Sunteți pe pagina 1din 5

An şcolar 2019 – 2020

PLANIFICARE ANUALĂ
TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

ARIA CURRICULARĂ:
„TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI
INTEGRATĂ”

Clasa a IX-a B
Profesor educator: Patraş Mihaela
Nr.ore / săptămână: 5
Nr. săptămâni: 34+1
Nr. total ore: 170
Director, prof. Vasilica Cismaşu
Responsabil comisie metodică, prof. ed. Lupaş Georgeta Daniela
OBIECTIVE CADRU:

1. Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale, prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător
2. Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru
3. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile
4. Exersarea conduitei independente pentru integrare socială

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

1.1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător


1.2 Formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii: schemă corporală şi lateralitate; structuri perceptiv-motrice
de bază (culoare - formă - mărime); orientare, organizare şi structurare spaţio-temporală
1.3 Formarea şi exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice

2.1 Identificarea instrumentelor specifice prelucrării materialelor


2.2 Identificarea materialelor de lucru utilizate în activitatea practică
2.3 Formarea comportamentului de manipulare a obiectelor prin joc
2.4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională

3.1 Învăţarea etapelor/operaţiilor de realizare a unor produse simple


3.2 Realizarea de produse simple, utilizând tehnicile învăţate
3.3 Analizarea, descrierea şi aprecierea produsului finit

4.1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă


4.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic

NR. UNITATEA OBIECTIVE DE REFERINŢĂ NR. SĂPTĂMÂNA OBS.


CRT. DE ORE
ÎNVĂŢARE
1. Elemente de 1.1 Explorarea polisenzorială a mediului 10 23-27.09.2019
explorare înconjurător 30.09-04.10.2019
polisenzorială a
lumii
înconjurătoare
2. Structuri 1.2 Formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii: 15 7-11.10.2019
perceptiv- schemă corporală şi lateralitate; structuri 14-18.10.2019
motrice de bază perceptiv-motrice de bază (culoare - formă - 21-25.10.2019
mărime); orientare, organizare şi structurare
spaţio-temporală
3. Gesturile 1.3 Formarea şi exersarea gesturilor manuale 20 28.10-1.11.2019
manuale fundamentale şi a coordonării motrice 4-8.11.2019
fundamentale 11-15.11.2019
şi coordonarea 18-22.11.2019
motrică

4. Tehnici de 2.1 Identificarea instrumentelor specifice 15 25-29.11.2019


lucru, prelucrării materialelor 2-6.12.2019
materiale şi 2.2 Identificarea materialelor de lucru utilizate 9-13.12.2019
instrumente de în activitatea practică
lucru 2.3 Formarea comportamentului de manipulare
a obiectelor prin joc
2.4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în
activităţile de terapie ocupaţională
5. Produse simple 3.1 Învăţarea etapelor/operaţiilor de realizare a 20 20-24.01.2020
finite unor produse simple 27-31.01.2020
(decorative sau 3.2 Realizarea de produse simple, utilizând 3-7.02.2020
utile) tehnicile învăţate 10-14.02.2020
3.3 Analizarea, descrierea şi aprecierea
produsului finit
6. Deprinderi de 4.1 Exersarea deprinderilor de ordine şi 15 17-21.02.2020
ordine şi igienă igienă 24-28.02.2020

7. Activităţi cu 4.2 Exersarea conduitei independente prin 15 2-6.03.2020


caracter activităţi cu caracter ergoterapeutic 9-13.03.2020
ergoterapeutic 16-20.03.2020

8. Expresie Dezvoltarea simtului estetic 15 23-27.03.2020


grafica Invatarea unor tehnici de desen 30.03-3.04.2020
15-19.04.2019

9. Expresie Invatarea unor tehnici de pictura 27 29.04-01.05.2020 22-28.04.2019-Săptămână


plastica Dezvoltarea simtului cromatic 4-8.05.2020 dedicată activităţilor
11-15.05.2020 extracurriculare şi
18-22.05.2020 extraşcolare, în cadrul
25-29.05.2020 programului
1-5.06.2020 numit „Şcoala altfel: Să ştii
mai multe, să fii mai bun!”,
având un orar specific
10. Evaluare Evaluarea iniţială, intersemestrială şi finală 25 Iniţială:9-
Grilele de evaluare a nivelului de dezvoltare a 20.09.2019
elevului cu C.E.S Intersemestrială:
13-17.01.2020
Finală: 8-
12.06.2020

S-ar putea să vă placă și