Sunteți pe pagina 1din 7

Numele ______________________

Limba și literatura română

Test de evaluare – Unitatea “Universul copilăriei” clasa a IV-a

Citiți textul cu atenție:


De trei zile Costel e foarte supărat.Și-a pierdut cheița de la patinele noi.
Nu ştiaţi că are patine noi? Mă mir. Le-a văzut tot cartierul: uşoare, nichelate şi tocmai cât trebuie de tăioase:
ce mai, o mândreţe de patine. Păcat că nu l-aţi văzut zburând ca o nălucă pe luciul patinoarului, tăind cu
îndemânare opţi şerpuitori sau legănându-se în ritmul muzicii din megafon, când pe un picior şi când pe altul...
Pe urmă a pierdut cheiţa. Când? Unde? Habar n-are. O caută de trei zile. Şi unde n-a căutat? La
patinoar nu mai vorbesc... dar acasă? Parc-a rămas vreun colţişor nescotocit?
A căutat-o mai întâi, bineînţeles, în buzunare, în toate buzunarele. Apoi în sertare. Apoi în pat, pentru
că şi-a amintit că, venind de la patinaj, s-a trântit niţel să se odihnească. A scormonit în saltea, a scuturat
plapuma, cearceafurile. Nimic! Pe urmă s-a vârât sub pat cu vătraiul şi cu o lanternă Apoi a luat la rând
dulapurile, apoi din nou buzunarele.
- Voi n-aveţi de învăţat? De scris? îl întrebă bunica ameţită de atâta zarvă Ce tot bodogăneşti? Pune
mâna pe toc, pe creion...
Costel se aşeza la măsuţă, dar după câteva clipe sărea în sus. În cămară trebuie să fie: într-un borcan
de murături! îşi aminteşte precis: când s-a întors, a vrut o acritură. Dar nu-şi aduce aminte ce: un gogoşar?
ardei umpluţi? un castravete? sau, nu cumva, a căzut cheiţa în butoiul cu varză?...
A două zi aceeaşi poveste. Numai că de data asta şi-a întins cercetările şi în bucătărie. A scotocit oală
de oală, cratiţă de cratiţă.
- Tu n-ai de scris, de învăţat? îl certă mama. Ce tot te vâri în picioarele mele? Pune mana pe toc, pe
creion..
Costel se îndreptă spre măsuţă, dar nici măcar nu se aşeză, în pod n-a căutat! Nici în pivniţă... Şi
repede, sus pe scări, apoi jos...
A mai trecut o zi. Costel e foarte supărat Cătrănit. Acum caută în sacul cu nuci.
- Isprăveşte odată cu scotocind, îi strigă tata enervat Tu n-ai nimic de învăţat? Pune mâna pe toc, pe
creion...
Dar băiatul nu are astâmpăr. Pot să mai aştepte socotelile şi desenul, şi compunerea... Întâi să-şi
găsească cheiţa. Şi se vâră din nou sub pat, urcă din nou în pod, coboară iarăşi în pivniţă şi caută... caută...
caută... Ah, şi când te gândeşti că dacă şi-ar face temele ar găsi-o imediat Căci cheiţa de la patine este în penar:
exact între toc şi creion!
(Cheița de Mircea Sântimbreanu)
1. Răspunde la următoarele întrebări:
a) Ce a pierdut băiatul?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) Unde a căutat băiatul cheița?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) Ce ar fi trebuit să facă băiatul ca să găsească cheița?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Alcătuiește trei enunțuri în care cuvântul toc să aibă alte înțelesuri decât cele din text.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Identifică în textul marcat trei pronume personale și precizează persoana, numărul și genul dacă este
cazul.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Înlocuiește cuvintele evidențiate cu pronumele personale potrivite :


Actorii îsi repetă rolurile.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Poezia a fost recitată de Eliza.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Mara și Iulia sunt prietene bune.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

L-am întâlnit pe băiat la pescuit.


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Eu, Sonia și Albert vom merge sâmbătă în parc.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Tu, Alex și Matei ați fost în tabără?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. Redactează un text care să se numească Primăvara și să aibă următoarea introducere:

Primăvara
Era o zi obișnuită de primăvară.Andrei hotărî să facă o plimbare scurtă prin pădure,cu gândul de a
cunoaște cât mai multe viețuitoare.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
LIMBA ROMÂNĂ –CLASA a IV-a SEM. II
Unitatea – “Universul copilăriei”

Obiective operaționale:
- Să răspundă corect la întrebări pe baza textului;
- Să alcătuiască enunțuri în care cuvântul „toc” să aibă înțeles diferit față de cel din text;
- Să identifice pronumele personale din text;
- Să analizeze pronumele personale;
- Să înlocuiască cuvintele îngroșate cu pronumele potrivite;
- Să realizeze un text cu un titlu și un început dat.

Descriptori de performanță
Item Foarte bine Bine Suficient
Item 1 -scrie corect trei enunțuri -scrie două enunțuri -scrie un enunț
Item 2 -scrie corect trei enunțuri -scrie două enunțuri -scrie un enunț
Item 3 -scrie trei răspunsuri corecte -scrie două răspunsuri -scrie un răspuns corect
corecte
Item 4 -scrie șase răspunsuri corecte -scrie patru răspunsuri -scrie două raspunsuri
corecte corecte
Item 5 - text corect, respectă părțile - text partial corect, respectă - text partial corect;
unei compuneri, fără greșeli părțile unei compuneri, dar
de punctuație/ ortografie, mai face greșeli de
exprimare corectă, scris lizibil. puntuație/ ortografie;
Rezultatele probei de evaluare la limba română:

Nr.
Numele şi prenumele
crt. I1 I2 I3 I4 I5 Final
1. ALBERT MARIO CRISTIAN
2. BADEA BIANCA ANDREEA
3. BĂLAN ROMINA TEODORA
4. BRETEN ADELINA
5. BUGAN MIHAI BOGDAN
6. CĂRUNTU BOGDAN DIMITRIE
7. CIUCIU MARIA ALINA
8. COADĂ CĂTĂLIN GABRIEL
9. DAMIAN ANA MARIA
10. DATCU MIHAI CĂTĂLIN
11. DOANĂ GEORGIAN VALENTIN
JOIȚA ALEXIA CRISTIANA
12.
ROBERTA
MILITARU DENISA
13.
ALEXANDRA
14. NANU IOAN ALEXANDRU
15. NEACȘU SONIA
16. RĂDULESCU IRINA MARIA
17. ROTARU MARIA VANESSA
18. RUSU IRINA ELENA
ȘERBU MARIUS MARADONA
19.
GABRIEL
TOPLICEANU DENIS
20.
GEORGIAN
21. UNGUREANU ERIK CRISTIAN
URMULIȚĂ ANDREEA
22.
RAMONA
23. URMULIȚĂ MARA ALESSYA
Analiza probei de Limba română
Realizarea obiectivelor:
Nr. elevilor O1 O2 O3 O4 O5
care au
FB
realizat ob.
B

Aprecierea cu calificative:
Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient
Nr. elevi

Concluzii:
Greșeli frecvente:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……
Măsuri ameliorative:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………