Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad


Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”
Domeniul Teologie An.univ. 2019/2020
Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală Semestrul II
Forma de învãţãmânt cu frecvenţă Anul de studii: IV
CATALOG DE EXAMENE ŞI
ALTE FORME DE VERIFICARE A PREGĂTIRII STUDENTULUI
Disciplina Apologetică ortodoxă
Numele cadrului didactic examinator Protos.lect univ.dr. Nicolae Tang
Forma de verificare EXAMEN / COLOCVIU / VERIFICARE
Nr.
crt.
Nr.
matricol Numele şi prenumele Tema pentru referat Obs.
1. 1583 Aspecte apologetice în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae
Andra D. Sorin-Denis

2. 1586 Baniciu A.F. Anton- Apologie și spiritualitate în gândirea teologului Nichifor


Alexandru Crainic

3. 1587 Filozofie și apologie la Mircea Vulcănescu


Bele I. Ioan -Raul

4. 1588 Părintele Constantin Galeriu: relecții apologetice în gândirea și


Biro I. Ioan oprea sa

5. 1589 Opera apologetică a Părintelui Dumitru Popescu


Borteş N. Nicolae

6. 1709 Principalele teorii cosmologice și raportarea lor la Teologia


Budea C.V. Ciprian-Horia Ortodoxă

7. 1592 Repere apologetice în opera Părintelui Ilarion Felea


Drăgan G. Cătălin -Iulian

8. 1595 Nicolae Steinhardt – trăitor al principiilor Apologeticii


Incicaş G. Marian Ortodoxe

9. 1707 Pavel Florensky, geniul Ortodoxiei și Apologia Ortodoxă


Lăbău E. Gabriel-Cosmin

10. 1597 Sfântul Luca al Crimeei, ierarh taumaturg și trăitor al


Neag D.M. Alin Apologeticii Ortodoxe

11. 1708 Sfântul Iustin Popovici, teologul Apologeticii


Noghiu G. Bogdan-
Gheorghe
12. 1712 Petre Țuțea și apologia promovată de el
Onea G. Georgel-Victor

13. 1599 Teologia Ortodoxă și raționalitatea creației. Puncte de


Oprea G. Andrei -
Gheorghe convergență
14. 1600 Fizica cuantică – evaluări din perspectivă teologică
Pantea A.F. Adelin-
Sebastian (L)
15. 1601 Taina vieții terestre și raportarea ei la datele Revelației
Rău M.F. Mădălin -
Florentin
16. 1603 O evalouare teologică a teoriilor darwiniste
Rus V.N. Denis - Vasile

17. 1604 Evoluționism și creaționism


Săcui C.M. Răzvan -Ionuţ

18. 1651 Neuroștiințele și învățătura filocalică despre minte/gânduri


Suciu V. Vasile-Eugen (L)

19. 1702 Neuroplasticitatea – evaluare teologică


Terpe T.S. Fulviu-Dan

20. 1606 Discursul apologetic al teologului Panayotis Nellas


Tiţa C. Alex-Nicolae (L)

21. 1607 Dimensiunea cosmică a persoanei


Toma A. Paul-Abel

22. 1608 Ideologia consumistă și viața creștinului ortodox


Ulici I. Mihai-Evalentin

Protos Lect.dr. Nicolae Tang


Tel. 0741799671
e-mail – marcel.tang@uav.ro

Transmis studenţilor în data de 7 mai 2020.

ATENŢIE!
1. Toate referatele întocmite de studenți vor fi transmise pe adresa de e-mail mai
sus mentionată până la data de 04.06.2020.

2. Referatele întocmite pe temele propuse de profesorul titular vor avea între 5 și


10 pagini, cu Times NewRoman, cu caracter de 12, la 1,5 rânduri, cu note de
subsol şi bibliografia aferentă.

3. Referatele studenţilor care nu vor fi transmise pe adresa de e-mail mai sus


menţionată ci pe alte adrese şi pâna la data 04.06.2020, nu vor fi luate în
considerare.