Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LUCRU

INFORMATIILE ECONOMICO-FINANCIARE DIN BILANT

Societatea comerciala”Sigma”SRL cu obiectul de activitate comercializarea produselor


alimentare prezinta la sfarsitul anului 2018 urmatoarea situatie financiara

BILANTUL FINANCIAR SIMPLIFICAT LA 31.12 218


NR. PERIOADA
INDICATOR
CRT 01.01.2018 31.12.2018
1 TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE, din care 710 797
a) Imobilizari necorporale 0 0
b) Imobilizari corporale 644 731
c) Imobilizari financiare 66 66
2 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE, din care 1806 2112
a) Total stocuri, din care 745 826
I. de marfuri 745 826
II. de materii prime, materiale 0 0
III.de produse 0 0
b) Creante 1016 1226
c) Investitii pe termen scurt 0 0
d) Disponibilati banesti 45 60
3 TOTAL ACTIV 2516 2909
4 Capitaluri proprii 1790 1838
5 Imprumuturi pe termen lung 0 87
6 Datorii pe termen scurt 726 984
a) Credite bancare pe termen scurt 700 900
b) Altele 26 84
8 TOTAL PASIV 2516 2909
Se cere:
a) Analiza stocurilor la 31.12. 2018;
b) Calculati si interpretati urmatorii indicatori pe baza informatiilor din bilant pentru 31.12.
2018:
- solvabilitatea patrimoniala;
- activul net contabil(ANC);
- lichiditatea generala(curenta);
- lichiditatea intermediara(redusa);
- lichiditatea imediata;
- rata profitului (Rpf),stiind ca, Pb=97 si CA= 3.322 (informatii din Contul de profit si
pierdere)
- gradul de indatorare ( Gi)

S-ar putea să vă placă și