Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE REZILIERE

Subsemnatul(a), ………………………., identificat(a) cu CI seria ………………… nr. ……………………….,


CNP ……………………….., domiciliat(a) in ………………., str. …………………… nr. ……….., bl. …………., sc.
…………….., etaj …………………., apt. ……………….., judetul …………………….., abonat al numarului de telefon
………………………, solicit rezilierea abonamentului de telefonie mobila incheiat intre ………………………… si
Vodafone Romania si portarea numarului pe cartela preplatita.

Va instiintez faptul ca abonamentul acesta este platit la zi si nu doresc alte oferte pentru niciun alt
abonament, ci doar rezilierea ceruta.

Doresc sa fiu contactata imediat si instiintat in vederea confirmarii si procesarii acestei cereri.

De asemenea, doresc sa primesc confirmarea in scris la adresa postala: ……………………………..

Va multumesc.

Data: …………………………….