Sunteți pe pagina 1din 2

U.Î.

“Pagini alese”
Probǎ de evaluare

I. Citeşte textul urmǎtor:

A fost odatǎ o fetiţǎ de zece ani care avea cosiţe lungi şi galbene ca spicul grâului şi ochii ca
albǎstrelele. Gura îi era roşie ca o cireaşǎ coaptǎ, iar dinţii mai albi decât mǎrgǎritarul de pǎdure. Aceastǎ
fetiţǎ era orfanǎ şi pǎzea o turmǎ de oi pe o creastǎ din munţii Carpaţi. O chema Pǎuna.
Pǎuna nu-şi cunoscuse nici tatǎl şi nici mama. Însǎ Pǎuna îl iubea mult pe Negru, câinele ei, şi ţinea la
mioarele ei şi la mieluţii ei, iar când era pe creasta dealului, în colibǎ, se simţea fericitǎ.
Ceea ce îşi dorea Pǎuna era sǎ aibǎ un fluier, aşa cum vǎzuse la ciobanii din vecinǎtate. I-ar fi plǎcut
mult sǎ cânte din fluier melodiile pe care le auzise sau cele pe care le compusese chiar ea fǎrǎ sǎ-şi dea
seama, când îşi adormea mioarele. Încercase de nenumǎrate ori sǎ-şi facǎ singurǎ un fluier, dar nu izbutise.
În serile lungi de iunie, Pǎuna cânta cu voce limpede cântece de-ale ei.
(Fluieraşul de os, adaptare dupǎ Iulia Haşdeu)

Cerinţe:

1. Delimiteazǎ în fragmente textul de mai sus, apoi formuleazǎ ideile principale. 1,20p

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

2. Noteazǎ: a) trei însuşiri fizice; b) trei însuşiri sufleteşti ale pǎstoriţei. 1,20p
a) ………………………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………………………

3. Completeazǎ spaţiile libere cu forma potrivitǎ: cel/ ce-l; cea// ce-a. 1p

____ care îi fǎcea ____ mai mare bucurie Pǎunei era fluierul. Pǎuna nu ştia ____ împingea pe câinele
Negru spre coliba lor. ____ cântat pǎstoriţa a încântat întreaga naturǎ.

4. Transcrie: a) la timpul prezent verbele din urmǎtoarele propoziţii, pǎstrând persoana şi


numǎrul: 1,80p

M-am strecurat uşurel afarǎ. _____________________________________________________________

Maria se bucurase tare mult. _____________________________________________________________

Ei fuseserǎ pe stadion. ___________________________________________________________________

b) la timpul trecut:

Doi amici se întâlnesc. _________________________________________________________________

Se întreabǎ de sǎnǎtate. _________________________________________________________________

Unde petreci seara? ______________________________________________________________________


c) la timpul viitor:

Au intrat într-un muzeu. _________________________________________________________________

Sunteţi felicitaţi pentru scris. _____________________________________________________________

Nu este prezentǎ la orǎ. _________________________________________________________________

5. Analizeazǎ verbele din tabel. 1,60p

Verbul Ce exprimǎ Persoanǎ Numǎr Timp


amuţiserǎ
cântaţi
eşti
vom simţi

6. Încercuieşte propoziţiile în care i îndeplineşte rolul verbului este. 1p


a) Cântǎ-i un cântecel frumos. e) Pe colegii mei i-am vǎzut la teatru.
b) Curtea-i plinǎ de copii. f) Cine-i şeful clasei?
c) Ce bine-i în vacanţǎ! g) Condu-i pânǎ la poartǎ!
d) I-am spus mamei adevǎrul. h) Unde-i pisica ta?

7. Alcǎtuieşte cel puţin şase propoziţii cu înţelesuri diferite ale verbului “a trage”. 1,20p

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Din oficiu 1p