Sunteți pe pagina 1din 5

7.1.

Proiectarea roţi de clichet şi a clichetului

Asamblarea roţi de clichet se face pe profil hexagonal.


Diametrul dI al cercului înscris

a în profil va trebui să asigure


a/3 Fn
rezistenţa sarcini respective.
Se determină, din solicitarea
de contact, lăţimea minimă
necesară – Bmin.

de

di

Fn 12⋅ M tot
σs == =
M tot 62753,09 1 a n ⋅ a2
⋅ σ
Fn = = = 1494
,1212N ⋅ ⋅ σas as
a 21 2 2
n⋅ 6⋅
3 3 12⋅ 62753 ,09
= 2
= 28,45944 N / mm2
6⋅ 21 ⋅ 90
unde: n- numărul de laturi= 6
σ =80÷ 120MPa.
as

7.2. Precizarea elementelor roţii în zona de contact clichet–roata de clichet

Profilul dinţilor este dreptunghiular permite o inversie mai rapidă a sensului de


rotaţie prin mutarea clichetului în poziţia simetrică. Împingătorul cu arc, al
clichetului orizontal face posibil acest lucru.

18
Diametrul interior al danturii DI trebuie să fie suficient de mare pentru a
cuprinde asamblarea roată-piuliţă şi pentru a asigura rezistenţa corpului roţi.
Se recomandă:
Di≥ de+(10÷ 15)mm=54mm
S -a calculat diametrul exterior, De, iîn ipoteza unor dinţi cu înălţimea
h=0,25·pe- unde pe este pasul pe cercul exterior:
π ∗ De
De=Di+2h=Di+2*0,25*pe=D+0,5
z
Rezultă:
Di 54
De = = = 64,062mm
π π
1 − 0.5 1 − 0.5
z 10
De=65mm
D e − D i 65− 54
Înălţimea h= = = 5,5mm,
2 2
π ⋅ De π ⋅ 65
lăţimea b= 0.4pe = 0.4 = 0.4 = 8,1681
mm
z 10
Lăţimea minimă necesară roţii de clichet la contactul cu clichetul este de:
Bb 2 M i Fne h
Wmin = = =
6 σai σai

şi rezultă
6Fneh 6* 1930,86* 5,5
B min = 2
= 2
= 10mm
b σ ai 8,1681* 95,5034
unde: Fne=2*Mtot/Dm=2*62753,09/65=1930,8642N; σ ai =95,5034N/mm2.
F 2109
,34
A nec = h' ⋅ B = n = mm2
= 23,4371
σ as 90

Fn 2109
,3474
B min = '
= = 7.08mm
h ⋅ σ as 2,3437⋅ 90
2M tot 2 ⋅ 62753,09
unde: Fn = = ,34N ; D m = D e + D i = 64,06+ 54 = 59,03mm.
= 2109
Dm 59,03 2 2
S-a ales z- numărul de dinţi ai roţii z=9 deoarece D m<70mm. Diametrul mediu
al danturii roţii.

7.3. Proiectarea asamblării dintre clichet şi manivelă

Asamblarea dintre clichet şi manivelă se realizează pintr-o articulaţie, cu


ajutorul unui bolţ cilindric cu cap.
19
Solicitările în zona asamblării clichet-bolţ sunt: forfecarea şi strivirea.
Materialul bolţului este OLC45.
Diametrul bolţului, db:
Fn πd 2b 2M tot 2 ⋅ 62753,09
A nec = =2 ; Fn = = = 2109
,34N
τ af 4 Dm 59,03

τ af ≈ 0,65σ at=98,8MPa
π ⋅ τ af
db min = = 3,686mm
2Fn

se alege db>dbmin, db=4mm.


Lungimea minimă de contact dintre bolţ şi clichet – B
Fn
σs = ;
db ⋅ B
de undee rezultă:
Fn 2109,34
B min = = = 17,58mm
σ as ⋅ db 30⋅ 4

unde: σ =20÷ 40MPa, s-a ales σ


as =30MPa.
as

Lungimea minimă de contact dintre bolţ şi manivelă, δ m,


Fn Fn 2109 ,34
σ as = ⇒ δm = = = 8.788m m
2 ⋅ δ m ⋅ db 2 ⋅ db ⋅ σ as 2 ⋅ 4 ⋅ 30

7.4. Proiectare împingătorului de arc

Împingătorul cu arc are rolul de a asigura refacerea rapidă şi sigură a


contactului dintre clichet şi dinţii roţii.
Se impune săgeata la montaj: f1= 2÷ 3mm=2,7mm, rezultă deformaţia maximă
în funcţionare: fn=f1+s=7,17mm, se impune forţa maximă în funcţionare: Fn≅ 10N,
S –a ales materialul arcului OLC55A.
Rigiditatea arcului este:
Fn G ⋅ d4 8.5⋅ 104 ⋅ 0,34
c= = = = 1,57
fn 8⋅ D 3m ⋅ n 8⋅ 2.53 ⋅ 3.5

unde: G- modulul de elasticitate transversal=8,5*104MPa, Dm=2,5mm,


d=0,3mm şi n=3,5; satisfac următoarele condiţii:
 Dm<B; B-lăţimea clichetului;
 i=Dm/d=(4÷ 16); i- indicele arcului;
 tensiunile din arc τ t≤τ at ;
20
 n- nu prea mare din motive de gabarit.
⇒ Forţa de prestrângere la montaj: F1=c*f1=4,239N;
⇒ Numărul total de spire: nt=n+nr=5,3; unde nr- este numărul spirelor de
pe reazem: nr=1,8 spire;
fn
⇒ Pasul arcului: t=d+ + j = 2,4426 unde j=0,1d=0,05;
n
⇒ Înălţimea arcului în stare liberă: H0=t*n+(nr-0,5)d=9,2mm;
⇒ Înălţimea arcului în stare montată: Hn=H0-f1=6,5mm;
⇒ Diametrul exterior al arcului: D1=Dm+d=3mm;
t
⇒ Unghiul de înclinare a spirelor: α 0=arctg π ⋅ D =64,19°;
m

π ⋅ Dm ⋅ n t
⇒ Lungimea sârmei: l = = 0.64 m.
cos α 0

7.5. Proiectarea manivelei

Manivela susţine roata de clichet, clichetul, bolţul şi împingătorul cu arc.


S-a determinat raza, Ra, la care trebuie aplicată forţa muncitorului:
M tot 62753
,09
Ra = = = 522,94mm;
Fm 120

unde: Fm=120N.
Diametrul prelungitorului dp:
Mi
σi = = 2579 N / mm2 ;
,585537
W
unde:
M i = Fm(Ra-Lm)=259328,2231N/mm4; W=100,5309N/mm3.
Lm=400mm.

8. Proiectarea corpului cricului

S-a ales constructiv Din>D4, Din=25mm; Dbi=54mm.


Si conform STAS-ului s-a ales s=9mm; Dex=Din+2*s+2*b=45mm; b=4mm; De-
este diametrul piuliţei care se montează în corp=45mm.
Diametrul exterior al bazei, Dbe:

21
F π 4⋅ F
A nec = = (D 2be − D 2bi ) ⇒ D be = − D 2bi
σas 4 π ⋅ σas

unde se are în vedere valorile lui σ as:

σ as=(2÷ 3)MPa, pentru beton;


σ as =(1÷ 2)MPa, pentru lemn;
σ as =(0,1÷ 0,5)MPa, pentru pământ.
S-au ales valorile:
σ as=2,5MPa, pentru beton;
σ as=1,7MPa, pentru beton;
σ as =0,4MPa, pentru beton.
S –au calculat valorile:
Dbe=112,8mm pentru beton;
Dbe=112,8mm pentru lemn;
Dbe=118mm pentru pământ.
Valuarea aleasă este: Dbe=120mm.

9. Calculul randamentului sistemului mecanic

Conform definiţiei randamentul are următoarea formă:


Lu 105000
η= = = 0.266
L c 394289
,2746

unde: Lu=F*δ =21000*5=105000Nmm; Lc=Mtot*2*π =394289,2746Nmm;


δ =p=5mm.

22