Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum pentru educația timpurie

Curriculum-ul reprezintă un instrument de optimizare a experienței educaționale a copiilor.


Acest document stabilește cadrul pedagogic pentru sprijinirea dezvoltării copiilor într-un mod
holistic, prin practici educaționale și de îngrijire care permit copiilor să-și atingă întregul potențial,
permițând totodată educatorilor să-și personalizeze abordarea în funcție de interesele, necesitățile și
potențialul fiecărui copil.

Pornind de la bunele practici naționale și europene în elaborarea curriculum-ului pentru


educația timpurie, documentul de față susține: un curriculum bazat pe o declarație de principii și
valori care recunosc drepturile copilului ca ființă umană și respectul față de părinți, ca primii
educatori; un cadru pedagogic larg, care stabilește principiile pentru susținerea dezvoltării copiilor
prin practici educaționale și de îngrijire care răspund nevoilor și potențialului copiilor, susține
relizarea unui echilibrul adecvat între învățare și dezvoltarea armonioasă, cu un accent puternic pe
comunicare, interacțiune și dialog ca factori-cheie care susțin învățarea și starea de bine a copiilor,
prin crearea de mesaje semnificative pentru copil și pe sentimentul apartenenței la grup; încurajează
personalul să lucreze în mod colegial și să-și evalueze în permanență practicile, prin observare și
documentarea experiențelor de învățare ale copiilor , include cooperarea cu părinții și promovează
astfel valori democratice.

Structură și conținut

Curriculum pentru educația timpurie prezintă o abordare sistematică în vederea asigurării :

 continuității in interiorul aceluiași ciclu de dezvoltare


 interdependența dintre discipline școlare și tipurile de activități din înv. preșcolar
 deschidere spre modul de instruire opțională

Prezentul curriculum se remarcă prin:

 extensie – angrenează preșcolarii, prin experiențe de învățare, în cât mai multe


domenii experențiale
 echilibru – asigură abordarea fiecărui domeniu experențial atât în relație cu celelalte,
cât și cu curriculum-ul ca întreg
 relevanță – este adevcat nevoilor prezente cât și celor de perspectivă, contribuind la
optimizarea înțelegerii de către preșcolari a propriei persoane , a lumii în care trăiesc,
a gestionării eventimentelor și înfruntarea cu o gamă largă de cerințe și așteptări,
echiparea cu concepte, cunoștințe, aptitudini, atitudini și abilități necesare vieții
cotidiene.
 diferențiere – permite dezvoltarea și manifestarea unor caracteristici individuale,
chiar la preșcolari de aceiași vârstă.
 pregresie și continuitate – permite trecerea optimă de la un nivel de studiu la altul,
de la un ciclu de înv. la altul sau de la o intituție de înv. la alta

Structural, prezentul curriculum aduce în atenția cadrelor didactice următoarele componente:


finalități (ideal,scop,obiective), conținuturi, timp de intruire și sugestii privind strategii de intruire și
evaluare pe cele două niveluri de vârstă.

Obiectivele cadru sunt formulate în termeni de generalitate și exprimă competențe care trebuiesc
dezvoltate pe durata înv. preșcolar pe cele 5 domenii experențiale.
Obiectivele de referință precum și exemplele de comportament sunt formulate pentru fiecare temă și
fiecare domeniu experențial în parte.

Valorile fundamentale promovate de Curriculumului pentru educaţia timpurie:

 Educaţia centrată pe copil - cunoașterea, respectarea şi valorizarea unicităţii copilului, a


nevoilor, trebuinţelor şi caracteristicilor acestui
 Respectarea drepturilor fundamentale ale copilului - dreptul la educaţie, dreptul la viațp si
sănătate, dreptul la liberă exprimare etc.
 Învăţarea activă - crearea de experienţe de învăţare în care copilul participă activ si poate
alege și influența modul de desfășurare activității
 Dezvoltarea integrată - printr-o abordare integrată a activităţilor,
multidisciplinară/interdisciplinară
 Incluziunea – proces de promovare a diveristății și toleranței
 Interculturalitea -cunoaşterea, recunoaşterea şi respectarea valorilor naţionale şi ale
celorlalte etnii
 Echitatea şi nondiscriminarea - asigurarea, în egală măsură, oportunităţilor de dezvoltare a
tuturor copiilor,indiferent de gen, etnie, religie sau statut socio-economic
 Individualizarea învățării - organizarea activităţilor ţine cont de ritmul propriu de
dezvoltare a copilului, de nevoile sale, asigurîndu-se libertatea copiilor de a alege activităţi
şi sarcini în funcţie de nevoile lor
 Învăţărea bazată pe joc - jocul este activitatea copilului prin care acesta se dezvoltă
natural, prin urmare trebuie să stea la baza conceperii activităţilor didactice de toate
tipurile
 Diversitatea contextelor şi situaţiilor de învăţare - oferirea unui mediul educaţional de
contexte şi situaţii de învăţare diverse, care să solicite implicarea copilului sub cât mai
multe aspecte: cognitiv, emoţional, social, motric
 Alternarea formelor de organizare a activităţii : frontal, în grupuri mici, în perechi şi
individual şi a strategiilor de învăţare,
 Parteneriatului cu familia şi cu comunitatea -necesar ca între educatoare şi familie să se
stabilească relaţii de parteneriat care să asigure continuitate şi coerenţă în demersul
educaţional

Importanța și impactul în educația timpurie constă în susținerea mai eficientă în dezvoltarea


generală a copiilor, de a oferi sprijin pentru strategiile lor de învățare și de a promova dezvoltarea lor
cognitivă și non-cognitivă, printr-o axare mai țintită asupra învățării practice, asupra jocurilor și
interacțiunilor sociale, de a oferi un spațiu social, cultural și fizic sigur și primitor, în care copiii să
beneficieze de o serie de posibilități de a-și dezvolta potențialul.

În final, simțim nevoia să accentuăm faptul că acest curriculum continuă demersurile


anterioare de a îmbina ideile pedagogice tradiționale cu ideile pedagogiilor alternative din lume,
încercând să se situeze ăn accord cu tendințele novatoare din domeniul curriculumului.

S-ar putea să vă placă și