Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

Capitolul 1 Prezentarea generală a Spitalului Orăşenesc Darabani.............................. 3


1.1 Scurt istoric..................................................................................................................... 3
1.2 Structura organizatorică şi funcţională............................................................................ 3
1.3 Prezentarea situaţiei economico – financiară.................................................................. 13
1.4 Finanţare şi cheltuieli...................................................................................................... 17

Capitolul 2 Managementul resurselor umane în sănătate............................................... 23


2.1 Rolul şi importanţa managementului resurselor umane.................................................. 23
2.1.1 Conţinutul şi obiectivul managementului resurselor umane............................ 22
2.1.2 Valoarea managementului resurselor umane pentru organizaţie..................... 24
2.1.3 Managementul resurselor umane din sănătate................................................. 25
2.1.4 Evaluarea performanţei managementului resurselor umane în sănătate.......... 26
2.2 Planificarea resurselor umane......................................................................................... 27
2.2.1 Definirea procesului de planificare a resurselor umane................................... 27
2.2.2 Etapele procesului de planificare a resurselor umane...................................... 27
2.3 Recrutarea şi selectarea resurselor umane....................................................................... 29
2.3.1 Recrutarea resurselor umane............................................................................ 29
2.3.2 Procesul de selecţie al resurselor umane.......................................................... 31
2.4 Analiza postului............................................................................................................... 32
2.4.1 Importanţa analizei postului............................................................................. 32
2.4.2 Metode utilizate în analiza postului................................................................. 33
2.5 Dezvoltarea resurselor umane......................................................................................... 34
2.6 Evaluarea performanţei................................................................................................... 37
2.6.1 Utilitatea evaluării performanţei...................................................................... 37
2.6.2 Modalităţi de măsurare a performanţei............................................................ 38

Capitolul 3 Remunerarea resurselor umane.................................................................... 40


3.1 Noţiunea de salariu şi forme de salarizare...................................................................... 40
3.1.1 Noţiunea de salariu şi formele sale de manifestare.......................................... 40
3.1.2 Forme de salarizare………………………………………………………...... 42
3.2 Structura drepturilor salariale………………………………………………………….. 44
3.2.1 Drepturi salariale în bani…………………………………………………...... 45
3.2.2 Drepturi salariale în natură………………………………………………....... 52
3.3 Alte drepturi de personal şi regimul reţinerilor din remumeraţie.................................... 53
3.3.1 Structura şi definirea altor drepturi de personal............................................... 53
3.3.2 Natura şi regimul reţinerilor din dreptul de personal....................................... 60
3.4 Contractul colectiv de muncă şi sistemul normativ privind salarizarea.......................... 67
3.4.1 Contractul colectiv de muncă........................................................................... 67
3.4.2 Sistemul normativ privind salarizarea.............................................................. 71
Capitolul 4 Contabilitatea decontărilor cu salariaţii, asigurările şi protecţia socială
la Spitalul Orăşenesc Darabani.......................................................................................... 73
4.1 Contabilitatea decontărilor cu salariaţii........................................................................... 73
4.1.1 Purtătorii primari de informaţii privind drepturile de personal........................ 73
4.1.2 Contabilitatea drepturilor de personal.............................................................. 77
4.2 Contabilitatea decontărilor cu asigurările şi protecţie socială......................................... 85
4.2.1 Definirea şi structura decontărilor cu asigurările sociale şi protecţia socială.. 85
4.2.2 Contabilitatea asigurărilor sociale.................................................................... 91
4.2.3 Contabilitatea protecţiei sociale....................................................................... 96
4.2.4 Contabilitatea impozitului pe venit din salarii................................................. 98

Capitolul 5 Controlul economico – financiar al decontărilor cu personalul,


asigurările şi protecţia socială........................................................................................... 100
5.1 Controlul intern al decontărilor cu personalul…………………………………………. 100
5.2 Controlul extern al decontărilor cu personalul, asigurările şi protecţia socială……….. 105

Concluzii şi propuneri
Bibliografie
Anexe