Sunteți pe pagina 1din 8

Despa Andreia- Grupa 20113

TEST1

Luaţi datele despre zăcământ şi de la una din sondele de la proiectul deproiectare, forate în zona
de ţiţei.
Consideraţi că produce în regim staţionar doar ţiţei şi că presiunea medie de zăcământ (statică) este
mai mică cu 3 – 5 bar decât presiunea iniţială.
Ţiţeiul are o densitate de (la alegere) 0,8 – 0,9 kg/dm 3 .
1. Cât ar fi presiunea dinamică la nivelul perforaturilor şi nivelul lichidului din sondă, pentru 5
debite de extracţie (la alegere) cuprinse în intervalul 20 – 60 m 3 /zi, dacă sonda este perforată
(la alegere) cu 6 – 14 gloanţe pe metru liniar cu diametrul de 10, 11 sau 12 mm (la alegere),
este perforată de asemenea pe (la alegere) 70 – 90 % din grosimea de strat şi are o înclinare de
(la alegere) 10 –30 o ?
2. Trasaţi diagrama indicatoare şi stabiliţi dacă mişcarea ţiţeiului către sondă este liniară sau nu,
respectiv de tip Darcy sau nonDarcy.
3. În cazul curgerii nonDarcy, evaluaţi factorul inerţial.
4. Dacă curgerea este de tip Darcy, specificaţi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
procesul de extracţie pentru ca mişcarea să fie nonDarcy.

1. Nr perforaturi=12
ρt = 850 kg/m3

𝑑𝑝𝑒𝑟𝑓 =11

Inclinare=30%
𝑄1=21 m3 /zi

𝑄2 =31 m3 /zi

𝑄3 =41 m3 /zi

𝑄4 =48 m 3 /zi

𝑄5 =51 m3 /zi

Din proiectul efectuat la Proiectare, voi alege sonda nr 750. Aceasta are urmatoarele date:
Despa Andreia- Grupa 20113

ℎ𝑒𝑓= 30 m; hstr.perf= 85 *30 =25.5 m


100
𝑃0 = 168 bar

𝑝𝑠 = 168 − 5 = 163 𝑏𝑎𝑟


𝑃𝑐 = 163 𝑏𝑎𝑟

𝜇 =1.1 cP
𝑏𝑡=1.23

𝑟𝑠= 8.89 cm

𝑟𝑐 =45.42 m

K=477.68 mD

2∗π∗k∗hef
IP= μ∗bt∗ln(rc /rs) ;
IP=5,08

Q
Pc =Pd -
IP

Q(m3/zi) pc(bar) pd(bar) pc-pd (bar)


21 163 158.86 4.14
31 163 156.89 6.11
41 163 153.94 8.08
48 163 153.55 9.65
51 163 152.96 10.03
Despa Andreia- Grupa 20113

hstr . perf 30
h’= 30 rs
=3.37 => Sh=0.47

In functie de N-nr gloante pe metru liniar si de diametrul gloantelor, se citeste Sp = 8.2

Sθ=- 0.48 S=Sh+sp+Sθ S=0.47+8.2-

0.48=8.19

60 2.

50

40
Q [m^3/zi]

30

20

10

0
4.14 6.11 8.08 9.65 10.03
pc-pd [bar]

3. În cazul curgerii nonDarcy, evaluaţi factorul inerţial - NU ESTE CAZUL

4. Dacă curgerea este de tip Darcy, specificaţi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească

procesul de extracţie pentru ca mişcarea să fie nonDarcy.

Ecuația lui Darcy este aplicabilă numai mișcărilor laminare prin medii poroase. În acest sens,

domeniul de valabilitate al legii lui Darcy, prin analogie cum mișcarea fluidelor prin conducte,

(mediul poros ideal este imaginat ca fiind format dintr-un fascicul paralel de capilare) poate fi

stabilit de valoare numărului Reynolds cu valori cuprinse între 1 și 10. Pentru ca mișcarea să fie

nonDarcy, în procesul de extracție trebuie să se realizeze un număr Reynolds mai mare de 10.
Despa Andreia- Grupa 20113

TEST 2

Luaţi datele de la altă sondă din proiectul de proiectare şi faceţi ipoteza că zăcământul
este de gaze.
Consideraţi că sonda produce în regim staţionar doar gaze şi că presiunea medie de zăcământ
(statică) este mai mică cu 10 – 15 bar decât presiunea de saturaţie.

1. Cât ar fi presiunea dinamică la nivelul perforaturilor, pentru 5 debite de


extracţie (la alegere) cuprinse în intervalul 20000 – 60000 m 3 N/zi, dacă sonda este perforată
cu (la alegere) cu 6 – 14 gloanţe pe metru liniar cu diametrul de 10, 11 sau 12 mm (la alegere),
este perforată pe (la alegere) 70 – 90 % din
grosimea de strat şi are o înclinare de (la alegere) 10 – 30 o ?
2. Trasaţi diagrama indicatoare şi stabiliţi dacă mişcarea gazelor către sondă este
liniară sau nu, respectiv de tip Darcy sau nonDarcy.
3. În cazul curgerii nonDarcy, evaluaţi coeficientul de turbulenţă.
4. Dacă curgerea este de tip Darcy, specificaţi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
procesul de extracţie pentru ca mişcarea să fie nonDarcy.

1. Nr perforaturi=12
ρt = 850 kg/m3

𝑑𝑝𝑒𝑟𝑓 =11

Inclinare=30%
𝑄1=21000 m3N /zi

𝑄2 =31000 m3N /zi

𝑄3 =41000 m3N /zi

𝑄4 =48000 m 3N /zi

𝑄5 =51000 m3N /zi

Din proiectul efectuat la Proiectare, voi alege sonda nr 3520. Aceasta are urmatoarele date:

ℎ𝑒𝑓 hstr.perf=
= 26 m; 22.1 m
Despa Andreia- Grupa 20113

𝑃sat= 154 bar

𝑝𝑠 = 154 − 10 = 144 𝑏𝑎𝑟

𝑃𝑐 = 144 𝑏𝑎𝑟

𝜇 =185 cP
𝑏𝑡=1.23

𝑟𝑠= 8.89 cm

𝑟𝑐 =45.42 m

K=477.68 mD

Z=0.87

S=30.81

𝑇0=273.15 K

𝑇𝑧𝑎𝑐=67.885=341.03 K
Despa Andreia- Grupa 20113

π∗k∗hef ∗T 0∗( Pc 2−Pd2 )


Q 1∗μ∗Z∗Tzac∗P 0∗(S+ ln (rc /rs))
Q=
μ∗Z∗Tzac∗P 0 S +ln
rc
rs ( ( )) √
Pd= P c2 −
π∗k∗hef ∗T

Q(m3/zi) pc(bar) pd(bar) pc-pd (bar)


21000 144 154.8 10.8
31000 144 167.53 23.53
41000 144 178.3 34.3
48000 144 185.28 41.28
51000 144 190.37 56.37

hstr . perf 26
h’= =292.13 => Sh=0.52
30 rs

In functie de N-nr gloante pe metru liniar si de diametrul gloantelor, se citeste Sp = 8.2

Sθ=- 0.48 S=Sh+sp+Sθ S=0.52+8.2-0.48=8.24

2.
Despa Andreia- Grupa 20113

60000

50000

40000
Q [m^3/zi]

30000

20000

10000

0
10.8 23.53 34.3 41.28 46.34
pc-pd [bar]
Despa Andreia- Grupa 20113

3. În cazul curgerii nonDarcy, evaluaţi factorul inerţial - NU ESTE CAZUL

4. Dacă curgerea este de tip Darcy, specificaţi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească

procesul de extracţie pentru ca mişcarea să fie nonDarcy.

Ecuația lui Darcy este aplicabilă numai mișcărilor laminare prin medii poroase. În acest

sens, domeniul de valabilitate al legii lui Darcy, prin analogie cum mișcarea fluidelor prin

conducte, (mediul poros ideal este imaginat ca fiind format dintr-un fascicul paralel de capilare)

poate fi stabilit de valoare numărului Reynolds cu valori cuprinse între 1 și 10. Pentru ca

mișcarea să fie nonDarcy, în procesul de extracție trebuie să se realizeze un număr Reynolds mai

mare de 10.