Sunteți pe pagina 1din 6

ORGANIZAŢII

CONVENŢIONALE
vs. EMERGENTE

Prof.univ.dr. Florin-Eduard GROSARU


Vechi & Nou
Activitatea Caracteristicile Caracteristicile organizaţiei
organizaţiei organizaţiei convenţionale emergente
Proces decizional centralizat, Stabilirea obiectivelor în mod
de sus în jos descentralizat
Putere şi autoritate Putere şi autoritate distribuite,
concentrată într-o persoană ierarhie relaxată
sau într-un singur loc
Preferinţa pentru unităţi mai
Preferinţa pentru mici, care reflectă un mediu
unităţi/sectoare/departament complex şi aflat în permanentă
e mari, care reflectă un schimbare, ce are nevoie de
Management
mediu stabil şi simplu înnoire şi reconfigurare
strategic,
permanentă
stabilirea
Control al liderului, Liderul furnizează sprijin şi
obiectivelor
monitorizare continuă pe gestionează conflicte
baza unei autorităţi formale
Viziunea dictată de Viziune emergentă din cadrul
conducător angajaţilor
Rutină şi păstrarea în secret a Inovare şi împărtăşirea
cunoştinţelor acumulate cunoştinţelor acumulate
Atenţie acordată costurilor şi Atenţie acordată noului şi
regulilor din domeniu provocărilor
2
Vechi & Nou

Activitatea Caracteristicile organizaţiei Caracteristicile


organizaţiei convenţionale organizaţiei emergente

Companii sau unităţi Reţele sau lanţuri


Graniţele organizaţiei sunt
permeabile, neclare şi
Graniţele organizaţiei sunt flexibile, activităţile sunt
durabile şi clare, activităţile externalizate, pieţele sunt
Menţinerea în sunt internalizate dominate de negocieri şi
limitele fuzionări
organizaţiei şi Standardele şi stabilitatea Flexibilitatea ca principiu de
definirea domină activitatea managerilor bază al managementului
graniţelor Communicare verticală Comunicare orizontală
acesteia
Reguli şi proceduri dominante Relaţii personale şi reţele
sociale
Decizii legate de bunuri, Decizii legate de bunuri,
bugete şi investiţii pe baza bugete şi investiţii pe bază
structurilor funcţionale de proiecte şi iniţiative
organizaţiei

3
Vechi & Nou
Activitatea Caracteristicile Caracteristicile
organizaţiei organizaţiei organizaţiei
convenţionale emergente
Funcţii Funcţii generale,
specializate, oameni
divizunea muncii multispecializaţi
Sarcini clar Sarcini neclar
Menţinerea definite şi definite sau
diferenţierii în împărţite divizate
funcţie de roluri, Neîncurajarea Adaptare şi
sarcini, drepturi incertitudinii adaptabilitate
şi îndatoriri Caracter relativ Mobilitate şi
permanent al flexibilitate
locului de muncă profesională
Orientare spre Orientare spre
eficienţă inovare
4
Vechi & Nou
Determinanţi externi ai structurii organizatorice - Mintzberg

Varietatea mediului = complexitate x ritmul schimbării

Simplă Complexă
Maşină birocratică
Procese şi activităţi Organizaţie profesională
Stabilă standardizate Aptitudini şi norme standardizate
(ex. linie de producţie, (ex. spital, universitate)
call center)
Adhocraţie
Start antreprenorial
Ajustare şi adaptare permanentă
Supervizare directă
Dinamică (ex. organizarea unui eveniment,
(ex. afacere nouă,
turnarea unui film, crearea unui
departament nou)
nou produs sau serviciu)
5
VECHI vs. NOU


mulţumesc!
Core
Competences

Întrebări?!?