Sunteți pe pagina 1din 13

CALE NDAR

AN SCOLAR
2015-2016
Premiile Nobel sunt decer-
nate din 1901, cu excepţia
celui pentru economie, insti- Până în prezent au fost acor-
tuit în 1968 de către Banca cen- date 105 Premii Nobel pentru
trală din Suedia, cu ocazia îm- chimie, recompensa nefiind
plinirii a 300 de ani de la fon- acordată în anii: 1916, 1917,
darea acestei instituţii. 1919, 1924, 1933, 1940, 1941
Premiile au fost create și 1942
după moartea inginerului www.scientia.ro/premiile-nobel
Septembrie 2015
D L Ma Mi J V S

1 2 3 4 5

PREMIUL Nobel in chimie


pentru descoperirea Po si Ra 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

Curiunm a fost numit astfel in


cinstea primei femei care a
27 28 29 30
obtinut un premiu Nobel—
Marie Curie
PREMIUL Nobel in biologie James
Watson, Francis Crick şi Maurice Wil- Octombrie 2015
kins pentru au descoperit funcţiile şi
D L Ma Mi J V S
structura în formă de spirală dublă a
acidului dezoxiribonucleic (ADN) în
Anglia, în 1953, 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
Noiembrie 2015
PREMIUL Nobel in chimie
D L Ma Mi J V S
2006
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28
Roger D. Kornberg— pentru descoperi-
rea felului în care informațiile stocate în
gene sunt copiate și transferate
secțiunilor din celule responsabile cu
producerea proteinelor..
29 30
Decembrie 2015
PREMIUL Nobel in chimie
D L Ma Mi J V S
2007
1 2 3 4 5
Gerhard Ertl a RPIMIT Premiul pen-
tru studiile care au pus bazele unei noi
direcţii de cercetare in chimie. Este
vorba de chimia suprafeţelor. "Această 6 7 8 9 10 11 12
ştiinţă (chimia suprafeţelor - n.r.) este
importantă pentru industria chimică şi
ne poate ajuta să inţelegem diferite
procese precum ruginirea fierului, cum
funcţionează combustibilii sau catali-
13 14 15 16 17 18 19
zatorii din maşinile noastre. Chimia su-
prafeţelor poate explica chiar şi dis-
trugerea stratului de ozon, deoarece
paşi fundamentali au loc in reacţiile 20 21 22 23 24 25 26
care se intămplă pe suprafaţa
cristalelor mici de gheaţă din stratos-
feră. Industria semiconductorilor este
o altă arie care depinde masiv de 27 28 29 30 31
cercetările din chimia suprafeţelor".
PREMIUL Nobel in chimie
2008
Ianuarie 2016
D L Ma Mi J V S
Osamu Shimomura, om de stiinta si
membru al Laboratorului de Biologie Ma- 1 2
rina a primit Premiul Nobel in Chimie
pentru desoperirea Proteinei Verde Fos-
forescent, una dintre cele mai importante
unelte in stiinta contemporana si medi- 3 4 5 6 7 8 9
cina pentru iluminarea vietii la nivel mi-
croscopic.
Dr. Shimomura imparte premiul cu Martin
Chalfie de la Universitatea din Columbia
si cu Roger Y. Tsien de la Universitatea 10 11 12 13 14 15 16
din California. A observat o molecula
verde fosforescent la meduzele Aequo-
rea in anul 1961. Apoi a extras molecula
de la 10.000 de 17 18 19 20 21 22 23
indivizi, a purifi-
cat-o si a cata-
logat-o ca pro-
teina. Proteina
lumineaza fos-
24 25 26 27 28 29 30
forescent cand
se afla sub inci-
denta razelor
31
PREMIUL Nobel in chimie
2009
Februarie 2016
D L Ma Mi J V S

1 2 3 4 5 6

Laureaţii
din acest 7 8 9 10 11 12 13
an ai pre-
miului No-
bel pentru
chimie sunt 14 15 16 17 18 19 20
în număr de 3:biofizicianul Venkatraman
Ramakrishnan, de la Laboratorul de
SEM.
Biologie Moleculară MRC din Cam- II
bridge, Regatul Unit, biochimistul Tho-
mas A. Steitzde la Universitatea Yale şi spe- 21 22 23 24 25 26 27
cialistul în biologie moleculară Ada E. Yo- Simulare Simu-
nath de la Institutul de Ştiinţe Weizmann EN VIII lare EN
din Rehovot, Israel. Cei trei îşi vor îm- LRO VIII Mat.
părţi în mod egal premiul obţinut "pentru
studiile în domeniul structurii şi func- 28 29 Inscriere cl preg. 29 febr—18 martie
ţiunilor ribozomului".
PREMIUL Nobel in chimie Martie 2016
2010 D L Ma Mi J V S

1 2 3 4 5

Inscriere cl preg. 29 febr—18 martie

6 7 8 9 10 11 12
Simulare Simulare Simulare
BAC BAC BAC
LRO matem Bio/Geo

Americanul Richard F. Heck de la Uni-


versitatea Delaware, SUA şi japonezii 13 14 15 16 17 18 19
Ei-Ichi Negishi profesor la Universi-
tatea Purdue şi Akira Suzuki de la Uni-
versitatea Hokkaido, Japonia au fost
recompensaţi, pentru cercetările lor 20 21 22 23 24 25 26
din domeniul sintezei organice utilizata
in industria medicamentelor si a
sintezei unor molecule din industria
electronica
27 28 29 30 31
PREMIUL Nobel in chimie Aprilie 2016
2011 D L Ma Mi J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

a fost decernat cercetatorului is-


17 18 19 20 21 22 23
raelian Daniel Shechtman pentru
descoperirea cvasi-cristalelor
SCOALA ALTFEL
24 25 26 27 28 29 30
PREMIUL Nobel in chimie
2012
Mai 2016
D L Ma Mi J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

a fost decernat americanilor Robert


Lefkowitz si Brian Kobilka, pentru
22 23 24 25 26 27 28
cercetarile legate de receptorii cu- EN VI EN VI
plati la proteinele G, celule care LRO Matem
permit omului sa se adapteze la me-
diu, 1 iunie 2 iunie 3 iunie
29 30 31
EN IV EN IV Inscriere BAC si Ex compe-
LRO Matem tenete prof. 30 mai -3 iunie
PREMIUL Nobel in chimie
2013
Iunie 2016
D L Ma Mi J V S

1 2 3 4
Inscriere BAC si Ex competenete prof. Incheie
Premiul Nobel pen- 30 mai—3 iunie cursurile
tru Chimie 2013 a cl. XII
fost acordat mier-
curi cercetatorilor
5 6 7 8 9 10 11
Martin Karplus (SUA
EN II EN II EN II Afisare
-Austria), Michael LRO LRO citit Matem rez. Ex.
Levitt (SUA-Marea scris compet.
Ex competenete prof. 6-9 iunie
Britanie) si
AriehWarshel (SUA-
Israel) pentru activitatea lor in 12 13 14 15 16 17 18
domeniul simularii reactiilor chimice Incheie
BAC competente cursurile
lb romana cl. VIII

19 20 21 22 23 24 25
BAC competente
digitale
26 27 28 29 30 1 iulie
PREMIUL Nobel in chimie Iulie 2016
2014 D L Ma Mi J V S

1 2
BAC lb
moderne

3 4 5 6 7 8 9
BAC Inscriere Ex BAC BAC
LRO PL 4-8 iulie Mate Bio/Geo

Cercetari cu ajutorul laserilor 10 11 12 13 14 15 16


Afisare Afisare Rez.
pe molecule foarte foarte Proba practica
PL 11-12 iulie
rezultate
Proba
scrisa PL
rez. PL finale

mici.
17 18 19 20 21 22 23
Inscriere BAC sesiunea II 18-22 iulie

24 25 26 27 28 29 30

31 Ex Titularizare proba
Stefan Hell s-a născut pe 23.12. 1962 în Arad. scrisa 20 iulie
PREMIUL Nobel in chimie August 2016
2015 -pentru studiile lor despre me- D L Ma Mi J V S
canismele celulare de reparare a ADN-
ului
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
BAC LRO BAC Lb BAC comp.
oral moderne digitale
16-17 aug. 17-19 aug. 18-19 aug.

21 22 23 24 25 26 27
BAC BAC BAC
LRO mate Bio/
Geo

28 29 30 31 1 sept
Rez
Afisare
rez finale