Sunteți pe pagina 1din 16
TEMANr. 1: PARTICULARITATI — PRIVIND _ ORGANIZAREA _ GENERALA, COMPUNEREA SI CARACTERISTICILE TEHNICIT DE TANCURI. CARCASA BLINDATA SITURELA SEDINTA Nr. 2: Particularititi constructive si functionale ale earcasei blindate a tancurilor din dotarea subunititilor de tancuri: compunere, deseriere gencrali, identificarea organizirii generale si a sistemelor/ansamblurilor/ subansamblurilor principale din compunerea earcaselor blindate la tehniea de tancuri din dotare:T-85, TR.85, Carcasa blindatd este 0 constructic sudata din tabla de blindaj in interior clreia se monteazA ‘nsamblurile si subansamblurile tancului. RealizeazA protecjia echipajului impotriva proiectilelor, ‘sloanfelor de orice calibra si reduce efectul ammelor CBRN. Prin forma sa exteriourd se favorizears Ficogeul proiectilelor si uilizarea rafionala a spafiului interior, Careasa blindata reprezinti ,scheletul” tancului: in/pe aceasta se monteazi toate ansamblurile! subansamblurile/ sistemele/clementele/ tancului. Pe plafonul carcasei se monteaz’ turela prin ‘intermediul unui rulment. Carcasa blindati est similard cu sasiul automobilelor pe roi. Pentru toate tipurle de tancuri din dotare, earcasa blindatd este fabricaté din plici de ofel special (o(el pentru blindaj) imbinate prin sudura si se compune din: = partea frontala; > peresi lateralis > Partea din spate (posterioart); + podeaua, ~ plafonuls + Perefif desparjitori din imerion; {a terior in camera de lpt, pe peri lateral pe plafon areas blindaté este edpusiti cu plc Ge material eniradiot Pile aniradiante sunt fixate prin intermediul guniburlor # bucglor fkens ‘ixate a carcass prin sudare gi sunt acopeite cu vopsea abl specialérecistent la foe, 1. Tancal 7-5 Partea frontal carcase blindat (fig. 1) ese format din ~ placa frontal inclnatd superar; ~ placa frontalaincina inferioar Aces pli fontale sunt imbinate prin suduri cu perei port-turela(plafonul carasei. Pe placa frontal inclinatasuperioar se pasese: + doua crtige de remoreare prevzue cu lichete de siguran; ~ doi montani pentru fxarea plait sparge val, ~ suport pentru montareafarilor; = amele aparatelor de observare ale mecanicului conductor; j_eimotant enrdagrl de mine Placa froma oclinatsupeioas sunt sudate op pli eu orf letate pentru mo plicilor brajelor dragorului de mine. ma ee ears laterali, podeaua carcasei si placa 5, 9-suportl balansoru si shia) agenesis 12-Limitatort ec einen: seen ete a vitia de jos. ‘dragorului de mine; 20-suport Po? fixare aparatori noroi in 9 6 ni late Fig. 2. Panta din spate a earcasei blindate J-plac blindatl din spate de sus; 2-placablindata din spate din mijloc; 3-piulipé ture pentru fixarea ‘aplratori de noroi din spate in pozitia ridicat;4-suport fixare bima autoscoatere; 5-bare de toriene « ‘piritorii de noroi din spate; 6-apdritoarea de noroi din spaie; -cArlg de remoreare; &clichet de ‘Siguranf al cérligului de remorcare; 9-capacul gurii de acces la buloanele de fixare ale axelet venatorlui; 10-plaa din spate de jos; 11-placi de fixare; 12-carterl demulipicatoruu lateral 13- teva i elapament 14 placa blindat de protectie; 1Ssuportl de fixare a lantemei de poste in = ty plc flint din mile ene prevent a gunk de asoes i buloanle Ge fixate a i tur de caus ventana de acces ente rte dun capac cana uo gain de esis . ne inl etude upon pent xara bre do autscouet i j i wala) Ia arcurile de E din inclinath de jos sunt prevazute dows guri de acces (in forma 0 c readucioe she soto de fink si pent golire uleilui din mecanismele planeare de Geet fare de acoes sunt protjate eu capace. Sub gira de acces oval din dreapa este preva o gurl dc i caghilary, destnats gol luli din rezervoral delet st pentru acesul Ia Filial st pole ale ezervorll de le par Bo ee plate din moe sunt uate para suport pent xara jelorsuplimentare de combustibil; i, butowilorrocurle de tmbinare ale plicilorInelinate de mijloe si de jos sunt sudate doua cérlige de remoreare cu clichetele lor de sigurantt a Podeaua caraseiblindate (fig. 3) are forma une alii este construits din tre plci blindate sudate inte ele este previzand cu nervuri pentru rigid = pe ficeare parte a podelei carcasei blindate sunt sudafi, cinci suporti pentru montarea talansoarclor siete doi suport penta fixarea amortizoarelorhidraulie; = sub limitetoral belansorului din fajé sunt sudate, pe fiecare parte, limitatoare pentru preluareaefortutilor de incovoiere ln care sunt supuse balansoarele primilor galeti; ~ la T-S5K gi T-S5AK: in partes din stinga fafa a podelei este practicat un orifciu pentru event no ae prods emote de eet in podea sun practicate orfiit previzute cu busoane pentru golirea lichidelor de lucru (Combustible, lichid ricre) si guri de vizitare/acces la diferte elemente/ansambluri ale sistemelor, previzute cu ceaace/bugoane etange: j * capacul gui de acces la busoanele de gore a uleiului din rezervorul {bom nf de oe lt din cua de vies “ * capacul gurif de acces Ia arcurle readucatoare ale centurilor de frénd si pentru goli sibite Gu mittee pecan dediedieg Ye nasi busoanele orficilor de goire a amestecului din demult laterale; buon orf de esa nut bacon busonulorfiiulu de golire a uleilui din angrenajul intermediae; bbugonul orficiului de golie a motorine din rezervorul din mijloc, ‘buyonul orificului de golire a motorinei din rezervorul din fat: cific pentru indepartarea seurger evo coil pen inept sargerior de apt motrin in camera de conde, ‘apacul orificiului de evacuare a gazelor ase din prefnclzitoral motore cal pe oa chill ee din sistem: seg a furl de acces la pompa de ulei si pompa de lichid ale motorulu jul principal capacul gurl de acces la tijeledispozitivului de comanda al ambret, * basal crcilorde ple amor dint Fig. 3. Podeaua carcasei blindate - {-capacul guri de acees Ja busoanele de golire a uleiului din rezervorul de ulei: 2-buonul orificiului de golire a uleiului iar; 7-bugonul “Taste elite a motorine’ din rezervral din mijloc;8-busosul ofc golire a motorinei Conder ni din a: 9c penta indepastaenseurgeror de spat a camera de aed aaa ei de evacuate a chipajlui;I/-empecul onietehn gs a gazelor pal godt ction moto 12-orcul peat goliealichidul oe sea oe “File der oes la pompa de ue i pompa de lchid ale motors M-eapacul gurl de acces la “isle spot de comands al ambreajuli principal 13 Ne onan onificiilor de golite a ‘motorinei din rezervoatele sel Plafonul carcasei blindate (fig, 4) se compune din: = placa port- > plafonul de deasupra motorul ~ Plafonul rabatabil de deasupra radstorului eu: 5 jaluzelele de acces a aerului; {GPsculabatabil de deasupra ventilatoruti; jo, 7 iluzele de refulare a aeruliy, in placa port-tureti (Canacele de acces Ia fltrul de aer to he bee “