Sunteți pe pagina 1din 5
PARLAMENTAR LA RAPORT lonel ACT Deputa [aatel¥) in wae Liberal eee iptia ‘ala nr.4 Baca Mone Re Malena tar unre Rel Meo eC Ron oc Corel M Ite) al anol 1c Ma URC Lo Me Ro Ma OM CA alco SMa TOM Nel] eT] marturisesc cd, la 0 analizé sinceré a activitétii din ultimii peste 3 ani de mandat de Cosco MoT eco eM tor RC Ror cele Me Lae Mae ea MeL re at Relig yet else toric Mieco a erence et Col ier eRe Re Reel MeL olla role meee MUMS ae MC oot oe RTM Clo Me aia Coole hic MC MoM Cra activitatea mea. Rretrerteherstere eines aRoKeC Re Me CM celte Recut a tcelo ute Let ketolt Nema eRe a tre exer Rear eel TA Neon Re Teco CeTce lo Ne Me tO Coleco Mol atet- Mana mM a cic Me CR Utne oe alarmé trase decidentilor, ori de cte ori am constatat derapaje. Da, nu m-am putut Tia sketro Roe coie Res N eS RECN tees Rock Recta et Moh Tol am} rent aU Cem olor Rela Mem McKee Nel telco Re Me Re exer eg timp ceinvestitiile au stagnat. Dore Ome TULUM aT N= ere Me ooo Creer MtoN OOo Baloo tce Coe RC (orn Reto ian N ele Meek Rel eke Ske ec Re Memeo Ro cel eae Cormeen Urel ete Rte ecole Relate eon Ret Moree Mero Rei RelN erer Mel aM eRe CT rtnot MMR OM ona xe leet lol celal ex ace KN: solos MR LolgsrektoRele ea se schimbe. Ce am reusit, va las pe dumneavoastré sé analizati. Oricum, consider c& doar printr-un dialog permanent cu dumneavoastré problemele comunitatilor pot CON Mane tse Ne tante oelN Uefa lola Rete McKee tle dM le Pinte totsl ot elec eRe Seu ey Coli eM ele ol Nol Pere uM al Uae Re Manel eg Sol caged re aU coelt) moO propuneri legislative trot declaratii (Tes Fete) nt ter=) Wawa Cig Lely bate interpelari Prioritate zero: locuitorii 3 judetului Bacau “?* : oa 33 OOo: $ 308 NCCU R Coleone UME eee Bacau, de aceea, mare parte din activitatea mea Forel eta ole Rela Ke Te eto olen ool uC ols comunitatii si am intervenit de cate ori a fost nevoie: « Prioritatea zero pentru comunitatea noastré este constructia unei autostrézi care sé lege Moldova CERO Ute) Se ae cor Reroute el Mon ecer et eM NM oe eRe Re eis) Ello Kero aoe Ke aol eli tte Rel ae cee CMI) ela tur Mao acolo oo Cerone Nero colte (tate nas Veo sere IaC] cont de statisticile economice dezastruoase privind Regiunea Nord-Est, si transforme Moldova intr-o prioritate a politicilor de dezvoltare. Fara constructia macar a unei autostrazi, economia Regiunii Nord-Est este necompetitiva, iar zona role Ma onseleteh ol Satan pomepany = Am participat la marsul motorizat "Moldova vrea Cotticorsere toto Moon Roe Race te Releicoriere(o( MU oi Molteiie sora UalRerlleratidl vo Mes len Ucn Cotes oreNe eae colesok one ea ele Mu ee) Pree eticy Fret Reco Rolnco Rs ocelot oll Corer Re} reprezentat o permanenté preocupare, am Prolene soucsrcro UUs te eR oRelge olor) Cero dui er Ret ce) MWe roIRetRSorcel ie oo Un Cole tare RCM NCON sn Th Teneo el oreo occ ol CS cel Ura ete telae Re MeL eer a Ceo Preset ake Nas [ee Tn eae oer tol ence ote oreo cRe meen totrele i-am transmis primarului Cosmin Necula cé echipa CONTsrolrs OR Wad oe le) ett erode tia oor er Rel Mame MoM tom teu er Rely Ocoee aolell curel oR Kel SoM che) reteaua de apd a oragului, crearea unor facilitéti fiscale pentru atragerea de investitii, proiecte Fer ane ele cos onto MARK) tay Teer olor oc MU Nea Se eel oan Coc Cote ic FeoanUe ee UT Me Nel steel CM olla rococo] Serolotm eeicrelaNsteferel MoM ee Relroncou etme scoli, pe criterii politice. Educatia este un domeniu in care ar trebui sé primeze performantele, si nu CoN Nola Tot catre ministrul Educatiei am adresat o Fete oC Mae Me Lecelel te Lune canoes Kola] scolar 2018-2019 a demarat cu disparitia a 270 de posturi din invétémantul bécéuan, cé programul Weel ee Rec Rais ecole Kells kaelt Rtg Pretest te Mee Taye eos Teco rela el ol Reo Ret Nelo ce) aveau continuturi controversate; Am atras atentia cu privire la pierderea finantérii emo Re ee Notrul sel aMule sen -tecetstUM stored eerie Se Rels aero ciel eRe el =te Sel} Corer ro Rels acer eS RCIA late oh ae) late aN tsoel moe Ul elt) pierdut, iar investitia nu a fost realizaté; Peeler R om Kel rola) Crone h rotor mutate enters Peete Ute ats eae MeN te POLO Poa Rel terete ola Mal aioe Nelson ei consolid&rii podului peste Trotus, de Ia intrarea in el Kel mxe1- Uf eee coed tre a reel cele Me RCC ORL ero oe R ous necesare investitiei; Pee URN sro Retort cou men relia Dee Rel RN erat SM keh lls reese ues oul ss es ean) ee ete Meats Mma reli vara anului 2018, Guvernul a alocat fondurile Cee RSoReaeRaoime Keke olery color ce lM arse MeN sa Utero Colom RC Rec eRe Re Meier retro mai grave situatii au fost la Slénic Moldova, Merce Dome Cua one EitelRel oreo tod Neg Re ES aay PRN cone N cine ctotert Ne Re concer eee demarat o campanie de informare privind pesta Poco Reinert Meroe Re Mate MC ely Core ore ol Rahs [oC UOC Ror eel a UCN Rorerekeor nea eu CeCeclty Poe Relt e M enh Nota curel oT Ke (Ke) eniooh enn eet ease kta Tay ace) stabilitatea financiaré a actualilor salariati tineri, Cree Nea M Nels oRccrele iki activitate; Siecle ences Une Re Monet Me a Erte er Relea a ohne RUMP OER Ua) echilibrarea bugetelor localitatilor, in dispret faté de comunitéti. Pentru 12 primérii liberale din judetul EleteolReMRa te tel oC Let tae Me 0 si 5000 de lei, iar pentru fiecare primérie PSD s-au Premise MN RAC oe Ree Amo Re tute} Coole MAN er eel teh Pm Mote Nel tela} Petia, Mou mec Rae eta cot Ma oR M green eco eer) Cytol Mela oe Mee lela tl Prioritate zero: 5304 legislatie coerenta ioe Pmedacreltrtlelite nat S08 Parlamentarii au responsabilitatea ca legile pe care le initiazG sau le adopté sa or Reel eeu ee corte ke Reo neck ua wet} implicat intr-o serie de probleme, multe dintre ele reiesite ca necesitate din discutiile Foe Wate ele ron = Modificarea Legii Invétéméntului, astfel incat Guvernul Rom4niei sé poatd finanta Ger cen Ua eco Rcenu oo M Re RCM Reo Re eh Mees eet PU Neto rcelerol Neo eve Me eRe Re eel Meio MM ree Me Ma Tel beneficiazé de ajutor social, pentru c& prea multi ani legislatia ambigua si Peon gel La aro Mota ole Ree Moll ee Reel Nal nS tel = Modificarea Legii achizitiilor publice, astfel incét autoritatile contractante sé fie Melk eR Ma Re aN get ce Ket Moot Nelle Rr er Ren le eRe Kol capitalul social reprezentat prin actiuni la purtétor si care nu face dovada detinerii folerealiole Deed Wares ae RUC = Modificarea Legii administratiei publice locale, astfel c&é proiectele de hotérari de pe lista sedintelor de consiliu local nu vor putea fi supuse dezbaterii decat dac& EMa senedel Mre Com Recline come Ns sere oM era ate nei ke Tin Fry olgeolo ear el tel ctoRelo olen Pa MierelireelcroM tole elem tol eM cltel Meee trond Tuo RoR aiuto} echitabil fonduri de la bugetul de stat; Peete iets Ress Meme cee Re onuienereMcael oc Rane ere e aoa permisului de conducere se va face doar in unitati de asistent& medicalé ure M Ria oI Mle ore Rel eee Se ala ace Ree a taTic roa) ordin al Ministrului Sanatatii = Modificarea Legii serviciului de alimentare cu apé gi de canalizare; = Posibilitatea acordarii celui de-al 13 lea salariu, in cadrul societatilor comerciale cu FeroT Nicolas cel Taha Prioritate zero: salvarea Ry patrimoniului national So" in calitate de presedinte al Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Sereno ueic te Retheh see M mera lee aa kie cue Ratu Reo Co Kol Late er el cel ro Ketel Reet Ellice Kot ea ieee eae Oe MME Corea route ure oO [cece R oh Norte oth intretinute si reabilitate. Petes Rea necete Me RN el ronan ee eMule UN =sCeroRe Referee UU tel Couto oR elo Mec el Velo Mole} Macedoniei si Republica Moldova, privind "Practicile culturale asociate zilei de 1 Mel m ot on cure eke Re Vue CM cele RoRe oC Me cel Ty Pa ororeeTeoRe eke MaMa cdomed erro eked or AoReciuter ike Cr cB es ee seN einen Noe tice oR AN oat lolol Melee mse} Cale ed Mane sero ero Mane N coe Mantel Nero Re Ror) eee ecg RN Mala re Ma oe Meru toh Soul ue a ied ame loko UN eL Re MU a Ueno eRe Relea rsotdo Re Roca) Parekura cote Mm Ree ten inet crouse National al Patrimoniului, Muzeului National al Satului "Dimitrie Gusti”, dosarul este Crete MORAN ere cM ae ered ron h eo Rek so Route ees RN ate Mazer uote Kel ecure INU re = Din preocuparea de a promova bunurile inscrise in Lista patrimoniului mondial UNESCO, am organizat Ia Palatul Parlamentului, expozitia "Scoarta roméneasca, Feeliitean Onouts oO [sere Pa Uno ReUl ee eae ed Mine RUT ene Relulaeele aU sein ele oRe et Excelenta Sa Oleksandr Bankov, ambasadorul Ucrainei la Bucuresti, am demarat Ca CoN cel niece ow eae ee cece Re ERM cM ol te aon Ucraina si Republica Moldova, sub patronaj UNESCO; = Am fost unul dintre cei care, la Manama, la a 42-a sesiune a Comitetului Coretta olats olNUN =Sexo Me Ut a ae seo ole Ns Moore} Ieee ony tela Raton ly = Am reusit deblocarea situatiei de la Cetatile dacice din Muntii Ordstiei, care trena de 30 de ani. Acestea nu avea niciun administrator si nici fonduri alocate pentru restaurare, cat timp situatia juridicd a terenurilor a fost incertd. Prin bugetul 2019, au fost alocate fonduri pentru realizarea planurilor de urbanism, iar cetdtile vor putea fi reabilitate si promovate; = Am atras atentia autoritatilor despre situatia Rezervatiilor naturale Rodna si Retezat, aflate in patrimoniul UNESCO, dar care riscd sé-si piarda acest statut, dacé Roménia nu va face demersurile necesare pentru a se conforma unor cerinte ale organismului international; = in calitate de presedinte al Comisiei comune UNESCO si Ia initiativa unor ONG- urilor, am lvat initiativa unei intlniri cu Ordinul Arhitectilor din Romania gi cu reprezentantii Ministerului Culturii, pentru dezbaterea modificdrilor la Legea 50, prin care se urmérea dezincriminarea penalé a interventiilor asupra monumentelor istorice; = Sustin demersurile pentru constituirea Rezervatiei Biosferei "Portile de Fier” si includerea acesteia in Patrimoniul Mondial UNESCO, ceea ce va duce cu siguranté la dezvoltarea acestei zone, cu un crescut potential turistic; * Obiceiul cetelor de urgi de pe Valea Trotusului reprezinté pentru mine o provocare, in incercarea de a impune acest dosar, pentru a intra in Patrimoniu! mondial imaterial UNESCO, pentru unicitatea sa inegalabild; = Cu ocazia Ziva Patrimoniului Mondial UNESCO in Romania, pe 16 noiembrie 2018, am atras parlamentarilor atentia asupra pericolelor la care sunt expuse obiectivele roménesti de pe Lista patrimoniului mondial UNESCO, pe fondul lipsei de alocari bugetare; = Am organizat dezbaterea si 0 expozitia "Cetatile dacice din Muntii Orastiei - Provocirile unei comori milenare", la care au participat specialisti de la Sarmizegetusa Regia, Institutului National al Patrimoniului, Universitatea "Babes - Bolyai" Cluj. Au fost prezentate in premiera imagini de la campania de scoatere la lumin& a cetdtilor si s-a realizat o incursiune virtuald in cetatile dacice, prin intermediul unei modelari 3D. Program audiente Joi 18-20 Vineri 12-14 Sambata 10-12 Audiente online in fiecare joi din a treia s4ptaman4 a lunii. Cabinet Parlamentar lonel Palar Bulevardul Unirii, nr. 11, Telefon 0334,405.680