atitudinilor pozitive fata de cei
din jur si fata de propria persoana

Obiective de referinta:
-sa cunoasca si sa respecte normele si valorile grupului ;
-sa identifice si sa gaseasca solutii pentru nevoile grupului
-sa adopte modalitati de relationare pozitiva cu ceilalti
-sa diferentieze comportamentele dezirabile de cele indezirabile
-sa manifeste comportamente pozitive in situatii de conflict

Obiective operationale :
-sa elaboreze reguli comune pentru toti de tipul ‘avem voie /nu
avem voie »
-sa respecte regulile impuse de intreg grupul de copii
-să demonstreze atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de alţii
-sa distinga intre tipurile de comunicare verbala si non-verbala
-sa descrie fenomenul de “prietenie”
-sa adopte atitudini pozitive fata de cei din jur
-sa identifice comportamente dezirabile/indezirabile
-sa evite atitudinile negative care pot duce la agresivitate.
Grup ţintă: preşcolari, părinţi, educatoare
Resurse umane: copii, părinţi, educatoare, psiholog, consilier
educaţional
Resurse materiale: broşuri, pliante, materiale informative, laptop,
video-proiector, cd-player, chestionare, fişe de lucru, fotografii,
recompense, instrumente de scris.
Resurse financiare: fondurile proprii ale educatoarelor, sponsori
Durata: 8 săptămâni

Activităţi propuse :

Numărul Activitatea Mijloc de Conţinutul Resurse umane


săptămânii realizare acţiunii
1 „Este bine să Întâlniri - prezentarea unor - consilier
ştiţi” informări materiale cu educaţional
„Aşa este copilul brainstorming caracter informativ - părinţi
meu” problematizări referitoare la - educatoarele
violenţă, tipuri de
violenţă
- aplicarea unor
chestionare
părinţilor
părinţii sunt informaţi
cu privire la căile de
formare a
comportamentului
dezirabil la copii;

2 Educaţie pentru Expuneri - în cadrul activităţii Educatoare


societate Convorbiri “Educaţie pentru Copii
AŞA DA / AŞA Relatări societate” se vor
NU Joc de rol prezenta copiilor
seturi de fotografii
ilustrând diferite
comportamente.
Aceştia vor selecta
şi vor realiza două
tablouri AŞA DA şi
AŞA NU
- scopul acestei
activităţi
3 “Violenţa naşte Chestionare - prezentarea unor Părinţi
violenţă” Expuneri secvenţe din filme şi educatoare
Dialog emisiuni tv
- discuţii pe baza
secvenţelor
prezentate
4 Joc de dialog - vizionarea unui Educatoarele
comunicare problematizări desen animat cu copiii
asertivă vizionări influenţe negative
“Aş dori…” dezbatere care dezvoltă
Vizionarea unui comportamente
desen animat agresive
- desfăşurarea unui
joc didactic care va
avea ca scop
familiarizarea
copiilor cu modul
de comunicare
asertivă atunci când
doresc să se joace
cu jucăria altui
copil.
5 “Care este soluţia Joc de rol Prezentarea unor Consilierul
pe care o Expuneri situaţii problematice educaţional
propui...” Dialog la care fiecare dintre Părinţii
problematizarea părinţi trebuie să Educatoarele
găsească cel puţin o
soluţie
6 Povestea expuneri Prezentarea unei Educatoarele
vulpoiului dialog poveşti despre un Copiii
vulpoi care
relatează diferite
stări emoţionale
trăite de el
- discuţii despre
povestea vulpoiului
7 Joc de rol Joc de rol Părinţii sunt puşi în Educatoarele
părintele - copil Dezbateri situaţia de a imita Copiii
şi copilul - Problematizări diferite Părinţii
părinte comportamente ale
propriilor copii
după ce i-au
observat în cadrul
unor jocuri liber-
alese (pozitive sau
negative)
Discuţie cu copiii în
timpul desfăşurării
jocului
Are ca scop
conştientizarea
copiilor cu diferite
situaţii de
comunicare pe care
ei le adopta
8 Vizită la teatrul Vizionări Vizionarea piesei de Educatoarea
de păpuşi Dialog teatru “Albă ca Copiii
Zăpada” părinţii
Observarea
comportamentelor
agresive adoptate de
personaje

Bibliografie :
1. Marinescu, S., Dinescu, R., (2003) Invitaţie la educaţie. Piteşti

2. Ziglar, Z., (2000) Putem creşte copii buni într-o lume negativă.

Editura Curtea veche, Bucureşti


3. Revista Învăţământul Preşcolar Nr. 1-2 (2006), M.E.C.;

4. Revista Iniţiative Didactice (2007) Revistă de Ştiinţe şi Educaţie

5. Soft educaţional, Program de intervenţie asupra copiilor agresivi,

(2007), Bucureşti
6. www.google.com

S-ar putea să vă placă și