Sunteți pe pagina 1din 4

Musteata Carmelia, grupa 42, seria D

Prezentarea si analiza activitatii spitalului judetean “Sf.Andrei”

Spitalul Sf. Andrei este un spital judetean recunoscut atat pe plan local, cat si national.
Totusi la inceputul anilor 2000 a trecut printr-o perioada extrem de dificila, aflandu-se acum
in iminenta incapacitatii de plata

Strategia de management si principiile aplicate pana la finele anilor 2000;

 stabilirea unui sistem de management simplu;


 conducerea era formata in exclusivitate din persoane care lucrasera in spital
timp de mai mult de 30 de ani;
 oferirea de servicii medicale catre pacienti si medicii de familie a unei game
selective, de calitate superioara;
 incurajarea spitalului spre utilizarea celor mai moderne si eficiente tehnici de
deservire;
 lucrul cu autoritatile, abilitatea pentru asigurarea celor mai inalte standard de
control al calitatii;
 oferirea de servicii tehnice, pentru investigatiile medicale, superioare
pacientilor, prin utilizarea de echipamente de ultima ora;
 imbunatatirea eficientei spitalului, prin simplificarea procedurilor
operationale;
 dezvoltarea unor relatii pozitive cu pacientii, medicii de familie si personalul.

In perioada de dezvoltare 1999 si 2010, au existat foarte putine schimbari in metodele


sale de operare sau strategiile abordate. Putin dupa anul 2010 rezultatele financiare au
continuat sa creasca.

In anul 2013, spitalul Sf.Andrei este un spital pentru afectiuni acute, cu 1500 paturi,
si 35 sectii.

Printr-o analiza realizata de Comisia CJAS, referitoare la activitatea spitalului, s-au


identificat urmatoarele probleme:

 Numarul de paturi pentru tratarea diagnosticelor in faza acuta prea mare:

612 paturi la 100.000 locuitori fata de media la nivel national 450 paturi la 100.000 locuitori

 proportia de paturi cu tehnologie avansata, foarte ridicata;


 rata de ocupare a paturilor 63% fata de media nationala de 80%;
 Durata Medie de Spitalizare mai lunga cu peste 8 zile fata de media la nivel national;
 Rata medie de operabilitate in sectia de chirurgie sub 50%;
 Nivelul serviciilor de ingrijire ambulatorie foarte redus;
 Nivelul serviciilor de ingrijire la domiciliu foarte redus;
 Anumite sectii aveau numarul complet de personal pentru acoperirea liniilor de garda,
dar nu aveau pacienti. Cu toate acestea urgentele nu erau acoperite pe toate
specialitatile;
 Este situat in zona centrala cu capacitatea de spitalizare, in vecinatatea Universitatii,
dar detine si un Centru de policlinica – ambulatoriu – situate la o distanta de 4 Km.O
parte din cladirea ambulatoriului este revendicata;
 Patru spitale (inclusiv Sf. Andrei) erau cunoscute pentru dificultatile financiare:
 La nivelul regiunii pe langa spitalele publice incep sa apara mici spitale private care
ofera servicii cu tehnologie de ultima generatie si cu durata de spitalizare mai mica.

In decembrie 2014 pentru a trece peste dificultatile cu care se confruntau, a inceput


implementarea unei reorganizari radicale a managementului care a eliminate o parte din
sectii.

In iulie 2015 se confruntau cu o scadere a numarului de internari si o crestere a


deficitului bugetar. Medicii si asistentele cu experienta au plecat pentru a obtine posturi in
strainatate, astfel s-a inregistrat o scadere a calitatii serviciilor medicale la nivelul clinicilor.

La sectia de chirurgie nou infiintata, numarul reinternarilor a depasit asteptarile.

PROBLEME IDENTIFICATE:

-cresterea timpului de asteptare;

-cresterea numarului de imbolnaviri a angajatilor;

-insuficienta personalului medical;

-distributia defectuasa a personalului pe sectii;

-management autoritar;

-lipsa procedurilor;

-tensiuni intre cadrele medicale;

-lipsa competentei medicilor;

-lipsa spitalizarii de zi;

-contractare defectuoasa a serviciilor;

-nerealizarea contractului cu CJAS- serviciile realizate lunar cu 100.000 mai mici decat
valoarea contractata;
Realizati ANALIZA PEST pe baza datelor prezentate

Analiza PEST este un instrument folosit in procesul decisional, pentru intelegerea cresterii
sau declinului pietei, precum si a pozitiei, potentialului si directiei de dezvoltare a activitatii.

Analiza PEST reprezinta un instrument de masurare a nivelului activitatii.

PEST este un acronim de la factori Politici, Economici, Socio-culturali si comportamentali si


Tehnologici,

factori ce sunt folositi pentru a evalua activitatea.

Factori Politici (elemente de guvernanta) Factori Economici

-management autoritar; - contractare defectuoasa a serviciilor;


-lipsa procedurilor - nerealizarea contractului cu CJAS
-distributia defectuoasa a personalului pe serviciile realizate lunar cu 100.000
sectii mai mici decat valoarea contractata
- anumite sectii aveau numarul complet de - lipsa spitalizarii de zi;
personal pentru acoperirea liniilor de garda , - nivelul serviciilor de ingrijire
dar nu aveau pacienti . Cu toate acetea ambulatorie foarte redus
urgentele nu erau acoperite pe toate - proportia de paturi cu tehnologie
specialitatile avansata, foarte ridicata
- stabilirea unui menegement simplu - nivelul serviciilor de ingrujire la
- lucrul cu autoritatile , abilitatea pentru domiciliu foarte redus
asigurarea celor mai inalte standard de
control al calitatii

Factori Socio-Comportamentali Factori tehnologici

-cresterea timpului de asteptare pentru - La nivelul regiunii pe langa spitalele


pacienti; publice incep sa apara mici spitale private
-cresterea numarului de imbolnaviri a care ofera servicii medicale asistate de
angajatilor pe fondul cresterii gradului de tehnologie de ultima generatie si cu durata de
ocupare, generat de plecarea masiva a spitalizare mai mica
personalului medical; - este situate in zona centrala cu capacitatea
-insuficienta personalului medical; de spitalizare, in vecinatatea Universitatii, dar
-lipsa competentei medicilor, plafonare detine si un centru de Policlinica –
profesionala, lipsa competentelor si a noilor ambulatoriu-situat la o distanta de 4km.O
specializari; parte din cladirea ambulatoriului revendicată
- tensiune între cadrele medicale - incurajarea spitalului spre utilizarea celor
- oferirea de servicii medicale catre mai moderne si eficiente tehnici de deservere
pacienti si medicii de familie a unei - oferirea de servicii tehnice , pentru
game selective , de calitate superioara investigatiile medicale , superioare
- dezvoltarea unor relatii positive cu pacientilor , prn utilizarea de echipamente de
pacientii,medicii de familie si ultima ora
personalul

S-ar putea să vă placă și