Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaţiei ,Culturii si Cercetarii al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei

Departamentul Informatica si Ingineria Sistemelor

RAPORT
Lucrarea de laborator nr.1
la CE

A efectuat:

A verificat: Ceauș V.

Chișinău – 2020
Tema: CERCETAREA PREAMPLIFICATORULUI ÎN CONEXIUNEA EC PE
BAZA PROGRAMULUI ELECTRONICS WORKBENCH

Competenţe vizate de lucrare:


Competenţe specifice: a) citirea circuitelor cu dispozitive electronice din
echipamentele de automatizări; b) interpretarea parametrilor și caracteristicilor
circuitelor date.
Competenţe derivate:
Cd1 – să studieze preamplificatorul cu tranzistor pe baza programului
Electronics Workbench.
Cd2 – să ridice tensiuni şi forme de undă din circuitul dat;
Cd3 – să traseze caracteristicile amplitudinilor adică Uieş = f (Uin) /f, Rs = const.
și caracteristicilor amplitudine-frecvenţă adică k = f(F)/Uin = const. cu ajutorul
programului Electronics Workbench.
Cd4 – să determine parametrii de bază;
Cd5 – să interpreteze rezultatele obţinute.
În figura1 este reprezentată schema de cercetare.

Figura 1 – Schema de cercetare a preamplificatorului în conexiunea


EC în baza programului Electronics Workbench
Figura 2 – Circuitul preamplificatorului în conexiunea emitor comun
Tabelul 1 – Rezultatele pentru caracteristicile Uieş = f(Uin)/F, Rs =const.
F = 1000 Hz, Rs = Rs1
Um,g,
0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
mV
3.53 7.07 10.6 14.1 17.6 21.2 24.7 28.2 35.3
Uin,mV 0.0
5 1 1 4 8 1 5 8 6
0.33 0.66 0.98 1.28 1.56 1.82 2.05 2.27 2.57
Uieş,V 0.0
6 6 3 4 4 2 8 3 6
F = 1000 Hz, Rs = Rs2
0.44 0.89 1.31 1.71 2.08 2.43 2.72 2.86 3.03
Uieş,V 0.0
9 0 3 5 8 2 0 8 9
F = 1000 Hz, Rs = 
0.67 1.33 1.97 2.57 3.04 3.30 3.50 3.66 3.79
Uieş,V 0.0
5 7 3 5 3 8 0 2 4
Figura 3 – Rezultatele pentru caracteristicile reprezentate in Tabelul 1.

2.1 Desenaţi tabelul 2 pentru ridicarea datelor caracteristicilor amplitudine-


frecvenţă ale preamplificatorului.
Cazul I Um.g = 10mV, Rs = Rs1, C1 = 5µ F, C2 = 10 µF, C3 = 100µF, C4 = 3,3nF
F, Hz 10 20 50 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lnF 2,3 3,0 3,9 4,6 5,3 6,2 6,9 7,6 8,5 9,2 9,9 10,8 11,5
Uin,m 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.071 7.070 7.072 7.071
0 0 0 1 1 2 1 2 1
V
Uieş,V 0.09 0.18 0.40 0.55 0.63 0.662 0.66 0.66 0.64 0.590 0.458 0.235 0.123
7 4 6 4 6
ku 13.01 25.4 56.5 78.7 89.6 93.6 94.1 93.8 91.3 83.4 64.7 33.2 17.3

Cazul II Um.g = 10mV, Rs = Rs1, C1 = 5µ F, C2 = 10 µF, C3 = 500µF, C4 = 3,3nF


F, Hz 10 20 50 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lnF 2,3 3,0 3,9 4,6 5,3 6,2 6,9 7,6 8,5 9,2 9,9 10,8 11,5
Uin,m 7.07 7.07 7.07 7.07 7.06 7.07 7.071 7.072 7.072 7.071 7.072 7.072 7.072
1 2 1 2 5 2
V
Uieş,V 0.29 0.47 0.62 0.65 0.66 0.66 0.668 0.665 0.646 0.591 0.460 0.239 0.126
3 5 2 6 5 8
ku 41.4 67.1 87.9 92.7 94.1 94.4 94.4 94.0 91.3 83.5 65.0 33.8 17.8

Cazul III Um.g = 10mV, Rs = Rs1, C1 = 10µ F, C2 = 0,47 µF, C3 = 500µF, C4 = 1nF
F, Hz 10 20 50 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lnF 2,3 3,0 3,9 4,6 5,3 6,2 6,9 7,6 8,5 9,2 9,9 10,8 11,5
Uin,m 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.072 7.070 7.070 7.071 7.072 7.071 7.072
0 0 1 2 1 1
V
Uieş,V 0.10 0.27 0.53 0.62 0.65 0.66 0.662 0.646 0.550 0.374 0.201 0.776 0.370
4 4 2 6 6 4
ku 14.7 38.7 75.2 88.5 92.7 92.4 93.6 91.3 77.7 52.8 28.4 109.7 62.3
ku,dB 23.3 31.7 37.5 38.9 39.3 39.3 39.4 39.2 37.8 34.4 29.0 40.8 35.8
Figura 4 – Rezultatele pentru caracteristicile reprezentate in Tabel 2.

Formule pentru calcule:


 Rezistenţa din circuitul emitorului RE:
Uℜ
RE ≈ [ Ω ] ;URe ≈ (0,1 .... 0,25) ∙ Ec; Ie ≈ Ic.
Ie

 Rezistenţa din circuitul colectorului (sarcina colectorului) Rc:


E c −U c−e −U ℜ E −U ℜ
Rc ≈ [ Ω ] ; U c−e ≈ c [V ] ;
Ic 2

 Rezistenţa braţului de jos a divizorului R1 – R2 R2:


U b −e +U ℜ Ic
R 2= [V ] ; IR2 ≈ (20 ... 50) ∙ Ib; I b≈ ; pentru tranzistorul dat β = 200.
I R2 β

 Rezistenţa braţului de sus a divizorului R1 – R2 R1:


Ec −U b−e −U ℜ
R 1= [Ω ] ; IR1 = IR2 + Ib.
I R2

 Factorul de amplificare ku:


U ieş
k u= [ ∙ ]; ku.dB = 20 ∙ lgKu.
U¿

Calcule:
Rezistenţa din circuitul emitorului RE:

18.75
Ie≈ =0.9375 [ Ω ] ;
20
URe ≈1.25×15=18.75V
Re=2Ohm
Ec=15V
Ure=1.25

Rezistenţa din circuitul colectorului (sarcina colectorului) Rc:


15−1.25
U c−e ≈ =2.875 [ V ] ;
2
15−2.875−1.25
Rc ≈ =11.6 [ Ω ] ;
0.9375
Rezistenţa braţului de jos a divizorului R1 – R2 R2:

0.9375
I b≈ =0.0046
200
IR2 ≈ 35 ∙ 0.0046=0.161
18.72
U b −e = =0.011 [ V ] ;
0.161 ×10000
Rezistenţa braţului de sus a divizorului R1 – R2 R1:

IR1 = 0.161+ 0.0046=0.1656 A


15−18.75
U b −e = =68 ×10−6 [ V ]
0.1656 ×−33000

Factorul de amplificare ku:

0.18
k u= =25.4 [ ∙ ] ku.dB = 20 ∙ lg(25.4)=28.09db
7.070

Concluzie:
In urma efectuarii lucrarii de laborator am atasat cunostinte in studierea
preamplificatorul cu tranzistor, să ridicam tensiunea şi forme de undă din circuitul dat,
să determinam parametrii de bază, să interpretem rezultatele obţinute.

Dacă semnalele sunt prea mari apar distorsiuni neliniare ale modulaţiei. Procesul
poate avea loc atât la emisie cât şi la recepţie.

Pentru a se putea compara uşor performanţele privind amplificarea unor montaje


diferite se utilizează curent logaritmul zecimal al raportului de putere între ieşirea şi
intrarea fiecărui amplificator care poartă denumirea de bel. Se foloseşte în practică
unitatea numită decibel.

BIBLIOGRAFIE:
1 V. Ceauş „Electronică industrială”;
2 Teodor Dănilă, Monica Ionescu – Vaida „Componente şi circuite electronice”;
3 E. Damachi s. a. “Electronică”;
4 Г. С. Гершунский «Основы электроники и микроэлектроники».

S-ar putea să vă placă și