Sunteți pe pagina 1din 1

Harta orizontului local Harta orizontului local

Harta reprezintă __________________ în care sunt redate micşorat şi Harta reprezintă __________________ în care sunt redate micşorat şi
___________________ după punctele cardinale, suprafeţe mari de teren. ___________________ după punctele cardinale, suprafeţe mari de teren.
Cu ajutorul ei reprezentăm: Cu ajutorul ei reprezentăm:
 localităţi
 localităţi
 râuri
 râuri
 căi ferate
 căi ferate
 şosele
 şosele
 forme de relief
 forme de relief
Obiectivele din teren sunt redate cu ajutorul ________________
Obiectivele din teren sunt redate cu ajutorul ________________
şi culorilor ____________________. Acestea sunt explicate în legenda care
şi culorilor ____________________. Acestea explicate în legenda care
însoţeşte _______________.
însoţeşte _______________.
Tipuri de hărţi:
Tipuri de hărţi:
 fizică (localităţi, forme de relief, ape etc.)
 fizică (localităţi, forme de relief, ape etc.)
 rutieră (drumuri, şosele, căi ferate etc.)
 rutieră (drumuri, şosele, căi ferate etc.)
 turistică (obiective turistice: muzee, mănăstiri, grădini botanice, grădini
 turistică (obiective turistice: muzee, mănăstiri, grădini botanice, grădini
zoologice, case memoriale, peşteri etc.)
zoologice, case memoriale, peşteri etc.)
Culori convenţionale:
Culori convenţionale:
 verde pt. câmpii
 verde pt. câmpii
 galben pt. dealuri şi podişuri
 galben pt. dealuri şi podişuri
 maro pt. munţi
 maro pt. munţi
 albastru pt. ape
 albastru pt. ape
Semne convenţionale:
Semne convenţionale: