Sunteți pe pagina 1din 6

Scopul lucrării: Analiza principalelor elemente ale respectivului limbaj.

Structura şi
funcţiile acestuia.
Partea teoretică
Noţiuni generale privind sistemele SDL 92 şi SDL 96.
Ca metodologii de specificare şi desciere a sistemelor de programare, tehnologia de
telecomunicaţii, în dependenţă de prestarea seviciilor, modernizarea echipamentelor de
telecomunicaţii şi a sistemei de programare a acestora.Pentru programarea sistemelor de
telecomunicaţii pe baza protocoalelor de semnalizare este utilizat sistemul de
administrare SDL**. Sistemul dat descrie procesele în sisteme de telecomunicaţii pe baza
recomandărilor ITU-TZ.100. Un sistem respectiv a avut la baza foramrea unui sistem
comun de programare a terminalelor sistemului de telecomunicaţii.Obţinerea a 2 forme a
descrierilor SDL/PR şi SDL/GR a permis folosirea sistemului respectiv pentru acordarea
tuturor sistemelor de telecomunicaţii fără echipamente necesare. Sistemele SDL descriu
procesele statice şi dinamice, procesele la rîndul său formează blocuri care sunt
interconectate prin canalele care conţin aşa numite senale, observînd următoarele:
SDL→ sistemul → staţie
SYSTEM[nume] → inerconectare → linie → transfer informaţional
Datorită metodologiei propuse specificarea protocoalelor de semnalizare şi control
conţine următorii paşi:
 Determinarea graniţei SDL
 Determinarea canalelor SDL şi a semnalelor transmise pe canale respective
 Desciparea sistemului în blocuri
 Descompunerea blocurilor SDL utilizînd procesele descrise în blocurile
 Determinarea semnalelor de intrare/ieşire care sunt utilizate pentru decrierea
proceselor interne
 Obţinerea diagramei SDL a procesului respectiv
 Sistemul SDL de interconectare are structura:

System [nume]
SYSTEM
interconectare
abona linie abonat linie de leg.
t
(C1) terminal (C2),(C3) comutat (C4),(C5)
or

Diagrama interconectării între reţea şi o linie de legătură exterioară se analizează în


următorul mod: în dreptunghiuri avem blocuirle sistemei iar în paranteze avem canalele
sistemei într-o direcţie şi alta.
Oricare bloc din sistemă poate fi considerat ca un bloc individual sau un bloc care
este construit pe baza unor procese.
Se cunosc următoarele tipuri de semnale: interne şi externe.
În cazul cînd obiectul se află în una din stările discrete S 1, S2...Sn, la intrarea cărora
sunt aplicate semnalele I1, I2...In, sistemul trebuie să determine semnalele de ieşire J1,
J2...Jn.
Spre deosebire de sistemul clasic SDL sistemul SDL92,96 permite de a utiliza o
trecere de valoare a timpului tmin→0 pentru semnalul de la intrare. Semnalele date sunt
cercetate în fiecare moment de timp, cînd ultimele sunt aplicatela intarea blocului
(procesului).
Transmiterea şi primirea semnalelor de la un proces la altul se realizează la fel ca şi
transmierea semnalelor între blocurile sistemei, ca lege rezultatul obţinut de la transferul
informaţional constă în faptul că răspunsul sistemei la semnalele exterioare se va efectua
numai atunci cînd sistemul finisează toate procesele din interiorul acestuia, adică
primirea sau expedierea mesajului către sistemele exterioare se face numai atnci cînd
sistemul finisează procesele interne şi transmite un semnal de ton către sistemul la
distanţă.
Toate simbolurile grafice sunt recomandate şi standardizate de standardul Z.100
standardizat de ITU-T. Procesele utilizate în sistemul SDL92,96 conţin un număr enorm
de posibilităţi de descrieri posibile utilizînd toate aceste simboluri grafice cum sunt:
Datorită schemei-bloc a procesului de transfer informaţional în sistemul de specificare
şi descriere SDL96 a fost introdusă o nouă platformă(inerfaţă) de interconectare
CIF─Common Intraface Forum, care este bazată pe SDL96 pe baza startării SDL/PR. În
continuare sistemul C va permite să utilizeze funcţii şi procedee care în sistemul 92 nu
erau utilizate.

STATE
staţie
NEXTSTATE
TASK sarcină

INPUT intrare

OUTPUT ieşire

SAVE salvare

DECISION decizie
chemare de
CALL
procedură
MACRO macroproced
ură
creare de
CREATE
proces

ALTERNETIVE opţiuni

STOP stop
întoarcere-n
RETURN
procedură
END MACRO finisarea
macroprocedu
START rii
start

PROCEDURE procedură
MACRO intrare în
EXPANSION procedură
extindere de
text
COMMENT comentariu

X: conector de
intr.
JOIN X: conector de
ieş.
gata
[…] […] finisare, cu
excepţia [ … ]
PROVIDED semnal
analogic
[ ] semnal digital
Datorită acestor simboluri poate fi realizată schema-bloc a programei. Software utilizate
în telecomunicaţii.
Prin reprezentarea şi formarea schemei-bloc trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
 După simbolul stării poate fi activat doar numai un simbol de intrare sau mai multe
simboluri memorizate anterior cu ajutorul funcţiei save
 Să respecte următoarele consecutivităţi:
 Salvarea(memorizarea) poate avea loc numai după simbolul de stare
 Fiecare simbol trebuie să aibă un număr limitat de simboluri în denumirea sa
 După iniţierea unei condiţii trebuie să obţinem nu mai mult de 2 posibilităţi
 După detreminarea căii respective informaţia trebuie memorizată.
Datorită acestor procedee sistemul SDL96 mai uşor poate realiza conexiuni între
diferite nivelele ierarhice, care în limbajul SDL92 se utilizeau pentru a descrie transferul
informaţional de la un nivel ierarhic inferior la unul superior şi avea nevoie de funcţii
adăugătoare.
În figura ce urmează este reprezentată o descriere a SDL96 care conţine următoarele
părţi componente:

C1 C9
CET L OVR – R12
intr/ieş C8
către alte MSF – R12 CNI_R12
centrale comut.
C6 C5
C4
C2 OVR – R13 CALL_
CET L
intr/ieş HANDLING
C7
Unde:
- CETL este un complet de echipamente terminale de linie
- C- canal
- OVF_12- bloc de intrare/ieşire, ca are scopul de verificare a compatibilităţii
sistemului de comutaşie cu terminalul de linie.
- MFS_12-bloc suplimentar prin inermediul căruia are loc comutarea
semanlelor între ele şi procesul de sincronizare a tractului informaţiei transmise.
- CNI_R.12-bloc de control a informaţiei conectate în cazul erorii cu funcţia
recepţionată.
Cînd abonatul chemat este localizat în aceeaşi reţea, atunci informaţia este direct
transmisă la blocul de intrare/ieşire a acestui abonat.
Cînd abonatul este distant comutătorul găseşte calea de tranzit către alte centrale sau
alte comutătoare.
Sistema dată permite interconectarea mesajelor cu o viteză mult mai avansată faţă
de SDL92, avînd posibilitatea interconexiunii atît a liniilor private, cît şi a celor simple.
Sistemul SDL96 poate fi divizat în subprocedee sau subtipuri care se mai
numesc exemplare.
Proba practică
Din reprezenatrea grafică SDL/GR trebuie de obţinut reprezentarea textuală SDL/PR

Figura 1. Reprezentarea grafică a limbajului


Reprezentarea textuală a limbajului

SYSTEM I;
BLOCK B1,B2,B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B11,B12,B13,B14,B15;
CHANNEL C0 ,C1,C2,C3,C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 C12, C13, C14, C15, C16,
C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26;
SIGNAL S0,S1,S2,S3,S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11 S12, S13, S14, S15, S16, S17,
S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26;
SUBSTRUCTURE SYSTEM U;
BLOCK: B1,B2,B5,B8,B7,B10;
CHANEL: C0, C1,C2,C3,C4, C5, C6, C7,C10,C11,C12;
SIGNAL: S0, S1,S2,S3,S4, S5, S6, S7,S10,S11;
BLOCK B1;
CHANNEL C0 FROM ENV TO B1 WITH S0;
END BLOCK B1;
BLOCK B2;
CHANNEL C1 FROM B1 TO B2 WITH S1;
END BLOCK B2;
CHANNEL C11 FROM B5 TO ENV WITH S4;
SPLIT C25 INTO C25.1, C25.2;
BLOCK B5;
SUBBLOCK B5.1, B5.2;
CHANNEL C2 FROM B1 TO B5.1 WITH S2;
CHANNEL C10 FROM B2 TO B5.1 WITH S10;
CHANNEL C4 FROM B5.2 TO B5.1 WITH S4;
CHANNEL C3 FROM B5.1 TO B8 WITH S3;
CHANNEL C11 FROM B5.1 TO ENV WITH S4;
END SUBBLOCK B5.1, B5.2;
END BLOCK B5;
BLOCK B8;
CHANNEL C5 FROM B8 TO B7 WITH S5;
END BLOCK B8;
CHANNEL C25 FROM ENV TO B9 WITH S25;
SPLIT C25 INTO C25.1,C25.2;
BLOCK B10;
CHANNEL C25.1 FROM B10 TO ENV WITH S25;
END BLOCK B10;
BLOCK B7;
CHANNEL C6 FROM B7 TO B10 WITH S6;
END BLOCK B7;
END SUBSTRUCTURE SYSTEM U;
SPLIT C11 INTO C11.1,C11.2,C11.3;
SUBSTRUCTURE SYSTEM D;
BLOCK: B12,B13,B4,B14,B9,B15;
CHANEL: C12, C13,C14,C15,C16,C17,C18,C19,C20,C21,C22,C23,C24,C25,C26;
SIGNAL: S12, S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22,S23,S24,S25,S26;
BLOCK B12;
CHANNEL C11.3 FROM ENV TO B12 WITH S11;
CHANNEL C13 FROM B12 TO B13 WITH S13;
END BLOCK B12;
BLOCK B4;
SUBBLOCK B4.1, B4.2;
CHANNEL C11.1 FROM ENV TO B4.1 WITH S11;
CHANNEL C16 FROM B4.1 TO B4.2 WITH S16;
CHANNEL C17 FROM B14 TO B4.1 WITH S17;
CHANNEL C14 FROM B4.1 TO B12 WITH S14;
CHANNEL C15 FROM B13 TO B4.2 WITH S5;
CHANNEL C18 FROM B4.2 TO ENV WITH S18;
END SUBBLOCK B4.1, B4.2;
END BLOCK B4;
CHANNEL C18 FROM B14 TO ENV WITH S18;
SPLIT C18 INTO C18.1, C18.2;
BLOCK B14;
CHANNEL C11.2 FROM ENV TO B14 WITH S11;
CHANNEL C18.1 FROM ENV TO B14 WITH S18;
END BLOCK B14;
BLOCK B9;
SUBBLOCK B9.1, B9.2,B9.3,B9.4;
CHANNEL C12 FROM B8 TO B9.1 WITH S12;
CHANNEL C27 FROM B14 TO B9.1 WITH S27;
CHANNEL C20 FROM B9.2 TO B9.1 WITH S20;
CHANNEL C19 FROM B9.1 TO B9.3 WITH S19;
CHANNEL C21 FROM B9.2 TO B9.4 WITH S21;
CHANNEL C22 FROM B9.3 TO B9.4 WITH S22;
CHANNEL C23 FROM B9.3 TO B15 WITH S23;
CHANNEL C24 FROM B9.4 TO B15 WITH S24;
CHANNEL C25 FROM ENV TO B9.3 WITH S25;
END SUBBLOCK B9.1, B9.2,B9.3,B9.4;
END BLOCK B9;
CHANNEL C26 FROM ENV TO ENV WITH C26;
SPLIT C26 INTO C26.1, C26.2;
BLOCK B15;
CHANNEL C26.2 FROM B15 TO ENV WITH S26;
END BLOCK B15;
END SUBSTRUCTURE SYSTEM D;
BLOCK B11;
CHANNEL C26.1 FROM B15 TO ENV WITH S26;
END BLOCK B11;
BLOCK B6;
SUBBLOCK B6.1, B6.2;
CHANNEL C7 FROM B6.1 TO B7 WITH S7;
CHANNEL C8 FROM B6.1 TO B11 WITH S8;
CHANNEL C9FROM B6.2 TO B6.1 WITH S9;
CHANNEL C25.2 FROM B6.2 TO ENV WITH S25;
END SUBBLOCK B6.2, B6.2;
END BLOCK B6;
END SYSTEM I;
STOP SYSTEM.

Concluzie: Reprezentarea limbajului SDL poate fi efectuată prin două metode, prin
metoda grafică si respectiv prin metoda textuală. Metoda textuală rezultă din metoda
grafică, citind schema bloc prezentată putem ușor efectua prezentarea limbajului în formă
textuală și invers.

Bibliografie:
-Îndrumar pentru lucrări de laborator “SOFTWARE ÎN TELECOMUNICAȚII”,
Chișinău 2009, lect.sup. G Ceban.