Sunteți pe pagina 1din 21

CATEDRA MILITARĂ

Universitatea de Stat din Tiraspol,


decorată cu ordinul „Credință Patriei” clasa I
TEST
de evaluare a cunoștințelor studenților la examenul de absolvire
_________________________ _____________ „____” 20 Varianta 1 Test 1
Numele, prenumele plutonul
De ales răspunsul corect:
1. Pentru deplasarea organizată şi trecerea la un atac simultan, in ofensiva din mişcare se indică.
a) itinerarul de deplasare, punctul iniţial, aliniamentul de desfăşurare pe coloane de companii, aliniamentul de
desfăşurare pe coloane de plutoane, aliniamentul de trecere la atac, aliniamentele de debarcare;
b) aliniamentul de îmbarcare, punctul iniţial, aliniamentul de desfăşurare pe coloane de companii, aliniamentul de
trecere la atac, aliniamentul de debarcare;
c) itinerarul de deplasare, punctul iniţial, aliniamentele de desfăşurare pe coloane de companii, plutoane şi maşini,
aliniamentul de debarcare, direcţia de atac.
2. Aliniamentul de trecere la atac se stabileşte la distanţa de:
a) pînă la 400 m;
b) pînă la 800 m;
c) pînă la 600 m.
3. . În afară de ţinută, materialele specifice şi muniţii, puşcaşul este dotat cu:
a) puşcă cu lunetă
b) puşcă-mitralieră, pistol, busolă
c) pistol-mitralieră
4. Lupta poate fi:
a) aeriană, antiaeriană, maritimă, de arme întrunite;
b) aeriană, a trupelor terestre, maritimă;
c) aeriană, antiaeriană, a trupelor terestre, maritimă, de arme întrunite.
5. Grupa de infanterie execută marşul:
a) în coloana plutonului sau independent în siguranţa marşului;
b) în coloana plutonului;
c) ca patrulă de siguranţă de cap.
6. Etapa de marş este distanţa parcursă de subunitate în:
a) o zi
b) 12 ore;
c) 24 ore.
7. Viteza medie de deplasare a coloanelor de TAB (MLI) în teren şes sau deluros este de:
a) 30 – 40 km/oră;
b) 20 – 25 km/oră;
c) 20 – 30 km/oră.
8. Apărarea poate fi (De completat fraza): ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

9. Principalele dispozitive ale subunităţilor sunt (De completat fraza): _____________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
10. De reprezentat grafic manevra cu focul (concetrarea focului o
variantă):

11. Grupa de infanterie moto este împărţită pe echipe. Enumeraţi aceste echipe:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________

12. Rezultatele observării se înscriu în :

1 2 3
a) registrul de observare;
b) registrul de primire şi predare a serviciului;
c) registrul de însemnări.

13. De enumerat 4 procedee de executare a cercetării:


a) ________________________________________________________;
b) ________________________________________________________;
c) ________________________________________________________;
d) ________________________________________________________.

14. De numit echipa de pe desen şi ce acţiuni ea execută:


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

15. Şanţul de comunicaţie este lucrarea genistică executată în scopul:


a) de a permite deplasarea militarilor în interiorul unei poziţii (punct de sprijin);
b) executării focului asupra inamicului;
c) adăpostirii efectivului, în timpul pregătirii de foc a atacului.

16. Mina care este reprezentată pe desen este:


Denumirea __________________________
Tipul _______________________________
Destinaşia_____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

17. Distanţa maximală de legătură a staţiei radio R-105 cu antena baston este:
a) nu mai puţin de 8 km;
b) nu mai puţin de 6 km;
c) nu mai puţin de 4 km.

18. Arma chimică constituie un mijloc de distrugere în masă a personalului. Baza armei chimice o constituie:
a) agenţii chimici de luptă;
b) substanţe radioactive;
c) diferite bacterii.

19. De continuat fraza: Azimutul magnetic este unghiul format între (De completat fraza): ___________________________
________________________________________________________________________________________________.

20. De determinat punctele cardinale cu ajutorul


ciasornicului şi a soarelui de pe desen:

Discutat și aprobat la ședința catedrei


Proces-verbal nr. din .20 puncte----- nota------ semnatura--------
Șeful catedrei militare
Colonel (r) V.COJOCARI
L.Ș
CATEDRA MILITARĂ
Universitatea de Stat din Tiraspol,
decorată cu ordinul „Credință Patriei” clasa I
TEST
de evaluare a cunoștințelor studenților la examenul de absolvire
_________________________ _____________ „____” 2020 Varianta 1 Test 2
Numele, prenumele plutonul

De ales răspunsul corect:


1. În raionul staţionării distanţa dintre maşinile de luptă poate fi:
a) 50 – 100 m;
b) 25 – 50 m;
c) 100 – 150 m.
2. În ofensivă dispozitivul de luptă al plutonului cînd acţionează pe jos se compune din:
a) dispozitivele de luptă ale grupelor într-o linie sau două linii, MLI (TAB), mijloace de întărire şi de sprijin;
b) dispozitivul de luptă al grupelor în lanţ de trăgători, MLI (TAB) în linie de luptă, mijloacele date ca întărire;
c) dispozitivul de luptă al grupelor în lanţ de trăgători într-o linie sau două linii, MLI (TAB), mijloace date ca sprijin
şi întărire.
3. În componenţa plutonului IM intră:
a) 3 grupe IM
b) 3 companii IM
c) echipele EAP, EAB şi EF
4. În ofensivă grupa acţionează pe jos pe un front de pînă la:
a) 50 m;
b) 100 m;
c) 150m.
5. Pe timpul marşului haltele mari (cu durata pînă la 2 ore) se stabilesc:
a) după 8-10 ore după începerea marşului;
b) în prima jumătate a etapei de marş;
c) în a doua jumătate a etapei de marş.
6. În siguranţa staţionării grupa poate fi numită ca:
a) patrulă de cercetare;
b) post de pază;
c) pichet de pază.
7. Obiectivul pentru atac al plutonului (grupei) în ofensivă, de regulă, este:
a) inamicul aflat în tranşee, tancurile, TAB, MLI, mijloacele de foc antitanc izolate şi alte mijloace de foc, aflate pe
direcţia înaintări plutonului (grupei);
b) poziţiile de tragere de bază şi de rezervă a inamicului, care se apără pe direcţia înaintări plutonului (grupei);
c) dispozitivul de luptă, poziţiile de tragere şi punctul de comandă a inamicului.
8. Procedeele de deplasare a subunităţilor sunt (De completat fraza): ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

9. Formele principale ale luptei sunt (De completat fraza): _____________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________.
10. De numit echipa de pe schemă, de reprezentat efectivul şi armamentul din dotare:
1.__________________________________________ EAP
2.__________________________________________
3.__________________________________________

11. De reprezentat grafic schema manevrei cu focul repartizarea focului


(o variantă):

12. Ambuscada prin foc se execută, de regulă, împotriva subunităţilor inamicului care:
a) au o valoare mai mare decât subunitatea care execută ambuscada şi atunci când inamicul pătruns în ambuscadă opune
rezistenţă;
b) au descoperit subunitatea care execută ambuscada;
c) acţionează ca pichet mobil de cap.
13. Subunitatea, care execută incursiunea se împarte pe echipe. Enumeraţi aceste echipe.
a) ________________________________________________________;
b) ________________________________________________________;
c) ________________________________________________________.

14. În calitate de care element al cercetării acţionează militarii de pe desen? Care


este componenţa şi misiunea acestuia?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

15. Mina care este reprezentată pe desen este:


Denumirea __________________________
Tipul _______________________________
Destinaşia________________________________
________________________________________

16. Barajele antitanc neexplozive se execută în scopul opririi sau reducerii ritmului de deplasare a inamicului cu tancuri şi
mijloace blindate. Escarpele se execută pe versanţii orientaţi:
a) către inamic;
b) trupele proprii;
c) lateral.
17. Pe timpul ofensivei în pluton se organizează legătura:
a) radio;
b) prin fir;
c) poştală.
18. Din mijloacele de protecţie a pielii fac parte:
a) completul militar de protecţie, îmbrăcămintea de protecţie specială, costumul complex militar de protecţie;
b) măştile antigaz filtrante şi izolante;
c) aparatele de respirat.

19. De continuat fraza: Orientarea în teren fără hartă se face (de numit 3-4 metode):
1. ______________________________________________ 2. _________________________________________________
3. ______________________________________________ 4. _________________________________________________

20. De determinat (cu aproximaţie) azimutul magnetic (ß) a


o
bradului faţă de postul de observare. ß=?

Discutat și aprobat la ședința catedrei


Proces-verbal nr. din 2020 puncte------- nota-------- semnatura-------
Șeful catedrei militare
Colonel (r) V.COJOCARI
L.Ș
CATEDRA MILITARĂ
Universitatea de Stat din Tiraspol,
decorată cu ordinul „Credință Patriei” clasa I
TEST
de evaluare a cunoștințelor studenților la examenul de absolvire
_________________________ _____________ „____” 20 Varianta 1 Test 3
Numele, prenumele plutonul
De ales răspunsul corect:
1. Forţele Armate ale RM sunt constituite din:
a) Ministerul Apărării, Trupele de grăniceri, Trupele de carabineri, Trupele de poliţie;
b) Armata Naţională, Trupele de carabineri;
c) Armata Naţională, Trupele de grăniceri, Trupele de carabineri, Departamentul Situaţii Excepţinale.
2. Unei grupe de infanterie motorizată în lupta de apărare i se indică:
a) o poziţie de tragere;
b) un şanţ de comunecare;
c) o fîşie de apărare.
3. În dependenţă de situaţia inamicului, ofensiva se efectuează asupra inamicului:
a) care se apără, care înaintează, care execută manevra;
b) care se apără, care ocoleşte, care se retrage;
c) care se apără, care înaintează, care se retrage.
4. Distanţa dintre maşinile de luptă la marş se stabileşte de:
a) 20 – 25 m;
b) 25 – 50 m;
c) 50 – 60 m.
5. Grupa, numită în siguranţa staţionării se trimite la distanâa de:
a) pînă la 1000 m;
b) pînă la 1500 m;
c) pînă la 2000 m.
6. Staţionare se numeşte:
b) dispunerea subunităţilor în raionul iniţial, de concentrare, de aşteptare, de odihnă şi în alte raioane;
c) dispunerea subunităţilor pentru odihnă şi protecţie contra loviturilor de aviaţie şi ANM;
d) dispunerea subunităţilor pentru executarea haltelor, odihnă de zi (noapte) în timpul executării marşului.
7. La ofensiva din mişcare punctul iniţial se stabileşte de la limita raionului iniţial la o distanţă de:
a) 3 – 5 km;
b) 5 – 10 km;
c) 10 – 12 km.
8. Formele asigurării acţiunilor de luptă ale subunităţilor sînt: (De completat fraza): _________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

9. Grupa de infanterie în siguranţa marşului poate acţionează ca (De completat fraza): ____________________________
_________________________________________________________________________________________________.

10. De numit echipa de pe schemă, de reprezentat efectivul şi armamentul din dotare:


EAB
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________

11. De reprezentat grafic schema manevrei cu forţele de ocolire (o variantă):

12. Ambuscada fără foc se execută asupra:


a) militarilor care acţionează ca pichet mobil de cap;
b) militarilor care acţionează ca patrulă de cercetare;
c) militarilor izolaţi sau a grupurilor mici de militari ai inamicului.
13. De continuat fraza. Cercetarea este ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

14. De numit echipa de pe desen şi ce acţiun execută:


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

15. Barajele de mine şi exploziv constau din:


b) câmpuri de mine, grupuri de mine, precum şi din diferite fugase şi încărcături explozive utilizate în scopul de a
produce distrugeri;
c) cartuşe de diferit calibru şi grenade;
d) grenade antitanc şi mine plasate la distanţă.

16. Mina care este reprezentată pe desen este:


Denumirea __________________________
Tipul _______________________________
Destinaşia________________________________
________________________________________

17. Distanţa maximală de legătură a staţiei radio ANR/PRC-127 este:


a) nu mai puţin de 6 km;
b) nu mai puţin de 10 km;
c) nu mai puţin de 15 km.

18. Aparatul destinat pentru măsurarea nivelului de radiaţie gama şi de contaminare radioactivă a diferitelor suprafeţe este:
a) DP-5V;
b) VPHR;
c) DP-64.

19. De continuat fraza: Prin punctele cardinale se înţelege: a. _______________________________________________;


b. __________________________; c. ___________________________; d. ________________________________.

20. De enumerat părţile componente ale busolei:

1. ____________________________________
2. ____________________________________
3.____________________________________
4. ____________________________________
5. ____________________________________
6.____________________________________

Discutat și aprobat la ședința catedrei


Proces-verbal nr. din .2020 puncte------ nota------ semnatura---------
Șeful catedrei militare
Colonel (r) V.COJOCARI
L.Ș
CATEDRA MILITARĂ
Universitatea de Stat din Tiraspol,
decorată cu ordinul „Credință Patriei” clasa I
TEST
de evaluare a cunoștințelor studenților la examenul de absolvire
_________________________ _____________ „____” 20 Varianta 1 Test 4
Numele, prenumele plutonul
De ales răspunsul corect:
1. Grupa de infanterie este:
a) celula de luptă de bază
b) structura organizatorică de luptă de bază care acţionează, de regulă, în cadrul companiei
c) unitate de infanterie secundară
2. Armata Naţională este destinată pentru:
a) cooperare cu trupele de grăniceri şi trupele de carabinieri;
b) apărarea statului în caz de agresiune armată, din afara ţării;
c) apărarea obiectivelor strategice a statului.
3. Grupa este comandată de către:
a) comandantul de pluton
b) comandantul de grupă
c) comandantul de echipă
4. Pînda (secretul) se dispune la distanţa de pînă la:
a) 200 m;
b) 400 m;
c) 600 m.
5. Siguranţa staţionării se organizează:
a) în limitele raionului de staţionare;
b) în afara raioanelor de staţionare, pe direcţiile ameninţate;
c) în interiorul raionului de staţionare.
6. Constituirea apărării plutonului de infanterie include:
a) dispozitivul de luptă, punctul de sprijin şi sistemul de foc;
b) dispozitivul de luptă, poziţiile grupelor şi punctul de comandă;
c) poziţiile grupelor, poziţiile maşinilor de luptă şi punctul de comandă.
7. Aliniamentul de debarcare în ofensiva pe jos se stabileşte:
a) la o distanţă 1000-1500 m;
b) cît mai departe de limita dinainte a apărării inamicului, la 1000-1500 m;
c) cât mai aproape de limita dinainte a apărării inamicului, ferit de observarea inamicului şi de focul executat prin
tragere prin ochire directă.
8. Indicii posibilităţilor de marş sînt (De completat fraza): _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

9. Cerinţele apărării sunt (De completat fraza): _______________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
10 De reprezentat grafic manevra cu focul (transferul focului)
(o variantă):

11. Dispozitivul de marş al plutonului (o variantă). De indicat: cu care


tip de tehnică este dotat plutonul şi care este distanţa dintre acestea:
________________________________________
________________________________________

12. Misiunea postului de observare:


a) supravegherea activităţii şi acţiunilor inamicului;
b) nimicirea inamicului aparut prin surprindere;
c) observarea primei linii de aparare a inamicului.

13. Subunitatea, care execută ambuscada de cercetare se împarte pe echipe. Enumeraţi aceste echipe.
a) ________________________________________________________;
b) ________________________________________________________;
c) ________________________________________________________.
14. De numit echipa de pe desen şi ce acţiun execută:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

15. Mina care este reprezentată pe desen este:


Denumirea ______________________________________
Tipul ___________________________________________
Destinaţia_______________________________________
______________________________________
_______________________________________
______________________________________

16. Contraescarpele se execută pe versanţii orientaţi:


a) către inamic;
b) trupele proprii;
c) lateral.

17. Staţiile radio enumerate mai jos sunt portative:


a) R-105, R-123;
b) R-159, R-142;
c) ANR/PRC-127, R-107.

18. Aparatul destinat pentru determinarea în aer, în teren, pe armament şi tehnica


militară a substanţelor toxice sarin, soman, iperită, fosgen, difosgen,
cianură de hidrogen, clorcian, precum şi a vaporilor de VX şi BZ în aer este:
a) DP-5V;
b) VPHR;
c) DP-64.

19. Pe hărţile militare scara hărţii este reprezentată sub două forme:
a) scara mare şi scara mică;
b) scară numerică şi scară grafică;
c) scara gradată.

20. De reprezentat grafic semnele convenţionale topografice:


a) copac singuratic

b) monument
c) pietre

Discutat și aprobat la ședința catedrei


Proces-verbal nr. din . 20 puncte--------nota------semnăra-------
Șeful catedrei militare
Colonel (r) V.COJOCARI

L.Ș

CATEDRA MILITARĂ
Universitatea de Stat din Tiraspol,
decorată cu ordinul „Credință Patriei” clasa I
TEST
de evaluare a cunoștințelor studenților la examenul de absolvire
_________________________ _____________ „____” 20 Varianta 1 Test 5
Numele, prenumele plutonul
De ales răspunsul corect:
1. Deplasarea trupelor este:
a) deplasarea organizată a subunităţilor în coloane de drumuri şi drumuri de coloane în scopul ieşirii în raionul numit
sau pe aliniamentul indicat;
b) deplasarea trupelor printr-un oarecare procedeu dintr-un raion în altul (la un aliniament stabilit);
c) formă de luptă principală care are scopul de a trece de la un aliniament la altul.
2. Siguranţa nemijlocită se organizează:
a) pe perimetrul raionului de staţionare;
b) în afara raioanelor de staţionare, pe direcţiile ameninţate;
c) în interiorul raionului de staţionare.
3. În punctul de sprijin al plutonului intervalele dintre grupe pot fi pînă la:
a) 50 m;
b) 75 m;
c) 100 m.
4. În dependenţă de destinaţie, dotare şi misiune grupa de infanterie este organizată pe:
a) 2-3 echipe
b) 6-8 militari
c) 3 plutoane
5. La organizarea sistemului de foc grupei de infanterie se indică:
a) fîşia de tragere, sectorul de tragere suplimentar;
b) fîşia de tragere, sectorul de tragere suplimentar, unul, două sectoare de foc concentrat;
c) fîşia de tragere, sectorul de tragere suplimentar, aliniamentele de deschidere a focului din toate categoriile de
armament.

6. Intervalele dintre soldaţi în lupta de ofensivă sunt de:


a) 4 - 6 m (6 – 8 paşi);
b) 6 - 8 m (8 – 12 paşi);
c) 8 - 12 m (10 – 14 paşi).

7. Plutonul (grupa) poate să se retragă de pe poziţia ocupată:


a) cînd inamicul atacă cu forţe de trei ori mai superioare decît forţele proprii;
b) cînd inamicul execută manevra de învăluire;
c) numai la comanda comandantului superior.

8. În scopul desfăşurării organizate a marşului sunt fixate următoarele puncte, aliniamente, raioane (De completat fraza):
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

9. În timpul pregătirii de foc a atacului inamicului, acţiunile militarului la comanda,,Grupă în Adăpost,, (De completat fraza):
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
10. Dispozitivul de marş al plutonului în siguranţa marşului (o
variantă). De indicat: care sunt elementele DM şi care este
distanţa dintre acestea:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

11. De reprezentat grafic semnele convenţionale tactice:


a) subunitate de geniu;
b) post de observare;

c) maşină de luptă .

12. Scopul Gr.I.Mo in ambuscadă:


a) nimicirea inamicului pe limita dinainte a apărării acestuia;
b) efectuarea cercetarii in spatele inamicului pentru obţinerea datelor necesare pentru comandant;
c) atacul prin surprindere, producerea pierderilor, capturarea militarilor, documentelor, modelelor de armament şi tehnică
de luptă a inamicului
13. Enumeraţi ordinea în care acţionează echipele pe timpul desfăşurării incursiunii:
a) ________________________________________________________________________________;
b) ________________________________________________________________________________;
c) ________________________________________________________________________________.

14. Observatorul trebuie să-şi aleagă, amenajeze şi mascheze locul pentru


îndeplinirea misiunii. De indicat pe care desen observatorul şi-a ales
corect locul pentru îndeplinirea misiunii.

______________________________________

a b

15. Minele enumerate mai jos sunt de tip antipersonal:


a) POMZ-2, TM-62M, MON-50, PMN, TM-57; c d
b) TM-62M, TM-57, TM-72, TM-83;
c) POMZ-2, POMZ-2M, OZM-72, MON-50, PMN;
d) TM-62M, TM-57, OZM-72, MON-50, PMN.

16. Indicaţi dimensiunile la lopata mică a infanteriei:

17. Direcţia radio este procedeul de asigurare a legăturii între:


a) 2 corespondenţi;
b) 3 corespondenţi;
c) 4 corespondenţi.

18. Arma biologică constituie mijlocul de nimicire în masă. Baza armei biologice constituie:
a) agenţii patogeni;
b) substanţe radioactive;
c) substanţe chimice.

19. Citirea hărţii se efectuiază cu ajutorul:


a) semnelor convenţionale topografice;
b) scării hărţii şi coordonatelor;
c) culorilor aplicate pe hartă.

20. De reprezentat grafic semnele convenţionale topografice:

a) biserică;

b) casa pădurarului

c) moara de vînt
Discutat și aprobat la ședința catedrei
Proces-verbal nr. din puncte-------- nota------ semnatura--- ----
Șeful catedrei militare
Colonel (r) V.COJOCARI
L.Ș
CATEDRA MILITARĂ
Universitatea de Stat din Tiraspol,
decorată cu ordinul „Credință Patriei” clasa I
TEST
de evaluare a cunoștințelor studenților la examenul de absolvire
_________________________ _____________ „____” 20 Varianta 1 Test 6
Numele, prenumele plutonul
De ales răspunsul corect:
1. . Grupa este comandată de către:
a) comandantul de pluton
b) comandantul de grupă
c) comandantul de echipă
2. Distanţa dintre maşinile de luptă în raionul staţionării pe teren deschis poate fi:
a) 100 – 150 m;
b) 150 – 200 m;
c) 200 – 250 m.
3. În diferite situaţii comandantul organizează siguraranţa. Tipurile de siguranţă sunt:
a) siguranţa staţionării, siguranţa de marş, siguranţa de luptă, siguranţa nemijlocită;
b) siguranţa împotriva NBC, siguranţa de luptă, siguranţa de staţionare, siguranţa de marş;
c) siguranţa de geniu, siguranţa de cercetare, siguranţa împotriva NBC, siguranţa de luptă.
4. Echipa antipersonal (EAP) este compusă din:
a) comandantul echipei (trăgător la AG-7), servant la AG-7
b) comandantul echipei (mitralior), 1-2 puşcaşi, lunetist
c) mecanic conductor TAB sau MLI/MLD, ochitor-operator
5. Grupa de infanterie apără o poziţie cu o lungime pe un front pînă la:
a) 50 m;
b) 100 m
c) 150 m.
6. În timpul atacului pe jos, comandantul plutonului de infanterie motorizată se debarcă şi se deplasează:
a) în lanţul de trăgători pentru a conduce cu focul şi acţiunile plutonului;
b) în urma lanţului de trăgători la distanţa de pînă la 50 m într-un loc, care ar asigura cea mai bună observare a
acţiunilor plutonului şi conducerea acestuia;
c) în urma lanţului de trăgători la distanţa de pînă la 100 m.
7. Marşul se execută în scopul:
a) ajungerii la timp în raionul fixat şi cu capacitatea de luptă completă, pentru îndeplinirea misiunii ordonate;
b) ajungerii în raionul indicat şi organizarea odihnei efectivului;
c) îndeplinirii misiunii de luptă într-un raion nou.
8. După direcţie marşul poate să se execute (De completat fraza): ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.

9. Dispozitivul de luptă al grupei de infanterie cînd atacă pe jos este compus din (De completat fraza):___________________
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

10. De numit semnele convenţionale tactice:

a)

b)

c)

11. Observatorul, care acţionează la postul de observare a raportat la ora 10.15 pe data de 25.10.12 comandantului
superior, cpt. Balan: „Lîngă R 4, marginea pădurii, am descoperit o grupă de infanterie” şi la 11.40 25.10.12. : „ R 3
copac rămuros, 2 soldaţi”. De trecut rezultatele observării în registrul de observare.

Cui şi cînd s-
Data şi ora Unde s-a observat Ce s-a observat
araportat

De indicat trasarea corectă a


12
sectoarelor de bază

b) c)
a)

13. Ambuscada poate fi:


a) terestră şi de luptă;
b) de luptă şi de cercetare;
c) de foc şi de luptă.
d)
e) 14. De enumerat cerinţele de bază ale cercetării.
a) ________________________________;
b) ________________________________;
c) ________________________________;
d) _______________________________.

15. Dimensiunile locaşului individual de tragere din poziţie


culcat sunt (de completat fraza):
a) lungimea _________________________________________;
b) lăţimea _________________________________________;
c) adîncimea ______________________________________

16 Reţeaua radio este procedeul de asigurare a legăturii între:


a) 2 corespondenţi;
b) 3 şi mai mulţi corespondenţi;
c) 10 corespondenţi.

17. Mina care este reprezentată pe desen este:


18. Părţile componente
Denumirea de bază a măştii antigaz sunt:
_____________________________________ 19. Scara hărţii poate fi:
a) cutie filtrantă şi sacul portmască;
Tipul _________________________________________ a) 1:25000, 1:40000, 1:50000;
b) partea facială şi sacul portmască;
Destinaşia______________________________________ b) 1:10000, 1:20000, 1:50000;
c) cutie filtrantă şi partea facială.
______________________________________________ c) 1:25000, 1:50000, 1:100000.

20. De numit semnele convenţionale topografice:


a)
b)
c)
Discutat și aprobat la ședința catedrei puncte-------- nota------ semnatura------
Proces verbal Nr din

Șeful catedrei militare


Colonel (r) V.COJOCARI

CATEDRA MILITARĂ
Universitatea de Stat din Tiraspol,
decorată cu ordinul „Credință Patriei” clasa I

TEST
de evaluare a cunoștințelor studenților la examenul de absolvire
_________________________ _____________ „____” 20 Varianta 1 Test 7
Numele, prenumele plutonul
De ales răspunsul corect:
1. În funcţie de situaţia inamicului, subunităţile pot trece la apărare:
a) din contact nemijlocit cu inamicul şi din afara contactului nemijlocit cu acesta;
b) în faţa limitei dinainte a apărării;
c) din ordinul comandantului superior.
2. În ofensivă intervalele dintre grupe sînt pînă la:
a) 50 m;
b) 100 m;
c) 150 m.
3. Manevra poate fi:
a) cu subunităţile şi cu focul;
b) pe o direcţie nouă;
c) cu loviturile în flancul şi spatele inamicului.
4. Pentru siguranţa staţionării se instalează pînde (secrete). Componenţa pîndei poate fi:
a) o grupă de infanterie;
b) 1 – 2 militari;
c) 2 – 3 militari.
5. Punctul de comandă şi observare al comandantului de pluton în apărare se desfăşoară:
a) pe limita dinainte a apărării;
b) la distanţa de pînă la 300 m;
c) în aşa loc, de unde se asigură cea mai bună observare asupra acţiunilor de pe cîmpul de luptă, precum şi conducerea
continuă cu plutonul.
6. Comandantul de grupă, după primirea misiunii de luptă, organizarea luptei şi instalarea grupei la poziţia indicată este
obligat:
a) să raporteze comandantului de pluton;
b) să întocmească fişa de foc a grupei;
c) să asigure efectivul cu muniţii şi armament.
7. În Armata Naţională grupa de infanterie motorizată este dotată cu:
a) TAB-71M, BTR-60PB, BMD-1;
b) TAB-71, BTR-90, BMD-2;
c) BMP-1, BMP-2, BMD-2.
8. Pe timpul marşului raioanele de odihnă de zi (noapte) se stabilesc (De completat fraza): ___________________________
_________________________________________________________________________________________________.
9. La comanda comandantului de grupă “PREGĂTIREA PENTRU ATAC”, militarii execută următoarele (De completat
fraza):___________________________________________________________________________________________.
10. Pe timpul executării ambuscadei subunitatea se împarte pe echipe. De
enumerat aceste echipe:

1._____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________

11. De completat fraza. După caracterul acţiunilor asupra inamicului barajele genistice se împart în:
a) ____________________________________________________
b) ____________________________________________________
c) ____________________________________________________.
12. De continuat fraza: Maşinile de luptă şi transportoarele blindate sunt dotate cu staţii radio de tip ____________________.
13. De enumerat factorii distructivi ai exploziei nucleare:
a)____________ b) ____________ c) ____________

14. Dispozitivul de luptă al plutonului în ofensivă (o variantă).


De indicat: care procedeu de atac este reprezentat pe schemă şi care
este distanţa dintre TAB-uri:
_____________________________________
_____________________________________
15. De indicat pe fişa de foc a grupei reperele
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________
16. La postul de observare se stabilesc zonele de
observare:
a) vizibilă, apropiată, până la orizont;
b) apropiată, medie, îndepărtată;
c) limitată, vizibilă, îndepărtată

17. De enumerat mijloacele cu care trebuie să fie


asigurat postul de observare (5-6 mijloace): _______
__________________________________________

___________________________________________________________________________________.

18. Indicaţi dimensiunile la lopata mare


de geniu:

19. Raportul constant de proporţionalitate între mărimile de pe hartă şi corespunzătoarele lor din teren se numeşte:
a) scara hărţii;
b) mărimea hărţii;
c) dimensiunile hărţii.

20. De numit semnele convenţionale topografice:

a)

b)

c)

Discutat și aprobat la ședința catedrei


Proces-verbal nr. din puncte-----------,nota-------- semnatura--------
Șeful catedrei militare
Colonel (r) V.COJOCARI

CATEDRA MILITARĂ
Universitatea de Stat din Tiraspol,
decorată cu ordinul „Credință Patriei” clasa I
TEST
de evaluare a cunoștințelor studenților la examenul de absolvire
_________________________ _____________ „____” 20 Varianta 1 Test 8
Numele, prenumele plutonul
De ales răspunsul corect:
1. În punctele de sprijin, dispuse pe direcţiile probabile de ofensivă a inamicului, poziţia unei grupe din pluton, cu scopul
întăririi stabilităţii apărării, se poate amenaja în adîncimea punctului de sprijin (pe linia a doua) în spatele primei tranşei
la distanţa de:
a) 50-100 m;
b) 100-200 m;
c) 200-250 m.
2. În calitate de misiune de luptă plutonului (grupei) în ofensivă i se indică:
a) care ţinte să fie nimicite şi cu ce mijloace;
b) obiectivul pentru atac şi direcţia ulterioară de ofensivă;
c) subunităţile cu care plutonul (grupa) va coopera în timpul nimicirii inamicului.

3. În apărare, intervalele dintre punctele de sprijin ale plutoanelor sînt pînă la:
a) 100 m;
b) 200 m;
c) 300 m.
4. În siguranţa de marş plutonul poate fi destinat ca:
a) pichet mobil de cap, de flanc, de spate, pichet fix de flanc;
b) pichet mobil de siguranţă, pichet mobil pentru interzicerea atacului inamicului;
c) pichet mobil pentru asigurarea executării marşului de către forţele principale.
5. La ofensiva din mişcare, pentru pregătirea subunităţilor se stabileşte raionul iniţial, care poate fi situat faţă de aliniamentul
de contact la distanţa de:
a) 10-20 km;
b) Pînă la 20 km;
c) 20-40 km.
6. Dispozitivul de marş al plutonului trebuie să asigure:
a) ajungerii în raionul indicat şi organizarea odihnei efectivului;
b) viteza înaltă de marş şi desfăşurarea rapidă în luptă, vulnerabilitatea minimă cauzată de AMN şi loviturile aviaţiei
inamicului, menţinerea conducerii stabile a subunităţii;
c) viteza înaltă de marş şi desfăşurarea rapidă pentru un atac hotărîtor asupra inamicului.
7. Siguranţa de marş este destinată pentru:
a) evitarea atacului prin surprindere a inamicului terestru asupra forţelor principale, şi asigurarea acestor condiţii
favorabile pentru desfăşurarea şi intrarea în luptă în mod organizat;
b) căpturarea sau nimicirea cercetaşilor inamicului;
c) asigurarea îndeplinirii misiunii de luptă într-un raion nou.
8. Manevra cu focul se foloseşte pentru nimicirea mai eficace a inamicului. Există următoarele tipuri de manevră cu focul: (De
completat fraza): _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
9. Ofensiva este o formă de luptă care se adoptă cu scopul (De completat fraza): ________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

10. De reprezentat grafic schema manevrei cu forţele de învăluire


(ovariantă):

11. De indicat pe desen locurile vulnerabile ale tancului:


1__________ 2________________3_________
4______________
12. Legătura între postul de observare şi
eşalonul care l-a trimis în misiune se
realizează:
a) prin mijloace fir şi radio şi prin
semnale;
b) prin mijloace de iluminare;
c) prin tehnică de calcul.
13. Scopul cercetării:
a) pregătirea și ducerea luptei;
b) urmărirea inamicul pe timpul retragerii;
c) obținerea informațiilor despre inamic, teren, populaţie, resursele materiale din raionul acţiunilor de luptă.

14. Pe timpul executării incursiunii subunitatea se împarte pe echipe. Care este


ordinea de acţiune a acestor echipe:

1.____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________

15. Tipurile de mine enumerate mai jos, sunt din grupa minelor antitanc:
a) mine antişenile, mine antipodea, mine fugase, mine cu schije cu acţiune de încercuire;
b) mine fugase, mine cu schije ce acţiune de încercuire, mine cu schije cu acţiune spre direcţie;
c) mine antişenile, mine antipodea, mine antibord, mine antiacoperiş.

16. De indicat dimensiunile locaşului


individual de tragere din poziţie culcat

17. De continuat fraza: Distanţa maximală de legătură a staţiei radio R-123 cu antena baston este _______________________.
18. De enumerat mijloacele individuale de protecţie a aparatului respirator:
a) _______________________________________________________________________________________;
b) _______________________________________________________________________________________;
c) _______________________________________________________________________________________.
19. Valorile care determină poziţia punctelor pe hartă se numesc:
a) patrate;
b) axe de coordonate;
c) coordonate.
20. Pe harta cu scara prezentată pe desen, două tancuri ale inamicului, se află la o
distanţă de 5 cm, măsurată pe hartă, de la LDA proprii. Care este distanţa reală în
teren pînă la aceste două tancuri ?

________________________________________________________________

Discutat și aprobat la ședința catedrei


Proces-verbal nr din puncte------- nota-------- semnatura---------
Șeful catedrei militare
Colonel (r) V.COJOCARI

CATEDRA MILITARĂ
Universitatea de Stat din Tiraspol,
decorată cu ordinul „Credință Patriei” clasa I
TEST
de evaluare a cunoștințelor studenților la examenul de absolvire
_________________________ _____________ „____” 20 Varianta 1 Test 9
Numele, prenumele plutonul
De ales răspunsul corect:
1. În afară de ţinută, materialele specifice şi muniţii, comandantul EAP este dotat cu:
a) puşcă cu lunetă
b) aruncător de grenade antiblindate, geantă cu 2 grenade antitblindate, geanta cu înălţător optic, busolă
c) puşcă-mitralieră, pistol, busolă
2. Pe timpul staţionării, pentru siguranţa nemijlocită se numesc:
a) observatori, serviciul de zi în companie, patrule;
b) posturi de observare, pichete, patrule;
c) posturi de observare, patrule, pichete de pază.
3. În timpul atacului pe jos, comandantul grupei de infanterie motorizată se debarcă şi se deplasează:
a) în lanţul de trăgători;
b) în urma lanţului de trăgători la distanţa de pînă la 50 m.;
c) în urma lanţului de trăgători la distanţa de pînă la 100 m.
4. Pe timpul ofensivei intervalele dintre maşinile de luptă în dispozitivul de luptă sînt pînă la:
a) 50 m;
b) 100 m;
c) 150 m.
5. În siguranţa marşului, grupa poate fi numită ca:
a) patrulă de siguranţă de cap, de flanc, de spate;
b) patrulă de siguranţă de cap, de spate şi patrulă de siguranţă nemijlocită;
c) patrulă fixă, patrulă de siguranţă nemijlocită.

6. Pichetul fix de flanc se instalează la distanţa de:


a) 2-3 km;
b) pînă la 5 km;
c) 5-10 km.

7. Pentru trecerea la ofensivă şi realizarea simultaneităţii atacului limitei dinainte a apărării se fixează aliniamentul de
desfăşurare pe coloane de companii la distanţa, faţă de limita dinainte a apărării inamicului, de:
a) 3-4 km;
b) 4-6 km;
c) 6-7 km.

8. Manevra este mişcarea organizată a subunităţilor în timpul luptei într-o direcţie nouă, cu scopul ocupării unei poziţii mai
avantajoase faţă de inamic. Tipurile de manevră cu subunităţile sînt: (De completat fraza):
__________________________
_________________________________________________________________________________________.

9. În dependenţă de situaţie, înălţimea învelişului vegetal şi existenţa adăposturilor neînsemnate mişcarea pe tărîş se poate
efectua (De completat fraza): ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

10. De numit semnele convenţionale tactice:


a)
b)
c)
11. De indicat denumirea elementelor
locaşului individual de tragere din poziţie
culcat

12. Indicaţi armamentul personal al membrilor grupei.


13. Observarea se organizează:
a) în toate formele de lupta, permanent, ziua şi noaptea;
b) în zilele cind vizibilitatea este redusă;
c) în situaţii de contact nemijlocit cu inamicul.

14. La întocmirea schemei terenului reperele se stabilesc:


a) de la dreapta spre stînga, de la sine spre inamic;
b) de la stînga spre dreapta, de la sine spre inamic;
c) de la dreapta spre stînga, de la inamic spre sine.

15. Pe timpul executării incursiunii subunitatea se împarte pe echipe.


Care este ordinea de înapoiere a echipelor după executarea incursiunii:

1.________________________________________________________

2.________________________________________________________

3.________________________________________________________

16. De completat fraza: Dimensiunile la lopata mică de infanterie sunt următoarele.


a) lungimea cu mîiner ______________________________;
b) lungimea lamei ______________________________;
c) lăţimea lamei _____________________________.

17. De continuat fraza: Pe timpul executării marşului în pluton se organizează legătura ____________________________.

18. De enumerat părţile componente a completului militar de protecţie:


a) ____________________________________________________________________________________;
b) ____________________________________________________________________________________;
c) ____________________________________________________________________________________.

19. Detaliile de planimetrie şi de relief faţă de care se determină locul de staţie se numesc:
a) repere;
b) puncte cardinale;
c) puncte din teren.
20. De determinat punctele cardinale cu ajutorul trunchiului de copac din teren

Discutat și aprobat la ședința catedrei


Proces-verbal nr din
Șeful catedrei militare
Colonel (r) V.COJOCARI
L.Ș
CATEDRA MILITARĂ
Universitatea de Stat din Tiraspol,
decorată cu ordinul „Credință Patriei” clasa I
TEST
de evaluare a cunoștințelor studenților la examenul de absolvire
_________________________ _____________ „____” 20 Varianta 1 Test 10
Numele, prenumele plutonul
De ales răspunsul corect:
1. Dispozitivul de luptă a grupei în ofensivă poate fi:
a) pe jos (în lanţ de trăgători) sau pe maşini de luptă;
b) în linie de atac sau în coloană;
c) în linie de atac după tancuri.
2. Pichetul mobil de cap se trimite de la forţele principale la distanţa de:
a) 2-3 km;
b) pînă la 5 km;
c) 5-10 km.
3. Soldatul pe cîmpul de luptă se poate deplasa:
a) cu pas alergător, cu pas de manevră sau la pas;
b) cu pas de manevră sau pe tîrîş;
c) cu pas accelerat sau alergător (în statură deplină sau aplecat), prin salturi şi pe tarîş.
4. După destinaţie poziţiile de foc în apărare pot fi:
a) de bază, temporare, pentru executarea manevrei;
b) de bază, de rezervă, vremelnice;
c) de bază, vecine, pentru atac prin surprindere.
5. Poziţia de tragere a maşinii de luptă se amenajează, de obicei, în spatele poziţiei grupei la o distanţă de:
a) pînă la 30 m.;
b) pînă la 50 m.;
c) pînă la 75 m.;
6. Pichetul mobil de flanc şi de spate se trimite de la forţele principale la distanţa de:
a) 2-3 km;
b) pînă la 5 km;
c) 5-10 km.
7. Pentru trecerea la ofensivă şi realizarea simultaneităţii atacului limitei dinainte a apărării se fixează aliniamentul de
desfăşurare pe coloane de plutoane la distanţa, faţă de limita dinainte a apărării inamicului, de:
a) 1-2 km;
b) 2-3 km;
c) 3-4 km.

8. La apropierea de inamic la o distanţă de 30-25 m, comandantul de grupă dă comanda (De completat fraza):
___________________________________________________________________________________________________.

9. Pentru menajarea forţelor militarilor, verificarea stării tehnice a autovehiculelor, executarea întreţinerilor tehnice şi
înlăturarea defecţiunilor, se fixează (De completat fraza): _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
10. De întocmit semnele convenţionale tactice:
a) subunitate de infanterie mecanizată;
b) ambuscadă ;
c) militar .

11. De numit zonele de obsrvare stabilite la


postul de observare: pădurea
Hîrbovăţ Rep. 4.
Marginea
1.__________________________________ pădurii
12. De indicat pe fişa de foc a grupei fîşiile Rep. 3. Cota
„Rotunda”.
de foc ale grupelor şi sectoarele de Rep. 2. Tufă
2. __________________________________ r. Bîc singuratică
tragere de bază şi suplimentar ale ML Rep. 1. Pod

de pe poziţia de bază şi de rezervă


3. __________________________________

13. Jurnalul de observare la postul de observare este documentul în care:


a) se trece misiunea de luptă a postului de observare;
b) se consemnează toate datele obţinute prin observare;
c) semnează superiorii postului de observare despre primirea şi predarea serviciului.

14. De continuat fraza. În raport de scopul urmărit, valoarea şi natura obiectivului ce urmează a fi capturat sau nimicit,
ambuscada se executa
________________________________________________________________________________________.

15. Barajele genistice de pe desen sunt:


Tipul ____________________________________________
Destinaţia ________________________________________
____________________________________________
_________________________________

16. Tipurile de mine enumerate mai jos, sunt din grupa minelor antipersonal:
a) mine antişenile, mine antipodea, mine fugase, mine cu schije cu acţiune de încercuire;
b) mine fugase, mine cu schije ce acţiune de încercuire, mine cu schije cu acţiune spre direcţie;
c) mine fugase, mine cu schije cu acţiune de încercuire, mine antibord, mine antişenile.

17. Pînă la începutul luptei de apărare în pluton se organizează legătura __________________________________________.

18. De enumerat categoriile existente de ANM:


a) _______________________________________________________________________________;
b) _______________________________________________________________________________;
c) _______________________________________________________________________________.

19. Orientarea topografică înseamnă:


a) a stabili denumirea obiectelor înconjurătoare;
b) a afla direcţiile punctelor cardinale şi locul de staţie faţă de detaliile de planimetrie înconjurătoare;
c) a determina locul şi caracterul de acţiuni al inamicului.

Carul mic
20. De determinat punctele cardinale după steua polară

Carul mare

Discutat și aprobat la ședința catedrei


Proces-verbal nr. .din puncte---------- nota--------- semnatura---------

Șeful catedrei militare


Colonel (r) V.COJOCARI
L.Ș