Sunteți pe pagina 1din 1

__________________________ _____________ Varianta 1 Test 1

Numele, prenumele plutonul

1. Formaţie se numeşte:
a) dispunerea militarilor, subunităţilor şi unităţilor, pentru acţiuni în comun, pe jos sau pe
maşini;
b) dispunerea militarilor unul lângă altul, la intervale egale;
c) adunarea militarilor, subunităţilor pentru efectuarea unui marş.

2. Flanc se numeşte:
a) partea opusă a frontului;
b) extremitatea dreaptă sau stângă a unei formaţii;
c) dispunerea militarilor unul după celălalt.

3. Frontul este:
a) distanţa dintre flancuri;
b) dispunerea militarilor în coloană;
c) partea formaţiei spre care militarii sunt orientaţi cu faţa.

4. Interval se numeşte:
a) distanţa dintre primul rînd şi ultimul rînd;
b) depărtarea pe linia frontului dintre doi militari;
c) distanţa dintre formaţii.

5. Adîncimea formaţiei este:


a) dispunerea militarilor unul în spatele celuilalt;
b) distanţa dintre primul rînd şi ultimul rînd;
c) dispunerea militarilor unul lîngă altul pe aceeaşi linie.

6. Rînd se numeşte:
a) dispunerea militarilor într-o linie;
b) dispunerea militarilor unul după altul;
c) formaţie în care militarii sunt dispuşi unul lângă altul, având umerii pe aceeaşi linie, la
intervale stabilite.

7. Coloană se numeşte:
a) formaţie în care militarii sunt dispuşi unul înapoia celuilalt;
b) dispunerea militarilor în două rânduri;
c) dispunerea militarilor pe un rând sau în două rânduri.

8. Conducerea formaţiei se realizează prin comenzi, care se împart în:


a) iniţială şi finală;
b) prevestitoare şi săvîrşitoare;
c) prima şi a doua;

9. Formaţia de marş este:


a) constituirea subunităţilor pe două rânduri pentru defilare;
b) constituirea subunităţilor pe o linie a frontului;
c) formaţie în care subunităţile sânt constituite în coloană una în spatele celeilalte la distanţele
stabilite.

10. Distanţa se numeşte:


a) depărtarea dintre doi militari dispuşi unul înapoia celuilalt;
b) depărtarea pe linia frontului între doi militari;
c) dispunerea militarilor pentru acţiuni în comun.