Sunteți pe pagina 1din 3

PROCEDURĂ DE SISTEM Cod:F PS-03.

02
Ediţia 3 /Revizia 0
AUDIT INTERN pag. 1/1

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

PLAN DE AUDIT INTERN NR. 3 / 28-29.09.2015

OBIECTIVELE AUDITULUI:
- evaluarea sistemul de management al calitatii privind conformarea si respectarea cerinteleor
standardului SR EN ISO 9001:2008
- gradul de imbunatatire al sistemului de management integrat si a performantei acestuia
- evaluarea compatibilitatii sistemului cu politica de management si obiectivele generale ale
organizatiei si modul de indeplinire al acestora
- sa verifice daca sunt identificate toate procesele precum si interactiunile dintre acestea
"abordare bazata pe proces"
- sa verifice daca sunt documentate in proceduri de sistem, operationale si sunt aplicabile
- sa verifice modul de indeplinire al obiectivelor propuse in MSMI-02 ed.3 /rev.0 /2015
- sa verifice conformarea cu cerintele contractuale , cu cerintele legale si alte cerinte aplicabile
organizatiei
- sa obtina si sa verifice evaluarea furnizorilor/subcontractantilor
- sa determine eficacitatea si performanta sistemului de management al calitatii
- sa evalueze cresterea increderii si satisfactiei clientilor societatii

TIPUL DE AUDIT: intern, planficat conform Programului de audit 2015- F PS-03.01 / ed.3 rev.0/ 02.07.2015
revizuit

CRITERII DE AUDIT/ REFERENŢIAL: SR EN ISO 9001:2008/AC:2009


- exista excluderi-
1. Activitatea de conservare produs - cap.7.5.5-Pastrarea produsului din standard
2. Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare cap.7.6 din standard

ALTE DOCUMENTE DE REFERINTA:


 SR EN ISO 19011:2011 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de mediu
 Documentatia Sistemului de management integrat – conform FPS-02.02 ed.3 rev.0 /02.09.2015

ECHIPA DE AUDIT: (conform deciziei conducerii de numire a auditorului intern nr.25/ 02.06.2015)
 Mustatea Dorina - auditor intern –
 Iordache Ion – coordonator audit

PERIOADA DE DERULARE - 28-29.09.2015

PERSOANE AUDITATE :
arh. CALOTA RADU DIRECTOR GENERAL
dr.arh.SPIRESCU ADRIAN SEF ATELIER ARHITECTURA 1
arh.POPA ELEODOR SEF ATELIER ARHITECTURA 2
arh.DEMETRIU DANIELA SEF ATELIER ARHITECTURA 3
ing. BOANGHER ALEXANDRU SEF ATELIER STRUCTURI
ing.GRIGORAS NICOLAE SEF ATELIER INSTALATII ELECTRICE
ing.VULPAS CAMELIA SEF ATELIER INSTALATII SANITARE
ing.VORONEANU VICTOR SEF ATELIER INSTALATII TERMO-VENTILATII
d-na ANTON ELENA SEF COMP. EXPEDITII
ing.IORDACHE ION RM/RMC/RMM/RSSM
ing.PREOTEASA RUXANDRA ADMINISTRATIV/APROVIZIONARE/
RESURSE UMANE
PROCEDURĂ DE SISTEM Cod:F PS-03.02
Ediţia 3 /Revizia 0
AUDIT INTERN pag. 1/1

Nr.
Referenţial articol Ora Funcţii personal auditat
crt
28.09.2015
1. Sedinta de deschidere 8.30

2. Management la cel mai inalt nivel 9.00- Director general


4.1 - Cerinte generale 10.00 Responsabil management
4.2 - Cerinte referitoare la documentatie Sef atelier arhitectura 1,2,3
5.1 - Angajamentul managementului Sef atelier structura
5.2. - Orientarea catre client Sef atelier instalatii-electrice
5.3. - Politica referitoare la calitate Sef atelier instalatii-sanitare
5.5. - Responsabilitate, autoritate, Sef atelier instalatii termo-ventilatii
comunicare
5.6. - Analiza efectuata de management
7.1 - Planificarea realizarii produsului
7.2 - Procese referitoare la relatia cu clientul
7.3 - Proiectare si planificare
8.4. - Analiza datelor
8.5.1 - Imbunatatire continua
3. Managementul calitatii 10.00- RMC
4.2 - Cerinte referitoare la documentatie 11.00
4.2.3 - Controlul documentelor
4.2.4- Controlul inregistrarilor
5.5.3- Comunicarea interna
5.6. - Analiza de management
7.1 - Planificarea realizarii produsului
7.5. - Productia si furnizarea de servicii
8.2.1. - Satisfactia clientului
8.2.2 - Auditul intern
8.2.3 - Monitorizarea si masurarea
proceselor
8.3 - Controlul produsului neconform
8.4. - Analiza datelor
4. Procesul de control calitate 11.00- Resp.controlul calitatii
4.2 - Cerinte referitoare la documentatie 12.00 RCQ
4.2.3 - Controlul documentelor
4.2.4- Controlul inregistrarilor
5.5.3- Comunicarea interna
5.6. - Analiza de management
7.1 - Planificarea realizarii produsului
7.5. - Productia si furnizarea de servicii
8.2.1. - Satisfactia clientului
8.2.2 - Auditul intern
8.2.3 - Monitorizarea si masurarea
proceselor
8.3 - Controlul produsului neconform
8.4. - Analiza datelor 4.2
8.5 - Imbunatatire
5 Resurse umane 12.00- Resp.resurse umane
6.2 .1 - Generalitati 14.00
6.2.2 - Competenta, instruire si constientizare
6.3. - Infrastructura

29.09.2015
6 Procesul de productie, ofertare, 9.00- Sefi ateliere arhitectura, structura,
contractare, marketing 11.00 instalatii
7.2 - Procese referitiare la relatia cu clientul Resp.documentatie economica
7.5.1 - Controlul productiei si a furnizarii
serviciului
PROCEDURĂ DE SISTEM Cod:F PS-03.02
Ediţia 3 /Revizia 0
AUDIT INTERN pag. 1/1

7.5.2 - Validarea proceselor de productie si de


furnizare servicii
7.5.3 - Indetificare si trasabilitate
7.5.4 - Proprietatea clientului
8.1 - Generalitati (Masurare, analiza si
imbunatatire)
8.2 - Monitorizare si masurare

7 Proiectarea si dezvoltare
7.3 - Proiectare si dezvoltare 11.00- Responsabil management
7.3.1 - Planificarea proiectarii si dezvolatarii 14.00 Sefi ateliere
7.3.2 - Elemente de intrare ale proiectarii si
dezvolatarii
7.3.3 - Elementele de iesire ale proiectarii si
dezvolatarii
7.3.4. - Analiza proiectarii si dezvolatarii
7.3.5. - Verificarea proiectarii si dezvoltarii
7.3.6. - Validarea proiectarii si dezvoltarii
7.3.7 - Controlul modificarilor in proiectare si
dezvoltare
8 Aprovizionare
7.4 .1 - Procesul de aprovizionare 14.00- Responsabil aprovizionare
14.30

9. Sedinta de sinteza 14.30-


Inchiderea auditului 15.00

Data intocmirii: 14.09.2015

Auditor :
Mustatea Dorina ................................