Sunteți pe pagina 1din 60

Uscător cu pompă de căldură

Manual de utilizare
DV9*M52****/DV8*M52****/DV7*M52****/DV9*M50****/DV8*M50****/
DV7*M50****

Untitled-18 1 2019-07-01 6:18:51


Cuprins

Informaţii privind siguranţa 4


Ce trebuie să ştiţi despre instrucţiunile de siguranţă 4
Simboluri importante de siguranţă 4
Instrucţiuni importante privind siguranţa 5
Avertizări extrem de importante privind instalarea 7
Cuprins

Avertizări extrem de importante privind utilizarea 9


Atenţionări privind utilizarea 10
Avertizări extrem de importante privind curăţarea 11
Instrucţiuni referitoare la marcajul DEEE 12

Instalare 13
Ce este inclus 13
Cerinţe de instalare 15
Uscător 17
Furtun de evacuare (dacă este necesar) 18
Listă de verificare pentru instalare 21
Înainte de a utiliza uscătorul 21
Inversarea uşii 21

Operaţiuni 29
Panou de control 29
Începerea utilizării 36
Funcţii speciale 40

Întreţinere 41
Panou de control 41
Exterior 41
Tambur 41
Filtru de scame 41
Rezervor de apă 43
Schimbător de căldură 44

Depanare 46
Aspecte de verificat 46
Codurile de informare 47

2  Română

Untitled-18 2 2019-07-01 6:18:52


Anexă 48
Tabel pentru îngrijirea ţesăturilor 48
Protejarea mediului 49
Specificaţie 50
Date privind consumul 52

Cuprins
Fişă pentru uscătoarele casnice 54

Română  3 

Untitled-18 3 2019-07-01 6:18:52


Informaţii privind siguranţa
Felicitări pentru noul dvs. uscător Samsung. Acest manual conţine informaţii importante despre instalarea,
utilizarea şi întreţinerea aparatului dvs. Vă rugăm să citiţi acest manual pentru a profita de toate
avantajele şi caracteristicile uscătorului dvs.

Ce trebuie să ştiţi despre instrucţiunile de siguranţă


Avertismentele şi instrucţiunile importante privind siguranţa cuprinse în prezentul manual nu acoperă
toate condiţiile şi situaţiile care pot apărea. Este responsabilitatea dvs. să vă folosiţi simţul practic şi să
Informaţii privind siguranţa

daţi dovadă de atenţie şi de grijă la instalarea, întreţinerea sau utilizarea uscătorului dvs.
Contactaţi întotdeauna producătorul în legătură cu probleme sau cu situaţii pe care nu le înţelegeţi.

Simboluri importante de siguranţă


Semnificaţiile pictogramelor şi semnelor din prezentul manual de utilizare:
AVERTISMENT
Pericole sau acţiuni riscante care pot provoca vătămări corporale grave sau decesul şi/sau daune
materiale.
ATENȚIE
Pericole sau acţiuni riscante care pot provoca vătămări corporale şi/sau daune materiale.
NOTĂ
Indică faptul că există un risc de vătămare corporală sau de deteriorare a bunurilor.
Citiţi instrucţiunile

Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni vătămarea corporală a utilizatorului şi a persoanelor din
apropiere.
Respectaţi-le întocmai.
După ce citiţi acest manual, păstraţi-l într-un loc sigur, pentru consultări ulterioare.
Citiţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza aparatul.
La fel ca în cazul oricărui aparat electric cu componente în mişcare, există posibilitatea apariţiei unor
pericole. Pentru a utiliza în siguranţă acest aparat, familiarizaţi-vă cu modul acestuia de funcţionare şi
utilizaţi-l cu atenţie.

AVERTISMENT - Risc de incendiu


• Instalarea uscătorului de rufe trebuie realizată de către un tehnician calificat.
• Instalaţi uscătorul de rufe în conformitate cu instrucţiunile producătorului şi cu regulamentele locale.
• Pentru a reduce riscul de vătămare corporală gravă sau de deces, urmaţi toate instrucţiunile de
instalare.

4  Română

Untitled-18 4 2019-07-01 6:18:52


Instrucţiuni importante privind siguranţa

AVERTISMENT
Pentru a reduce riscurile de incendiu, de electrocutare sau de vătămări corporale
în timpul utilizării aparatului, respectaţi aceste instrucţiuni de bază referitoare la

Informaţii privind siguranţa


siguranţă, inclusiv următoarele:
1. Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către persoane (incluzând aici
şi copiii) cu afecţiuni fizice, senzoriale sau mintale sau fără experienţă şi
cunoştinţe în acest sens, decât dacă sunt supravegheate sau dacă sunt
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
2. Pentru utilizare în Europa: Acest aparat poate fi folosit de către copii
cu vârsta peste 8 ani şi de către persoane cu afecţiuni fizice, senzoriale
sau mintale sau fără experienţă şi cunoştinţe în acest sens, dacă sunt
supravegheate sau dacă sunt instruite cu privire la utilizarea aparatului în
condiţii de siguranţă şi dacă înţeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie
să se joace cu aparatul. Operaţiunile de curăţare şi de întreţinere de către
utilizator nu trebuie să fie realizate de către copii fără a fi supravegheaţi.
3. Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a fi împiedicaţi să se joace cu
aparatul.
4. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit
de către producător, de către agentul de service al acestuia sau de către o
persoană cu calificare similară, pentru a evita riscurile.
5. Utilizaţi seturile noi de furtunuri furnizate împreună cu aparatul; nu reutilizaţi
seturile vechi de furtunuri.
6. În cazul aparatelor cu orificii pentru ventilaţie la bază, asiguraţi-vă că acestea
nu sunt obstrucţionate de covor.
7. Pentru utilizare în Europa: Copiii cu vârsta sub 3 ani nu trebuie să aibă acces
la aparat decât dacă sunt supravegheaţi permanent.

Română  5 

Untitled-18 5 2019-07-01 6:18:52


Informaţii privind siguranţa

8. ATENŢIE: Pentru a putea evita pericolele legate de resetarea involuntară


a siguranţei termice, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv
extern de comutare, cum ar fi un cronometru sau conectat la un circuit care
este în mod obişnuit pornit şi oprit de utilităţi.
9. Uscătorul nu trebuie utilizat dacă au fost utilizate pentru curăţare produse
Informaţii privind siguranţa

chimice de tip industrial.


10. Săculeţul de scame trebuie curăţat frecvent, dacă este cazul.
11. Trebuie să evitaţi acumularea scamelor în jurul uscătorului. (nu se aplică
pentru aparatele cu ventilaţie spre exteriorul clădirii)
12. Trebuie asigurată o ventilaţie corespunzătoare pentru a evita întoarcerea în
încăpere a gazelor provenite de la aparate care ard alţi combustibili, inclusiv
cu foc deschis.
13. Nu utilizaţi uscătorul pentru articole care nu au fost spălate.
14. Articolele care au fost murdărite cu substanţe cum ar fi uleiul de gătit,
acetona, alcoolul, benzina, kerosenul, soluţiile de îndepărtare a petelor,
terebentina, substanţele pe bază de ceară şi cele pentru îndepărtarea acesteia
trebuie spălate în apă fierbinte, cu o cantitate suplimentară de detergent,
înainte de a fi uscate în uscător.
15. Articolele cum ar fi spuma poliuretanică (spuma de latex), căştile pentru duş,
textilele rezistente la apă, articolele cu dublură de cauciuc şi hainele sau
pernele cu spumă poliuretanică nu trebuie uscate în uscător.
16. Balsamurile de rufe sau alte produse similare trebuie utilizate aşa cum se
specifică în instrucţiunile pentru balsamul de rufe.
17. Ultimul ciclu al uscătorului se desfăşoară fără căldură (ciclul de răcire), pentru
a se asigura că articolele vor ajunge la o temperatură care să nu provoace
deteriorarea acestora.
18. Scoateţi din buzunare toate obiectele, cum ar fi brichetele şi chibriturile.

6  Română

Untitled-18 6 2019-07-01 6:18:52


19. AVERTISMENT: Nu opriţi niciodată uscătorul înainte de finalizarea ciclului
de uscare, decât dacă toate articolele sunt scoase şi întinse imediat, pentru a
disipa căldura.
20. Aerul nu trebuie evacuat printr-o ţeava de evacuare care este utilizată pentru
fumul evacuat provenit de la aparatele care ard gaze sau alţi combustibili.

Informaţii privind siguranţa


21. Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uşi care poate fi blocată, al unei
uşi glisante sau cu balama pe partea opusă faţă de cea a uscătorului, astfel
încât deschiderea completă a uşii uscătorului să fie restricţionată.
22. AVERTISMENT: Aparatul nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv extern de
comutare, cum ar fi un cronometru, sau conectat la un circuit care este pornit
şi oprit în mod obişnuit de utilităţi.
Numai pentru modelul cu pompă de căldură: Instrucţiunile vor include şi
următoarele:
AVERTISMENT: În incinta aparatului sau în structura încorporată, asiguraţi
neobstrucţionarea orificiilor de ventilaţie.
AVERTISMENT: Nu defectaţi circuitul de răcire.

Avertizări extrem de importante privind instalarea


AVERTISMENT
Acest aparat trebuie să fie instalat de către un tehnician calificat sau de către o companie specializată.
• Nerespectarea acestei cerinţe poate conduce la electrocutare, la incendiu, la explozie, la probleme cu
produsul sau la vătămare corporală.
Conectaţi cablul de alimentare la o priză de perete şi utilizaţi priza exclusiv pentru acest echipament. De
asemenea, nu utilizaţi un cablu prelungitor.
• Utilizarea prizei de perete pentru mai multe aparate folosind un cablu prelungitor cu mai multe prize
sau prelungind cablul de alimentare poate conduce la electrocutare sau la incendiu.
• Asiguraţi-vă că tensiunea, frecvenţa şi curentul de alimentare respectă specificaţiile produsului.
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare sau la incendiu. Conectaţi ferm
ştecherul cablului de alimentare la priza de perete.
Îndepărtaţi în mod regulat orice substanţe străine, precum praf sau apă, de pe terminalele ştecherului şi de
pe punctele de contact, utilizând o cârpă uscată.

Română  7 

Untitled-18 7 2019-07-01 6:18:52


Informaţii privind siguranţa

• Deconectaţi ştecherul cablului de alimentare şi curăţaţi-l cu o cârpă uscată.


• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare sau la incendiu.
Nu păstraţi materialele de ambalare la îndemâna copiilor, deoarece pot fi periculoase pentru aceştia.
• Dacă un copil îşi pune o pungă peste cap, se poate sufoca.
Acest aparat trebuie să fie împământat corect.
Informaţii privind siguranţa

Nu împământaţi aparatul la o conductă de gaze, la o conductă de apă din plastic sau la cablul de telefonie.
• Aceasta poate conduce la electrocutare, la incendiu, la explozie sau la probleme cu produsul
• Nu conectaţi niciodată cablul de alimentare la o priză care nu dispune de împământare
corespunzătoare şi asiguraţi-vă că sunt respectate codurile locale și naţionale.
Nu instalaţi şi nu păstraţi produsul astfel încât să fie expus la factori climatici exteriori.
Nu utilizaţi un ştecher deteriorat, un cablu deteriorat sau o priză de perete desprinsă.
• Acest lucru poate provoca electrocutări sau incendii.
Dacă ştecherul (cablul de alimentare) este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către
agentul de service al acestuia sau de către un tehnician cu calificare similară, pentru a evita riscurile.
Acest aparat trebuie aşezat astfel încât să permită accesul la ştecher după instalare.
Nu trageţi şi nu îndoiţi excesiv cablul de alimentare.
Nu răsuciţi şi nu înnodaţi cablul de alimentare.
Nu agăţaţi cablul de alimentare de un obiect metalic, nu aşezaţi un obiect greu peste acesta, nu introduceţi
cablul de alimentare printre obiecte şi nu îl împingeţi în spaţiul din spatele aparatului.
• Acest lucru poate provoca electrocutări sau incendii.
Nu trageţi de cablul de alimentare când deconectaţi ştecherul.
• Deconectaţi ştecherul cablului de alimentare ţinând de ştecher.
• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare sau la incendiu.
Acest aparat trebuie să fie împământat corect. Nu conectaţi niciodată cablul de alimentare la o priză
care nu dispune de împământare corespunzătoare, în conformitate cu codurile locale și naţionale. Pentru
împământarea acestui aparat, consultaţi instrucţiunile de instalare.
Instalaţi aparatul într-o locaţie cu podea rezistentă, plană.
• Nerespectarea acestei cerinţe poate conduce la vibraţii anormale, la zgomote sau la probleme cu
produsul.
Deoarece un ingredient din fixativul de păr poate degrada proprietatea hidrofilă a schimbătorului de
căldură, putând conduce la formarea de condens pe suprafaţa aparatului în timpul operaţiei de răcire, nu
instalaţi aparatul într-un salon de înfrumusețare.
Acest aparat trebuie poziţionat astfel încât ştecherul, robinetele de alimentare cu apă şi conductele de
scurgere să poată fi accesate cu uşurinţă.

8  Română

Untitled-18 8 2019-07-01 6:18:52


Avertizări extrem de importante privind utilizarea
AVERTISMENT
Nu permiteți accesul copiilor sau al animalelor de casă pe produs sau în interiorul acestuia. În plus, la
casarea produsului, dezasamblaţi încuietoarea (mânerul) uşii.
• Aceasta poate conduce la căderea copiilor şi la vătămarea corporală a acestora.

Informaţii privind siguranţa


• În cazul în care copiii rămân blocaţi în interiorul produsului, există pericol de sufocare.
Nu încercaţi să accesaţi interiorul produsului în timpul rotirii tamburului.
Nu vă aşezaţi pe produs şi nu vă sprijiniţi de uşă.
• Acest lucru poate conduce la răsturnarea produsului şi poate provoca vătămări corporale.
Uscaţi rufele numai după ce au fost centrifugate de o maşină de spălat corespunzătoare.
Nu utilizaţi uscătorul pentru articole care nu au fost spălate.
Nu consumaţi apa de condens.
Nu opriţi niciodată uscătorul înainte de finalizarea ciclului de uscare, decât dacă toate articolele sunt
scoase şi întinse imediat, pentru a disipa căldura.
Nu uscaţi rufe contaminate cu substanţe inflamabile, precum benzină, kerosen, benzen, diluant, alcool etc.
• Acest lucru poate conduce la electrocutare, la incendiu sau la explozie.
Nu permiteţi animalelor de casă să roadă uscătorul sau să se joace cu acesta.
• Aceasta poate conduce la electrocutare sau la vătămare corporală.
Înainte de casarea produsului, îndepărtaţi uşa şi cablul de alimentare.
• Nerespectarea acestei cerinţe poate conduce la deteriorarea cablului de alimentare sau la vătămări
corporale.
Nu atingeţi ştecherul cablului de alimentare cu mâinile ude.
• Vă puteţi electrocuta.
În cazul unei scurgeri de gaze (gaz de la reţea, propan, gaz petrolier lichefiat), nu atingeţi aparatul sau
cablul de alimentare şi aerisiţi imediat.
• În acest caz, nu utilizaţi un ventilator.
• O scânteie poate provoca o explozie sau un incendiu.
Nu reparaţi, nu înlocuiţi şi nu încercaţi să depanaţi nicio componentă a aparatului, cu excepţia cazului
în care acest lucru este recomandat în mod explicit în instrucţiunile de reparaţie recomandate pentru
utilizator. De asemenea, trebuie să deţineţi aptitudinile necesare pentru a depana acest aparat.
Nu încercaţi să reparaţi, să dezasamblaţi sau să modificaţi singur aparatul.
• Nu utilizaţi o altă siguranţă (precum cupru, sârmă de oţel etc.) decât siguranţa standard.
• Când este necesară repararea sau reinstalarea aparatului, contactaţi cel mai apropiat centru de service.
• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare, la incendiu, la probleme cu produsul
sau la vătămare corporală.

Română  9 

Untitled-18 9 2019-07-01 6:18:52


Informaţii privind siguranţa

Produsul pe care l-aţi achiziţionat este destinat exclusiv uzului casnic.


Utilizarea în scopuri profesionale este considerată ca fiind o utilizare greşită a produsului. În acest caz,
produsul nu va fi acoperit de garanţia standard furnizată de Samsung, iar producătorul nu poate fi făcut
răspunzător pentru funcţionări necorespunzătoare sau pentru defecţiuni cauzate de o astfel de utilizare
greşită.
Dacă produsul emite zgomote ciudate, miroase a ars sau emană fum, întrerupeţi imediat alimentarea şi
Informaţii privind siguranţa

contactaţi centrul de service.


• În caz contrar, există pericol de electrocutare sau de incendiu.
Nu lăsaţi copiii (sau animalele de casă) să se joace în interiorul produsului sau pe acesta. Uşa produsului nu
se deschide cu uşurinţă din interior, iar copiii se pot răni grav în cazul în care sunt blocaţi înăuntru.

Atenţionări privind utilizarea


ATENȚIE
Nu vă aşezaţi pe aparat şi nu plasaţi obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, ţigări aprinse, veselă,
substanţe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat.
• În caz contrar, se poate ajunge la electrocutare, la incendiu, la probleme cu produsul sau la vătămare
corporală.
Nu atingeţi uşa din sticlă şi interiorul tamburului în timpul uscării sau imediat după uscare, deoarece sunt
fierbinţi.
• Există pericolul de arsuri.
Geamul uşii atinge temperaturi ridicate în timpul ciclurilor de spălare şi de uscare. Prin urmare, nu atingeţi
geamul uşii.
De asemenea, nu permiteţi copiilor să se joace în apropierea maşinii de spălat sau să atingă geamul uşii.
• Există pericolul de arsuri.
Nu apăsaţi butoanele cu ajutorul unor obiecte ascuţite, cum ar fi ace, cuţite, unghii etc.
• Aceasta poate conduce la electrocutare sau la vătămare corporală.
Nu uscaţi rufe care conţin cauciuc termoformat (latex) sau alte texturi cauciucate similare.
• Atunci când este încălzit, cauciucul termoformat poate provoca un incendiu.
Nu uscaţi rufe contaminate cu ulei vegetal sau cu ulei de gătit, deoarece o cantitate semnificativă din
acesta nu va fi îndepărtată la spălarea rufelor. În plus, utilizaţi ciclul de răcire, pentru ca rufele să nu fie
fierbinţi.
• Căldura rezultată din oxidarea uleiului ar putea provoca un incendiu.
Asiguraţi-vă că buzunarele tuturor articolelor de îmbrăcăminte care urmează să fie uscate sunt goale.

10  Română

Untitled-18 10 2019-07-01 6:18:52


• Obiectele dure sau ascuţite, cum ar fi monedele, acele de siguranţă, cuiele, şuruburile sau pietrele pot
provoca deteriorări grave ale aparatului.
Nu uscaţi articole de îmbrăcăminte cu catarame, cu nasturi mari sau cu alte componente metalice grele
(fermoare, prinderi babă şi moş, capse).
Dacă este cazul, utilizaţi plasa pentru spălare pentru rufe mici şi uşoare, precum cordoane din material,
şnururi de şorţ şi sutiene cu balene, care se pot dezintegra sau se pot rupe în timpul unui ciclu.

Informaţii privind siguranţa


Foile de uscător sunt compatibile cu acest model şi sunt recomandate pentru performanţe mai bune de
uscare.
Foile de uscător sunt, de asemenea, utile pentru reducerea electricităţii statice generate în timpul ciclului
de uscare. Electricitatea statică ar putea duce la deteriorarea rufelor şi eventual a aparatului electrocasnic.
Nu utilizaţi uscătorul în apropierea unor substanţe praf periculoase, precum praf de cărbune, făină de grâu
etc.
• Acest lucru poate conduce la electrocutare, la incendiu sau la explozie.
Nu amplasaţi materiale inflamabile în apropierea produsului.
• Acest lucru ar putea conduce la emiterea de gaze toxice de către produs, la deteriorarea
componentelor, la electrocutare, la incendiu sau la explozie.
• Aparatul nu trebuie amplasat în spatele unor uşi care se încuie etc.
Nu atingeţi partea din spate a aparatului în timpul uscării sau imediat după finalizarea acesteia.
• Aparatul rămâne fierbinte şi poate cauza arsuri.
Conţine gaze fluorurate cu efect de seră.
Echipament închis ermetic.
Nu eliminaţi gazele în atmosferă.
Agent frigorific (tip): R-134a (GWP = 1430)
Agent frigorific (alimentare)
• DV**M52**** : 0,37 kg, 0,529 tCO2e
• DV**M50**** : 0,32 kg, 0,458 tCO2e

Avertizări extrem de importante privind curăţarea


AVERTISMENT
Nu curăţaţi aparatul pulverizând apă direct pe acesta.
Nu folosiţi benzen, diluant sau alcool pentru a curăţa aparatul.
• Acest lucru poate conduce la decolorare, deformare, deteriorare, incendiu sau electrocutare.
Înainte de curăţare sau de efectuarea operaţiilor de întreţinere, deconectaţi aparatul de la priza de perete.
• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare sau la incendiu.

Română  11 

Untitled-18 11 2019-07-01 6:18:53


Informaţii privind siguranţa

Curăţaţi carcasa filtrului înainte de utilizarea uscătorului şi după aceasta.


Curăţaţi în mod regulat interiorul produsului, apelând la ajutorul unui inginer de service autorizat.
Curăţaţi lunar schimbătorul de căldură cu o perie moale sau cu un aspirator. Nu atingeţi schimbătorul de
căldură cu mâna. Acest lucru ar putea provoca vătămări corporale.
Interiorul uscătorului trebuie curăţat periodic de către personal de service calificat.
Informaţii privind siguranţa

Instrucţiuni referitoare la marcajul DEEE

Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi


electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul
şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind
că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau
sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri
şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a
resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut
produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă
aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte
termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale
electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Pentru informaţii despre angajamentele Samsung privind mediul şi obligaţiile de reglementare privind
produsele, cum ar fi REACH, DEEE sau bateriile, vizitaţi pagina noastră despre sustenabilitate la www.
samsung.com

12  Română

Untitled-18 12 2019-07-01 6:18:53


Instalare

Ce este inclus
Despachetaţi cu grijă uscătorul. Nu lăsaţi materialele de ambalare la îndemâna copiilor. Este posibil ca
piesele şi locaţia acestora, indicate mai jos, să difere de cele ale uscătorului dvs. Înainte de instalare,
asiguraţi-vă că toate piesele uscătorului sunt enumerate aici. Dacă uscătorul şi/sau piesele sunt deteriorate
sau lipsesc, contactaţi cel mai apropiat serviciul de asistenţă pentru clienţi Samsung.

Uscătorul la prima vedere

01

07
02

Instalare
06

03

04

05

01 Capac superior 02 Rezervor de apă


03 Filtru de scame 04 Schimbător de căldură
05 Picioruş de echilibrare 06 Uşă
07 Panou de control

Română  13 

Untitled-18 13 2019-07-01 6:18:53


Instalare

Accesorii (furnizate)

Ghidaj pentru furtun Brăţară autoblocantă Conector furtun

Furtun de evacuare lung (2 m) Manual de utilizare Plasă pentru rufe (numai pentru
modelele aplicabile)
Instalare

Perie curăţare

Accesorii (nu sunt furnizate)

Kit de suprapunere cu bridă Kit de suprapunere


(Nr. piesă SK-DH; SK-DA; SKK- (SKK-DD, SKK-DDX)
DF)

NOTĂ
• Kitul de suprapunere permite aşezarea uscătorului peste o maşină de spălat. Reţineţi: kitul de
suprapunere poate fi utilizat numai cu maşinile de spălat şi uscătoarele Samsung. Pentru a achiziţiona
un kit de suprapunere (Nr. piesă SK-DH; SK-DA; SKK-DF), contactaţi un centru de service Samsung sau
un distribuitor local de aparatură electrocasnică. Kitul de suprapunere diferă în funcţie de model.
• Pentru instrucţiuni de suprapunere cu uscătorul, consultaţi manualul de instalare aferent kitului de
suprapunere.
• Pentru informaţii despre disponibilitatea kitului de suprapunere în funcţie de model, consultaţi
manualul de instalare inclus în kitul de suprapunere.

14  Română

Untitled-18 14 2019-07-01 6:18:54


Cerinţe de instalare
NOTĂ
Acest uscător trebuie instalat de către un instalator calificat. Dacă este necesară o intervenţie de service
din cauza unei instalări deficitare, aceasta este considerată ca fiind responsabilitatea deţinătorului şi poate
duce la anularea garanţiei. Păstraţi aceste instrucţiuni pentru consultare ulterioară.
AVERTISMENT
• Nu conectaţi cablul de alimentare la priza de perete înainte de finalizarea instalării uscătorului.
• Pentru mutarea uscătorului este nevoie de două sau mai multe persoane.
• Nu lăsaţi copiii sau animalele să se joace în, pe sau în jurul uscătorului. Asiguraţi permanent o
supraveghere corespunzătoare.
• Nu lăsaţi materialele de ambalare la îndemâna copiilor.
• Nu înlocuiţi singuri un cablu sau o fişă de alimentare deteriorată. Solicitaţi înlocuirea cablului sau a fişei

Instalare
de alimentare deteriorate la Samsung sau unui tehnician de service calificat.
• Nu încercaţi să reparaţi, să dezasamblaţi sau să modificaţi uscătorul. Pentru orice reparaţii, consultaţi
cel mai apropiat serviciu de asistenţă pentru clienţi Samsung.
• Îndepărtaţi uşa/capacele de la toate aparatele casate, pentru a evita cazurile de sufocare a copiilor.
• Dacă uscătorul generează un zgomot neobişnuit, mirosuri de ars sau fum, deconectaţi imediat ştecherul
şi contactaţi cel mai apropiat centru de service Samsung.
• Nu deconectaţi uscătorul în timpul funcţionării.
• Nu amplasaţi obiecte inflamabile în apropierea uscătorului.

Română  15 

Untitled-18 15 2019-07-01 6:18:54


Instalare

Cerinţe privind locul de instalare


Selectaţi o suprafaţă orizontală, bine structurată, rezistentă la vibraţii. Selectaţi o locaţie unde este
disponibilă o priză legată la masă, cu 3 orificii.
AVERTISMENT
• Instalaţi uscătorul numai în interior.
• Nu instalaţi uscătorul în zone expuse la intemperii.
• Nu instalaţi uscătorul în locuri unde temperatura poate scădea sub 5 °C sau creşte peste 35 °C.
• Nu instalaţi uscătorul în zone unde sunt posibile scurgeri de gaz.
• Nu blocaţi orificiul de intrare al aerului din grila de răcire, situat în partea frontală a uscătorului.

Instalarea în nişe sau în dulapuri


Pentru instalarea în nişe sau dulapuri, uscătorul necesită următoarele distanţe minime:

În lateral Sus În faţă Partea din spate


Instalare

25 mm 25 mm 490 mm 51 mm

Dacă instalaţi uscătorul cu o maşină de spălat, partea frontală a nişei sau a dulapului trebuie să prezinte o
deschidere neobstrucţionată pentru aer de cel puţin 490 mm.

Cerinţe electrice şi de împământare


• Uscătorul necesită o sursă de alimentare electrică de 220-240 V c.a., 50 Hz.
• Uscătorul trebuie să fie împământat corect. Dacă uscătorul funcţionează necorespunzător sau se
defectează complet, împământarea reduce riscul de electrocutare, furnizând o cale cu rezistenţă
minimă pentru curentul electric. Uscătorul este prevăzut cu un cablu de alimentare cu ştecher cu
împământare cu 3 pini. Ştecherul trebuie introdus într-o priză corect montată şi împământată, în
conformitate cu toate codurile şi ordonanţele locale.
• Dacă aveţi întrebări privind cerinţele electrice sau de împământare, contactaţi Samsung sau un
electrician calificat.
AVERTISMENT
• Conectaţi la o priză împământată, cu 3 orificii.
• Nu utilizaţi un ştecher deteriorat, un cablu deteriorat sau o priză de perete desprinsă sau deteriorată.
• Nu utilizaţi un adaptor sau un cablu prelungitor.
• Conectarea necorespunzătoare a conductorului de împământare al echipamentului poate duce la
electrocutare. Apelaţi la un electrician calificat în cazul în care nu sunteţi sigur dacă uscătorul dispune
de o împământare corespunzătoare.
• Nu aduceţi niciun fel de modificare ştecherului, cablului sau prizei de alimentare.
• Nu legaţi firul de împământare la conducte de plastic, ţevi de gaz sau conducte de apă caldă.

16  Română

Untitled-18 16 2019-07-01 6:18:54


Uscător
Înainte de instala uscătorul, asiguraţi-vă că aţi citit Cerinţe de instalare la pagina 15. Reţineţi că
următoarele instrucţiuni sunt destinate instalării fără utilizarea unui furtun de evacuare. Pentru
instrucţiuni de utilizare a unui furtun de evacuare, consultaţi secţiunea următoare, Furtun de evacuare.
Pentru comoditate, instalaţi uscătorul în apropierea maşinii de spălat.

1. Glisaţi cu grijă uscătorul în locaţia dorită.


A 2. Utilizaţi un nivel (A) şi verificaţi orizontalitatea
uscătorului, dintr-o parte în alta şi din faţă în
spate.
3. Dacă uscătorul nu este orizontal, reglaţi
picioruşul de echilibrare (B). Rotirea
picioruşului în sens antiorar determină

Instalare
retragerea acestuia. Rotirea picioruşului în sens
orar determină extinderea acestuia.
4. Când uscătorul este orizontal, asiguraţi-vă că
acesta este ferm poziţionat pe podea.
5. Introduceţi cablul uscătorului în priză.

NOTĂ
• Pentru a instala uscătorul la aceeaşi înălţime
cu maşina de spălat, retrageţi complet (C)
picioruşele de echilibrare rotindu-le în sens
C D
antiorar, apoi slăbiţi (D) picioruşele rotindu-le
în sens orar.
• Extindeţi picioruşul de echilibrare numai
atât cât este necesar. Extinderea picioruşului
mai mult decât este necesar poate provoca
vibrarea uscătorului.

Română  17 

Untitled-18 17 2019-07-01 6:18:54


Instalare

Furtun de evacuare (dacă este necesar)

Uscătorul este prevăzut cu un rezervor de apă


încorporat. Totuşi, dacă nu doriţi să utilizaţi
rezervorul de apă, puteţi instala furtunul de
evacuare. Furtunul accesoriu (furtunul de evacuare
lung) furnizat poate fi utilizat ca o prelungire a
furtunului de evacuare.
Instalare

1. Scoateţi furtunul de evacuare din orificiul (A) şi


introduceţi-l în orificiul (B).

18  Română

Untitled-18 18 2019-07-01 6:18:55


2. Introduceţi un capăt al furtunului accesoriu
(furtunul de evacuare lung) în orificiul (A).
3. Introduceţi celălalt capăt (ieşire) al furtunului
accesoriu în sistemul de evacuare într-unul din
următoarele două moduri:

Peste o chiuvetă:

1. Asiguraţi-vă că amplasaţi capătul furtunului

Instalare
accesoriu cu mai mult de 90 cm (*) mai jos de
baza uscătorului.
2. Pentru a îndoi furtunul accesoriu într-un
anumit punct, utilizaţi ghidajul pentru furtun
(B) din plastic furnizat şi fixaţi ghidajul pe
perete cu ajutorul unui cârlig sau pe robinet,
cu ajutorul unei sfori. Asamblaţi furtunul
de evacuare (A) şi ghidajul (B) şi fixaţi-le cu
A
brăţara autoblocantă (C).
3. Puteţi evacua apa de condens conectând
furtunul accesoriu (furtunul de evacuare lung)
direct la ieşirea de evacuare.
ATENȚIE
Nu extindeţi furtunul de evacuare. Este posibil ca
B C apa să se scurgă prin zona de racord. Utilizaţi un
furtun de evacuare lung.

Română  19 

Untitled-18 19 2019-07-01 6:18:55


Instalare

Prin utilizarea conductei de evacuare a chiuvetei:

1. Asamblaţi conectorul furtunului (A) şi ataşaţi-l


la capătul furtunului accesoriu, aşa cum este
indicat în figură.
A ATENȚIE
Pentru a preveni scurgerile de apă, conectaţi ferm
furtunul şi conectorul.

2. Conectaţi adaptorul furtunului direct la


conducta de evacuare a chiuvetei.
Instalare

20  Română

Untitled-18 20 2019-07-01 6:18:56


Listă de verificare pentru instalare
• Uscătorul este conectat la o priză corect împământată.
• Toate materialele de ambalare au fost complet îndepărtate şi eliminate corespunzător.
• Uscătorul este orizontal şi este aşezat ferm pe podea.
• Porniţi uscătorul pentru a vă asigura că funcţionează, se încălzeşte şi se opreşte.
• Rulaţi un ciclu TIME DRY (USCARE TEMPORIZATĂ) timp de 20 de minute, pentru a vedea dacă se
afişează codul informaţional HC. În acest caz, contactaţi un centru de service local.
• După instalare, vă recomandăm să aşteptaţi cel puţin 1 oră înainte de a utiliza uscătorul.

Înainte de a utiliza uscătorul


• Asiguraţi-vă că nu au rămas accesorii în interiorul tamburului.
• Conectaţi cablul de alimentare chiar înainte de a utiliza uscătorul.

Instalare
• Nu blocaţi orificiul de admisie pentru aer al grilei de răcire din partea frontală a uscătorului.
• Nu amplasaţi obiecte inflamabile în apropierea uscătorului şi păstraţi spaţiul înconjurător curat.
• Menţineţi uscătorul paralel cu podeaua.
• Nu îndepărtaţi picioruşele de echilibrare reglabile ale uscătorului. Acestea sunt necesare pentru a
menţine uscătorul în paralel cu podeaua.

Inversarea uşii
Puteţi dori să inversaţi direcţia uşii, în funcţie de condiţiile din locaţie sau de necesităţile dvs.
AVERTISMENT
Asiguraţi-vă că inversarea uşii este efectuată de către un tehnician calificat.

Tip 1

1. Deschideţi uşa şi slăbiţi cele două şuruburi ale


balamalei acesteia. Ţinând de uşă cu ambele
mâini, ridicaţi uşor pentru a o scoate.

Română  21 

Untitled-18 21 2019-07-01 6:18:56


Instalare

2. Utilizaţi un obiect subţire pentru a îndepărta


garnitura uşii.

3. Pe faţa interioară a uşii, scoateţi cele 3


şuruburi superioare şi cele 3 şuruburi
Instalare

inferioare de pe suportul de sticlă, apoi scoateţi


suportul de sticlă.

4. Când aţi terminat, rotiţi capacul uşii cu 180 de


grade.

22  Română

Untitled-18 22 2019-07-01 6:18:56


5. Introduceţi suportul de sticlă în noua poziţie a
capacului uşii. Asiguraţi-vă că balamaua uşii se
află în poziţia indicată în figură.

6. Strângeţi cele 3 şuruburi superioare şi cele 3


şuruburi inferioare ale suportului de sticlă.

Instalare
NOTĂ
Formele şuruburilor diferă în funcţie de
dimensiune. Asiguraţi-vă că strângeţi şurubul
corect.

7. Introduceţi garnitura uşii în poziţia corectă.

Română  23 

Untitled-18 23 2019-07-01 6:18:57


Instalare

8. Scoateţi cele 2 şuruburi rămase după


îndepărtarea balamalei uşii.

9. Slăbiţi cele 4 şuruburi de pe suportul


manetei. Scoateţi suportul manetei şi apoi
Instalare

reintroduceţi-l pe partea opusă.

10. Pe cadrul balamalei opuse, strângeţi cele 2


şuruburi demontate la pasul 7 de mai sus.
Reţineţi că trebuie să le strângeţi în partea
dreaptă (dreapta sus şi dreapta jos) a cadrului.

24  Română

Untitled-18 24 2019-07-01 6:18:57


11. Mutaţi şuruburile inferioare ale balamalei
uşii în partea superioară a acesteia. Apoi,
strângeţi şuruburile. (Numai modelele
DV**M5***1*/DV**M5***2*/DV**M5***3*)

12. Poziţionaţi balamaua uşii pe partea opusă şi


apoi strângeţi cele 2 şuruburi pentru a fixa uşa

Instalare
pe uscător.

Tip 2 (Modelele DV**M5***K*)

1. Scoateţi balamaua uşii şi apoi scoateţi uşa.


- Scoateţi 2 şuruburi-bolţuri de pe uşă.

Română  25 

Untitled-18 25 2019-07-01 6:18:57


Instalare

2. Scoateţi 2 şuruburi (A) de pe mânerul uşii.

3. Scoateţi 14 şuruburi (B) din suportul interior.


Instalare

4. Scoateţi uportul de sticlă interior şi apoi


întoarceţi capacul uşii la 180 de grade.

26  Română

Untitled-18 26 2019-07-01 6:18:58


5. Întroduceţi suportul de sticlă interior în capacul
uşii întoarce invers. .

6. Strângeţi cele 14 şuruburi (B) de pe suportul


interior.

Instalare
ATENŢIE
Asiguraţi-vă că aţi strâns şuruburile (B) pe suportul
interior, nu şuruburile (A).

7. Strângeţi cele 2 şuruburi (A) pe mânerul uşii.


ATENŢIE
Asiguraţi-vă că aţi strâns şuruburile (A) pe mânerul
uşii, nu şuruburile (B).

Română  27 

Untitled-18 27 2019-07-01 6:18:58


Instalare

8. Mutaţi şuruburile inferioare ale balamalei uşii


în partea superioară a acesteia. Apoi, strângeţi
şuruburile.

9. Fixaţi balamaua uşii pe partea opusă.


- Strângeţi cele 2 şuruburi-bolţuri.
Instalare

NOTĂ
Pentru a reduce uşa în poziţia iniţială, urmaţi din nou paşii. Reţineţi că uşa, balamalele şi celelalte piese
vor avea o orientare opusă celei indicate în aceste etape.

28  Română

Untitled-18 28 2019-07-01 6:18:59


Operaţiuni

Panou de control

DV9*M5*****/DV8*M5*****

01 12

10

11
02
09

03 04 05 06 07

DV7*M5*****

01 12

Operaţiuni
10

11
02
09

03 04 05 06 08

Română  29 

Untitled-18 29 2019-07-01 6:18:59


Operaţiuni

Afişează toate informaţiile ciclului, inclusiv durata ciclului, codurile


informaţionale şi starea uscătorului. Consultaţi tabelul de mai jos pentru detalii
privind starea.
Funcţia Blocare pentru copii
Uscare în curs
activată/dezactivată
Răcire în curs Prevenire şifonare
01 Afişaj grafic digital Alarmă de curăţare
Oprire
schimbător de căldură
Prevenire şifonare în curs Pornire/Oprire sunet
Verificaţi filtrul Alarmă încărcare mixtă
Întârziere finalizare Smart Check
Goliţi rezervorul de apă

Rotiţi butonul pentru a acele un ciclu. Consultaţi Informaţii generale despre


02 Selectorul de ciclu
cicluri la pagina 32 pentru ciclurile disponibile.
Operaţiuni

Adaugă circa 2 ore de centrifugare intermitentă, la sfârşitul ciclului selectat,


03 Wrinkle pentru a reduce şifonarea. Un cerc mare apare în panoul de afişare, iar tamburul
Prevent (Prevenire
se roteşte intermitent. Pentru a activa, apăsaţi Wrinkle Prevent (Prevenire
şifonare)
şifonare). Indicatorul corespunzător luminează.
Apăsaţi pentru a selecta nivelul de uscare în ciclurile SHIRTS (CĂMĂŞI)
, TOWELS (PROSOAPE) , COTTON (BUMBAC) , MIXED LOAD (ÎNCĂRCARE
04 Dry Level MIXTĂ) şi SYNTHETICS (MATERIALE SINTETICE) . Gradul de uscare poate
(Nivel de uscare) fi setat în trei niveluri (1-3). Nivelul 1 este utilizat pentru a usca parţial articole
care sunt întinse sau atârnate la uscat. Nivelul 3 este cel mai puternic şi se
utilizează pentru a usca rufe mai mari sau voluminoase.
Apăsaţi pentru a ajusta durata ciclurilor TIME DRY (USCARE TEMPORIZATĂ) ,
WARM AIR (AER CALD) şi COOL AIR (AER RECE) .
Sunt disponibile următoarele opţiuni de durată (unitate: minut): 30, 60, 90, 120
05 Time (Durată) şi 150.
• Opţiunile 120 de minute şi 150 de minute nu sunt disponibile pentru
ciclurile WARM AIR (AER CALD) şi COOL AIR (AER RECE) .
• Durata exactă de uscare diferă în funcţie de umiditatea încărcăturii.

30  Română

Untitled-18 30 2019-07-01 6:19:01


Această alarmă este disponibilă numai pentru ciclurile SHIRTS (CĂMĂŞI) ,
COTTON (BUMBAC) , MIXED LOAD (ÎNCĂRCARE MIXTĂ) şi SYNTHETICS
06 Mixed Load (MATERIALE SINTETICE) . Dacă o încărcătură conţine materiale mixte, the
Bell (Alarmă încărcare indicatorul de alarmă de încărcare mixtă ( ) luminează intermitent atunci
mixtă) când gradul de uscare mediu al articolului este de 80 %. Aceasta vă permite să
scoateţi din timp articolele pe care nu le doriţi complet uscate sau care se usucă
mai rapid în exteriorul uscătorului, în timp ce celelalte continuă să se usuce.
07 Lamp (Lampă)
Apăsaţi pentru a porni/opri lampa interioară. Lampa rămâne aprinsă timp de 5
(DV9*M5*****/
minute după ce a fost aprinsă, apoi se stinge automat.
DV8*M5*****)
08 Smart Check Dacă uscătorul a detectat o problemă, Smart Check vă permite să verificaţi
(DV7*M5*****) starea uscătorului cu ajutorul unui telefon inteligent.

09 Sound On/Off Apăsaţi pentru a opri/porni sunetul de la panoul de control. Setarea sunetului
(Pornire/Oprire sunet) este menţinută la oprirea şi apoi repornirea uscătorului.
10 Delay End Puteţi regla ora de încheiere a ciclului selectat cu incremente de 1 oră, până la
24 de ore.

Operaţiuni
(Întârziere finalizare)
Apăsaţi pentru a porni sau a întrerupe un ciclu. Dacă uscătorul funcţionează,
11 Pornire/Pauză apăsaţi o dată pe buton pentru a întrerupe funcţionarea uscătorului. Apăsaţi din
nou pentru a relua.
Apăsaţi pentru porni/opri uscătorul. Dacă uscătorul este pornit timp de 10
12 Alimentare
minute fără a se apăsa pe niciun buton, acesta se va opri automat.

Română  31 

Untitled-18 31 2019-07-01 6:19:02


Operaţiuni

Informaţii generale despre cicluri


Încărcare
Ciclu Descriere
maximă (kg)
SHIRTS (CĂMĂŞI) Utilizaţi pentru a usca rapid un articol, precum o cămaşă. 4
IRON DRY (USCARE Acest ciclu finalizează procesul de uscare în stare umedă, care
4
PENTRU CĂLCARE) facilitează călcarea.
DELICATES (ARTICOLE Pentru articolele care trebuie manipulate cu atenţie, precum
2
DELICATE) lenjeria.
Numai pentru articole de lână care pot fi spălate la maşină şi
uscate în uscător.
WOOL (LÂNĂ) 2
Pentru rezultate optime, întoarceţi rufele pe dos înainte de a le
usca.
TOWELS (PROSOAPE)
Utilizaţi pentru a usca încărcături precum prosoapele de baie. 6

BEDDING (LENJERIE Pentru articole voluminoase, precum plăpumi, cearşafuri,


2
DE PAT) cuverturi şi pilote uşoare.
Operaţiuni

Pentru articole de exterior, precum echipament de schi şi


OUTDOOR CARE echipament montan, precum şi pentru materiale precum
(ÎNGRIJIRE spandex, stretch şi microfibre. Recomandăm utilizarea acestui 2
IMPERMEABILE) ciclu după spălarea lenjeriei utilizând ciclul OUTDOOR CARE
(ÎNGRIJIRE IMPERMEABILE) la maşina dvs. de spălat.
COOL AIR (AER RECE) Toate tipurile de materiale. Pentru împrospătarea sau aerisirea
-
rufelor nepurtate mult timp.
Pentru articole mici, uscate în prealabil. Durata implicită de
uscare este de 30 de minute.
Ciclu temporizat pentru toate tipurile de articole, cu excepţia
lânii şi a mătăsii. Rufe uscate care mai sunt uşor umede sau
care au fost deja uscate în prealabil. De asemenea, este adecvat
WARM AIR (AER
pentru uscarea ulterioară a rufelor cu straturi multiple, groase, -
CALD) care nu se usucă imediat.
NOTĂ
Acest ciclu este adecvat pentru uscarea materialelor din lână
individuale, a pantofilor sport şi a jucăriilor din material moale.
Uscaţi aceste articole numai utilizând coşul pentru rufe din lână.

32  Română

Untitled-18 32 2019-07-01 6:19:03


Încărcare
Ciclu Descriere
maximă (kg)
Utilizaţi pentru a seta un timp de uscare dorit.
1. Rotiţi Selectorul de ciclu pentru a selecta TIME DRY (USCARE
TEMPORIZATĂ) .
2. Apăsaţi pe Time (Durată) pentru a seta durata de
TIME DRY (USCARE uscare între 30 şi 150 de minute. Continuaţi să apăsaţi pe
-
TEMPORIZATĂ) Durată pentru a parcurge opţiunile de durată disponibile în
incremente de 30 de minute.
NOTĂ
Durata efectivă a ciclului poate diferi în funcţie de gradul de
uscare a articolelor.
QUICK DRY 35' Pentru uscarea materialelor sintetice din bumbac uşor sau a
(USCARE RAPIDĂ 35') articolelor care necesită uscare rapidă. Durata implicită de 1
uscare este de 35 de minute.
SYNTHETICS

Operaţiuni
Bluze şi cămăşi murdărite uşor fabricate din poliester (Diolen,
(MATERIALE 4
Trevira), poliamidă (perlon, nailon) sau alte amestecuri similare.
SINTETICE)
MIXED LOAD
Pentru încărcături mixte constând din bumbac şi materiale
(ÎNCĂRCARE MIXTĂ) max.
sintetice.

COTTON (BUMBAC) Pentru articole din bumbac uşor, lenjerie de pat, feţe de masă,
max.
lenjerie de corp, prosoape şi cămăşi.

Română  33 

Untitled-18 33 2019-07-01 6:19:03


Operaţiuni

Tabelul ciclurilor de spălare


NOTĂ
Pentru rezultate maxime, urmaţi recomandările privind dimensiunea încărcăturii pentru fiecare ciclu de
uscare.
• Încărcătură mare: Umpleţi tamburul la ¾ din capacitate. Nu adăugaţi articole peste acest nivel,
deoarece acestea trebuie centrifugate liber.
• Încărcătură medie: Umpleţi tamburul la circa ½ din capacitate.
• Încărcătură mică: Umpleţi tamburul cu 3-5 articole, nu mai mult de ¼ din capacitate.
Dimensiune
Ciclu Articole recomandate Nivel de uscare
încărcătură
4
Cămăşi sau bluze care nu se calcă, din bumbac, lenjerie, fibre
SHIRTS (CĂMĂŞI) Disponibilă
sintetice sau materiale combinate.

IRON DRY (USCARE 4


Acest ciclu finalizează procesul de uscare în stare umedă, care
Indisponibil
PENTRU CĂLCARE) facilitează călcarea.

DELICATES (ARTICOLE 2
Mătase, materiale fine şi lenjerie. Indisponibil
DELICATE)
Operaţiuni

2
Numai pentru articole de lână care pot fi spălate la maşină şi
WOOL (LÂNĂ) Indisponibil
uscate în uscător.

TOWELS (PROSOAPE) 6
Utilizaţi pentru a usca încărcături precum prosoapele de baie. Disponibilă

BEDDING (LENJERIE DE 2
Pentru articole voluminoase, precum plăpumi, cearşafuri,
Indisponibil
PAT) cuverturi şi pilote uşoare.

OUTDOOR CARE Pentru articole de exterior, precum echipament de schi şi 2


(ÎNGRIJIRE echipament montan, precum şi pentru materiale precum Indisponibil
IMPERMEABILE) spandex, stretch şi microfibre.
COOL AIR (AER RECE) Toate tipurile de materiale. Pentru împrospătarea sau
– Indisponibil
aerisirea rufelor nepurtate mult timp.
WARM AIR (AER CALD) Obiecte mici şi îmbrăcăminte umedă Articole zilnice adecvate
– Indisponibil
pentru uscare la cald
TIME DRY (USCARE
Toate tipurile de material; program temporizat. – Indisponibil
TEMPORIZATĂ)
QUICK DRY 35' (USCARE 1
Materiale sintetice şi bumbac uşor Indisponibil
RAPIDĂ 35')
SYNTHETICS 4
(MATERIALE SINTETICE) Materiale sintetice sau combinate. Disponibilă

MIXED LOAD 7, 8, 9
Încărcături mixte constând din bumbac şi materiale sintetice. Disponibilă
(ÎNCĂRCARE MIXTĂ)

34  Română

Untitled-18 34 2019-07-01 6:19:04


Dimensiune
Ciclu Articole recomandate Nivel de uscare
încărcătură
7, 8, 9
Pentru articole din bumbac uşor, lenjerie de pat, feţe de masă,
COTTON (BUMBAC) Disponibilă
lenjerie de corp, prosoape şi cămăşi.

Operaţiuni

Română  35 

Untitled-18 35 2019-07-01 6:19:04


Operaţiuni

Începerea utilizării

Paşi simpli pentru pornire


1. Apăsaţi pe Alimentare pentru a porni uscătorul.
2. Încărcaţi uscătorul şi închideţi uşa.
3. Rotiţi Selectorul de ciclu pentru a selecta un ciclu.
4. Schimbaţi setările ciclului ( Dry Level (Nivel de uscare) şi Time (Durată)) ,în funcţie de necesităţi.
5. Selectaţi setările şi opţiunile necesare conform preferinţelor dvs. ( Wrinkle Prevent (Prevenire
şifonare), Lamp (Lampă), Mixed Load Bell (Alarmă încărcare mixtă) şi/sau Delay End
(Întârziere finalizare)).
6. Apăsaţi Pornire/Pauză. Indicatorul uscătorului se aprinde şi pe afişaj apare durata estimată a
ciclului.
NOTĂ
Numărul de setări şi opţiuni disponibile diferă în funcţie de ciclu.
Pentru a schimba ciclul în timpul funcţionării
1. Apăsaţi Pornire/Pauză pentru a opri funcţionarea.
Operaţiuni

2. Selectaţi alt ciclu.


3. Apăsaţi şi menţineţi Pornire/Pauză pentru a începe un ciclu nou.

Sortare şi încărcare
• Introduceţi o singură încărcătură de rufe spălate în uscător la un moment dat.
• Evitaţi să amestecaţi articolele grele cu cele uşoare.
• Pentru creşterea eficienţei de uscare la uscarea unuia sau a două articole, adăugaţi un prosop uscat la
încărcătură.
• Pentru rezultate optime, descurcaţi articolele înainte de a le introduce în uscător.
• Supraîncărcarea limitează procesul de centrifugare, ceea ce are ca rezultat uscarea neuniformă şi
şifonarea.
• Dacă acest lucru nu este recomandat pe eticheta de întreţinere, evitaţi să uscaţi articole din lână sau
fibră de sticlă.
• Evitaţi uscarea articolelor nespălate.
• Nu uscaţi articole murdare de ulei, alcool, benzină etc.

36  Română

Untitled-18 36 2019-07-01 6:19:04


Plasă pentru rufe (numai pentru modelele aplicabile)
Setaţi durata de uscare la maximum 150 de minute, în funcţie de umiditatea şi de greutatea articolelor
de uscat. (La uscarea rufelor cu ajutorul suportului de uscare, se recomandă utilizarea ciclului TIME DRY
(USCARE TEMPORIZATĂ) ).

1. Poziţionaţi suportul de uscare în tambur,


introducând marginile frontale ale suportului în
orificiile din diafragma uşii.

2. Amplasaţi articolele pe suport, lăsând spaţiu


suficient pentru circulaţia aerului. Împăturiţi

Operaţiuni
A
articolele de îmbrăcăminte şi aşezaţi-le
orizontal pe suport. Aşezaţi pantofii cu talpa în
jos.
3. Închideţi uşa şi apăsaţi pe Alimentare.
Selectaţi TIME DRY (USCARE TEMPORIZATĂ)
şi apăsaţi pe Time (Durată) pentru a selecta
durata de uscare.
4. Apăsaţi Pornire/Pauză.
A. Uscare pe suport

Română  37 

Untitled-18 37 2019-07-01 6:19:05


Operaţiuni

Sugestii privind uscarea

Articole (max. 1,5 kg) Descriere


Pulovere care pot fi spălate (împăturiţi-le pentru a Când uscaţi rufe utilizând suportul, împăturiţi
le da o formă şi aşezaţi-le întinse pe suport) şi aşezaţi hainele pe suport, pentru a preveni
Jucării de pluş (umplute cu fibre de bumbac sau de şifonarea acestora.
poliester)
Jucării de pluş (umplute cu spumă sau cauciuc)
Perne din spumă poliuretanică
Încălţăminte sport Pentru a usca pantofi sport, aşezaţi pantofii pe
suport, cu talpa în jos.

ATENȚIE
• Uscarea articolelor din spumă poliuretanică, din plastic sau din cauciuc pe o setare cu încălzire ar putea
conduce la deteriorarea acestora şi reprezintă un pericol de incendiu.
• Pentru a preveni deteriorarea pantofilor, alegeţi suportul de uscare.
Operaţiuni

38  Română

Untitled-18 38 2019-07-01 6:19:05


Ghid pentru cicluri
Când uscaţi, respectaţi întotdeauna instrucţiunile de pe eticheta de întreţinere. Dacă nu există etichete cu
instrucţiuni de întreţinere, consultaţi tabelul următor.

Cuverturi şi pilote • Utilizaţi setările de temperatură Ridicat.


Pături • Pentru rezultate optime, uscaţi numai câte o pătură o dată.
Scutece din stofă • Utilizaţi setările de temperatură Ridicat.
Articole umplute cu puf • Nu uscaţi pe o setare cu încălzire. Acest procedeu poate crea pericol
de incendiu. Utilizaţi numai ciclul COOL AIR (AER RECE) .
Spumă poliuretanică (dos • Nu uscaţi pe o setare cu încălzire. Acest procedeu poate crea pericol
de covoare, animale de pluş de incendiu. Utilizaţi numai ciclul COOL AIR (AER RECE) .
etc.)
Perne • Adăugaţi câteva prosoape uscate pentru a facilita centrifugarea şi
înfoierea articolului.
• Nu uscaţi perne din fibre de capoc sau spumă cu ajutorul căldurii.
Utilizaţi numai ciclul COOL AIR (AER RECE) .
Materiale plastice (perdele • Utilizaţi COOL AIR (AER RECE) sau TIME DRY (USCARE

Operaţiuni
de baie, huse pentru TEMPORIZATĂ) .
mobilierul de exterior etc.) • Setaţi nivelul de uscare la scăzut sau la cel mai scăzut.

ATENȚIE
Nu utilizaţi uscătorul pentru a usca articole nemenţionate mai sus.

Română  39 

Untitled-18 39 2019-07-01 6:19:05


Operaţiuni

Funcţii speciale

Întârziere finalizare Smart Check


Puteţi seta uscătorul să finalizeze un ciclu selectat Dacă uscătorul a detectat o problemă, Smart Check
în perioada setată. vă permite să verificaţi starea uscătorului cu
1. Selectaţi un ciclu cu opţiunile necesare. ajutorul unui telefon inteligent. Reţineţi că funcţia
2. Apăsaţi în mod repetat Delay End Smart Check poate fi utilizată numai cu telefoanele
(Întârziere finalizare) pentru a seta o durată inteligente Galaxy şi iPhone.
între 1 oră şi 24 de ore, cu incremente de 1 Pentru a utiliza Smart Check, asiguraţi-vă că aţi
oră. descărcat aplicaţia Samsung Smart Washer/Dryer,
apoi urmaţi etapele de mai jos.
3. Apăsaţi Pornire/Pauză. Indicatorul
corespunzător luminează intermitent, iar ceasul 1. Apăsaţi şi menţineţi Time (Durată) şi
începe să contorizeze durata setată. Mixed Load Bell (Alarmă încărcare mixtă) timp
de 3 secunde sau apăsaţi Smart Check. LED-
NOTĂ
urile de pe panoul de afişare se rotesc şi se
Pentru a anula setările Întârziere finalizare,
afişează codul Smart Check.
reporniţi uscătorul cu ajutorul butonului
2. La telefonul inteligent, deschideţi aplicaţia
Alimentare.
Operaţiuni

Samsung Smart Washer/Dryer şi apăsaţi pe


Blocare pentru copii butonul Smart Check.
Blocare pentru copii nu permite copiilor să se 3. Focalizaţi camera foto a telefonului inteligent
joace cu uscătorul. Când Blocare pentru copii este pe codul Smart Check afişat pe panoul de
activată, toate butoanele, cu excepţia butonului afişare.
Alimentare sunt dezactivate. 4. În cazul în care codul de informare este
Pentru a activa/dezactiva Blocare pentru copii, recunoscut, aplicaţia furnizează informaţii
apăsaţi şi menţineţi simultan Mixed Load Bell detaliate referitoare la eroare şi instrucţiuni
(Alarmă încărcare mixtă) şi Smart Control sau suplimentare.
Wrinkle Prevent (Prevenire şifonare) şi Dry NOTĂ
Level (Nivel de uscare) timp de 3 secunde. • Dacă se reflectă lumină pe afişajul uscătorului,
NOTĂ este posibil ca telefonul inteligent să nu
Dacă Blocare pentru copii este activată, iar recunoască codul de informare.
uscătorul este oprit şi apoi repornit, Blocare • Dacă telefonul inteligent nu recunoaşte codul,
pentru copii rămâne activat. introduceţi manual codul informaţional în
telefon.

40  Română

Untitled-18 40 2019-07-01 6:19:05


Întreţinere
AVERTISMENT
• Nu curăţaţi uscătorul pulverizând direct apă pe acesta.
• Nu curăţaţi uscătorul cu benzen, cu diluant, cu alcool sau cu acetonă. Aceasta poate duce la decolorare,
deformare, deteriorare, incendiu sau electrocutare.
• Înainte de a curăţa uscătorul, aveţi grijă să deconectaţi cablul de alimentare.

Panou de control
Curăţaţi cu o cârpă moale, umedă. Nu utilizaţi soluţii de curăţare abrazive. Nu pulverizaţi soluţii de
curăţare direct pe panou. Ştergeţi imediat orice urme sau lichide de pe panoul de control.

Exterior
Curăţaţi cu o cârpă moale, umedă. Nu utilizaţi soluţii de curăţare abrazive. Evitaţi să utilizaţi sau să
amplasaţi obiecte ascuţite sau grele lângă/pe uscător. Păstraţi detergentul şi consumabilele pentru rufe pe
piedestal (comercializate separat) sau într-un container de depozitare separat.

Tambur
Curăţaţi cu o lavetă umedă şi o soluţie de curăţat slabă, neabrazivă, adecvată pentru oţel inoxidabil.
Ştergeţi reziduurile rămase cu o lavetă curată, uscată.

Întreţinere
Filtru de scame
Curăţaţi filtrul de scame după fiecare sarcină.

1. Deschideţi uşa şi trageţi în sus filtrul de scame


pentru a-l scoate.

Română  41 

Untitled-18 41 2019-07-01 6:19:05


Întreţinere

2. Scoateţi filtrul exterior şi îndepărtaţi filtrul


interior (A).

3. Depliaţi atât filtrul interior, cât şi filtrul


exterior.
4. Îndepărtaţi scamele din ambele filtre şi apoi
curăţaţi filtrele cu peria de curăţare.
NOTĂ
Pentru a curăţa integral filtrele, curăţaţi-le sub jet
de apă şi apoi uscaţi-le complet.

5. Introduceţi filtrul interior în filtrul exterior şi


apoi reintroduceţi filtrul de scame în poziţia
Întreţinere

originală.

ATENȚIE
• Curăţaţi filtrul de scame după fiecare sarcină. În caz contrar, performanţele de uscare se pot diminua.
• Nu utilizaţi uscătorul fără filtrul interior amplasat în interiorul filtrului exterior.
• Utilizarea uscătorului cu un filtru de scame umed poate produce mucegai, mirosuri neplăcute sau o
reducere a performanţelor de uscare.

42  Română

Untitled-18 42 2019-07-01 6:19:06


Rezervor de apă
Pentru evitarea scurgerilor, goliţi rezervorul de apă după fiecare încărcătură.

1. Cu ambele mâini, trageţi rezervorul de apă (A)


spre înainte, pentru a-l scoate.
A

2. Eliminaţi apa prin intermediul orificiului de


evacuare (B) şi aşezaţi rezervorul de apă
înapoi la poziţie.
NOTĂ
Dacă goliţi rezervorul de apă şi apăsaţi pe
Pornire/Pauză, indicatorul corespunzător se
B
stinge.

Întreţinere

Română  43 

Untitled-18 43 2019-07-01 6:19:06


Întreţinere

Schimbător de căldură
Curăţaţi schimbătorul de căldură cel puţin o dată pe lună. (sau Când sună Buzzer și indicatorul
schimbătorului de căldură se aprinde pe afișaj.)

1. Apăsaţi uşor partea de sus a capacului exterior


(A) pentru a-l deschide.
A

2. Deblocaţi elementele de fixare (B).

B
Întreţinere

3. Scoateţi capacul interior (C).

44  Română

Untitled-18 44 2019-07-01 6:19:07


4. Curăţaţi schimbătorul de căldură cu peria de
curăţare oferită sau cu un aspirator cu perie
ataşată. Atenţie să nu îndoiţi sau deterioraţi
nervurile schimbătorului de căldură în timpul
curăţării. Acest lucru poate duce la o scădere a
performanţei de uscare.
ATENȚIE
• Pentru evitarea vătămărilor corporale
şi a arsurilor, nu atingeţi şi nu curăţaţi
schimbătorul de căldură cu mâinile goale.
• Nu utilizaţi apă pentru a curăţa schimbătorul
de căldură.
5. Curăţaţi capacul interior cu o lavetă moale şi
umedă.

Întreţinere
6. Reintroduceţi capacul interior la poziţia sau
originală, apoi blocaţi elementele de fixare.
7. Închideţi capacul exterior.
NOTĂ
După curăţare, asiguraţi-vă că elementele de
fixare sunt blocate.

Română  45 

Untitled-18 45 2019-07-01 6:19:07


Depanare

Aspecte de verificat
Dacă observaţi că uscătorul are o problemă, consultaţi mai întâi tabelul de mai jos şi încercaţi să aplicaţi
sugestiile.

Simptom Acţiune
• Asiguraţi-vă că uşa este complet închisă.
• Asiguraţi-vă că este conectat cablul de alimentare.
Uscătorul nu funcţionează • Verificaţi întrerupătorul şi siguranţele din locuinţă.
• Goliţi rezervorul de apă.
• Curăţaţi filtrul de scame.
• Verificaţi întrerupătorul şi siguranţele din locuinţă.
• Selectaţi o setare de căldură alta decât COOL AIR (AER RECE) .
Uscătorul nu încălzeşte • Verificaţi filtrul de scame şi filtrul schimbătorului de căldură. Curăţaţi-
le, dacă este necesar.
• Este posibil ca uscătorul să se afle în faza de răcire a ciclului.
Verificaţi cele de mai sus, plus…
• Asiguraţi-vă că uscătorul nu este supraîncărcat.
• Sortaţi separat articolele uşoare şi pe cele grele.
• Repoziţionaţi articolele mari, voluminoase, pentru a asigura o uscare
Uscătorul nu usucă
omogenă.
• Verificaţi dacă uscătorul evacuează corespunzător.
• Pentru încărcături mici, adăugaţi câteva prosoape uscate.
• Curăţaţi filtrul de scame şi filtrul schimbătorului de căldură.
• Verificaţi să nu existe monezi, nasturi, brichete etc. în uscător.
• Asiguraţi-vă că uscătorul este orizontal şi se menţine ferm pe podea.
Uscătorul face zgomot
• Uscătorul poate emite zgomote din cauza aerului care trece prin
Depanare

tambur şi ventilator. Acest lucru este normal.


• Tivurile, buzunarele şi alte articole vestimentare sunt mai dificil de
Usucă inegal uscat decât altele. Acest lucru este normal.
• Sortaţi separat articolele grele şi pe cele uşoare.
• Uscătorul poate atrage mirosuri casnice din aerul înconjurător şi, apoi,
Uscătorul emite un miros
le poate evacua. Acest lucru este normal.
• Încărcătura din uscător este prea mică. Adăugaţi mai multe articole şi
Uscătorul se opreşte înainte reporniţi ciclul.
de uscarea încărcăturii • Încărcătura din uscător este prea mare. Scoateţi articole şi reporniţi
ciclul.

46  Română

Untitled-18 46 2019-07-01 6:19:07


Simptom Acţiune
• Asiguraţi-vă că filtrul de scame este curăţat înainte de fiecare
încărcătură.
Scame pe haine • Articolele care produc scame uşoare (prosoape pufoase) se separă de
hainele care atrag scame, precum pantalonii din stofă neagră.
• Împărţiţi încărcăturile mai mari în încărcături mai mici.
Articolele se şifonează şi
• Încărcăturile mici de 1-4 articole sunt optime.
după funcţia Prevenire
• Încărcaţi mai puţine articole. Încărcaţi articole de tipuri similare.
şifonare
Mirosurile persistă în
• Spălaţi bine articolele cu mirosuri puternice.
articole după ciclul Aer rece

Codurile de informare
Dacă uscătorul nu funcţionează, pe afişaj poate apărea un cod de informare. Consultaţi tabelul de mai jos
şi încercaţi sugestiile.

Cod de informare Semnificaţie Acţiune


Curăţaţi filtrul de scame şi/sau filtrul
Problemă la senzorul de
tC schimbătorului de căldură. Dacă această
temperatură a aerului
problemă persistă, contactaţi centrul de service.
Problemă la senzorul de Aşteptaţi 2-3 minute. Cuplaţi alimentarea
tC5
temperatură a compresorului electrică şi reporniţi.
Închideţi uşa şi apoi reluaţi operaţia.
Operarea uscătorului cu uşa
dC Dacă această problemă persistă, contactaţi
deschisă
Depanare
centrul de service.
HC Supraîncălzire compresor Contactaţi centrul de service.
Verificaţi dacă este conectat cablul de
9C2 S-a depistat tensiune joasă alimentare. Dacă problema persistă, contactaţi
service-ul.
Rezervor de apă plin Goliţi rezervorul de apă, porniţi alimentarea
5C Pompa de evacuare este şi reîncepeţi. Dacă această problemă persistă,
defectă contactaţi centrul de service.
FIL+tEr (Sunete din Schimbătorul de căldură trebuie
Curățați schimbătorul de căldură.
Buzzer) curățat

Pentru orice coduri care nu apar în lista de mai sus sau dacă codul de informare continuă să apară, sunaţi
la service.

Română  47 

Untitled-18 47 2019-07-01 6:19:07


Anexă

Tabel pentru îngrijirea ţesăturilor


Următoarele simboluri furnizează indicaţii privind Înălbitor
îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte. Etichetele
de îngrijire de pe articolele de îmbrăcăminte Orice înălbitor (când este necesar)
includ simboluri pentru spălare, înălbire, uscare Numai fără clor (pentru rufe colorate)
şi călcare sau curăţare chimică, dacă este Înălbitor (când este necesar)
cazul. Utilizarea simbolurilor asigură o îngrijire
Ciclu de uscare
unitară, indiferent de producătorul articolelor de
îmbrăcăminte interne sau importate. Respectaţi
indicaţiile etichetelor de îngrijire, pentru a Normal
maximiza durata de viaţă a articolelor şi pentru a Presare continuă/Şifonare
reduce problemele de spălare.
Neşifonabile/Rezistente la şifonare/
Ciclu de spălare Controlul şifonării
Ciclu blând/Articole delicate
Normal

Presare continuă/Şifonare
Instrucţiuni speciale
Neşifonabile/Rezistente la şifonare/
Controlul şifonării Se usucă pe linie/atârnat
Ciclu blând/Articole delicate Se usucă fără centrifugare
Spălare manuală Se usucă întins

Temperatura apei** Setare de încălzire


Fierbinte
Ridicată
Caldă
Rece Medie

Scăzută
NOTĂ
** Simbolurile punctiforme reprezintă Orice încălzire
Anexă

temperaturile corespunzătoare pentru apa


Fără încălzire/Aer
de spălare a diferitelor articole. Intervalul de
temperatură pentru Fierbinte este de 41-52 °C,
pentru Caldă de 29-41 °C şi pentru rece de 16-29
°C. (Temperatura apei de spălare trebuie să fie
de minimum 16 °C pentru activare proprietăţilor
detergentului şi pentru o curăţare eficientă.)

48  Română

Untitled-18 48 2019-07-01 6:19:09


Temperaturi de călcare uscat sau cu aburi Se curăţă chimic

Ridicată Se curăţă chimic

Medie Nu se curăţă chimic

Scăzută Se usucă atârnat

Se usucă fără centrifugare


Simboluri de avertizare pentru spălare
Se usucă întins
Nu se spală

Nu se stoarce

Nu se înălbeşte

Nu se usucă în uscător

Fără aburi (la călcare)

Nu se calcă

Protejarea mediului
Acest aparat este produs din materiale reciclabile. Dacă decideţi să casaţi acest aparat, vă rugăm să
respectaţi reglementările locale de eliminare a deşeurilor. Tăiaţi cablul de alimentare, astfel încât aparatul
să nu mai poată fi conectat la o sursă de alimentare cu energie electrică. Demontaţi uşa, pentru ca
animalele şi copiii mici să nu poată fi prinşi în interiorul aparatului.

Anexă

Română  49 

Untitled-18 49 2019-07-01 6:19:11


Anexă

Specificaţie

E
D
A
C

DV9*M52****, DV8*M52****, DV7*M52****

TIP USCĂTOR CU ÎNCĂRCARE FRONTALĂ


A 600 mm
B 850 mm
DIMENSIUNI C 600 mm
D 640 mm
E 1095 mm
GREUTATE 50 kg
CERINŢE ELECTRICE 220-240 V / 50 Hz 550-600 W
TEMPERATURĂ PERMISĂ 5-35 °C
Anexă

50  Română

Untitled-18 50 2019-07-01 6:19:11


DV9*M50****, DV8*M50****, DV7*M50****

TIP USCĂTOR CU ÎNCĂRCARE FRONTALĂ


A 600 mm
B 850 mm
DIMENSIUNI C 600 mm
D 640 mm
E 1095 mm
GREUTATE 50 kg
CERINŢE ELECTRICE 220-240 V / 50 Hz 750-850 W
TEMPERATURĂ PERMISĂ 5-35 °C

Anexă

Română  51 

Untitled-18 51 2019-07-01 6:19:11


Anexă

Date privind consumul

Durată max.
Model Program Încărcătură (kg)* Energie (kWh)
(minute)
COTTON (BUMBAC) 9 1,56 188
** 4,5 0,9 130
IRON DRY (USCARE
PENTRU CĂLCARE) 9 1,1 130
DV9*M52****
**
SYNTHETICS
(MATERIALE 4,5 0,71 86
SINTETICE)
COTTON (BUMBAC) 8 1,43 169
** 4 0,8 120
IRON DRY (USCARE
PENTRU CĂLCARE) 8 1,02 118
DV8*M52****
**
SYNTHETICS
(MATERIALE 4 0,65 80
SINTETICE)
COTTON (BUMBAC) 7 1,26 148
** 3,5 0,73 110
IRON DRY (USCARE
PENTRU CĂLCARE) 7 0,94 108
DV7*M52****
**
SYNTHETICS
(MATERIALE 3,5 0,61 75
SINTETICE)

* : Greutatea rufelor uscate


Anexă

** : Program de testare conform EN 61121:2013


Toate datele fără o „stea” în dreptul lor au fost calculate utilizând standardul EN 61121:2013
Datele privind consumul pot varia faţă de valorile nominale specificate mai sus, în funcţie de dimensiunea
încărcăturii, de tipurile de textile, de nivelurile de umezeală reziduală după centrifugare, de fluctuaţiile în
alimentarea electrică şi de orice alte opţiuni suplimentare selectate.

52  Română

Untitled-18 52 2019-07-01 6:19:11


Durată max.
Model Program Încărcătură (kg)* Energie (kWh)
(minute)
COTTON (BUMBAC) 9 2,20 190
** 4,5 1,12 130
IRON DRY (USCARE
PENTRU CĂLCARE) 9 1,70 155
DV9*M50****
**
SYNTHETICS
(MATERIALE 4,5 0,85 78
SINTETICE)
COTTON (BUMBAC) 8 1,87 170
** 4 1,10 125
IRON DRY (USCARE
PENTRU CĂLCARE) 8 1,54 140
DV8*M50****
**
SYNTHETICS
(MATERIALE 4 0,78 72
SINTETICE)
COTTON (BUMBAC) 7 1,67 150
** 3,5 1,00 120
IRON DRY (USCARE
PENTRU CĂLCARE) 7 1,43 130
DV7*M50****
**
SYNTHETICS
(MATERIALE 3,5 0,67 68
SINTETICE)

* : Greutatea rufelor uscate


** : Program de testare conform EN 61121:2013
Anexă

Toate datele fără o „stea” în dreptul lor au fost calculate utilizând standardul EN 61121:2013
Datele privind consumul pot varia faţă de valorile nominale specificate mai sus, în funcţie de dimensiunea
încărcăturii, de tipurile de textile, de nivelurile de umezeală reziduală după centrifugare, de fluctuaţiile în
alimentarea electrică şi de orice alte opţiuni suplimentare selectate.

Română  53 

Untitled-18 53 2019-07-01 6:19:12


Anexă

Fişă pentru uscătoarele casnice


Fişă de date pentru uscătoare de uz casnic
Conform specificaţiilor din reglementarea UE nr. 392/2012
NOTĂ
“*“ Asteriscul (asteriscurile) reprezintă modele variate şi pot fi diferite (0-9) sau (A-Z).
Samsung
Denumire model DV7*M52**** DV8*M52**** DV9*M52****
Capacitate kg 7 8 9
Tip Condensator Condensator Condensator
Eficienţă energetică
De la A+++ (eficienţă maximă) la D (eficienţă minimă) A+++ A+++ A+++
Consum de energie
Consum anual de energie (AE_C) 1) kWh/an 158,0 176,0 194,0
Uscător automat Da Da Da
Consum de energie (E_dry) pentru programul standard
kWh 1,26 1,43 1,56
pentru bumbac la încărcare completă
Consum de energie (E_dry.1/2) pentru programul standard
kWh 0,73 0,80 0,90
pentru bumbac la încărcare parţială
mod oprit şi mod inactiv
Consum de energie în modul oprit (P_o) la încărcare
W 0,50 0,50 0,50
completă
Consum de energie în modul inactiv (P_I) la încărcare
W 5,00 5,00 5,00
completă
Durata modului inactiv minut 10 10 10

Programul la care fac referire informaţiile de pe etichetă şi din fişă 2) Bumbac + Nivel de uscare 2 +
( Prevenire şifonare dezactivată)
durata unui program standard
Durata ponderată a unui program pentru programul
minut 126 141 155
standard de bumbac la încărcare completă şi parţială
Durata (T_dry) pentru programul standard pentru bumbac la
minut 148 169 188
încărcare completă
Durata (T_dry.1/2) pentru programul standard pentru
minut 110 120 130
bumbac la încărcare parţială
Anexă

clasa de eficienţă a condensării


De la A (cea mai eficientă) la G (cea mai puţin eficientă) B B B
Eficienţă medie a condensării la încărcare completă % 81 81 81
Eficienţă medie a condensării la încărcare parţială % 81 81 81
Eficienţă ponderată a condensării % 81 81 81
Emisii de zgomot transmis prin aer
Uscare la încărcare completă dB (A) re 1 pW 65 65 65
Numele companiei Samsung Electronics Co., Ltd.

54  Română

Untitled-18 54 2019-07-01 6:19:12


Samsung
Denumire model DV7*M50**** DV8*M50**** DV9*M50****
Capacitate kg 7 8 9
Tip Condensator Condensator Condensator
Eficienţă energetică
De la A+++ (eficienţă maximă) la D (eficienţă minimă) A++ A++ A++
Consum de energie
Consum anual de energie (AE_C) 1) kWh/an 211,0 235,0 258,0
Uscător automat Da Da Da
Consum de energie (E_dry) pentru programul standard
kWh 1,67 1,87 2,20
pentru bumbac la încărcare completă
Consum de energie (E_dry.1/2) pentru programul standard
kWh 1,00 1,10 1,12
pentru bumbac la încărcare parţială
mod oprit şi mod inactiv
Consum de energie în modul oprit (P_o) la încărcare
W 0,50 0,50 0,50
completă
Consum de energie în modul inactiv (P_I) la încărcare
W 5,00 5,00 5,00
completă
Durata modului inactiv minut 10 10 10

Programul la care fac referire informaţiile de pe etichetă şi din fişă 2) Bumbac + Nivel de uscare 2 +
( Prevenire şifonare dezactivată)
durata unui program standard
Durata ponderată a unui program pentru programul
minut 133 144 156
standard de bumbac la încărcare completă şi parţială
Durata (T_dry) pentru programul standard pentru bumbac
minut 150 170 190
la încărcare completă
Durata (T_dry.1/2) pentru programul standard pentru
minut 120 125 130
bumbac la încărcare parţială
clasa de eficienţă a condensării
De la A (cea mai eficientă) la G (cea mai puţin eficientă) B B B
Eficienţă medie a condensării la încărcare completă % 81 81 81
Eficienţă medie a condensării la încărcare parţială % 81 81 81
Eficienţă ponderată a condensării % 81 81 81
Emisii de zgomot transmis prin aer
Uscare la încărcare completă dB (A) re 1 pW 65 65 65
Anexă

Numele companiei Samsung Electronics Co., Ltd.

Română  55 

Untitled-18 55 2019-07-01 6:19:12


Anexă

NOTĂ
1. Consumul de energie este măsurat ca valori anuale de 9 kg 258 kWh (8 kg 235 kWh) utilizate pe an, pe
baza a 160 de cicluri de uscare cu program standard pentru bumbac la încărcare completă şi parţială şi
consumul în modurile cu energie redusă. Consumul efectiv de energie pentru fiecare ciclu va depinde
de modul în care va fi utilizat aparatul.
2. „programul standard pentru bumbac” utilizat la încărcare completă şi parţială este programul de uscare
standard la care fac referire informaţiile de pe etichetă şi din fişă, adică programul adecvat pentru
uscarea rufelor normale, ude, din bumbac şi care este cel mai eficient în ceea ce priveşte consumul de
energie pentru bumbac. Datele privind consumul pot varia faţă de valorile nominale specificate mai
sus, în funcţie de dimensiunea încărcăturii, de tipurile de textile, de nivelurile de umezeală reziduală
după centrifugare, de fluctuaţiile în alimentarea electrică şi de orice alte opţiuni suplimentare selectate.
Anexă

56  Română

Untitled-18 56 2019-07-01 6:19:12


Notă

Untitled-18 57 2019-07-01 6:19:12


Notă

Untitled-18 58 2019-07-01 6:19:12


Notă

Untitled-18 59 2019-07-01 6:19:12


Aveţi întrebări sau comentarii?

ŢARĂ SUNAŢI-NE SAU VIZITAŢI-NE ONLINE PE


*3000
BULGARIA 0800 111 31 , www.samsung.com/bg/support

CROATIA 072 726 786 www.samsung.com/hr/support


CZECH 800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com/cz/support
ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support
HUNGARY 0680SAMSUNG (0680-726-7864) www.samsung.com/hu/support
LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
Atenţie: Dacă efectuaţi apelul din
ROMANIA www.samsung.com/ro/support
reţeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm
să ne contactaţi formând numărul
Telverde fără ultimele două cifre, astfel:
0800872678.
SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG
SLOVAKIA www.samsung.com/sk/support
(0800-726 786)
080 697 267
SLOVENIA www.samsung.com/si/support
(brezplačna številka)

DC68-03794L-04

Untitled-18 60 2019-07-01 6:19:13