Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA DE EVALUARE

Evaluarea algoritmului manoperei practice propuse spre elaborare

Punctaj maximal posibil - 2puncte/1descriptor


2p.- răspuns detaliat; 1p.- răspuns rezumativ; 0p.- răspunsul lipsește
Evaluare criterială prin descriptori – Grila holistică
Compartimentul A - Date generale despre manoperă, tehnica propusă, tehnologie de realizare.....
Nr Descriptori Scorare
.
d/o
1. Identificarea definiției moperei/tehnologiei propuse spre elaborare 012
2. Deducerea obiectivelor și scopului realizării manoperei propuse/tehnicii de 012
realizare/tehnologia de confecționare
3. Argumentarea cerințelor față de dexteritatea manoperei/tehniologiei propuse/tehnicii de 012
realizare
4. Calcularea corectă a cantităţilor de mariale ethnic dentare 012
5. Algoritmizarea și descrierea corectă a pregătirii către manoperă/ tehnică de realizare/ 012
tehnologie
6. Elaborarea corectă a raționamentului acțiunilor de pregătire către manoperă/tehnologie 012
de realizare/tehnică de confecționare
7. Constatarea calității și cantității materialelor utilizate în procesul de realizare a 012
manoperei
8. Argumentarea prevederilor de funcționare a aparatajelor preconizate pentru realizarea 012
manoperei/tehnologiei de realizare/tehnicii de confecționare
9. Prezența abrevierilor propuse în conținutul textual 012
10. Descrierea regulamentară a procedeului de gestionare a materialelor și a 012
instrumentariului tehnic dentar
Compartimentul B – Pregătire/ Realizarea manoperei/tehnologiei de realizare/tehnicii de confecționare
11. Executarea etapelor tehnice de realizare a manoperei/tehnologiei de realizare/tehnicii de 012
confecționare
12. Constatarea utilizării materialelor tehnic dentare 012
13. Evaluarea utilizării instrumentelor și utilajelor 012
14. Controlul dozelor și cantităților de material utilizate 012
15. Descrierea prevederilor de utilizarea materialelor tehnic dentare 012
16. Identificarea manoperei/tehnologiei de realizare/tehnicii de confecționare 012
17. Distingerea etapelor tehnice de realizare cu numirea acestora 012
18. Argumentarea regulilor de păstrare a materialelor tehnic dentare. 012
19. Algoritmizarea procedeului de realizarea a manoperei/tehnologiei de realizare/tehnicii 012
de confecționare
20. Precizarea prevederilor de completare a fișei de comandă a medicului stomatolog 012
Compartimentul C – Locul de muncă
21. Identificarea principiului de organizare a locului de muncă 012
22. Descrierea procesului de igienizare a locului de muncă 012
23. Descrierea principiilor ergonomice în activitatea de tehnician dentar 012
24. Asigurarea confortului de muncă în activitatea de tehnician dentar 012
25. Descrierea regimului sanitar 012
26. Precizarea condițiilor de muncă în realizarea manoperei/tehnologiei de 012
realizare/tehnicii de confecționare
27. Identificarea depozitării aparatajului, materialele si instrumentalului tehnico-dentar în 012
vederea bunei funcționări
28. Atribuirea aprovizionarii cu necesarul de instrumente, materiale, utilaje 012
29. Respectarea tehnicii securității. 012
30. Stabilirea măsurilor ergonomice în procesul de realizare a manoperei propuse. 012
Total 60

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Pondere
95-100 88-94 78-87 63-77 48-62 33-47 21-32 10-20 5-9 0- 4
%
Punctaj 56-60 50-55 42-49 30-41 27-29 24-26 21-23 10-20 4 -7 0-3