Sunteți pe pagina 1din 1

Curriculum Vitae

Informaţii personale

Nume / Prenume:

Adresă:

Telefon:

E-mail:

Naţionalitate:

Data naşterii:

Sex:

Educaţie şi formare

Perioada:

Calificarea / diploma obţinută:

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite:

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare:

Experienţa profesională

Perioada:

Funcţia sau postul ocupat:

Numele şi adresa angajatorului:

Tipul activităţii sau sectorul de activitate:

Competenţe şi abilităţi sociale: -

Competenţe şi aptitudini

de utilizare a calculatorului: -

Permis de conducere: -