Sunteți pe pagina 1din 19

IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII

PROFESIONALE ŞI
MANAGERIALE

Prof.univ.dr. Florin-Eduard GROSARU


IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ŞI MANAGERIALE

Necesitatea imperioasă a (auto)perfecţionării


permanente în sfera personală şi profesională.

SCOP: realizarea echilibrului dintre aspiraţiile


şi nevoile individuale şi aşteptările pe care
organizaţia le are din partea angajatului.
2
IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ŞI MANAGERIALE

Pornim de la premisa că managerul este o persoană


responsabilă şi conştientă de impactul pe care îl are asupra
vieţii profesionale şi, implicit, personale a subordonaţilor săi.

Un manager ignorant şi/sau lipsit de probitate profesională şi


morală va atrage după sine angajaţi frustraţi şi nemulţumiţi, care vor
avea de ales între a rămâne în organizaţie fără a depune vreun efort
pentru bunăstarea acesteia sau a pleca din organizaţie, în speranţa că-
şi vor găsi un loc de muncă unde să fie apreciaţi şi, în consecinţă,
productivi.
3
IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ŞI MANAGERIALE

„nimeni nu este de neînlocuit”

4
IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ŞI MANAGERIALE

“GRAV!” şi … “MAI GRAV!” (spun unii) când


acest lucru este afirmat de manageri în legătură cu
angajaţii sau subordonaţii lor.

Deoarece denotă:
1.lipsă totală de respect pentru oameni, care sunt resursa
cea mai de preţ a oricărei companii de succes;

5
IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ŞI MANAGERIALE

2. lipsă totală de cunoaştere a practicilor unui stil de management şi


leadership eficient,

(o logică extrem de simplă ne spune că un bun angajat este de neînlocuit pentru a lungă perioadă
de timp, până când persoana nou-angajată învaţă tot ce ţine de specificul locului de muncă,
dar şi – extrem de important – de cultura organizaţională. Pentru formarea unui angajat
eficient, organizaţia investeşte timp şi bani, aşa încât numai un manager incompetent sau
iresponsabil îşi poate permite să irosească aceste investiţii).

6
IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ŞI MANAGERIALE

Revenind la necesitatea de armonizare dintre


nevoile şi aspiraţiile angajaţilor şi cele ale organizaţiei,
nu trebuie să uităm că şi managerul, la rândul său, este
un individ cu nevoi şi aspiraţii proprii.

Când vorbim de nevoi şi aspiraţii individuale din


punct de vedere profesional, ne gândim cu precădere
la cele legate de permanenta lărgire a orizontului
de cunoştinţe, deprinderi, aptitudini şi atitudini
care guvernează activitatea de management.
7
IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ŞI MANAGERIALE

Organizaţia mileniului trei nu mai poate


funcţiona prin aceleaşi mecanisme ca în trecut, deşi
menirea principală a oricărei entităţi economice este,
în continuare, îndeplinirea misiunii şi scopurilor
pentru care a fost creată, în condiţiile în care:
resursele de care dispune organizaţia (umane,
materiale, financiare, informaţionale) sunt tot mai limitate
din punct de vedere cantitativ şi/sau calitativ.

8
IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ŞI MANAGERIALE

 forţa de muncă este tot mai educată, ceea ce face ca


aspiraţiile ei să fie tot mai rafinate;
 munca repetitivă, mecanică (ce nu implică laturi subtile
precum folosirea propriei gândiri, creativităţi şi autonomii) şi
recompensată exclusiv prin bani nu mai face obiectul
contractului psihologic;
 în schimbul muncii, cunoştinţelor şi experienţei puse în
slujba organizaţiei, angajaţii de azi vor mult mai mult
decât bani – respect, implicare, dezvoltare, educaţie, şanse
de promovare, programe sociale etc.
 în condiţiile în care cele două părţi îşi respectă
obligaţiile contractuale – scrise/nescrise – relaţia este una
reciproc avantajoasă. 9
IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ŞI MANAGERIALE

Trebuie să recunoaştem că
responsabilitatea managerului este una enormă
şi în continuă creştere:
are datoria de a asigura condiţiile dezvoltării
angajaţilor sau subordonaţilor, dar şi
cele ale dezvoltării proprii,

fapt pentru care am considerat potrivit să ne oprim


asupra acestui aspect în cele ce urmează.
10
IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ŞI MANAGERIALE

Managerul lipsit de blocaje, cum a fost


numit metaforic în literatura de specialitate (Francis şi
Woodcock, 1996), managerul de succes ar trebui să
aibă următoarele trăsături ori caracteristici:
să se poată conduce pe sine
să aibă valori şi principii personale clare
să fie înzestrat cu viziune de lider
să fie creativ şi ingenios
să fie permanent preocupat de dezvoltarea sa
personală
11
IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ŞI MANAGERIALE

 să aibă bune deprinderi de soluţionare a problemelor şi


abilităţi decizionale
 să practice un stil de management pozitiv, centrat pe
motivarea angajaţilor simultan cu eficientizarea proceselor
şi îndeplinirea obiectivelor organizaţiei
 să fie înzestrat cu capacităţi organizatorice
 să aibă talentul de a forma şi dezvolta spiritul de echipă
 să aibă o abordare dinamică în privinţa identificării
talentelor şi preferinţelor personale şi dezvoltării angajaţilor
 să ştie precis preferinţele şi aşteptările beneficiarilor muncii
sale atât pe „piaţa internă”, cât şi pe „piaţa externă”
(subordonaţi, colegi, clienţi etc.). 12
IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ŞI MANAGERIALE

Inventarul stilurilor de învăţare


(Honey şi Mumford, 2000)
Există o multitudine de metode şi tehnici de
autoevaluare a preferinţelor şi înclinaţiilor individuale
în privinţa stilurilor de învăţare. Punctul de plecare al
studiilor derulate de Honey şi Mumford a fost teoria
învăţării dezvoltată de Kolb (1984), conform căreia
experienţa este fundamentul prin care acumulăm
cunoştinţe, după cum urmează:
13
IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ŞI MANAGERIALE

A. B.
experienţa concretă conceptualizare abstractă

D. C.
experimentare activă observare reflexivă

14
IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ŞI MANAGERIALE

Pentru ca învăţarea să fie completă, trebuie parcurse


toate cele patru puncte ale diagramei, în sensul acelor de
ceasornic. Există două axe de bază:
1. Axa A-C (linia de percepere): experienţa concretă, adică
teoretizarea internă şi plasarea situaţiei într-un cadru mental,
reprezentat de faza următoare, şi anume conceptualizarea
abstractă;
2. Axa B-D (linia de transformare): procesul de învăţare
poate surveni dacă ne detaşăm de situaţie prin observare
reflexivă urmată de punerea în practică sau testarea unei
soluţii noi şi evaluarea rezultatelor în faza de experimentare
activă. 15
IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ŞI MANAGERIALE

A. B.
experienţa concretă conceptualizare abstractă

D. C.
experimentare activă observare reflexivă

16
IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ŞI MANAGERIALE

O abordare similară poate fi utilizată în activitatea de


management a propriei persoane, dar şi a echipelor sau
proiectelor din cadrul organizaţiei.

Tocmai pentru că poate părea (şi chiar este!) greu să-


i influenţăm ori să-i schimbăm pe ceilalţi, ar trebui să
începem prin a ne uita la noi înşine şi a evalua cât mai
obiectiv cât de bine ne îndeplinim propriile atribuţii
profesionale, sociale şi personale.

17
IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ŞI MANAGERIALE

18
ÎNTREBĂRI

19