Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI


FACULTATEA INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN
ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
CATEDRA RADIOCOMUNICAȚII

NOTĂ EXPLICATIVĂ
La disciplina: „Comunicații mobile”
Tema: „Proiectarea unei rețele celulare de comunicații
mobile în sistemul NMT 450 ”

Elaborat: studentul grupei TLC-101 Mardari C.


Verificat: Conf. dr. Avram I.

Lucrarea a fost susţinută la ____ ________________ 2013

Nota _______________ (________________)

Chişinău
U.T.M. 2013