Sunteți pe pagina 1din 4

An şcolar 2019 – 2020

PLANIFICARE ANUALĂ
STIMULARE COGNITIVĂ

ARIA CURRICULARĂ:
„TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI
INTEGRATĂ”

Clasa a IX-a B
Profesor educator: Patraş Mihaela
Nr.ore / săptămână: 4
Nr. săptămâni: 34+1
Nr. total ore: 136

Director, prof. Vasilica Cismaşu


Responsabil comisie metodică, prof. ed. Lupaş Georgeta Daniela
OBIECTIVE CADRU:

1. Explorarea senzorială şi motrică a lumii înconjurătoare în vederea formării conduitelor de orientare, cunoaştere şi adaptare la mediul
ambiant
2. Stimularea şi dezvoltarea capacităţilor psiho-individuale în vederea formării unor comportamente independente
3. Formarea conduitelor independente pentru integrarea în plan social

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

1.1 Explorarea polisenzorială a obiectelor din mediul apropiat


1.2 Formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii: coordonare oculo-motorie; schemă corporală şi lateralitate; conduite perceptiv-motrice de bază
(culoare, formă, mărime); orientare, organizare, structurare spaţio-temporală

2.1 Stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea şi dezvoltarea proceselor psihice


2.2 Valorificarea structurilor psiho-individuale în conduite independente

3.1 Formarea unor relaţii numerice între obiecte, fiinţe


3.2 Formarea unor relaţii numerice între simboluri, unităţi de măsură
NR. UNITATEA OBIECTIVE DE REFERINŢĂ NR. SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. DE ÎNVĂŢARE ORE
1. Comportament 1.1 Explorarea polisenzorială a obiectelor 40 23-27.09.2019
cognitiv la nivel din mediul apropiat 30.09-04.10.2019
perceptiv-motric 7-11.10.2019
1.2 Formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii: 14-18.10.2019
a) Explorarea coordonare oculo-motorie; schemă corporală 21-25.10.2019
polisenzorială şi lateralitate; conduite perceptiv-motrice de 28.10-1.11.2019
bază (culoare, formă, mărime); orientare, 4-8.11.2019
organizare, structurare spaţio-temporală 11-15.11.2019
b) Psihomotricitatea

2. Comportament 2.1 Stimularea dezvoltării intelectuale prin 56 18-22.11.2019


cognitiv la nivelul exersarea şi dezvoltarea proceselor psihice 25-29.11.2019
capacităţilor psiho- 2-6.12.2019
individuale / 9-13.12.2019
proceselor psihice: 2.2 Valorificarea structurilor psiho- 20-24.01.2020
individuale în conduite independente 27-31.01.2020
a) Reprezentări temporale 3-7.02.2020
şi spaţiale 10-14.02.2020
17-21.02.2020
b) Stimularea preceselor
gândirii, memoriei,
24-28.02.2020
imaginaţiei, atenţiei, 2-6.03.2020
limbajului, voinţei 9-13.03.2020

c) Deprinderi de
autonomie personală şi de
conduită independentă
3. Comportament 3.1 Formarea unor relații numerice între 20 16-20.03.2020
cognitiv la nivelul obiecte, ființe 23-27.03.2020
integrării în plan 30.03-3.04.2020
social 3.2 Formarea unor relații numerice între 29.04-01.05.2020 22-29.04.2020-Săptămână
simboluri, unități de măsură 4-8.05.2020 dedicată activităților
11-15.05.2020 extracurriculare și
3.3 Formarea unor relaţii de cauzalitate între 18-22.05.2020 extrașcolare, în cadrul
fenomenele naturale sau mecanice, cu 25-29.05.2020 programului
utilizarea de elemente ştiinţifice simple 1-5.06.2020 numit „Şcoala altfel: Să știi
mai multe, să fii mai
bun!”, având un orar
specific
4. Evaluare Evaluarea iniţială, intersemestrială şi finală 20 Iniţială:9-
Grilele de evaluare a nivelului de dezvoltare a 20.09.2019
elevului cu C.E.S Intersemestrială:
13-17.01.2020
Finală: 8-
12.06.2020

S-ar putea să vă placă și