Sunteți pe pagina 1din 7

Maşini de găurit şi maşini de frezat

MAŞINI DE GĂURIT
Maşinile de găurit sunt destinate prelucrării găurilor, cu diferite scule aşchietoare prin următoarele operaţii:
burghiere, lărgire, adâncire, lamare, alezare, zencuire şi filetare. Toate aceste operaţii se execută prin compunerea a două
mişcări generatoare: mişcarea principală de rotaţie şi mişcarea de avans axial. Ambele mişcări sunt executate de scula
aşchietoare.

După forma constructivă, maşinile de găurit sunt:

- Maşini de găurit cu coloană


- Maşini de găurit cu montant
- Maşini de găurit radiale
- Maşini de găurit în coordonate
- Cu un montant
- Tip portal (cu doi montanţi)

Maşini de găurit cu coloană sau montant

Maşină de găurit cu coloană

Maşină de găurit cu montant

În cazul maşinilor de găurit cu coloană Arborele principal execută mişcarea principală şi mişcarea de avans a
sculei aşchietoare. Masa de lucru şi capul de găurit execută mişcarea unghiulară sau liniară de poziţionare faţă de
coloană.

Maşinile de găurit cu montant au o rigiditate mai mare decât cele cu coloană şi nu permit rotirea mesei şi a
capului de găurit.

Schema cinematică structurală constă din următoarele lanţuri cinematice:

- Pentru mişcarea principală A : M – i1 – CV – i2


- Pentru mişcarea de avans B : L2 – i3 – CA – i4 – z2
- Pentru mişcarea de avans manual : m – z2 / Cr
- Pentru mişcarea de poziţionare C, a capului de găurit : L2 – i5 – C2 – z1 / C6
- Pentru mişcarea de poziţionare D, a mesei : m1 – SC.

1
Pentru reglarea turaţiei arborelui principal, se etilizează următoarele sisteme: transmisii prin conuri în trepte,
transmisii prin curele cu roţi de schimb, cutii de viteze şi variatori mecanici, motoare cu turaţie variabilă şi diferite
combinaţii ale sispemelor simple.

Mişcarea principală de lucru şi mişcarea de avans se obţin de la motorul principal M, ce poate avea, de
exemplu, turaţia n0 = 1430 rot/min. cele trei grupe cinematice ale cutiei de viteze pot asigura 12 = 2 x 2 x 3 trepte de
turaţii la arborele principal, în intervalul 31.5 – 14000 rot/min.

Lanţul cinematic de avans primeşte mişcarea de la arborele principal, printr-o roată culisantă. Cutia de avansuri
asigură 9 = 31 x 33 comutări, valorile limită ale avansului sunt de 0.11 – 1.72 mm/rot.

Maşini de găurit radiale

Acestea seunt destinate pentru prelucrarea găurilor la piese de dimensiuni mari. Elementul caracteristic al
acestor maşini este braţul 6 care permite efectuarea mişcărilor de poziţionare. Poziţionarea verticală, funcţie de înălţimea
piesei, se obţine prin deplasarea braţului 6 faţă de coloana 3. Blocarea în poziţia respectivă se obţine prin deformarea
elastică a manşonului braţului, utilizând un sistem mecanic sau hidraulic.

Sania capului de găurit se deplasează radial, pe ghidajele braţului 6. Mişcările de poziţionare menţionate permit
acoperirea unui câmp mare de acţionare şi reducerea timpului auxiliar. Pentru a permite prelucrarea găurilor cu axe
înclinate, la unele maşini sunt prevăzute şi alte mişcări de poziţionare: rotirea braţului faţă de manşon şi rotirea unităţii de
lucru 5 faţă de sania 9.

În vederea prelucrării, piesele se fixează pe masa maşinii sau pe placa de bază. Prelucrarea găurilor la piese de
dimensiuni foarte mari se execută cu maşini radiale deplasabile faţă de ghidajele plăcii de bază sau transportabile pe un
sistem de şine.

1. Placă de bază,

2. Soclu,

3. Coloană exterioară (cilindrică),

4. Arbore principal

5. Unitate de lucru (cap de găurit)

6. Braţ radial

7. Masă de lucru

Maşini de găurit în coordonate

Precizia generală a maşinilor permite poziţionarea foarte exactă pentru stabilitatea centrelor găurilor de
prelucrat. Se utilizează în special, pentru prelucrarea sculelor, dispozitivelor, matriţelor, aparatelor de băsurat cu toleranţe
de ordinul micronilor.

2
În afară de alezaje, pe aceste maşini se prelucrează suprafeţe
plane, prin frezare. Se caracterizează prin precizia ridicată a tuturor
lanţurilor cinematice, a ghidajelor, lagărelor şi a sistemelor pentru
măsurarea deplasărilor. Organele de lucru utilizate pentru deplasarea
sculei şi piesei permit cotarea în coordonate rectangulare sau polare.

Se disting două tipuri de astfel de maşini:

- Maşini de găurit în coordonate cu un montant

- Maşini de găurit în coordonate tip portal

Schemele structurale corespunzătoare celor două tipuri de


maşini de găurit în coordonate (mecanice) sunt prezentate în figurile de
mai jos.

Maşini de alezat şi frezat

Aceste tipuri de maşini sunt utilizate în general pentru prelucrări ale pieselor grele şi foarte grele ce pot ajunge
la greutăţi de 10-15 tone. Majoritatea maşinilor de acest tip sunt prevăzute cu :

- indicatoare de poziţie electronice pe cele 3 axe,


- ghidaje plane durificate ce pot asigura o precizie de operare foarte ridicată pe durata multor ani de
funcţionare,
- elemente de interpunere pentru toate sistemele mecanice care nu funcţionează simultan,
- sisteme de siguranţă în cazul supra-încărcării,
- sisteme mecanice de poziţionare cu leviere,
- masa rotativă la 360° (de obicei 180°+180°)
- copertine telescopice de acoperire a ghidajelor
- acţionarea şi prelucrarea prin utilizarea servo-motoarelor pe 3 axe

3
MAŞINI DE FREZAT
Masinile de frezat sunt destinate pentru prelucrarea următoarelor tipuri de suprafeţe:
- Plane
- Canale deschise
- Suprafeţe complexe cu diferite forme ale generatoarei şi directoarei

Procesul de aşchiere se obţine prin compunerea mişcării principale (rotaţia sculei) cu una sau două miscări de
avans executate de semifabricat.

Traiectoria mişcarii de avans este rectilinie sau circulară. Schemele de lucru cu două mişcari de avans
coordonate (interpolate) se utilizează pentru generarea suprafeţelor elicoidale sau pentru conturarea suprafeţelor
complexe, prin comanda după şablon sau prin comanda numerica (CNC).

Maşinile de frezat cu destinaţie generală sunt:


- Maşini de frezat plan şi longitudinal
- Maşini de frezat cu avans circular
- Maşini de frezat cu consolă

Maşini de frezat universale

Aceste maşini au un grad mare de universalitate prin faptul ca au posibilitatea de a efectua operaţia de frezare
atat pe plan orizontal cât şi pe plan vertical. Acest fapt este posibil datorită faptului ca prezintă doi arbori principali
antrenaţi de la cutia de viteze amplasata în montantul mşinii de frezat.

Maşina de frezat universală pentru scule

Lanţul cinematic principal are două ramificaţii, pentru mişcările A1 şi A2 (mişcarea A2 se transmite la arborele
principal VIII prin închiderea cuplajului C1).

Cutie de viteze are trei grupe cinematice şi asigură 12 = 3 x 2 x 2 trepte de turaţie, cu următoarele valori limită:

- Pentru arborele principal VI, n = 60....1200 rot/min;


- Pentru arborele principal VIII, n = 90....1800 rot/min

Cutia de avansuri asigura o gamă de reglare cu 8 = 2 x 2 x 2 viteze, în intervalul 10....160 mm/min. Mişcările de avans
B,C şi D se obţin prin comutarea cuplajului C2 şi a unuia din cuplajele C5 şi C6. Toate mişcările de avans se pot obţine şi

4
manual prin acţionarea unor manete cuplabile. Mişcările de deplasare rapidă se obţin prin comutarea cuplajelor C2 şi C3,
prevăsute pentru cuplarea-decuplarea roţii melcate 28 şi a roţii conice 62 faţă de arborele XIV. Pentru transmiterea
mişcarii de la arborele XIV (elementul de ieşire al cutiei de avansuri) la consola maşinii, s-a prevăzut transmisia cardanică
AC.

Maşini de frezat cu consolă

Aceste maşini sunt destinate pentru prelucrarea pieselor de dimensiuni mijlocii. După poziţia arborelui principal,
aceste maşini pot fi verticale (fig.a) şi orizontale (fig.b)

a b

5
Maşini de frezat plan

Prin simplificarea sistemului de elemente suprapuse pentru fixarea piesei de prelucrat, se obţine creşterea
rigidităţii faţă de cazul maşinilor du consolă. În aceste condiţii, se pot aplica regimuri intense de lucru şi se îmbunătăţeşte
calitatea suprafeţelor prelucrate. Aceste maşini se utilizează pentru prelucrarea suprafeţelor plane sau profilate în
producţia de serie.

1. Batiu,

2. Montant (carcasă şi contragreutate),

3. Unitate de lucru,

4. Masă longitudinală,

5. Unitate de acţionare

6. Indicatoare electronice pe 3 axe

Maşini de frezat longitudinal

Aceste maşini sunt destinate prelucrării suprafeţelor plane, orizontale, verticale sau înclinate, la piese de
dimensiuni mari. Masa de lucru execută o singură mişcare de avans, fiind total rezemată în ghidajele batiului, pe toată
lungimea cursei. Rigiditatea mare a sistemului tehnologic permite aplicarea unor regimuri intense de lucru, obţinându-se
şi o calitate superioară a suprafeţelor prelucrate.

Maşinile de frezat longitudinal tip portal (FLP), cu doi montanţi, traversă de rigidizare şi traversă de poziţionare
sunt achipate cu 2, 3, sau 4 capete de frezat (orizontale şi verticale). Aceste maşini prezintă d.p.d.v. constructiv un ax
orizontal principal, montant fix şi masă rotativă, proiectate pentru a prelucra prin frezarea piese grele şi de gabarit.
Caracteristicile lor tehnice si soluţiile de proiectare împreună cu rigiditatea mare a părţilor structurale se conformează
celor mai pretenţioase cerinţe în termeni de productivitate şi precizie.

6
Maşină de frezat tip portal cu masă deplasabilă şi traversă fixă

Centru de prelucrare prin frezare longitudinală cu ax vertical