Sunteți pe pagina 1din 1

PLANUL REFERATULUI

1. Cuprins
2. Noțiunea entității tehnic-dentare descrise(Ex.descrierea construcției
protetice propuse în referat, actualitatea subiectului).
3. Epidemiologia nozologiei descrise (Ex. Descrierea tipului de edentație,
tipului de leziune odontală coronară ș.a. situații clinice ce vizează
tratamentul cu tipul de construcție protetică propusă în subiectul
referatului)(tabel/diagramă/schemă)
4. Etiologia nozologiei descrise (figure).
5. Manifestările subiective și obiective a nozologiei descrise (figure).
6. Noțiunea complicației/simptomului propus, care se tratateazăă
ortopedic cu proteza propusă în subiectul referatului.
7. Caracteristica/tipurile simptomului propus (manifestările clinice ale
complicației și tratamentul funcțiilor sistemului stomatognat care se
reabilitează prin construcția protetică propusă)
8. Metodica și tehnologia de confecționare a protezei tehnico-dentare
propuse în subiectul referatului
8.1. Etapele clinice (figuri), cu specific pentru etapele tehnice
8.2. Etapele tehnico dentare- confecționarea propriu zisă a protezei
dentare(figuri)
8.3. Indicații recomandate în purtarea/comportamentul față de proteza
dentară, propuse pacientului.

9. Concluzii și recomandări
10.Bibliogarfie
11.Anexe